Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hindls

369 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hindls

 1. 1. Podpora inovativnosti na Podpora inovativnosti na univerzitách univerzitách Richard H I N D L S Richard H I N D L S Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze
 2. 2. MOTO: I v překotnosti dnešní doby platí obecný koncept, totiž že úspěšnost hospodáře vzrůstá tou měrou, jak svou činností zvyšuje nejen blahobyt vlastní, ale i zisky druhých. To je atribut světa otevřené konkurence.
 3. 3. Diagnóza - pohled univerzit Diagnóza - pohled univerzit n Základní parametry českého vysokého ekonomického školství - veřejné VŠ (24+2), ekonom. fakulty (>50), nárůst soukromých VŠ (46), n tendence v požadavcích studentů: lepší studenti začínají vyhledávat globální programy, roste konkurence různých post-bakalářských programů typu MSc., M.A. či MBA, n boloňský proces definitivně „odstartoval“ snahu studentů absolvovat po stupni bakalářském stupeň navazující magisterský (či aspoň jeho část) na další VŠ, začíná se hovořit o „easyjets“ studentech.
 4. 4. Diagnóza - pohled firem Diagnóza - pohled firem n Upřednostňují se absolventi s úplným či částečným pobytem na více univerzitách (double degree, triple degree), recruitmenty operují globálně, jejich pozornost poutají rostoucí trhy (hovoří se o linii hospodářského růstu „BRIC“ = Brazílie – Rusko – Indie – Čína), n požadavky pracovního trhu po absolventech ekonomických oborů rostou, n měnící se poměr nároků firem na znalostní a osobnostní profil absolventa (1/3 x 2/3 ?) a na schopnost sebeprezentace, n studenty si připravují i samy firmy, a to při nemalých dodatečných nákladech.
 5. 5. Profil absolventů - co dělat? Profil absolventů - co dělat? Profil absolventů by měl reflektovat zejména: n „chceš-li stavět loď, neposílej muže, aby sehnali dřevo, ale probuď v nich touhu po nekonečných dálkách moře“, n prvek vysoké flexibility absolventů vzhledem k požadavkům praxe, založený na širším vědomostním základu na úkor úzké specializace, n aspekt tvrdé konkurence a střetu, a to střetu nejen s absolventy v ČR, ale i s absolventy zahraničních VŠ z EU, USA a dalších zemí jako projev globálního trhu práce, n studium spíše širší: vedle odborné náplně má zahrnovat i jazykovou přípravu, rozvoj komunikačních dovedností a prezentačních schopností, standard společenského vystupování, práci v týmech vč. týmů mezinárodních apod.
 6. 6. Motivace univerzit - co dělat? Motivace univerzit - co dělat? n Do hodnocení univerzit a studijních oborů zahrnout rovněž to, jak škola reaguje na změny požadavků trhu práce, tj. obměnit rigidní plošné financování založené hlavně na počtu studentů, n zpráva OECD ke způsobu řízení českých VŠ, n „Bílá kniha terciárního vzdělávání“ – současný stav: od stadia jednoduchosti přes stadium komplikovanosti do stadia zjednodušení.
 7. 7. Zkušenosti: Zkušenosti: spolupráce s praxí, profesní poradenství, alumnus. Univerzita Firma
 8. 8. Spolupráce s praxí: Spolupráce s praxí: Obecná deklarace partnerství mezi univerzitou a firmou či organizací nepostačuje. Je třeba realizovat určité konkrétní aktivity, např.: n zprostředkování „náborových“ aktivit firem, n realizace bakalářských, diplomových a doktorských prací v korporátním prostředí a společné projekty (studenti, doktorandi, učitelé), n zprostředkování lektorské a konzultační činnosti učitelů ve firmách, n účast odborníků z praxe ve výuce.
 9. 9. Profesní poradenství: Profesní poradenství: n nabídky pracovního uplatnění studentům, n poradenství při zprostředkování zaměstnání, n práce s talentovanými studenty, n organizace veletrhů pracovních příležitostí uvnitř univerzit, n spolupráce při výběrových řízeních na zahraniční pobyty.
 10. 10. Alumnus: Alumnus: n spolupráce s absolventy, péče o síť absolventů, n výzkum uplatnění absolventů, n optimalizace uplatnění absolventů v konkrétních podmínkách praxe, n účast absolventů ve výuce (nedávní absolventi bývají v tomto méně „ochotní“).
 11. 11. Děkuji za pozornost.

×