Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mediaresearch Financovani Medii

782 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mediaresearch Financovani Medii

 1. 1. A Step Ahead Modely financování médií Září 2009 Petr Fridrich – Business Development Manager Stanislava Dobrovolná – Research Analyst Alena Ivánková – Research Specialist
 2. 2. CÍLOVÁ SKUPINA, TECHNIKA A TERÉNNÍ SBĚR I  Výběrový vzorek představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15-ti let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 508 respondentů. Tento vzorek reprezentuje 3 921 198 lidí.  Výzkum byl realizován technikou jednotného dotazníku prostřednictvím internetového sběru. Výzkum probíhal jako jednorázový uzavřený sběr dat.  Terénnísběr probíhal v době od 15. září do 16. září 2009 na webovém rozhraní MEDIARESEARCH, a.s. po e-mailové výzvě oddělení Komunikace a správy panelu.  Respondenti jsou součástí net-panelu společnosti MEDIARESEARCH, a.s. Rekrutace do net-panelu probíhá kombinací několika metod s cílem vyloučit falešné identity respondentů. Těmito metodami jsou: F2F rekrutační rozhovor tazatele s respondentem a banner/pop-up dotazník na internetu v kombinaci s telefonickým ověřením vyplněných údajů, které položením stejných otázek jednoznačně vyloučí falešné identity respondentů.  Net-panel byl založen roku 2006, je kontinuálně obměňován a rozšiřován, jeho socio- demografické údaje jsou minimálně 1x ročně aktualizovány. Aktuální počet respondentů v net-panelu je přibližně 6 000 osob. A Step Ahead 2
 3. 3. CÍLOVÁ SKUPINA, TECHNIKA A TERÉNNÍ SBĚR II  Instrukce respondentům byly předány prostřednictvím pokynů k výzkumu umístěných v e-mailu a na webu net-panelu. Respondenti měli k dispozici taktéž bezplatnou zelenou linku pro zodpovězení jejich dotazů k výzkumu.  Systém automatické kontroly průběžně vyhodnocuje správnost vyplňování dotazníků a zajišťuje první stupeň čištění dat. Elektronická forma dotazníku umožňuje kontrolovat automaticky výraznou část vazeb mezi jednotlivými otázkami.  Čištění dat zahrnuje procedury na vyplnění řady proměnných dotazníku a mnohé další kontrolní postupy vyvinuté a standardizované naší agenturou.  Vážení dat zajišťuje reprezentativnost vzorku v základních socio-demografických proměnných. Zkoumaný vzorek byl navážen podle proměnných pohlaví, věk a vzdělání respondentů na internetovou populaci ČR. Váhy mají dobré charakteristiky (rozmezí 0,8 až 1,4).  Zpracování dat bylo uskutečněno v software SPSS. A Step Ahead 3
 4. 4. CHARAKTERISTIKY VÝBĚROVÉHO SOUBORU Charakteristiky výběrového souboru 60% Celý vzorek, N =508 52% Neváženě Váženě Populace 51% 50% 50% 49% 48% 47% 40% 30% 27% 26% 25% 23% 21% 21% 19% 20% 19% 19% 20% 17% 17% 14% 12% 12% 11% 10% 0% Muž Žena 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 - 54 let 55 a více let Základní Vyučen(a) Střed. Vysokoškol. vzdělání bez vzdělání vzdělání maturity s maturitou Pohlaví Věková kategorie Vzdělání A Step Ahead 4
 5. 5. PŘESUN NOVIN NA INTERNET Dokážete si představit, že by noviny, které si obvykle kupujete v tištěné podobě, by byly již jen na internetu? Celý vzorek, N = 508 Určitě ano Spíše ano Spíš ne Určitě ne Tištěné noviny nekupuji 24% 29% 5% 19% 23% A Step Ahead 5
 6. 6. PŘESUN NOVIN NA INTERNET Dokážete si představit, že by noviny, které si obvykle kupujete v tištěné podobě, by byly již jen na internetu? Celý vzorek, N = 508 Tištěné noviny nekupuji Určitě ne Spíš ne Spíše ano Určitě ano 100% 90% 20% 21% 24% 25% 23% 25% 24% 23% 26% 29% 80% 4% 3% 5% 4% 4% 4% 6% 6% 70% 7% 7% 20% 23% 60% 20% 23% 20% 27% 27% 21% 30% 18% 50% 16% 24% 19% 40% 19% 20% 17% 16% 19% 19% 30% 19% 20% 37% 30% 32% 30% 33% 29% 29% 26% 26% 10% 20% 0% Celkem Muž Žena 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a více let Základní Střed. Vysokoškol. vzdělání, vzdělání vzdělání vyučen s maturitou bez maturity Celkem Pohlaví Věková kategorie Vzdělání A Step Ahead 6
 7. 7. OCHOTA PLATIT ZA INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Byl(a) byste ochoten (ochotna) platit předplatné za zpravodajský obsah na internetu? Celý vzorek, N = 508 Ano, maximálně 50Kč měsíčně nebo 600Kč ročně Ano, maximálně 100Kč měsíčně nebo 1200Kč ročně Ano, maximálně 200Kč měsíčně nebo 2400Kč ročně Ano, více jak 500Kč měsíčně nebo 6000Kč ročně Ano platil/a bych, ale ne formou předplatného (platil/a bych jen za vybraný obsah, služby) Ano, ale jinou formou Ne, za zpravodajský obsah nechci platit 19% 38% Ano… 5% 2% 0% 62% 11% 1% Jinou formou: sms, zobrazení reklam, … A Step Ahead 7
 8. 8. OCHOTA PLATIT ZA INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Byl(a) byste ochoten (ochotna) platit předplatné za zpravodajský obsah na internetu? Celý vzorek, N = 508 Ano, maximálně 50Kč měsíčně nebo 600Kč ročně Ano, maximálně 100Kč měsíčně nebo 1200Kč ročně Ano, maximálně 200Kč měsíčně nebo 2400Kč ročně Ano, více jak 500Kč měsíčně nebo 6000Kč ročně Ano platil/a bych, ale ne formou předplatného (platil/a bych jen za vybraný obsah, služby) Ano, ale jinou formou Ne, za zpravodajský obsah nechci platit 100% 90% 80% 70% 59% 55% 59% 62% 62% 61% 60% 64% 65% 70% 60% 50% 2% 40% 2% 1% 3% 1% 14% 9% 9% 1% 11% 10% 13% 1% 13% 30% 3% 12% 2% 6% 2% 11% 2% 5% 4% 3% 1% 1% 8% 5% 1% 5% 1% 6% 3% 4% 20% 5% 7% 4% 10% 22% 24% 21% 21% 19% 17% 19% 16% 18% 18% 0% Celkem Muž Žena 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a více let Základní Střed. Vysokoškol. vzdělání, vzdělání vzdělání vyučen s maturitou bez maturity Celkem Pohlaví Věková kategorie Vzdělání A Step Ahead 8
 9. 9. ZPŮSOB PLACENÍ ZA INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Byl(a) byste ochoten (ochotna) platit předplatné za zpravodajský obsah na internetu? Celý vzorek, N = 508 Mikroplatbami a internetovými platbami (PayPal, PaySec, Supercash, mPeníze, apod.) Prostřednictvím platebního terminálu (například pro dobíjení telefonu ) Prostřednictvím bankomatu Převodem z bankovního účtu Prostřednictvím SMS Složenkou Platební kartou 3% 1% Jinak 1% Žádný z uvedených způsobů 28% 50% 10% Jinak: elektronickou peněženkou, 1% kredity na účtu, SIPO, … 1% 4% A Step Ahead 9
 10. 10. ZPŮSOB PLACENÍ ZA INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Byl(a) byste ochoten (ochotna) platit předplatné za zpravodajský obsah na internetu? Celý vzorek, N = 508 Mikroplatbami a internetovými platbami (PayPal, PaySec, Supercash, mPeníze, apod.) Prostřednictvím platebního terminálu (například pro dobíjení telefonu ) Prostřednictvím bankomatu Převodem z bankovního účtu Prostřednictvím SMS Složenkou Platební kartou Jinak Žádný z uvedených způsobů 100% 90% 80% 41% 50% 49% 46% 47% 48% 51% 55% 54% 70% 59% 60% 1% 6% 3% 1% 1% 3% 1% 50% 3% 6% 3% 5% 4% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 14% 5% 40% 1% 2% 1% 12% 8% 10% 10% 10% 13% 4% 6% 1% 9% 9% 30% 31% 28% 29% 20% 28% 27% 29% 29% 30% 23% 26% 10% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 3% 7% 0% 3% 5% 1% 2% 1% 4% 5% 2% 2% 2% Celkem Muž Žena 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a více let Základní Střed. Vysokoškol. vzdělání, vzdělání vzdělání vyučen s maturitou bez maturity Celkem Pohlaví Věková kategorie Vzdělání A Step Ahead 10
 11. 11. VÝZKUM ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodajské servery v ČR 09 Volně prodejná studie – říjen/listopad 2009 Vzorek 500 respondentů 15+ na internetovém Netpanelu (internetová populace) • Nejčastěji navštěvované televize, rádia, deníky a zpravodajské weby • Čas strávený sledováním zpravodajství na různých médiích • Nejvíce vyhovující média vzhledem ke zpravodajství • Znalost zpravodajských serverů, frekvence návštěvnosti zpravodajských serverů • Preference zpravodajských webů z hlediska různých typů zpravodajství • Identifikace a řazení faktorů, ovlivňující návštěvnost zpravodajských serverů dle důležitosti • Podrobné hodnocení atributů uživateli i neuživateli jednotlivých serverů • Zpravodajství a sociální média, zpravodajství v mobilních telefonech • Srovnání výsledků výzkumu 2008/2009 • Placení za zpravodajství:  Jak často sledujete zpravodajství na internetu?  Které tištěné noviny si obvykle kupujete?  Kolik je podle Vás maximální přiměřená cena za výtisk novin, které si obvykle kupujete?  Myslíte, že vydavatelství začnou vyžadovat platby za zpravodajský obsah na internetu?  Který způsob plateb za zpravodajský obsah byste nejvíce preferoval(a)?  Frekvence sledování zpravodajství na v různých typech médií  Televize, rádio, deníky, zpravodajské weby … A Step Ahead 11
 12. 12. Mediaresearch, a. s. Českobratrská 1 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 717 763-4 e-mail: obchod@mediaresearch.cz

×