Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tài liệu tự học Revit Structure phần 2

42,744 views

Published on

Website: rdsic.edu.vn / congnghebim.vn

Published in: Engineering
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • e cảm ơn a!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tài liệu tự học Revit Structure phần 2

 1. 1. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 201 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng công cụ Blend để vẽ khối trên:
 2. 2. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 202 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý khóa 4 cạnh của tiết diện đáy. Vẽ tiết diện trên và gán các biến như sau
 3. 3. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 203 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả được 2 khối, ta kéo chúng tách nhau ra:
 4. 4. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 204 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta sẽ gán các biến theo phương đứng: Vẽ thêm 1 số mf tham chiếu:
 5. 5. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 205 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Giả sử tạo 3 mf tham chiếu:
 6. 6. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 206 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Các khối phải được khóa vào đường Ref.plane, ko nên khóa vào nhau:
 7. 7. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 207 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Khóa khối thứ nhất:
 8. 8. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 208 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Dùng lệnh lign ( ) để hỗ trợ khóa đối tượng vào Ref.plane:
 9. 9. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 209 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tạo tạo thêm khối bê tông lót móng:
 10. 10. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 210 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn im kích thước vào các cạnh để cố định kích thước cho lớp lót móng:
 11. 11. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 211 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ thêm đường ef.plane để quản lý lớp lót móng:
 12. 12. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 212 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 13. 13. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 213 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng amily ype để kiểm tra các giá trị biến trước khi tải vào dự án:
 14. 14. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 214 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý: các biến theo phương đứng phải được dim vào ref.plane ko nên dim vào đối tượng:
 15. 15. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 215 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ref.Level chính là tầng hiện thời trong dự án:
 16. 16. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 216 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Thêm một số biến quản lý vật liệu:
 17. 17. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 217 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 18. 18. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 218 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ưu và tải vào dự án : Load into project
 19. 19. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 219 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 20. 20. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 220 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh lại độ sâu đáy móng
 21. 21. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 221 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách quản lý biến kiểu Array: Chọn đối tượng và chọn công cụ Array:
 22. 22. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 222 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn chế độ ast sau đó chọn điểm 1 và 2:
 23. 23. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 223 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn đường số lượng, chọn Add parameters và gán biến bình thường:
 24. 24. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 224 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 25. 25. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 225 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn file mẫu : Metric structural Framing Beam-Brace.rft Xóa đối tượng cũ của Revit, ta sẽ vẽ mới:
 26. 26. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 226 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn sweep, vẽ đường dẫn như hình
 27. 27. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 227 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hóa điểm đầu của đường dẫn ( ketch path) vào đường Ref.plane:
 28. 28. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 228 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Công cụ Edit Profile vẽ tiết diện như sau
 29. 29. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 229 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 30. 30. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 230 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng công cụ eam để vẽ móng băng
 31. 31. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 231 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ đoạn móng băng như sau
 32. 32. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 232 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng pening by face để vát vị trí giao:
 33. 33. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 233 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn mf dầm:
 34. 34. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 234 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ tiết diện:
 35. 35. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 235 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả cuối cùng:
 36. 36. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 236 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ào shared parameter để tạo thêm 1 số biến cho View và Sheet:
 37. 37. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 237 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tạo 1 nhóm mới chứa biến: Tạo thêm biến “hạng mục” kiểu Text:
 38. 38. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 238 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Gắn các biến vừa tạo vào đối tượng của Revit (view, sheet): ManageProject parameters:
 39. 39. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 239 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 40. 40. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 240 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta sẽ quản lý lại trình duyệt : Project Browser Chuột phải chọn Browser Organization: lick ew để tạo mới 1 cách tổ chức Project Browser:
 41. 41. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 241 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tổ chức nguyên tắc như sau Tổ chức theo kiểu đối với View:
 42. 42. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 242 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn àm tương tự đối với đối tượng Sheets:
 43. 43. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 243 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Gán giá trị vào các biến : Hạng mục, hạng mục con:
 44. 44. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 244 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 45. 45. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 245 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn : Ố Ố CỐT THÉP TRONG REVIT StructureReinforcement:  tructural rebar đặt thép dầm, cột đài bể nước vách…  tructural area reinforcement đặt thép sàn vách…  tructural ath reinforcement đặt thép theo đường dẫn  ebar over đặt lớp bảo vệ cho cấu kiện  Reinforcement: o Rebar cover setting : thiết lập lớp bảo vệ o Reinforcement setting : thiết lập về chế độ làm tròn, ký hiệu o Reinforcement numbers: quản lý số hiệu thép (theo Partition)  Rebar Bar : quản lý kiểu thép  Rebar Hook : quản lý móc thép  Rebar Shape : quản lý hình dạng thép ặt cốt thép cho dầm - của dự án.
 46. 46. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 246 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Quay về mặt bằng chứa dầm: ặt mặt cắt qua dầm cần bố trí thép, chú ý phải đặt tên mặt cắt và khung nhìn mẫu (view template) tương ứng:
 47. 47. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 247 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Hiện tại chưa có khung nhìn mẫu:
 48. 48. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 248 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt mặt cắt qua dầm và điều chỉnh lại độ sâu của mặt cắt (kéo về gần dầm bố trí thép): Kéo vùng nhìn Crop về tầng 2:
 49. 49. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 249 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh tỷ lệ : Ta tiến hành tắt Hatch của các đối tượng: dầm, cột, sàn (dùng lệnh VV) : Chọn đúng loại đối tượng, và tắt hatch ở dạng Cut:
 50. 50. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 250 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn àm tương tự đối với cột, dầm:
 51. 51. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 251 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ùng etail omponent để đặt các family có sẵn, triển khai chi tiết: oad family để tải thêm vào dự án:
 52. 52. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 252 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Copy và Mirror cho các cột còn lại:
 53. 53. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 253 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Nếu reak ko được, ta phải đưa về chế độ idden ine (ko để Wireframe): Tắt Crop Region:
 54. 54. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 254 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hay đổi lại vị trí trục: hi kích thước cho các trục:
 55. 55. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 255 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt “hạng mục” cho iew Ta tiến hành thiết lập : lớp bảo vệ, tạo các kiểu thép. Thiết lập lớp bảo vệ: Rebar cover setting
 56. 56. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 256 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt lớp bảo vệ cho dầm:
 57. 57. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 257 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý : chỉ cần đặt lớp bảo vệ cho các dầm có cốt thép, ko cần đặt tất cả các dầm công trình. Ta tạo các kiểu cốt thép:
 58. 58. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 258 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn Rebar:
 59. 59. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 259 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt thép lớp trên và lớp dưới:
 60. 60. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 260 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Thép dọc : hình dạng _00 _ ; đặt song song: Parallel to work plane; số lượng: Fix number.  hép đai hình dạng _ ; đặt vuông góc: Perpendicular to cover; số lượng: Maximum spacing.
 61. 61. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 261 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn H p tho i qu n lý hiển thị của cốt thép
 62. 62. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 262 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  View unobscured : cốt thép sẽ được hiện ở tất cả các chế độ View 3D  View as solid : cốt thép hiển thị ở dạng khối đặc ưa chế hiển thị khung nhìn về dạng Fine: Kết quả:
 63. 63. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 263 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn M t số thu c tính về uốn thép trong Revit  Standard bend diameter : phần uốn giữa các đoạn thép  Standard hook bend diameter : phần uốn của đoạn móc thép  Stirrup/Tie bend diameter : phần uốn đoạn thép đai
 64. 64. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 264 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ường kính uốn phải >= đường kính cốt thép.
 65. 65. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 265 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Hook length : chỉnh chiều dài đoạn móc
 66. 66. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 266 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách tạo thêm góc nghiêng móc thép: Project BrowserRebar hook  Standard : móc cho thép chủ  tirrup móc cho thép đai
 67. 67. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 267 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ưu ý khi đặt thép lớp trên dùng switch join để đảo thứ tự ưu tiên bê tông dầm – sàn tại vị trí đặt thép. Chọn dầm và chọn sàn để join: hú ý hướng của thanh thép trước khi đặt:
 68. 68. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 268 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt cốt thép đai cho các đoạn như sau chú ý đoạn có thay đổi về khoảng cách đai. Ở nhịp giữa, ta vẽ thép đai ở đầu sau đó dùng im để chỉnh khoảng 1/4L, cuối cùng mới đặt thép đai giữa dầm.
 69. 69. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 269 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sau khi Dim, ta chọn lại thép đai và chỉnh kích thước 1/4L: Chỉnh lại spacing cho đai giữa dầm:
 70. 70. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 270 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iều chỉnh đ ng nét, màu sắc của dầm, c t, sàn, cốt thép: ManageObject style Nhắc lại : bảng VV chỉ dành cho 1 view, bảng Object style dành cho cả dự án.
 71. 71. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 271 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ớng dẫn t o b l “ ép đa ” “ ép ủ” để đ ều chỉnh nét in. Bộ lọc “ hép đai” Hoặc lọc theo quy tắc khác:
 72. 72. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 272 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Bộ lọc “ hép chủ” Vào VV áp dụng bộ lọc cho từng View:
 73. 73. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 273 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 74. 74. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 274 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ớng dẫ đặt thanh thép hình d ng b t kỳ Vẽ 1 thanh bất kỳ ở giữa dầm: Dùng edit sketch:
 75. 75. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 275 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ thanh thép và Finish: Kết quả:
 76. 76. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 276 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ố Annotate Tag by category, Tag All ào loaded tag để chọn kiểu ghi chú:
 77. 77. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 277 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Thép chủ : Quantity & Type  hép đai ype & pacing
 78. 78. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 278 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sửa lại Structural Rebar Tag.rfa, ta tạo 1 kiểu ghi chú mới : Tag thep.rfa
 79. 79. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 279 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Save as ra file mới: Tag thep.rfa Giữa lại 2 biến như sau
 80. 80. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 280 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 81. 81. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 281 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tạo thêm biến Rebar number:
 82. 82. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 282 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sửa lại các biến như sau
 83. 83. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 283 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 84. 84. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 284 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tải vào dự án: ổi lại kiểu ghi chú thép:
 85. 85. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 285 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ướng dẫn tạo ký hiệu thép kiểu mới: Tag thep New.rfa
 86. 86. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 286 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả :
 87. 87. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 287 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ớng dẫn cách xóa các kiểu ghi chú thép ko dùng:  Cách 1 : ManagePurge unused, chọn kiểu ghi chú cần xóa  Cách 2 : Project BrowserAnnotation symbols, chọn kiểu ghi chú cần xóa
 88. 88. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 288 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ú t ép đa o ầm Sử dụng công cụ ag ll cho thép đai
 89. 89. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 289 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta sẽ ghi chú cách khác: sử dụng Linear Multi-rebar annotation
 90. 90. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 290 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta sẽ hiệu chỉnh 1 vài thông số: ối tượng Multi-Rebar annotation gồm 2 thành phần : Dimension + Tag Family Tạo thêm kiểu im ghi chú cho thép đai
 91. 91. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 291 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 92. 92. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 292 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ố Số hiệu được phân biệt : chiều dài, vật liệu, hình dạng đường kính… hú ý trước khi quản lý số hiệu ta nên gán Partition (cấu kiện) đầy đủ cho cốt thép. Gán partition cho thép (nên được làm trước khi đặt thép – như chọn ayer trong trước khi vẽ)
 93. 93. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 293 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vào Structure einforcement umber để quản lý số hiệu. Làm tuần tự lại số hiệu thép:
 94. 94. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 294 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta phải thêm biến hared parameter “ ock” cho đối tượng cốt thép.
 95. 95. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 295 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 96. 96. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 296 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tạo thêm “ ầm” hú ý điều chỉnh lại độ sâu mặt cắt:
 97. 97. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 297 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta tiến hành kéo rop điều chỉnh tỷ lệ, tắt Hatch, tắt evel và rid ection…
 98. 98. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 298 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng Multi- ag để hoàn thiện mặt cắt:
 99. 99. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 299 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 100. 100. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 300 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả: Sử dụng eference other view để tham chiếu các mặt cắt với nhau.
 101. 101. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 301 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Trước kh r ển kha dự n a cần phải tạo đầ đ View Template cho : Dầm, MC Dầm, C t, MC C Đ C Đ b ng C b ng hé n C Thé n Ví dụ tạo View Template cho MC Dầm:  Kích hoạt 1 mặt cắt chuẩn  ViewView TemplateCreate template from current view
 102. 102. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 302 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn án iew emplate “ ầm” vào ection “ ầm”
 103. 103. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 303 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh l i ký hiệu Section Edit kiểu Section Head và Section Tail trong bảng Project Browser:
 104. 104. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 304 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sửa lại family như sau
 105. 105. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 305 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 106. 106. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 306 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn : Ố Ố
 107. 107. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 307 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tắt các hatch của cột, dầm sàn đài móng. ặt thêm family detailed component:
 108. 108. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 308 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt lớp bảo vệ cho cột : rebar cover ặt cốt thép:
 109. 109. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 309 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 110. 110. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 310 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả: ối với mặt cắt ngang c t : ta chuyển Section về kiểu Detail
 111. 111. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 311 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả: Sử dụng allout để tách đài móng
 112. 112. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 312 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 113. 113. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 313 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 114. 114. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 314 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ ection để đặt cốt thép: Mặt cắt đài móng
 115. 115. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 315 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Lớp bảo vệ đài
 116. 116. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 316 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iều chỉnh lại chiều dài thép:
 117. 117. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 317 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ghi chú thép:
 118. 118. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 318 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Thể hiện mặt bằ đà ó
 119. 119. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 319 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ưa về ireframe để ghi chú thép:
 120. 120. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 320 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ối với các bản vẽ khác : chi tiết cọc, thang xoắn … a có thể làm như sau  ViewDrafting : tạo 1 khung nhìn làm chi tiết 2D
 121. 121. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 321 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  InsertLink Cad (chú ý file Cad tỷ lệ 1:1 và gọn gàng)  Vào VV mported ategory để quản lý nét từ Cad sang Revit ( é n heo Rev nhưng a vẫn vẽ và chỉnh sửa rong Au oCad au đó v o anage anage L nk để Reload lại file Cad)
 122. 122. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 322 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn : Ố Ố Ố AUTOCAD, Ố ướng dẫn vẽ thép sàn tầng 2  Vẽ thép sàn lớp dưới: Tắt thép dầm, cột:
 123. 123. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 323 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 124. 124. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 324 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt lớp bảo vệ sàn: Giả sử ta vẽ thép song song với phương trước:
 125. 125. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 325 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ùng ajor direction đặt lại phương chính  Top major direction : thép lớp trên theo phương chính  Top minor direction : thép lớp trên theo phương phụ  Bottom major direction : thép lớp dưới theo phương chính  Bottom minor direction : thép lớp dưới theo phương phụ
 126. 126. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 326 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Copy ra các vùng thép khác nhau:
 127. 127. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 327 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ùng rea reinforcement symbol đặt lại ký hiệu thép sàn: ặt xong thép cho phương
 128. 128. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 328 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tắt boundary của vùng thép: Chỉnh sửa lại ký hiệu thép:
 129. 129. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 329 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Show middle vùng thép:
 130. 130. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 330 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ghi chú thép sàn:
 131. 131. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 331 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt Partition cho thép sàn:
 132. 132. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 332 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tạo ilter “ hép sàn lớp dưới” ặt thép sàn lớp trên:
 133. 133. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 333 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 134. 134. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 334 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 135. 135. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 335 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Nhập số cấu kiện cho thép sàn:
 136. 136. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 336 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ố Ố  Schedule/quantities : thống kê về số lượng  Material Takeoff : thống kê vật liệu  Sheet List : danh mục bản vẽ
 137. 137. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 337 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ưa ra các cột trong bảng thống kê:
 138. 138. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 338 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Fields : thêm bớt cột, chỉnh vị trí các cột  Filter: lọc để hiển thị  Sorting/Grouping : sắp xếp và nhóm theo tên cột  Formatting : ẩn cột định dạng và chỉ ra cột tính tổng  Appearance : chỉnh các đường border, các text trong bảng thống kê Tiến hành nhóm các cột:
 139. 139. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 339 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉ ra cột tính tổng:
 140. 140. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 340 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt tên bảng tk và định dạng các dữ liệu trong cột:
 141. 141. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 341 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 142. 142. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 342 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tính chiều dài trên 1 c u kiện của thanh thép theo công thức: Chiều dài/CK= if(and(Bar Length>11700mm,Bar Diameter>10),rounddown(Bar Length/11700mm)*30*Bar Diameter+Bar Length,Bar Length) Thêm cột mới:
 143. 143. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 343 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tổng dài = [Chiều dài/1CK] / 1 mm * Số CK * Quantity Tổng KL = (Tổng dài / 1000 mm) * 7850 mm * pi() * (Bar Diameter / 2000 mm) ^ 2
 144. 144. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 344 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 145. 145. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 345 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách hiển thị thanh thép trong 3D:
 146. 146. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 346 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ướng dẫn gán hình dạng thanh thép :Shape Image Ví dụ gán hình dạng cho thép _00 như sau
 147. 147. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 347 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 148. 148. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 348 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 149. 149. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 349 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ưa bảng thống kê vào khung tên: ViewSheet
 150. 150. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 350 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 151. 151. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 351 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng Line, Text, abel để hoàn thiện khung:
 152. 152. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 352 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng Text: Sử dụng Label:
 153. 153. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 353 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 154. 154. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 354 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sửa lại View Title:
 155. 155. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 355 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn In ấn trong Revit: Ctrl+P
 156. 156. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 356 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 157. 157. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 357 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 158. 158. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 358 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 159. 159. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 359 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta tạo 1 view làm chi tiết : ViewDrafting View – “ hi tiết cọc”
 160. 160. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 360 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 161. 161. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 361 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sửa file Cad và update lại trong Revit: Quản lý nét của file Cad: VVImported Category
 162. 162. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 362 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ố
 163. 163. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 363 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tạo 2 biến shared parameters : B_dam, H_dam trong dự án: Vào family dầm và chỉnh amily ypes như sau
 164. 164. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 364 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tải lại dầm vào dự án, ta có: Diện tích ván đáy
 165. 165. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 365 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Diện tích ván thành: Diện tích ván khuôn tổng:
 166. 166. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 366 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ết t ú

×