Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lessons Learned - od interim managera - Ján Dolejš (PP Partners)

1,579 views

Published on

Published in: Business, Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lessons Learned - od interim managera - Ján Dolejš (PP Partners)

 1. 1. Krizový management z pohledu interim managementu Zpracoval: PP Partners Prague, a.s. Ing. Ján Dolejš Palác Broadway jan.dolejs@pppartners.cz Celetná 38 mob. 724326060 Praha 1
 2. 2. Kdo je interim manažerem • Interim manažer pracuje na úrovni ředitelské nebo na úrovni senior managera, přes celé spektrum profesí a průmyslových sektorů. Patří sem například oblast financí, IT, HR, programový/projektový management, subdodávky, nákup, obchod, marketing, logistika, obecný management, sociální služby, služby veřejné správy, změnové řízení a vzdělávání. • Interim manažer není konzultant (přestože může být velmi zkušený v podobném prostředí), který bývá obvykle žádán o zpracování studie nebo připravuje podklady. • Interim manažer rovněž není samostatný podnikatel, který obvykle pracuje na nižší úrovni a zpravidla přináší konkrétní odbornost.
 3. 3. Rozdíly IM, konzultant, PjM • Víme co chceme ale nemáme know how jak to udělat – konzultant • Víme co chceme, víme i jak, ale nemáme schopného realizátora – projektový manažer • Možná víme co chceme, nemáme know how ani schopného realizátora – interim manažer
 4. 4. Proč interim management • Výhody – Rychlost – může být k dispozici v krátkém čase – Zkušenost - pozitivně ,,překvalifikovaný´´ na danou pozici – Objektivita - čerstvý pohled, koncentrace bez omezení na činnosti, které jsou nejlepší pro business – Zainteresovanost - zodpovědný a zainteresovaný liniový manažer, který implementuje a řídí business nebo projekt podle svého rozhodnutí – Efektivnost – pravomoci na provedení významných změn – Plná zaangažovanost - IM nehledá stále místo, po provedení úkolu je motivován další výzvou (zdroj wikipedia) • www.interimcee.eu
 5. 5. Krize projektu a role IM • Projekt, který nemá krizi je ,,mrtvý´´ • IM je nejčastěji krizovým manažerem – Špatný výkon společnosti – Redukce nákladů – Nastavení prodeje – Personální změny / vyjednávání s odbory • IM má pravomoci na řešení složitých krizí
 6. 6. Důvody nasazení IM ka krizový projekt • Nemáme nikoho na ,,špinavou práci´´ • IM má kvalifikaci a potřebnou senioritu – tj. přirozenou autoritu • Po skončení odejde – je na koho ,,svést´´ tvrdá opatření
 7. 7. Co musí řešit IM • Často musí definovat zadání – klient tuší co chce ale nemá nadhled • Rychle se zorientovat v situaci • Efektivně směřovat k cíli (i za cenu porušení všech stávajících procesů) • Komunikovat, komunikovat a znovu komunikovat a to zejména nepříjemné zprávy • Změnu kultury – zachování změn i po jeho odchodu
 8. 8. Co musí řešit společnost • Přiznat si problém • Nepovažovat externí pomoc /řešení za vlastní selhání • Správně zařadit IM do struktury společnosti • Otevřeně naslouchat zejména nepříjemným zprávám od IM
 9. 9. Interim management ve světě • 80. léta – Nizozemsko – Reakce na nepružný pracovní trh • 90. léta – UK, Německo • Různé přístupy – IM působí jako zaměstnanec – IM jako subdodavatel – IM jako subdodavatel přes agenturu
 10. 10. Interim management ve světě • Průzkum IM trhu v UK – Zvyšuje se podíl veřejného sektoru (nyní je poměr 50:50) – Nejvíce projektů je v sektoru finance/bankovnictví 28% – Nejvíce jsou realizovány speciální projekty 26% – Klesá podíl HR projektů nyní 16% – Stabilní poptávka je po programovém/proj. řízení 32%
 11. 11. Interim management ve světě • Průzkum IM trhu v UK – Programme/Project Management (32%) – Gap Management (26%) – Business Improvement (20%) – Change/Transition Management (11%) Zdroj: Interim Management Association)
 12. 12. Interim management u nás • 2007 – 2008 – Nezávislí konzultanti z pozic vysokých manažerů • 2009 – Ta trhu se objevilo více vysoce kvalifikovaných manažerů – Publicita v oblasti IM – Mezinárodní kontakty, networking – Založení specializovaných serverů • www.interimcee.cz AGIM … www.interimcee.cz interimcee.cz, • 2010 – Vymezování pojmu interim management – Založení asociace interim manažerů
 13. 13. Děkuji za pozornost Ing. Ján Dolejš Ján je zakládajícím partnerem společnosti. V oblasti přímého vyhledávání pracuje od roku 2004 a zaměřuje se na vyhledávání kandidátů do manažerských a seniorských pozic. V minulosti pracoval v mezinárodních (nad 2000 zaměstnanců) i lokálních společnostech. Má 15-ti letou manažerskou praxi v oblasti IT a Telekomunikací, kde prošel různými řídícími pozicemi zejména v řízení projektů, v prodeji a marketingu. Rovněž řídil menší akciovou společnost (50 zaměstnanců). Vystudoval Vysokou školu technickou v Bratislavě. Mluví česky, slovensky a anglicky.

×