Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak dosáhnout na úvěr?

551 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jak dosáhnout na úvěr?

  1. 1. µ Jak dosáhnout na úvěr? Petr Kaláb, regionální ředitel Praha Raiffeisenbank, a.s.
  2. 2. µ hlavní sdělení bankovní peníze jsou katalyzátorem růstu firmy - cílem je financovat úspěšné firmy - tempo růstu firmy musí být pod kontrolou - firma a banka uzavírají dlouhodobé partnerství
  3. 3. µ financujeme úspěšné firmy co pro banku znamená úspěšná firma - vyzkoušený a fungující obchodní model - potvrzení úspěchu ve finančních výkazech firmy - příklad motto: bankovní peníze jsou katalyzátorem růstu firmy
  4. 4. µ zdravý růst firmy co je to zdravý růst firmy - ovlivňuje odvětví a dospělost firmy - neadekvátní tempo růstu může škodit - interní potenciál firmy (zej. lidské zdroje) - příklad motto: bankovní peníze jsou katalyzátorem růstu firmy
  5. 5. µ partnerství firmy s bankou co každý bankéř rád vidí - osobnost zástupce(ů) firmy - konsistence předávaných informací bance - stabilita výkonných pracovníků ve firmě - příklad motto: bankovní peníze jsou katalyzátorem růstu firmy
  6. 6. µ rekapitulace bankovní peníze jsou katalyzátorem růstu firmy - cílem je financovat úspěšné firmy - tempo růstu firmy musí být pod kontrolou - firma a banka uzavírají dlouhodobé partnerství vlastní postřeh pražský region je řízen dle těchto pravidel
  7. 7. µ komentáře a dotazy
  8. 8. µ kontakt Raiffeisenbank a. s. www.rb.cz www.rzb.at Petr K A L Á B tel. +420 221 141 010 petr.kalab@rb.cz Adresa: Olbrachtova 9/2006, 140 21, Praha 4

×