Mapa V Ruce Mobil V Ruce Vyzkum Mediaresearch

709 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
709
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mapa V Ruce Mobil V Ruce Vyzkum Mediaresearch

 1. 1. MOBIL V RUCE=MAPA V RUCE? ÚNOR 2009 Stanislava Dobrovolná– Research Specialist Hana Friedlaenderová – Research and Insights Manager Petr Fridrich – Business Development Manager Ivana Musilová – Fieldwork Manager
 2. 2. Mapa v ruce, mobil v ruce 1. Cíle výzkumu 2. Cílová skupina, technika a terénní sběr 3. Charakteristiky výběrového souboru 4. Využití mobilních telefonů – obecné 5. Lokační a navigační nástroje 6. Využití mobilních telefonů – GPS navigace a mapy 7. Shrnutí © 2009 Mediaresearch, a.s.
 3. 3. Mapa v ruce, mobil v ruce Cíle výzkumu A Step Ahead 3
 4. 4. Cíle výzkumu Hlavním cílem výzkumu bylo prozkoumat informovanost populace o možnosti využívaní GPS navigace a map v mobilu: zjistit frekvenci informovanosti o této službě na trhu, zjistit frekvenci používaní lokačních a navigačních nástrojů, zjistit úvahy o koupi nového mobilního telefonu podporujícího používaní GPS navigace a map v mobilu. Součástí výzkumu bylo nalézt obecné informace o využívání mobilních telefonů: zjistit které mobilní operátory respondenti využívají, zjistit jakou značku mobilního telefonu nejčastěji používají. A Step Ahead 4
 5. 5. Mapa v ruce, mobil v ruce Cílová skupina, technika a terénní sběr A Step Ahead 5
 6. 6. Cílová skupina, technika a terénní sběr Výběrový vzorek představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15-ti let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 508 respondentů. Tento vzorek reprezentuje 3 921 198 lidí. Výzkum byl realizován technikou jednotného dotazníku prostřednictvím internetového sběru. Terénní sběr probíhal v době od 19. do 23. února 2009 na webovém rozhraní Mediaresearch po e-mailové výzvě oddělení Komunikace a správy panelu. Výzkum probíhal jako jednorázový uzavřený sběr dat. Respondenti jsou součástí e-panelu společnosti Mediaresearch. Rekrutace do e-panelu probíhá kombinací několika metod s cílem vyloučit falešné identity respondentů. Těmito metodami jsou: F2F rekrutační rozhovor tazatele s respondentem a banner/pop-up dotazník na internetu v kombinaci s telefonickým ověřením vyplněných údajů, které položením stejných otázek jednoznačně vyloučí falešné identity respondentů. E-panel byl založen roku 2006, je kontinuálně obměňován a rozšiřován, jeho socio- demografické údaje jsou minimálně 1x ročně aktualizovány. Aktuální počet respondentů v e-panelu je přibližně 5000 osob. A Step Ahead 6
 7. 7. Cílová skupina, technika a terénní sběr Instrukce respondentům byly předány prostřednictvím pokynů k výzkumu umístěných v e-mailu a na webu e-panelu. Respondenti měli k dispozici taktéž bezplatnou zelenou linku pro zodpovězení jejich dotazů k výzkumu. Systém automatické kontroly průběžně vyhodnocuje správnost vyplňování dotazníků a zajišťuje první stupeň čištění dat. Elektronická forma dotazníku umožňuje kontrolovat automaticky výraznou část vazeb mezi jednotlivými otázkami. Čištění dat zahrnuje procedury na vyplnění řady proměnných dotazníku a mnohé další kontrolní postupy vyvinuté a standardizované naší agenturou. Vážení dat zajišťuje reprezentativnost vzorku v základních socio-demografických proměnných. Zkoumaný vzorek byl navážen podle proměnných pohlaví, věk a vzdělání respondentů na internetovou populaci ČR. Váhy mají dobré charakteristiky (rozmezí 0,598 až 1,778). Zpracování dat bylo uskutečněno v software SPSS. U jednotlivých dílčích socio-demografických proměnných je nutno při malém vzorku pod 100 respondentů počítat s větší statistickou chybou. A Step Ahead 7
 8. 8. Mapa v ruce, mobil v ruce Charakteristiky výběrového souboru A Step Ahead 8
 9. 9. Charakteristiky výběrového souboru Charakteristiky výběrového souboru Celý vzorek, N = 508 Neváženo Váženo Populace 60% 52% 52% 48% 48% 50% 47% 45% 40% 30% 25% 26% 25% 25% 24% 20% 21% 20% 20% 19% 18% 20% 17% 14% 12% 11% 11% 10% 0% Vysokoškolské Žena Muž Středoškolské vzdělání 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 - 54 let 55 a více let Základní vzdělání Vyučen(a) bez maturity vzdělání s maturitou Pohlaví Věková kategorie Nejvyšší dokončené vzdělání A Step Ahead 9
 10. 10. Mapa v ruce, mobil v ruce Využití mobilních telefonů – obecné A Step Ahead 10
 11. 11. Využití mobilních telefonů – obecné - shrnutí Respondenti nejvíce deklarují užívání služeb společnosti O2 a T-Mobile. Tarifních programů využívají lidé více než předplacených karet. Z pohledu pohlaví je vidět, že služby mobilního operátora O2 využívají více muži než ženy. U ostatních operátorů je poměr mužů a žen téměř vyrovnaný. Segmentace internetové populace dle vzdělání poukazuje na to, že nejmladší generace je nejvíce zastoupená u mobilního operátora Vodafone. Starší generace používá ve větší míře služby mobilních operátorů O2 a T-Mobile. Lidé se základním vzděláním nebo vyučení bez maturity nejvíce deklarují využívání služeb mobilního operátora T-Mobile. Více než polovina internetové populace nejčastěji používá mobilní telefon značky Nokia. Druhá nejčastěji používaná značky mobilního telefonu je Sony Ericsson. A Step Ahead 11
 12. 12. Využití mobilních telefonů – obecné Které služby mobilních operátorů používáte Vy osobně? Celý vzorek, N = 508 35% 30% 30% 28% 24% 25% 20% 15% 15% 14% 12% 10% 5% 3% 0% T-Mobile - T-Mobile - tarifní Telefonica) - O2 (Telefonica) - Vodafone - Vodafone - tarifní U:fon – tarifní předplacená karta program předplacená karta tarifní program předplacená karta program program Respondenti nejvíce deklarují využívání služeb společnosti O2 a T-Mobile. A Step Ahead 12
 13. 13. Využití mobilních telefonů – obecné Které služby mobilních operátorů používáte Vy osobně? Celý vzorek, N = 508 Muž Žena 51 49 59 41 52 48 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 procenta Služeb mobilního operátora O2 využívají více muži než ženy. A Step Ahead 13
 14. 14. Využití mobilních telefonů – obecné Které služby mobilních operátorů používáte Vy osobně? Celý vzorek, N = 508 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a více let 34 28 17 20 19 28 21 32 23 23 23 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 procenta Nejmladší generace respondentů nejvíce využívá služeb mobilního operátora Vodafone. A Step Ahead 14
 15. 15. Využití mobilních telefonů – obecné Které služby mobilních operátorů používáte Vy osobně? Celý vzorek, N = 508 Základní vzdělání nebo vyučen bez maturity Středoškolské vzdělání s maturitou Vysokoškolské vzdělání 34 44 21 29 50 21 38 44 19 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 procenta Lidé se základním vzděláním nebo vyučení bez maturity nejvíce deklarují služby mobilního operátora T-Mobile. A Step Ahead 15
 16. 16. Využití mobilních telefonů – obecné Které služby mobilních operátorů používáte Vy osobně? Celý vzorek, N = 508 Nokia Sony Ericsson Jiné 51 25 23 48 21 31 52 24 25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 procenta Nejsou významné korelace mezi využíváním operátorů a značkou mobilního telefonu. A Step Ahead 16
 17. 17. Využití mobilních telefonů – obecné Jakou značku mobilního telefonu nejčastěji používáte? Celý vzorek, N = 508 Nokia Sony Ericsson Samsung Siemens Motorola LG Apple iPhone HTC Jiná 10% 4% 3% 3% BLACKBERRY 1% 2% CECT 2% 23% HP MDA VARIO MIO MIVVY PANASONIC ZTC 51% Více než polovina internetové populace nejčastěji používá mobilní telefon značky Nokia. Druhá nejčastěji používaná značka mobilního telefonu je Sony Ericsson (téměř čtvrtina). A Step Ahead 17
 18. 18. Mapa v ruce, mobil v ruce Lokační a navigační nástroje A Step Ahead 18
 19. 19. Lokační a navigační nástroje - shrnutí Nejvíce lidé používají mapy a další aplikace na internetu v počítači (Google, Seznam…). Klasické mapy a atlasy dosud používá téměř polovina internetové populace. Přibližně 7 % lidí uvedlo, že používá GPS navigaci v mobilu. Když se podíváme na využívaní lokačních a navigačních nástrojů z pohledu pohlaví, je viditelné, že muži využívají GPS v automobilu více než ženy, a také se více orientují sami a žádné nástroje ani mapu nepotřebují. Segmentace na základě vzdělání naznačuje, že lidé se základním vzděláním nebo vyučení bez maturity se nejvíce orientují dobře sami a nepotřebují žádné nástroje ani mapy. Kategorie “Využívám mapy a další aplikace v mobilu”, “Využívám GPS v mobilu” a “Využívám kapesní GPS” jsou kvůli nízkému počtu pozorovaní označené jako slabé kategorie. Grafy s křížením přes sociodemografii jsou pro tyto kategorie jenom orientační. A Step Ahead 19
 20. 20. Lokační a navigační nástroje Které lokační a navigační nástroje používáte? Celý vzorek, N = 508 78% 80% 70% 60% 49% 50% 40% 30% 20% 18% 20% 8% 10% 7% 3% 0% Využívám mapy a Využívám klasické Orientuji se dobře Využívám GPS v Využívám mapy a Využívám GPS v Využívám kapesní další aplikace na mapy/atlasy. sám/a, žádné automobilu další aplikace v mobilu. GPS. internetu v nástroje ani mapu (vestavěnou nebo mobilu. počítači (Google, nepotřebuji. přenosnou). Seznam,..). Nejvíce lidé používají mapy a další aplikace na internetu v počítači. Klasické mapy a atlasy dosud používá téměř polovina internetové populace. A Step Ahead 20
 21. 21. !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!! NÁSLEDUJÍCI GRAFY JSOU VZHLEDEM K MALÉMU POČTU POZOROVÁNÍ POUZE ORIENTAČNÍ A VĚTŠÍ VYPOVÍDAJÍCÍ HODNOTU MAJÍ POUZE PRO SILNÉ KATEGORIE. - slabá kategorie
 22. 22. Lokační a navigační nástroje Které lokační a navigační nástroje používáte? Celý vzorek, N = 508 Muž Žena Využívám kapesní GPS. 74 26 Využívám GPS v mobilu. 84 16 Využívám mapy a další 78 22 aplikace v mobilu. Využívám GPS v automobilu (vestavěnou nebo 62 38 přenosnou). Orientuji se dobře sám/a, žádné nástroje ani mapu 58 42 nepotřebuji. Využívám klasické 58 42 mapy/atlasy. Využívám mapy a další aplikace na internetu v 54 46 počítači (Google, Seznam,..). 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 procenta Muži více než ženy využívají GPS v automobilu a také se více orientují sami a žádné nástroje ani mapu nepotřebují. A Step Ahead 22
 23. 23. Lokační a navigační nástroje Které lokační a navigační nástroje používáte? Celý vzorek, N = 508 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a více let Využívám kapesní GPS. 11 25 26 39 Využívám GPS v mobilu. 27 36 27 11 Využívám mapy a další 40 25 17 17 aplikace v mobilu. Využívám GPS v automobilu (vestavěnou nebo 22 33 20 25 přenosnou). Orientuji se dobře sám/a, žádné nástroje ani mapu 31 23 22 24 nepotřebuji. Využívám klasické 26 27 20 27 mapy/atlasy. Využívám mapy a další aplikace na internetu v 27 26 21 26 počítači (Google, Seznam,..). 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 procenta Věková skupina 25-34 let deklaruje nejvíce vestavěnou GPS v automobilu. A Step Ahead 23
 24. 24. Lokační a navigační nástroje Které lokační a navigační nástroje používáte? Celý vzorek, N = 508 Základní vzdělání nebo vyučen bez maturity Středoškolské vzdělání s maturitou Vysokoškolské vzdělání Využívám kapesní GPS. 26 47 27 Využívám GPS v mobilu. 29 41 30 Využívám mapy a další 39 35 26 aplikace v mobilu. Využívám GPS v automobilu (vestavěnou nebo 28 51 21 přenosnou). Orientuji se dobře sám/a, žádné nástroje ani mapu 44 38 17 nepotřebuji. Využívám klasické 28 48 24 mapy/atlasy. Využívám mapy a další aplikace na internetu v 34 48 18 počítači (Google, Seznam,..). 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 procenta Lidé se základním vzděláním nebo vyučení bez maturity se nejvíce orientují dobře sami a nepotřebují žádné nástroje ani mapu. A Step Ahead 24
 25. 25. Lokační a navigační nástroje Které lokační a navigační nástroje používáte? Celý vzorek, N = 508 Nokia Sony Ericsson Jiné Využívám kapesní GPS. 42 26 32 Využívám GPS v mobilu. 49 11 40 Využívám mapy a další 47 24 28 aplikace v mobilu. Využívám GPS v automobilu (vestavěnou nebo 49 25 26 přenosnou). Orientuji se dobře sám/a, žádné nástroje ani mapu 50 23 27 nepotřebuji. Využívám klasické 51 27 22 mapy/atlasy. Využívám mapy a další aplikace na internetu v 50 24 26 počítači (Google, Seznam,..). 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 procenta A Step Ahead 25
 26. 26. Mapa v ruce, mobil v ruce Využití mobilních telefonů – GPS navigace a mapy A Step Ahead 26
 27. 27. Využití mobilních telefonů – GPS navigace a mapy Informovanost o možnosti využití GPS navigace v mobilu je poměrně vysoká – ví o ní téměř 92 % internetové populace. Vyšší informovanost o používaní GPS navigace v mobilních telefonech je možné pozorovat u mužů. O službě ví, zkusili ji, ale už ji nevyužívají nejvíce lidé ve věkové kategorii 35-44 let. Informovanost o službě klesá s přibývajícím věkem. O koupi nového mobilního telefonu podporujícího GPS navigace a mapy uvažuje téměř 40 % lidí. Muži uvažují o koupi nového mobilního telefonu ve větší míře než ženy. 46 % lidí ve věkové kategorii 35-44 let uvažuje o koupi telefonu, který podporuje využívaní GPS navigace a map. Obavy z ohrožení soukromí při využívaní GPS v mobilu má přibližně jedna pětina populace. Strach z ohrožení soukromí při využívaní GPS v mobilu narůstá se zvyšujícím se věkem. A Step Ahead 27
 28. 28. Využití mobilních telefonů – GPS navigace a mapy Víte, že můžete využívat GPS navigace a map v mobilních telefonech? Celý vzorek, N = 508 Ano, aktuálně tuto službu využívám. Ano, zkusil/a jsem to, ale již službu nevyužívám. Ano, vím o tom a službu se chystám vyzkoušet. Ano, ale pro tuto službu nemám vhodný telefon. Ano, vím o tom, ale nezajímá mě to. Ne, o této službě nevím. Ne, nezajímá mě to. 8% 10% 9% 3% 5% 41% 25% O tom, že lidé mohou využívat GPS navigace a mapy v mobilních telefonech je informováno téměř 92 % internetové populace. A Step Ahead 28
 29. 29. Využití mobilních telefonů – GPS navigace a mapy Víte, že můžete využívat GPS navigace a map v mobilních telefonech? Celý vzorek, N = 508 Ano, aktuálně tuto službu využívám. Ano, zkusil/a jsem to, ale již službu nevyužívám. Ano, vím o tom a službu se chystám vyzkoušet. Ano, ale pro tuto službu nemám vhodný telefon. Ano, vím o tom, ale nezajímá mě to. Ne, o této službě nevím. Ne, nezajímá mě to. 100% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 4% 6% 5% 5% 4% 3% 6% 8% 3% 5% 90% 16% 22% 25% 21% 80% 25% 25% 25% 27% 28% 34% 70% 60% 45% 50% 41% 43% 41% 39% 41% 41% 36% 42% 40% 36% 30% 11% 6% 12% 11% 8% 7% 10% 13% 20% 10% 10% 14% 7% 9% 4% 8% 8% 10% 10% 9% 7% 7% 13% 12% 12% 10% 9% 9% 7% 5% 5% 4% 0% Vysokoškolské Celkem Žena 45 a více let Muž Středoškolské vzdělání 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let Základní vzdělání nebo vyučen bez maturity vzdělání s maturitou Pohlaví Věková kategorie Vzdělání Vyšší informovanost o používaní GPS navigace v mobilních telefonech je možné pozorovat u mužů. A Step Ahead 29
 30. 30. Využití mobilních telefonů – GPS navigace a mapy Víte, že můžete využívat GPS navigace a map v mobilních telefonech? Celý vzorek, N = 508 Ano, aktuálně tuto službu využívám. Ano, zkusil/a jsem to, ale již službu nevyužívám. Ano, vím o tom a službu se chystám vyzkoušet. Ano, ale pro tuto službu nemám vhodný telefon. Ano, vím o tom, ale nezajímá mě to. Ne, o této službě nevím. Ne, nezajímá mě to. 100% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 2% 4% 5% 4% 5% 7% 6% 90% 23% 21% 25% 80% 25% 23% 26% 31% 70% 60% 43% 50% 44% 38% 41% 40% 37% 40% 40% 30% 9% 8% 10% 11% 10% 11% 20% 8% 9% 8% 12% 9% 8% 7% 10% 7% 11% 10% 9% 9% 9% 7% 6% 0% Celkem T-Mobile O2 Vodafone Nokia Sony Ericsson Jiné Mobilní operátor Značka mobilního telefonu A Step Ahead 30
 31. 31. Využití mobilních telefonů – GPS navigace a mapy Koupil/a byste si nový mobil, abyste mohl/a využívat map nebo navigace ve vašem telefonu? Celý vzorek, N = 508 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 11% 27% 20% 42% O koupi nového mobilního telefonu podporujícího GPS navigace a mapy uvažuje téměř 40 % lidi. A Step Ahead 31
 32. 32. Využití mobilních telefonů – GPS navigace a mapy Koupil/a byste si nový mobil, abyste mohl/a využívat map nebo navigace ve vašem telefonu? Celý vzorek, N = 508 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 100% 13% 15% 17% 18% 18% 90% 20% 21% 23% 25% 26% 80% 70% 41% 35% 44% 40% 60% 38% 42% 49% 40% 39% 49% 50% 40% 29% 34% 30% 29% 30% 27% 34% 23% 25% 24% 20% 20% 10% 17% 14% 13% 12% 11% 11% 10% 9% 7% 7% 0% Celkem Vysokoškolské Žena Muž Středoškolské vzdělání 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a více let Základní vzdělání nebo vyučen bez maturity vzdělání s maturitou Pohlaví Věková kategorie Vzdělání Muži uvažují o koupi nového mobilního telefonu ve větší míře než ženy. O koupi telefonu, který podporuje využívaní GPS navigace a map, uvažuje 46 % lidí ve věkové kategorii 35-44 let. A Step Ahead 32
 33. 33. Využití mobilních telefonů – GPS navigace a mapy Koupil/a byste si nový mobil, abyste mohl/a využívat map nebo navigace ve vašem telefonu? Celý vzorek, N = 508 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 100% 19% 19% 19% 19% 90% 20% 21% 22% 80% 70% 40% 40% 41% 60% 43% 42% 41% 41% 50% 40% 30% 28% 29% 29% 27% 27% 27% 28% 20% 10% 13% 12% 11% 11% 10% 10% 9% 0% Celkem T-Mobile O2 Vodafone Nokia Sony Ericsson Jiné Mobilní operátor Značka mobilního telefonu Nebyla prokázána souvislost mezi úvahami o koupi nového mobilního telefonu a využíváním mobilního operátora nebo značkou mobilního telefonu, kategorie jsou téměř vyrovnané. A Step Ahead 33
 34. 34. Využití mobilních telefonů – GPS navigace a mapy Máte obavy, že by využívání GPS v mobilu mohlo ohrozit vaše soukromí? Celý vzorek, N = 508 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 15% 4% 30% 50% Obavy z ohrožení soukromí při využívaní GPS v mobilu má přibližně jedna pětina populace. A Step Ahead 34
 35. 35. Využití mobilních telefonů – GPS navigace a mapy Máte obavy, že by využívání GPS v mobilu mohlo ohrozit vaše soukromí? Celý vzorek, N = 508 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 100% 90% 24% 25% 27% 29% 30% 30% 30% 31% 35% 39% 80% 70% 60% 50% 50% 51% 56% 47% 50% 50% 51% 54% 45% 40% 51% 30% 20% 21% 16% 16% 14% 16% 15% 15% 15% 10% 14% 9% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 0% Celkem Vysokoškolské Žena Muž Středoškolské vzdělání 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a více let Základní vzdělání nebo vyučen bez maturity vzdělání s maturitou Pohlaví Věková kategorie Vzdělání Menší obavy z ohrožení soukromí jsou viditelné u mužů. Strach z ohrožení soukromí při využívaní GPS v mobilu narůstá se zvyšujícím se věkem. A Step Ahead 35
 36. 36. Využití mobilních telefonů – GPS navigace a mapy Máte obavy, že by využívání GPS v mobilu mohlo ohrozit vaše soukromí? Celý vzorek, N = 508 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 100% 90% 28% 28% 30% 31% 31% 33% 34% 80% 70% 60% 50% 50% 53% 48% 50% 50% 48% 51% 40% 30% 20% 15% 13% 15% 19% 16% 15% 10% 13% 6% 6% 4% 4% 4% 3% 2% 0% Celkem T-Mobile O2 Vodafone Nokia Sony Ericsson Jiné Mobilní operátor Značka mobilního telefonu A Step Ahead 36
 37. 37. Mapa v ruce, mobil v ruce Shrnutí A Step Ahead 37
 38. 38. Shrnutí Respondenti nejvíce deklarují užívání tarifních služeb a služeb společností O2 a T-Mobile. Segmentace internetové populace dle vzdělání poukazuje na to, že mladší generace je nejvíce zastoupená u mobilního operátora Vodafone. Starší generace používá ve větší míře služby mobilních operátorů O2 a T-Mobile. Nejvíce lidé používají mapy a další aplikace na internetu v počítači (Google, Seznam…). Klasické mapy a atlasy používá téměř polovina internetové populace. Přibližně 7 % lidí uvedlo, že používá GPS navigaci v mobilu. O tom, že lidé mohou využívat GPS navigace a mapy v mobilních telefonech je informováno téměř 92 % internetové populace. Vyšší informovanost o používaní GPS navigace v mobilních telefonech lze pozorovat u mužů. O koupi nového mobilního telefonu podporujícího GPS navigaci a mapy uvažuje téměř 40 % lidí. Muži uvažují o koupi nového mobilního telefonu ve větší míře než ženy. Obavy z ohrožení soukromí při využívaní GPS v mobilu má jen přibližně jedna pětina populace. Strach z ohrožení soukromí při využívaní GPS v mobilu narůstá se zvyšujícím věkem. A Step Ahead 38
 39. 39. E-PANEL INTERNETOVÉ POPULACE ELEKTRONICKÝ SBĚR DAT ODPOVÍDAJÍCÍ NÁSTUPU NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PERSPEKTIVNÍ SEGMENT (STÁLÝ NÁRŮST OSOB S PŘÍSTUPEM NA INTERNET) RYCHLÝ A LEVNÝ SBĚR DAT (SBĚR SOCIODEMOGRAFIE PŘI REKRUTACI, LOGICKÉ VAZBY PŘI KONSTRUKCI DOTAZNÍKU) KONTROLA VÝBĚROVÉHO VZORKU Z HLEDISKA VYLOUČENÍ FALEŠNÝCH IDENTIT KONTROLA VÝBĚROVÉHO VZORKU Z HLEDISKA VALIDITY ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ (NEZÁVISLÉ VZORKY S VYŠŠÍ OBMĚNOU PANELU) KONTROLA ONLINE SBĚRU DAT DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI MEDIARESEARCH S VEDENÍM PANELU
 40. 40. za tým Mediaresearch Mediaresearch, a. s. Českobratrská 1 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 717 763-4 e-mail: info@mediaresearch.cz

×