Prokop

696 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prokop

 1. 1. Analýza návštěvnosti v SEO/SEM Marek Prokop, H1.cz +420 272 763 111 info@h1.cz www.h1.cz
 2. 2. Klíčové ukazatele PPC kampaní Počet zobrazení (impresí) Počet kliků Míra prokliku (CTR - click-through rate) CPC (cost per click) = cena za klik Počet konverzí Konverzní poměr CPA (cost per action/aquisition) - cena za akci/získání zákazníka
 3. 3. Jak spočítat maximální CPC hodnota získaného zákazníka: 200 × konverzní poměr: 200 × 0,02 = 4 - (náklady na správu / počet kliků): 4 - (2000/5000) = 3,60 Nezapomeňte na: druhotný konverzní poměr off-line konverze
 4. 4. Sledování klíčových ukazatelů V rutinním provozu se KPI sledují na úrovni jednotlivých PPC systémů, případně jednotlivých kampaní (zejména jazykové a geografické cílení). Během optimalizace se pracuje na úrovni: reklamních sestav definovaných klíčových slov skutečných dotazů inzerátů
 5. 5. Vhodné nástroje Conversion Tool v systému Google AdWords Google Analytics ClickTracks
 6. 6. Případová studie - imprese a kliky Im p re se 3500 Počet impresí je dlouhodobě stabilní, 3000 neboť kampani předcházela detailní 2500 analýza klíčových slov a jejich 2000 množství proto v průběhu již příliš 1500 nestoupalo. Vysoký (leč pravidelně 1000 rozložený) rozptyl je dán přirozeným 500 týdenním cyklem. I-04 II-04 III-04 IV -04 V -04 V I-04 V II-04 V III-04 IX -04 X -04 K lik y 140 120 Počet prokliků a tedy i návštěvnost 100 naopak po celou dobu stoupá od 80 méně než 40 denně na počátku po 60 více než 90 denně na konci. 40 Vzhledem ke stabilnímu počtu 20 impresí je nárůst počtu prokliků dán 0 pouze růstem CTR. I-04 II-04 III-04 IV-04 V -04 VI-04 VII-04 V III-04 IX -04 X -04
 7. 7. Případová studie - náklady K lik y 140 120 Ačkoli se počet prokliků během 10 100 měsíců optimalizace více než 80 zdvojnásobil ze 40 na 90 prokliků 60 denně… 40 20 0 I-0 4 II-0 4 III-0 4 IV -0 4 V -0 4 V I-0 4 V II-0 4 V III-0 4 IX -0 4 X -0 4 N á k la d y 20 18 …náklady na inzerci rostly jen 16 14 během prvních pěti měsíců. Zpočátku 12 činily okolo 5 USD denně, během 10 prvních tří měsíců stouply na 8 USD 8 6 denně a od 5. měsíce se ustálily 4 těsně pod hranicí 10 USD denně. 2 Jak je to možné? 0 I-0 4 II-04 III-04 IV -04 V -0 4 V I-04 V II-04 V III-04 IX -04 X -0 4
 8. 8. Případová studie - CTR a CPA CTR 7 ,0 0 % 6 ,0 0 % Míra prokliku (CTR) během 5 ,0 0 % optimalizace roste z necelých 2 % na 4 ,0 0 % počátku na přibližně 4,5 % na konci. 3 ,0 0 % To je důvodem zvyšování 2 ,0 0 % návštěvnosti (počtu prokliků) při stabilním počtu impresí. 1 ,0 0 % I-0 4 II-0 4 III-0 4 IV - 0 4 V -0 4 V I-0 4 V II-0 4 V III-0 4 IX -0 4 X -0 4 CPC 0,30 0,25 Opačně než míra prokliku se vyvíjí průměrná cena za proklik (CPC), 0,20 která začíná okolo 0,13 USD, v 0,15 důsledku experimentů během prvních čtyř měsíců vystoupá na 0,20 USD, 0,10 ale nakonec klesá až k 0,10 USD. 0,05 I-04 II-04 III-04 IV-04 V-04 VI-04 VII-04 VIII-04 IX -04 X -04
 9. 9. Případová studie - pozice CTR 7 ,0 0 % 6 ,0 0 % Podobný vývoj jako míra prokliku 5 ,0 0 % (CTR) ... 4 ,0 0 % 3 ,0 0 % 2 ,0 0 % 1 ,0 0 % I-0 4 II-0 4 III-0 4 IV - 0 4 V -0 4 V I-0 4 V II-0 4 V III-0 4 IX -0 4 X -0 4 Pozice 2 2,5 3 …má i průměrná pozice inzerátů, 3,5 která se během optimalizace zlepšila 4 z hodnot okolo 5 na stabilní průměr 4,5 okolo 3,5. 5 5,5 6 6,5 I-04 II-04 III-04 IV-04 V-04 VI-04 VII-04 VIII-04 IX-04 X-04
 10. 10. Případová studie - konverze K lik y 140 120 100 Již víme, že počet prokliků stoupá 80 od 40 denně na 90 denně. To je 60 nárůst o 125 %. 40 20 0 I-0 4 II-0 4 III-0 4 IV -0 4 V -0 4 V I-0 4 V II-0 4 V III-0 4 IX -0 4 X -0 4 K o nve rze 35 30 Počet konverzí naproti tomu stoupá 25 od počátečních 6 denně až ke 20 20 denně, což je nárůst o plných 233 %. 15 Jak je to možné? 10 5 0 I-04 II-04 III-04 IV -04 V -04 V I-04 V II-04 V III-04 IX -04 X -04
 11. 11. Případová studie - konverzní poměr a náklady na konverzi K onverzní p o m ěr 50,00% 45,00% 40,00% Konverzní poměr je onou veličinou, 35,00% která se podílí na růstu počtu 30,00% konverzí spolu s růstem počtu 25,00% 20,00% prokliků. Během optimalizaci stoupal 15,00% z hodnot těsně pod 15 % až skoro ke 10,00% 25 %. 5,00% 0,00% I-04 II-04 III-04 IV-04 V -04 V I-04 V II-04 V III-04 IX -04 X -04 CPA 3,00 2,50 Růst konverzního poměru má za 2,00 následek i to, že s absolutním počtem konverzí klesají průměrné náklady 1,50 na konverzi z počátečních 1,20 USD 1,00 na výsledných 0,50 USD. 0,50 0,00 I-04 II-04 III-04 IV-04 V-04 VI-04 VII-04 VIII-04 IX-04 X-04
 12. 12. Případová studie - shrnutí Ukazatel I-II/2004 X/2004 Změna Impresí 2121,4 2066,8 -2,6 % Kliků 40,3 87,0 +116,0 % CTR 1,90 % 4,27 % +121,7 % Náklady 6,35 10,00 +57,5 % CPC 0,16 0,11 -27,1 % Pozice 4,78 3,53 -26,2 % Konverzí 6,15 19,39 +215,2 % CR 15,26 % 22,28 % +46,0 % CPA 1,03 0,52 -50,0 %
 13. 13. Jak měřit a analyzovat výsledky optimalizace pro vyhledávače
 14. 14. Jde jenom o pozice…? Většina lidí hodnotí výsledky optimalizace pro vyhledavače jen podle dosažených pozic na několik často kladených dotazů. Je to správné? Abychom mohli odpovědět, musíme si ujasnit cíl SEO.
 15. 15. Hlavní cíl SEO Cílem SEO je zviditelnit web ve vyhledavačích tak, aby na něj přicházelo co nejvíce dobře zacílených návštěvníků za přijatelné náklady.
 16. 16. Co podmiňuje úspěch SEO Vhodná klíčová slova → počet návštěvníků, cílení, ROI Vysoké pozice → počet návštěvníků Výstižné odkazy → počet návštěvníků a cílení Účinné cílové stránky → konverzní poměr a ROI
 17. 17. Dlouhý ocas (long tail) Nejčastější dotaz „vyhledávače“ – 167 návštěv Dotazy přivádějící méně než jednu „světové vyhledávače“ – 16 návštěv návštěvu týdně – „vyhledávač obrázků“ – 9 návštěv celkem 232 návštěv
 18. 18. KPI – vyhodnocování výsledků KPI se odvozují ze zvolených cílů a strategie. Cílová KPI - příklady: Návštěvnost (relevantní) z vyhledavačů Konverzní poměr dotazů Bounce rate vstupních stránek Analytická KPI - příklady: Počet stránek webu / počet zaindexovaných stránek / počet vstupních stránek Počet dotazů na stránku Počet návštěv / počet dotazů

×