Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Představení Best Project Management

606 views

Published on

soutěž projektového managementu

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Představení Best Project Management

 1. 1. Představení soutěže a konference 6. února 2008 Organizátoři Odborný garant Ve spolupráci
 2. 2. Agenda <ul><li>Organizátoři a porota </li></ul><ul><li>Záměr </li></ul><ul><li>Cíle a cílové skupiny </li></ul><ul><li>Soutěž </li></ul><ul><li>Program </li></ul><ul><li>Výstupy </li></ul>
 3. 3. <ul><li>TUESDAY Business Network </li></ul><ul><li>Podnikatelská síť spojující talent, kapitál a znalosti </li></ul><ul><li>4,487 členů, 500 premium členů, 70 firemních členů (příklady: Microsoft, ANECT, LCS International, Logos, DELTAX Systems, ABRA Software) </li></ul><ul><li>solit project </li></ul><ul><li>Vedení IT projektů </li></ul><ul><li>Příklady: Stavby silnic a železnic, Omnipol, MEDIATEL, NKÚ </li></ul><ul><li>Ernst & Young </li></ul><ul><li>Odborný garant soutěže </li></ul><ul><li>Patří mezi nejvýznamnější celosvětové společnosti poskytující odborné poradenské služby prostřednictvím 130,000 zaměstnanců </li></ul><ul><li>Česká komora PMI </li></ul><ul><li>Pořádáme ve spolupráci s Českou komorou Project Management Institute </li></ul><ul><li>PMI působí ve 171 zemích světa a sdružuje 260,000 profesionálů projektového managementu </li></ul>Organizátoři a garanti
 4. 4. <ul><li>Petr Knap </li></ul><ul><li>(Ernst & Young) </li></ul><ul><li>Tomáš Meloun </li></ul><ul><li>(solit project) </li></ul><ul><li>Milan Drbohlav </li></ul><ul><li>(Česká spořitelna) </li></ul><ul><li>Petr Šesták </li></ul><ul><li>(Česká komora PMI, HP) </li></ul><ul><li>Oto Hausmann </li></ul><ul><li>(Datart International) </li></ul><ul><li>Vladimír Fanta </li></ul><ul><li>(ČSSZ) </li></ul><ul><li>Richard Fussganger </li></ul><ul><li>(IQUAP) </li></ul><ul><li>Stanislav Mlynář </li></ul><ul><li>(LBMS) </li></ul>Advisory Board/Porota soutěže
 5. 5. <ul><li>9/2006 Case studies - 107 účastníků </li></ul><ul><li>6/2007 Nástroje PM - 99 účastníků </li></ul>Zárodek – setkání Tuesday
 6. 6. Co je Best Project Management <ul><li>Soutěž a konference/setkání projektových manažerů </li></ul><ul><li>Hodnotíme project management ICT projektů i organizačních a procesních projektů </li></ul><ul><li>Porota 7-9 odborníků </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Cílem soutěže je nalézt a ocenit nejlepší project management a úspěšné projektové manažery </li></ul><ul><li>Projektovým manažerům umožnit navazování kontaktů, setkávání a sdílení zkušeností </li></ul><ul><li>Vyzdvihnout project management jako významný obor </li></ul>Cíle
 8. 8. <ul><li>Vedoucí projektových kanceláří </li></ul><ul><li>Projektoví manažeři </li></ul><ul><li>ICT manažeři společností </li></ul><ul><li>Top management společností </li></ul><ul><li>HR manageři </li></ul><ul><li>Velké korporace </li></ul><ul><li>i SMEs </li></ul>Cílové skupiny
 9. 9. <ul><li>Projekty v České nebo Slovenské republice </li></ul><ul><li>Dokončené do 31.12.2007 </li></ul><ul><li>Hodnota projektu přesahuje 1 milion Kč nebo 1,3 milionu Sk (bez DPH) </li></ul>Účastníci soutěže
 10. 10. <ul><li>6. února 2008 </li></ul><ul><li>Vyhlášení soutěže </li></ul><ul><li>31. března 2008 </li></ul><ul><li>Uzavření přihlášek </li></ul><ul><li>Duben 2008 </li></ul><ul><li>Hodnocení poroty </li></ul><ul><li>28. května 2008 </li></ul><ul><li>Konference Project Management Day a vyhlášení výsledků soutěže </li></ul>Program soutěže
 11. 11. <ul><li>Organizátoři </li></ul><ul><ul><li>TUESDAY Business Network </li></ul></ul><ul><ul><li>Solit project </li></ul></ul><ul><li>Odborný garant </li></ul><ul><ul><li>Ernst & Young </li></ul></ul><ul><li>Ve spolupráci s: </li></ul><ul><ul><li>Česká komora PMI </li></ul></ul><ul><li>Partneři: </li></ul><ul><ul><li>Logos , LBMS , ICZ/Primavera </li></ul></ul><ul><li>Mediální partneři: </li></ul><ul><ul><li>BIZ, PLM </li></ul></ul>Partneři
 12. 12. <ul><li>Osobní i masové pozvánky (TBN, partneři) </li></ul><ul><li>Tištěné pozvánky (VIP osobnostem) </li></ul><ul><li>I nzeráty (s mediálními partnery) </li></ul><ul><li>Redakční články o projektov ém managementu (mediální partneři i ostatní) </li></ul><ul><li>Distribuce případových studií, white paperů a dalších materiálů (účastníkům, VIP osobnostem i odborné veřejnosti) </li></ul><ul><li>Booklet přihlášených projektů </li></ul>Marketing & Komunikace
 13. 13. <ul><li>Nikola Rafaj, [email_address] ( p rogram ový ředitel ) </li></ul><ul><li>TUESDAY Business Network </li></ul><ul><li>V Tůních 10, 120 00 Praha 2 </li></ul><ul><li>Tel: +420.296.202.211 </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul><ul><li>www.TUESDAY.cz </li></ul>Kontakty

×