Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11 redenen om te kiezen voor Dynamic Workplace

321 views

Published on

In deze slide worden de elf redenen uitgelegd om voor Dynamice Workplace te kiezen.

Published in: Services
 • Login to see the comments

11 redenen om te kiezen voor Dynamic Workplace

 1. 1. 11 redenen om te kiezen voor Dynamic Workplace
 2. 2. 1. Lagere kosten: u bespaart kosten op hardware, server management, servicedesk, roll-out,on-site ondersteuning en energie.
 3. 3. 2. Licentiekostenopbasis van gebruik: u rekent licentiesper maand af op basis van de hoeveelheid gebruikers. U voorkomt zo langdurige verplichtingenen het vooraf moeten betalen voor licenties.
 4. 4. 3. Meest complete werkplekoplossinguit de cloud:geen focus op softwareof hardware maar opeen totaaloplossing voor alle aspecten rondom werkplekbeheer.
 5. 5. 4. Betere userexperience:onafhankelijkvan het apparaat dat wordt gebruikt,krijgen gebruikers altijd dezelfde eenvoudige, consistente en intuïtieveuser- interface.Gebruikers kunnen doorwerkenop een ander device of locatieals dat nodig is.
 6. 6. 5. Integratie van standaard en legacy applicaties:Dynamic Workplacebiedt centraletoegang tot allesoorten applicaties - van standaard Microsoft office tools tot aanniet-virtualiseerbare legacy applicaties.
 7. 7. 6. Betere beveiliging:inloggen, veiligedataopslag in twin-core datacenters of het inrichtenvan de beveiligingopbasis van uw bedrijfsspecifiekerichtlijnen;DWP is veilig.Zo bepalen gebruikersprofielen,het apparaat en de locatie welkeapplicaties en data voor wietoegankelijkzijn.
 8. 8. 7. Tijdsbesparing :Het toevoegen van nieuwegebruikers of extra applicaties gaat snellerten opzichte van traditionele werkplekoplossingen omdat processen en functies zijn geautomatiseerd, waardoor veel tijdwordt bespaard en minder fouten worden gemaakt.
 9. 9. 8. Bring-Your-Own-Device:Het duurt slechts eenpaar minutenom eigen devices veilig te integrerenin debedrijfs IT infrastructuur. Dit is met name handig voor bedrijven met veel tijdelijkpersoneel of inhuurkrachten.
 10. 10. 9. Applicaties afgestemd opde gebruiker: het biedt gebruikers applicatiesen functiesdie zijnodig hebben om hunwerkte kunnen doen. Wanneer een werknemeriets anders of meer gaat doen, kan de gebruiker de benodigde applicaties in eenself- service portal bestellen.
 11. 11. 10. Transparante kwaliteitvan dienstverlening: het biedt voorgedefinieerde service level agreements (SLA's) van hoge kwaliteit.Het CloudControl Center geeft beheerders altijdinzicht inde actuelestatus van het DynamicWorkplace productieplatform.
 12. 12. 11. Bijdrageaan duurzaamheid:het draagt bij aan uw doelstellingenop het gebied van duurzaamheid. CO2-uitstoot wordt verlaagd door de centralisatievan de werkplek applicaties, een vermindering van het aantalservers en het gebruik van thin clients.
 13. 13. Interesse inDynamicWorkplace? Bezoek dan onze website: http://www.t-systems.nl

×