Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tài liệu tự học Revit Architecture phần 1

73,765 views

Published on

Website: rdsic.edu.vn / congnghebim.vn

Published in: Engineering
 • Login to see the comments

Tài liệu tự học Revit Architecture phần 1

 1. 1. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 1 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ......3 ............33 ................................................91 ......................................119 ...........................................159 ......................................................................................220 ...........................................................................................278 .............................................308 ...........................................................320 ...........................................................................................351 ....................................................................................................................................................397 MASSING TRONG REVIT.....................................................................................................................453
 2. 2. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 2 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn REVIT ARCHITECTURE 2017 ng h ng n –
 3. 3. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 4 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  cài đặt đường dẫn file mẫu tạo dự án  cài đặt đường dẫn file mẫu tạo family  cài đặt đường dẫn thư viện family
 4. 4. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 5 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn efault etric đối với bộ môn Kiến trúc.
 5. 5. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 6 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Thiết lập phần 1:
 6. 6. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 7 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Thiết lập phần 2:
 7. 7. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 8 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Thiết lập phần 3:
 8. 8. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 9 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả sau quá trình thiết lập:
 9. 9. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 10 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Giới thiệu giao diện phần mềm Revit:
 10. 10. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 11 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Hiển thị lại bảng Properties và Project Browser:
 11. 11. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 12 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý: trong Revit lệnh tắt có 2 chữ cái thì ko cần Enter hoặc Space, lệnh có 1 chữ cái thì cần. Giới thiệu các Menu:  Architecture: dựng các đối tượng kiến trúc như tường, cửa, cầu thang, lan can, vách kính, trần, mái, các phòng.  Structure: dựng các đt kết cấu như cột, dầm sàn móng thép…  Systems: dựng các đt cơ điện nước.  nsert đưa thêm các file revit file cad load thêm thư viện family.  Annotate: làm chi tiết ghi kích thước, ghi chú (Tags), các ký hiệu (Symbols)  Analyze: phân tích, lập sơ đồ tính kc phân tích cơ điện phân tích năng lượng bên kiến trúc.  Massing & Site: tạo khối dáng công trình làm địa hình (bình đồ).  Collaborate: thiết lập nhóm làm việc  View: quản lý khung nhìn, bật các mặt bằng, tách chi tiết, tạo các khung nhìn mẫu…  Manage: quản lý vật liệu, thông tin dự án, nét in ấn, các biến phương án thiết kế các file được link vào dự án…  Add-ins: các công cụ cài thêm (có thể tải ở trang Exchange Autodesk).  Modify: các công cụ chỉnh sửa  Bảng Properties: thuộc tính đối tượng được chọn.
 12. 12. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 13 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Bảng roject rowser cây thư mục làm việc.  WorkSpace: không gian làm việc. Chi tiết về bảng Project Browser:  Floor Plans: các mặt bằng tầng  Structural Plans: các mặt bằng kết cấu  Ceiling Plans: các mặt bằng trần  Elevations: các mặt đứng  Schedules/Quantities: các bảng thống kê  Sheets: các bản vẽ
 13. 13. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 14 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn VẼ H I C T Ta phải quay về mặt bằng sau đó chọn ArchitectureGrid:
 14. 14. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 15 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 15. 15. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 16 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 16. 16. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 17 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 17. 17. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 18 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý sửa chữ số đầu tiên để nhảy tự động.
 18. 18. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 19 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tiến hành vẽ hệ lưới cột công trình: Copy các trục:
 19. 19. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 20 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 20. 20. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 21 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Thiết lập điểm cơ sở của dự án (Project Base Point): thống nhất giữa các hệ cơ điện, kết cấu. Vào Project BrowserSite, di chuyển hệ lưới cột. Giả sử lấy điểm giao trục A- làm điểm gốc:
 21. 21. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 22 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 22. 22. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 23 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Về mặt bằng, nhìn vào PropertiesOrientationchọn rue orth (hướng thực)
 23. 23. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 24 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vào ManageRotate True North:
 24. 24. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 25 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 25. 25. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 26 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Khi triển khai dự án nên đưa về Project North cho dễ dàng:
 26. 26. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 27 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tạo lập các cao độ tầng: Chú ý về mặt đứng , ArchitectureLevel:
 27. 27. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 28 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Copy Level lên các tầng trên:
 28. 28. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 29 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ướng dẫn bật mặt bằng các tầng: ViewPlan ViewsFloor Plans:
 29. 29. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 30 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 30. 30. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 31 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 31. 31. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 32 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 32. 32. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 34 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta tiến hành vẽ hệ kết cấu: dầm, cột sàn đài móng giằng móng… T O L P C T K T CẤU StructureStructural Column.
 33. 33. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 35 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tiến hành load family cột bê tông, chữ nhật:
 34. 34. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 36 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 35. 35. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 37 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 36. 36. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 38 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tạo đầy đủ các kiểu cột theo kích thước:
 37. 37. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 39 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 38. 38. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 40 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hú ý đổi về chế độ Height:
 39. 39. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 41 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tiến hành đặt và copy các cột, ta dùng lệnh ove để thay đổi vị trí cột:
 40. 40. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 42 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Dùng lệnh pace để xoay cột:
 41. 41. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 43 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ thêm trục phụ ’
 42. 42. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 44 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng kết hợp các lệnh opy ove irror để hoàn thiện cột tầng 1:
 43. 43. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 45 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Có thể vẽ cột dùng At Grid:
 44. 44. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 46 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hú ý sau đó phải Finish. Ta có thể Dim kích thước cột và chỉnh sửa lại kích thước:
 45. 45. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 47 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Dùng lệnh irror để lấy đối xứng:
 46. 46. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 48 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ỔI L NH T T TRONG REVIT ViewUser InterfaceKeyboard Shortcut.
 47. 47. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 49 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 48. 48. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 50 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 49. 49. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 51 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Các chế hiển thị 3D:
 50. 50. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 52 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Wireframe: khung dây  Hidden Line: ẩn các cạnh khuất  haded đổ bóng  olors đổ màu  Realistic: dạng vật liệu thực tế  Ray Trace: dạng diễn họa (render) T O L P D M K T CẤU StructureBeam.  Structural Plans: mặt bằng kết cấu đã được thiết lập để hiện thị các đối tượng kết cấu.  Floor Plans: mặt bằng tầng đã được thiết lập ẩn đi các đối tượng kết cấu, khác nhau về độ sâu khung nhìn so với Structural Plans (View Range). Ta về mặt bằng kết cấu tầng 2.
 51. 51. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 53 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn phần Structural Framing
 52. 52. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 54 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 53. 53. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 55 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tạo các dầm kết cấu:
 54. 54. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 56 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tiến hành vẽ toàn bộ dầm tầng 2:
 55. 55. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 57 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chế độ ưu tiên bê tông khi giao cắt các cấu kiện: Sàn (Floor)Cột (Column)Dầm (Beam).
 56. 56. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 58 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Xong toàn bộ dầm tầng 2:
 57. 57. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 59 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn VẼ SÀN K T CẤU StructureStructural Floor.
 58. 58. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 60 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 59. 59. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 61 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh độ dày và vật liệu sàn:
 60. 60. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 62 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 61. 61. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 63 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ùng raw để vẽ chu vi sàn (chu vi kín, các cạnh ko giao nhau):
 62. 62. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 64 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 63. 63. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 65 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ tương tự cho các sàn khác: dit oundary để chỉnh chu vi:
 64. 64. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 66 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 65. 65. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 67 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ sàn âm:
 66. 66. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 68 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Hoàn thiện vẽ sàn:
 67. 67. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 69 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng hin ine để nét mảnh:
 68. 68. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 70 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ả V T LI U TRONG REVIT ManageMaterials. Ví dụ tạo 1 vật liệu bê tông B25, gán cho cột, dầm sàn đài móng…
 69. 69. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 71 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 70. 70. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 72 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 71. 71. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 73 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh sửa các thuộc tính của vật liệu.  dentity thêm các thông tin đặc tính của vật liệu như hãng sản xuất, giá, mã, website, mô tả…
 72. 72. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 74 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Graphics: chỉnh sửa hatch bề mặt và hatch mặt cắt, chủ yếu cho bản vẽ 2D.
 73. 73. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 75 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 74. 74. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 76 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  ppearance đặt vật liệu để diễn họa (render).
 75. 75. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 77 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Physical: các tính chất vật lý cơ học
 76. 76. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 78 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Thermal: các tính chất về nhiệt Gán vật liệu ê tông cho các đối tượng. ối với sàn:
 77. 77. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 79 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ối với dầm, cột đài móng ùng ilter để lọc chọn đối tượng:
 78. 78. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 80 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 79. 79. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 81 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Về mặt đứng, tạo thêm Level Mặt móng:
 80. 80. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 82 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hay đổi vị trí chân cột kết cấu:
 81. 81. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 83 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Về cao độ Mặt móng:
 82. 82. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 84 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Công cụ: StructureIsolated
 83. 83. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 85 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 84. 84. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 86 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn loại đài móng
 85. 85. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 87 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 86. 86. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 88 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Các loại đài móng
 87. 87. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 89 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 88. 88. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 90 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 89. 89. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 92 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 90. 90. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 93 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tiến hành vẽ dầm tường, giằng tường: Sử dụng lệnh quản lý hiển thị (mang tính chất ẩn hiện tạm thời-đối tượng vẫn sẽ in ra bản vẽ)  HH: ẩn các đối tượng được chọn (layoff)  HI: chỉ hiện các đối tượng được chọn (layiso)  HR: hiện toàn bộ đối tượng (layon) Có thể chọn dầm bằng cách dùng Filter (chọn toàn bộ dầm) hoặc dùng Chuột phảiSelect All InstancesVisible in View (chọn các đối tượng cùng kích thước).
 91. 91. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 94 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 92. 92. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 95 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ giằng tường cao độ -0.3m
 93. 93. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 96 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hú ý thay đổi cao độ dầm tường -0.35m
 94. 94. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 97 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 95. 95. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 98 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Section Box:
 96. 96. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 99 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 97. 97. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 100 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Quản lý bảng Visibility/Graphic: Dùng lệnh: VV,VG,vào Properties chọn Visibility/Graphic-Edit.  Model Categories: quản lý nhóm các đối tượng mô hình (dầm, cột sàn tường, móng, mái, bàn, ghế, cửa…)  Annotation Categories: quản lý nhóm các đối tượng làm chi tiết (kích thước ghi chú…)  Analytical Model Categories: quản lý nhóm mô hình sơ đồ tính toán  Imported Categories: quản lý nhóm các đối tượng được chèn thêm vào (file ad…)  Filter: quản lý các bộ lọc
 98. 98. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 101 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  1: tên cấu kiện, ẩn hiện cấu kiện  2: thuộc tính cấu kiện ở dạng thấy (Projection)  3: thuộc tính cấu kiện ở dạng cắt (Cut) Ví dụ chỉnh đối tượng cột kết cấu: Có thể dùng lệnh VH, thay vì vào VV bỏ chọn. Muốn hiện lại đối tượng, ta phải vào VV hoặc sử dụng công cụ “ eveal idden lements”
 99. 99. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 102 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ví dụ : muốn ẩn dầm móng 30x70, không in ra bản vẽ ta làm như sau  Chọn dầm 1 dầm 30x70, dùng Select All InstancesVisibile in View  Dùng lệnh EH (ẩn các đối tượng được chọn, ko in ra bản vẽ)  ể hiện lại ta dùng “ eveal idden lements” hay đổi thuộc tính cột kết cấu ở chế độ Projection và Cut:
 100. 100. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 103 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 101. 101. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 104 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách hiện nét đứt dầm trên mặt bằng kết cấu:  Kiểm tra PropertiesDisciplines:Structural
 102. 102. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 105 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Nếu ko được, ta phải kiểm tra PropertiesView Range:
 103. 103. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 106 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cut Plane: vị trí của mắt quan sát. ottom iew epth độ sâu mà mắt có thể quan sát được để cho ra mặt bằng kết cấu.  Check lại chế độ idden ine ko nên để ở Wireframe. Phân biệt Structural & Floor Plans: khác nhau về các thiết lập mặc định như isciplines iew ange… CÁCH TH HI Á W K TÊN Ví dụ tạo 1 view 3D về móng, dầm móng… - Copy view 3D mới:
 104. 104. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 107 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Dùng VH ẩn Section Box và khóa 3D lại:
 105. 105. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 108 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Có thể bật vùng nhìn 2D (Crop View):
 106. 106. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 109 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Kéo vào bản vẽ: ViewSheet
 107. 107. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 110 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn T O L NG TRONG REVIT Lệnh: ArchitectureWall.  rchitectural all tường kiến trúc o asic all tường cơ bản o urtain all tường kính, vách kính o tacked all tường phức hợp  tructural all tường kết cấu, vách  Wall Sweep: phào, gờ tường nổi  Wall Reveal: chỉ, gờ tường chìm
 108. 108. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 111 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 109. 109. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 112 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ví dụ: tạo 1 kiểu tường kiến trúc dày 220, 2 lớp trát dày tường cao từ Móng->tầng 2.  ào dit type để thêm các lớp tường
 110. 110. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 113 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Chọn vật liệu gạch xây và lớp trát:
 111. 111. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 114 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 112. 112. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 115 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Hiển thị hatch và nét của lớp trát trên mặt bằng đưa về chế độ Fine. Location Line khi vẽ ường:
 113. 113. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 116 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ xong toàn bộ tường tầng 1:
 114. 114. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 117 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 115. 115. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 118 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 116. 116. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 120 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 117. 117. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 121 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Hạ cos sàn theo cao độ phần thô: -50
 118. 118. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 122 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn àm tương tự đối với dầm, cột:
 119. 119. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 123 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 120. 120. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 124 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ẶT CỬ ỬA SỔ ArchitectureDoor &Window. Tiến hành load các family cửa vào dự án: InsertLoad Family
 121. 121. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 125 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 122. 122. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 126 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 123. 123. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 127 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt cửa sổ:
 124. 124. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 128 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 125. 125. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 129 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách xóa các family không sử dụng trong Project:  Vào Project Browser:
 126. 126. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 130 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Vào ManagePurge Unused:
 127. 127. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 131 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Xong toàn bộ cửa tầng 1:
 128. 128. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 132 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn VÁCH KÍNH TRONG REVIT. ArchitectureArchitectural Wall.  Curtain wall: tấm kính liền khối  Exterior Glazing: tấm kính liền khối đã được chia nhỏ  Store Front: tấm kính đã được gắn các khung
 129. 129. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 133 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta sẽ chia các ô kính tự động:  Chọn tấm Curtain Wall, edit type.  rid để chia tấm kính  ullion để gắn các khung (đố kính)
 130. 130. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 134 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a đặt các đố vuông x theo phương Sử dụng ake ontinuous để làm liền các đố dưới:
 131. 131. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 135 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 132. 132. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 136 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh lại vị trí tấm kính đặt vào giữa khung:
 133. 133. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 137 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 134. 134. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 138 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ổi vật liệu hatch bề mặt của vật liệu kính: Vào vật liệu Glazingchọn Surface patterntạo 1 kiểu hatch được load từ file .pat :
 135. 135. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 139 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 136. 136. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 140 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta tiến hành vẽ vách kính trong dự án: Thiết lập lại các thông số vách kính:
 137. 137. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 141 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý sử dụng công cụ Modify ut để đục tường gạch và tường kính:
 138. 138. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 142 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sửa lại vị trí tường kính:
 139. 139. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 143 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 140. 140. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 144 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn rước khi vẽ các vách kính khác, ta phải Duplicate và sửa lại các thông số:
 141. 141. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 145 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng View ection để kiểm tra cục bộ cao độ, vị trí của vách kính:
 142. 142. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 146 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Dùng lệnh ove đặt lại vị trí vách kính so với hệ kết cấu (di chuyển dịch ra phía ngoài):
 143. 143. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 147 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Trong quá trình vẽ, ta có thể sử dụng lệnh efenrence lane ( ) để dóng đối tượng với nhau:
 144. 144. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 148 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ tương tự cho các vách kính khác, tuy nhiên ta cần phải chia vách kính thủ công để các đố thẳng nhau:
 145. 145. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 149 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a đưa vách kính về dạng tấm kính đơn đưa các thông số về None:
 146. 146. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 150 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 147. 147. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 151 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng 2 công cụ Architecture urtain rid và ullion để chia thủ công:
 148. 148. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 152 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chia Grid:
 149. 149. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 153 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ích vào các rid để tạo các Mullion:
 150. 150. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 154 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tiến hành vẽ vách kính ở tầng 3:
 151. 151. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 155 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn VẼ N ẤT, TAM CẤP Tạo sàn dày 400, vẽ chu vi kín ở tầng 1.
 152. 152. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 156 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ tam cấp: Tạo floor dày 150, gán vật liệu gạch sau đó ta vẽ chu vi cho bậc tam cấp, chỉ chú ý cao độ giữa các bậc:
 153. 153. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 157 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 154. 154. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 158 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 155. 155. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 160 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a được iser như sau
 156. 156. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 161 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tiến hành vẽ các đường biên (Boundary)-chú ý phân tách các đường, ko vẽ liên tục:
 157. 157. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 162 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sửa lại thông số Desired Number ở bảng Properties:
 158. 158. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 163 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả ở 3D:
 159. 159. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 164 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iều chỉnh 1 số thuộc tính quan trọng của cầu thang:  Chọn thang, vào Edit Type.  ưa thang về dạng toàn khối, click vào Monolithic Stairs.
 160. 160. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 165 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Tread: mặt bậc.  Riser: cổ bậc  Stringer: cốn thang, dầm thang.
 161. 161. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 166 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kiểm tra độ cao của bậc thang:
 162. 162. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 167 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh lại phần đơn vị của dự án: ManageProject Unit.
 163. 163. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 168 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 164. 164. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 169 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn rường hợp vẽ các thang phức tạp: cong, xoắn… a sẽ dùng công cụ ArchitectureStair by Component.
 165. 165. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 170 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 166. 166. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 171 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 167. 167. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 172 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iều chỉnh lại các thông số về Riser và Tread trong bảng Edit Type.
 168. 168. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 173 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ánh số bậc cầu thang:
 169. 169. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 174 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 170. 170. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 175 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Có thể sử dụng MultiStory cho các tầng giống nhau về chiều cao:
 171. 171. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 176 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ tam cấp:
 172. 172. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 177 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn VẼ NG D C Sử dụng công cụ: ArchitectureRamp.
 173. 173. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 178 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 174. 174. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 179 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ẽ ArchitectureRailing.
 175. 175. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 180 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ lan can cho cầu thang: về mặt bằng.
 176. 176. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 181 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 177. 177. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 182 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng công cụ ick ew ost để đặt lại can can.
 178. 178. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 183 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 179. 179. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 184 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Một vài thông số lan can: Kết cấu thang ngang: Rail Structure.
 180. 180. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 185 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết cấu thanh đứng: Baluster Placement.
 181. 181. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 186 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Một số mẫu lan can:
 182. 182. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 187 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cầu thang trong công trình:
 183. 183. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 188 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn VẼ MÁI TRONG REVIT Ví dụ vẽ mái cho 1 công trình nhỏ trước:
 184. 184. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 189 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ùng nderlay để quan sát xuống Level Sân:
 185. 185. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 190 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Công cụ: ArchitectureRoof.  Roof by Footprints: vẽ mái dựa vào chu vi mái và độ dốc cạnh.  Roof by Extrusion: vẽ mái dựa vào đường sinh.  Roof by Face: vẽ mái dựa vào khối Massing ùng oof by ootprints trước tiên.
 186. 186. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 191 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 187. 187. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 192 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Gắn tường vào mái: Ta sẽ chọn tường, dùng công cụ Attach.
 188. 188. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 193 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh sửa thành mái độ dốc:
 189. 189. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 194 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 190. 190. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 195 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng mũi tên để điều chỉnh độ dốc (Slope Arrows):
 191. 191. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 196 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 192. 192. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 197 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 193. 193. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 198 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉ định 2 chế độ cho mũi tên  eight at ail chênh cao đầu và đuôi mũi tên  Slope: nhập vào góc dốc cho mũi tên ướng dẫn vẽ mái chênh cao độ:  Vẽ mái như hình dưới:
 194. 194. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 199 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Vẽ 1 mái phụ nằm phía trên:
 195. 195. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 200 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Sử dụng công cụ Join/ njoin oof như hình sau
 196. 196. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 201 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Kéo lại độ dài mái:
 197. 197. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 202 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Vẽ tường trên mái và bố trí cửa sổ: Chỉnh lại thông số iew ange để nhìn được mái phụ au đó vẽ tường từ tầng 2 lên tầng 3.
 198. 198. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 203 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Chỉnh chiều cao tường bằng công cụ Attach Top/Base.
 199. 199. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 204 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 200. 200. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 205 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  ục mái chính: Sử dụng công cụ ormer pening để đục mái chính.
 201. 201. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 206 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ưa về chế độ nhìn Wireframe:
 202. 202. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 207 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Pick các cạnh của chu vi đục mái.
 203. 203. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 208 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 204. 204. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 209 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết thúc quá trình tạo mái chênh cao độ. Ẽ iến hành vẽ trần tầng cho công trình ề mặt bằng tầng để vẽ trần
 205. 205. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 210 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn công cụ rchitectureCeiling:
 206. 206. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 211 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iến hành vẽ chu vi trần chú ý vẽ phần đục trần ở các vị trí cột tr n
 207. 207. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 212 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hỉnh chiều cao trần so với mặt tầng và inish
 208. 208. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 213 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn uan sát trần trên
 209. 209. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 214 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hú ý vào iew lan iews để bật thêm các mặt bằng trần
 210. 210. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 215 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ử dụng công cụ rchitecture lace a omponent để đặt thiết bị trong nhà
 211. 211. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 216 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn oad amily để tải thêm các mẫu thiết bị có s n
 212. 212. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 217 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 213. 213. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 218 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 214. 214. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 219 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 215. 215. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 221 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn etric urniture rft
 216. 216. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 222 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a phải thành thạo công cụ tạo khối như sau  Extrusion: khối 3D tạo bởi 1 hoặc nhiều tiết diện  Sweep : khối 3D tạo bởi đường dẫn, 1 tiết diện  Blend : khối 3D tạo bởi 2 tiết diện  Sweep Blend : khối 3D tạo bởi 1 đường dẫn, 2 tiết diện  Revolve : khối 3D tạo bởi 1 trục, 1 tiết diện  Void Form : các công cụ tạo khối rỗng EXTRUSION
 217. 217. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 223 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iến hành vẽ các tiết diện
 218. 218. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 224 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ết quả
 219. 219. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 225 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn dit xtrusion để sửa lại chu vi
 220. 220. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 226 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 221. 221. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 227 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 222. 222. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 228 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ột số ví dụ khác
 223. 223. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 229 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 224. 224. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 230 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 225. 225. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 231 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 226. 226. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 232 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn SWEEP
 227. 227. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 233 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ẽ đường dẫn chọn ketch ath
 228. 228. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 234 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 229. 229. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 235 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hấn inish để kết thúc vẽ đường dẫn
 230. 230. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 236 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn dit rofile để vẽ tiết diện vẽ về phía chấm màu đỏ
 231. 231. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 237 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 232. 232. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 238 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hấn inish để kết thúc vẽ tiết diện
 233. 233. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 239 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hấn inish để tạo khối
 234. 234. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 240 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn BLEND
 235. 235. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 241 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ẽ tiết diện đáy
 236. 236. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 242 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn dit op để vẽ tiết diện đỉnh
 237. 237. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 243 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 238. 238. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 244 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hấn inish để tạo khối
 239. 239. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 245 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn REVOLVE lick công cụ
 240. 240. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 246 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn xis ine để vẽ trục
 241. 241. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 247 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 242. 242. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 248 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn oundary ine để vẽ chu vi
 243. 243. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 249 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 244. 244. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 250 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hấn inish

×