Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keynote 1: Kde jsme všichni udělali chybu?

613 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Keynote 1: Kde jsme všichni udělali chybu?

 1. 1. IT dnes a zítra: kde je zakopán pes? Petr Koubský, petr.koubsky@softnov.cz Faust: Nevidíš, černý pes jak po polích tam běhá? Wagner: Co na něm, já si ho už dávno všim. Faust: Jen si ho prohlédni. Co je to s ním? Wagner: To pudlík je a stopu hledá něčí. Pánovi zaběhl se as. Faust: A nevidíš, jak v dlouhé křivce šnečí vždy úže krouží kolem nás? A v jeho stopách, tuším, k nám ohnivý kotouč utíká. Wagner: To u vás optický je klam. Já vidím černého pudlíka. Faust: Já vidím, jak nás zatahuje k příštímu svazku čarou kouzelnou. Wagner: Ne, to nás nejistě a bázliv obskakuje. Nejsme pán - dva cizinci to jsou. Faust: Je zde! A již se úží kruh. -Johann Wolfgang Goethe: Faust (překlad Otokara Fischera) trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 2. 2. Hlavní sdělení přednášky • Velká část toho, co IT průmysl dnes dodává, neodpovídá potřebám uživatele • Velká část toho, co IT průmysl dnes dodává, je nadbytečné (overkill) • Velká část toho, co IT průmysl dnes dodává, je obtížně použitelné a málo srozumitelné • Tento stav je střednědobě udržitelný (2 – 4 roky) • Není však příliš pravděpodobné, že by se dal udržet i dlouhodobě (> 4 roky) trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 3. 3. Fyzika, rok 1900 Dokonalá, uzavřená, logická stavba, až na... • Fotoelektrický jev; • Záření dokonale černého tělesa; • Michelson-Morleyův pokus. Následovala všeobecně známá katastrofa (Einstein 1905 atd.), vznik kvantové mechaniky a rozkol mezi fyzikou a intuitivním viděním světa („zdravým selským rozumem“). Výsledky tohoto vývoje: • Stavba (klasické fyziky) kupodivu stojí dál; • Přímým důsledkem nové teorie jsou technologie, které změnily svět (jaderná energie, polovodiče, laser); • Seznam toho, co nevíme, je delší než v roce 1900. trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 4. 4. Metafora je most... a jako on má jen omezenou nosnost! trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 5. 5. Co IT byznys dokázal Stát se všudypřítomným Výrazně zjednodušit rutinní úlohy, zejména tam, kde jde o velké objemy dat Uvolnit mnoha lidem ruce pro atypické, speciální úlohy – zvýšit relativní objem tvůrčí práce Dosáhnout velkého vnitřního rozvoje (výkonnost hardware, Moorův zákon) Dát světu dva mimořádně důležité nové nástroje: internet a PC Urychlit proces ekonomické globalizace trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 6. 6. Co IT byznys nedokázal Výrazně zvýšit produktivitu práce Poskytnout jednoznačný návod, jak vyhodnotit a ocenit přínosy sebe sama (problém metrik) Zbavit se „buzzword faktoru“, tj. nedávat nereálné sliby Dosáhnout vlastní ekonomické stability, aniž by kvůli ní nutil zákazníka kupovat víc, než on reálně potřebuje Poskytnout jednoduché a intuitivní ovládání Stát se inženýrskou disciplínou ve smyslu stavebního nebo strojního inženýrství, tj. z velké části rutinní, „instantně vyřešenou“ záležitostí trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 7. 7. Inventura nevyřešených problémů 1. Dobrá odpověď na Does IT Matter? 2. Ovladatelnost a srozumitelnost 3. Tzv. process of me: (Ondřej Felix: „...perzistentní kontext sebe sama“) 4. Sémantika datových struktur 5. Převládající obchodní model budoucnosti („Google efekt“) 6. Bezpečnost 7. Soukromí 8. Copyright trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 8. 8. Nicholas Carr: „Císař je nahý!“ Carr, Does IT Matter?: počítače a příbuzné technologie přestaly poskytovat podnikům konkurenční výhodu, protože se už staly samozřejmostí. "Nikdo se nebude přít o tom, že informační technologie dnes tvoří páteř byznysu. Jde však o to, že schopnost těchto technologií odlišit jednu firmu od druhé, vyčlenit ji z řady, neúprosně klesá s tím, jak je informatika dostupná všem." Vyvozuje z toho doporučení: • omezit investice do počítačových technologií; • přestat v nich hledat strategickou výhodu, protože tam není; • přestat používat to nejmodernější, co je na trhu a sázet raději na prověřená a stabilní řešení; • hledat v použití IT vyšší bezpečnost transakcí a úsporu nákladů, nikoli nové obchodní příležitosti. trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 9. 9. Ovladatelnost a srozumitelnost Naprosto vyhovující – pro odborníky na IT! Naprosto nevyhovující pro všechny ostatní Zřetelné výjimky se vyskytují hlavně ve spotřební elektronice Proč tomu tak je? • Nemožnost? • Neschopnost vyřešit GUI lépe? • Neschopnost vidět samotný problém? trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 10. 10. Ovladatelnost a srozumitelnost Naprosto vyhovující – pro odborníky na IT! trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 11. 11. Process of me Pojem zavedli analytici společnosti Gartner v roce 2006 Pohled na pracovní roli z hlediska osoby, nikoli obchodního procesu Na první pohled relativně snadný úkol, ve skutečnosti nesmírně obtížný komplex: • Integrace technologií (podnikový informační systém, další aplikace, podniková síť, internet, PDA, mobilní telefon...) • Integrace dat, informací a znalostí • Integrace bezpečnostních politik a identit • Integrace rolí (v práci/doma/jiné aktivity, např. veřejně prospěšná činnost...) • Integrace kontextu (na stálém místě/na cestách...) Mnoho dílčích řešení, žádné úplné – jeho zavedení překáží architektura internetu a PC, tj. dnešních de facto standardů. trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 12. 12. Sémantický web Všude máme data, ale potřebujeme znalosti <prijmeni>Řezník</prijmeni> <profese>Řezník</profese> <zname_prezdivky>Řezník</zname_prezdivky> Procesy destilace znalostí z (nestrukturovaných) dat jsou náročné a málo účinné u textu... ...zatím prakticky nepoužitelné u zvuku, obrazu a videa. • XML není univerzální odpověď • Vyhledávače • Tagy a sociosoftware trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 13. 13. Obchodní modely v éře po Google Obchodní model Google: klasická reklama vázaná na obsah: • Google dodá atraktivní službu... • ...tu (rády) bezplatně používají miliony lidí... • ...možnost je oslovit (kontextově vázanou!) reklamou lze prodat obrovskému množství rozmanitých zájemců. Tedy: A dodá, B používá, C platí (oproti „A dodá, B používá a platí“). Problém: parazitní efekt. Co když je na místě pana B firma B? – trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 14. 14. Obchodní modely v éře po Google Dnes už lze (s malou nadsázkou) zbudovat „podnikový informační systém zdarma“, pro malé firmy to je vcelku reálná možnost: • Portál pro zákazníky, intranet pro zaměstnance • Elektronický obchod včetně zpracování plateb • E-mail • Instant messaging a telefonování • Kalendář, adresář atd. • Web design • Kancelářský software (text, tabulky, prezentace...) Dodavatelé: Google, Seznam, Skype, PayPal, Open Office... Platit je třeba jen za: • PC + periférie • Připojení k internetu • Hosting • Software pro vedení účetnictví trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 15. 15. Soukromí/bezpečnost: houpačka V nedigitálním světě je technicky a především ekonomicky nemožné odposlouchávat všechny telefony, číst veškerou poštu atd. V digitálním světě tyto překážky padají (trojský kůň v policejních službách apod.) Je míra naší občanské svobody nepřímo úměrná nákladům na její porušování? Pokud ano, máme velmi vážný problém. Salámová technika: po malých kouscích vyměňujeme soukromí za pohodlí/bezpečnost/iluzi?? trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 16. 16. Jak chránit soukromí Zákony (spam, práva spotřebitelů apod.) Technologie: především šifrování (ale čím je přísnější identifikace uživatele, např. biometrikou, tím větší odpor vzbudí) Trh: ať zákazníci rozhodují peněženkami a voliči svými hlasy, s čím souhlasí a s čím ne David Brin: The Transparent Society („mutually assured surveillance“) – vše se sleduje, každý má přístup ke všemu, tj. zruší se privilegia trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 17. 17. Copyright Digitální kopie je totožná s originálem, náklady jejího pořízení jsou mizivé Převaha nabídky obsahu nad poptávkou po něm (celkový čas, který mohou všichni potenciální zájemci věnovat veškerému obsahu, je konečný) Kombinace obou těchto trendů: transakční náklady spojené s kontrolou oběhu kopií budou vyšší než zisk z prodeje těchto kopií – ekonomicky vzato tím copyright ztratí smysl Alternativní obchodní modely: předplatné, členství, služby, reklama trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 18. 18. Hlavní sdělení přednášky • Velká část toho, co IT průmysl dnes dodává, neodpovídá potřebám uživatele • Velká část toho, co IT průmysl dnes dodává, je nadbytečné • Velká část toho, co IT průmysl dnes dodává, je obtížně použitelné a málo srozumitelné. Hrozba, nebo příležitost? OBOJE. trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz
 19. 19. Hlavní sdělení přednášky • Velká část toho, co IT průmysl dnes dodává, neodpovídá potřebám uživatele • Velká část toho, co IT průmysl dnes dodává, je nadbytečné • Velká část toho, co IT průmysl dnes dodává, je obtížně použitelné a málo srozumitelné Princip asijských bojových umění: každý nedostatek může být předností, víme-li o něm a pochopíme-li, jak tuto znalost využít. trendy a strategie na českém trhu IT www.inside.cz

×