Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovation Thursday 1pager

376 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Innovation Thursday 1pager

  1. 1. O Innovation Thursday Co je Innovation Thursday a cíle Innovation Thursday je nová platforma pro setkávání a sdílení informací i zkušeností se zaměřením na inovace v podnikání a jejich efektivnější uplatnění, cílem projektu je demonstrovat význam inovací a jejich dopad na hospodářský rozvoj a priority státu a občanů, s konkrétními případy inovativních start-upů, SME stejně jako korporací a akademických týmů a projektů chceme umožnit setkávání a sdílení zkušeností mezi inovátory, investory a tvůrci prostředí a podpořit je v realizaci nápadů a uvádění výrobků na trh projekt bude organizován TUESDAY Business Network a Technologickým centrem AV ČR, ve spolupráci s Microsoft Česká republika s dalšími partnery Pro koho Inovátoři (Innovators) - začínající (inventors) i pokročilí (podnikatelé a korporace), z jakékoliv fáze inovačního procesu, včetně akademických týmů, Investoři (Investors) - finančníci se zájmem o financování inovací, venture kapitál, byznys andělé, inkubátory, apod., Tvůrci prostředí (Policy makers) - politici, státní úředníci, akademičtí funkcionáři, zástupci asociací, sdružení, apod., Ostatní - konzultanti, média a ostatní. Innovation Thursday v roce 2008 Setkání Innovation Thursday – budou se konat 5x ročně, na setkání budou zváni významní inovátoři nebo entuziasté z Česka i zahraničí, první setkání proběhne v lednu 2008, Klub inovátorů – ze setkání Innovation Thursday a dalších návazných aktivit vzejde Klub Inovátorů, neformální společenství vynálezců a inovativních podnikatelů, Případové studie a white papers – pravidelně vydáme případové studie popisující úspěšné přenesení inovací do praxe, ve spolupráci s partnery budou vydávány bílé knihy (white papers), Studie Thought Starter – v rámci prvního ročníku Innovation Thursday bude zpracována srovnávací studie o současné situaci inovačního prostředí v Česku, Thought Leadership Forum „Czech Republic: Fit for Innovation?“ – na podzim 2008 proběhne jednodenní think-tank Thought Leadership Forum, v rámci něhož bude uzavřená skupina pozvaných expertů hledat odpovědi na otázky spojené s inovacemi. Příklady témat Inovace zaměřené na uživatele (User-Centric Innovation) Výzkum, vývoj a inovace (akademická půda a její vliv na vznik a využití inovací) Stát a inovace (podpora, stanovení rámce, celospolečenský a ekonomický vliv inovací) Jak financovat inovace (zdroje financování inovací ve všech fázích rozvoje) Jak ochránit svůj nápad a přetavit jej v produkt/službu Zahraniční zkušenosti, přenositelnost, inspirace… Advisory Board Advisory Board je poradním orgánem určujícím základní směr vývoje Innovation Thursday, témata pořádaných akcí, zpracovávaných studií, zaměření projektů: Členové Advisory Boardu: Alexandr Vondra (místopředseda vlády) Eva Syková (Ústav experimentální medicíny Dana Bérová (Gartner) AV ČR) Zbyněk Frolík (Linet) Vladimír Viklický (Rada pro VaV) Ladislav Mareš (Elmarco) Miroslav Janeček (AVO) Táňa Le Moigne (Google Česká republika) Miroslava Kopicová (NVF) Stanislav Štech (Univerzita Karlova) Vladimír Mařík (ČVUT Praha) Ivan Dvořák (Rudolphinum) Jan Vitula (Jihomoravské inovační centrum) Jan Mőhlfeit (Microsoft EMEA) Alexandra Rudyšarová (CzechInvest) Edvard Kožušník (eStat.cz) Olga Girstlová (GiTy) Kontakt Ondřej Bartoš, výkonný ředitel, TUESDAY Business Network, e-mail: bartos@tuesday.cz

×