Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WYKORZYSTANIE AI WARUNKIEM PRZESTRZEGANIA PRAWA W SPOŁECZEŃSTWIE CYFROWYM

1,445 views

Published on

Odpowiedzią na kwestie związane z regulacjami RODO w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych jest zaprezentowany podczas wystąpienia produkt TUATARY. SensID to innowacyjny zestaw specjalistycznych narzędzi i usług do zarządzania danymi osobowymi, obejmujący: automatyczne inwentaryzowanie danych osobowych, budowanie spójnego rejestru tożsamości na podstawie wielu źródeł danych, zarządzanie zgodami prawnymi, anonimizację danych.

Wykorzystuje on zaawansowane technologie, m.in.: Machine Learning, NLP i techniki probabilistyczne do detekcji danych wrażliwych i łączenia danych osobowych pochodzących z różnych źródeł w jeden rekord.

Umożliwia ciągły monitoring i zapewnia prawną zgodność z RODO, dzięki operowaniu na meta-danych bez zapisywania czy kopiowania pochodzących ze źródeł danych osobowych i wrażliwych w repozytoriach sensID. Funkcjonuje w oparciu o dane strukturalne, semi-strukturalne i niestrukturalne, jak np. pliki, logi systemów, poczta korporacyjna itd.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WYKORZYSTANIE AI WARUNKIEM PRZESTRZEGANIA PRAWA W SPOŁECZEŃSTWIE CYFROWYM

 1. 1. AI & BIG DATA CONGRESS TOMASZ RZEŹNICZAK Head of Data Science sensID TUATARA AI & BIG DATA CONGRESS
 2. 2. AI & BIG DATA CONGRESS WYKORZYSTANIE AI WARUNKIEM PRZESTRZEGANIA PRAWA W SPOŁECZEŃSTWIE CYFROWYM
 3. 3. AI & BIG DATA CONGRESS SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE POŁĄCZONE WSPÓŁDZIELONE DYNAMICZNENIEOGRANICZONE NORMY PRAWNE?
 4. 4. AI & BIG DATA CONGRESS CYFROWA PRYWATNOŚĆ PRAWA AUTORSKIE STRATEGIA NA RZECZ LEPSZEGO INTERNETU DLA DZIECI WYBRANE NORMY PRAWNE
 5. 5. AI & BIG DATA CONGRESS W ROZPROSZONEJ GOSPODARCE CYFROWEJ, AI WYDAJE SIĘ BYĆ KONIECZNOŚCIĄ
 6. 6. AI & BIG DATA CONGRESS NIE BRAKUJE JEDNAK ZNAKÓW ZAPYTANIA
 7. 7. AI & BIG DATA CONGRESS ? ??NADUŻYCIA UTRWALANIE STEREOTYPÓW KSZTAŁTOWANIE PREFERENCJI ?ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ?SPRZECZNOŚĆ ETYKI Z PRAWEM ?AUTONOMICZNOŚĆ DECYZJI ?NIEETYCZNOŚĆ DZIAŁAŃ
 8. 8. AI & BIG DATA CONGRESS LUDZIE NIE SĄ W STANIE MONITOROWAĆ BARDZO ZŁOŻONYCH ŚRODOWISK CYFROWYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE
 9. 9. AI & BIG DATA CONGRESS AUDYTOWANIE MONITOROWANIE EGZEKWOWANIE PRAWA POTRZEBUJEMY NOWEGO RODZAJU SYSTEMÓW NADZORU NAD PRZESTRZEGANIEM PRAWA
 10. 10. AI & BIG DATA CONGRESS TAKI NADZÓR TO BARDZO ZŁOŻONE ZAGADNIENIE
 11. 11. AI & BIG DATA CONGRESS STAWIAJĄCE WIELE WYZWAŃ NIE PORADZIMY SOBIE BEZ AI ZRÓŻNICOWANE FORMATY DANYCH ZAPIS W JĘZYKU NATURALNYM, AUDIO, WIDEO SYSTEMY OPARTE NA AI ROZPROSZENIE INFORMACJI, DUŻE WOLUMENY DANYCH
 12. 12. AI & BIG DATA CONGRESS START SMALL THINK BIG SCALE UP
 13. 13. AI & BIG DATA CONGRESS ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z RODO OPARTE NA MONITOROWANIE AUDYTOWANIE EGZEKWOWANIE PRAWA NLP/COMPUTER VISON WYDOBYWANIE DANYCH IDENTITY RESOLUTION ŁĄCZENIE DANYCH
 14. 14. AI & BIG DATA CONGRESS ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z RODO
 15. 15. AI & BIG DATA CONGRESS który jest dostosowywany dla poszczególnych wdrożeń KANONICZNY MODEL ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI ograniczony tylko do minimum potrzebnego do zrealizowania celów przetwarzania danych MINIMALIZACJA ZBIORU DANYCH dostępu do danych (kto prosił o dostęp, w jakim celu, czasie, jakie informacje zostały przekazane) AUDYTOWALNOŚĆ Dane powinny być prawidłowo zaklasyfikowane, aby zapewnić odpowiednią ochronę KLASYFIKACJA DANYCH Łączenie danych pozyskanych z różnych źródeł (record linkage) ŁĄCZENIE DANYCH Dane mogą być udostępniane wielu systemom/użytkownikom również 3rd party UDOSTĘPNIANIE spójne z celem pozyskania danych oraz kontrola dostępu do danych WYKORZYSTANIE DANYCH zgodny ze zgodami i nie dłuższy niż jest to wymagane przez cel zgody CZAS SKŁADOWANIA i modyfikowanie z wielu źródeł ŁADOWANIE DANYCH DANE OSOBOWE
 16. 16. AI & BIG DATA CONGRESS sensID.pl THINK BIG SCALE UP START SMALL
 17. 17. AI & BIG DATA CONGRESS TUATARA SP. Z O.O. Aleje Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa Polska +48 726 648 000 MARKETING@TUATARA.PL @TUATARA_PL TUATARAPOLAND @TUATARA.PL E M S TWITTER WWW.TUATARA.PL S FACEBOOK S INSTAGRAM DZIĘKUJEMY!

×