SlideShare a Scribd company logo

Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021

TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
TSF - TrafikksikkerhetsforeningenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Guro Ranes, Avd.direktør Trafikksikkerhet i Statens vegvesen Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan, Vegdirektoratet Hvilke mål og utfordringer i årene som kommer har vi for å nå målene i nullvisjonen

Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021

1 of 13
Download to read offline
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan
Hvilke mål og utfordringer i årene som
kommer har vi for å nå målene i nullvisjonen
Vegsikringskonferansen 2021
6. september 2021
Guro Ranes
Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet, Statens vegvesen
2
Målformulering i Stortingsmelding om NTP 2022-2033
3
Utvikling og ambisjon for utvikling i antall drepte og hardt skadde fram mot 2030
4
Utvikling og ambisjon for utvikling i antall drepte fram mot 2030
● Tiltak for trafikksikkerhet på vei og veiinfrastruktur
● Tiltak for trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister i byområder
● Målrettet innsats mot høyrisikofaktorer og utsatte trafikantgrupper
● Reduksjon av ulykker med tunge kjøretøy
● Trafikksikkerhetsarbeid i private og offentlige virksomheter
● Økt sikkerhet gjennom teknologiutvikling
5
Prioriterte satsingsområder innenfor trafikksikkerhet i NTP 2022-2033
Forankring i NTP 2022-2033
● Med utgangspunkt i målene og innsatsområdene i Nasjonal transportplan, gir
Samferdselsdepartementet Statens vegvesen mandat til å lede arbeidet med
rulleringen av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei.
● Formålet med planen er å utarbeide et bredt spekter av omforente og faglig
forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale
trafikksikkerhetsaktørene. Tiltaksplanen framstiller hvordan aktørene skal bidra
til reduksjon i antall drepte og hardt skadde.
● Gjennom arbeidet med tiltaksplanen skal det settes mål for tilstandsutviklingen
innenfor områder av stor betydning for trafikksikkerheten, som for eksempel
overholdelse av fartsgrenser og bruk av bilbelte.
● Det skal også konkretiseres tiltak for å nå målene i Nasjonal transportplan.
6
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025
Ad

Recommended

Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...
Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...
Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Trafikksikkerhet og samfunnsnytte - Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhet og samfunnsnytte - Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2021Trafikksikkerhet og samfunnsnytte - Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhet og samfunnsnytte - Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2021TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøetVegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøetTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner - Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner - Vegsikringskonferansen 2021Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner - Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner - Vegsikringskonferansen 2021TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Trafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonen
Trafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonenTrafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonen
Trafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 

More Related Content

Similar to Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021

Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Frode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør RuterFrode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør Ruterinsam
 
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14Bymiljoetaten
 
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Trafikksikkerhet og sykkelveger i Norge Vegsikringskonferansen 2018
Trafikksikkerhet og sykkelveger i Norge Vegsikringskonferansen 2018Trafikksikkerhet og sykkelveger i Norge Vegsikringskonferansen 2018
Trafikksikkerhet og sykkelveger i Norge Vegsikringskonferansen 2018TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...Bymiljoetaten
 
Frokostmote 12 april 2018 Nye Veier
Frokostmote 12 april 2018 Nye VeierFrokostmote 12 april 2018 Nye Veier
Frokostmote 12 april 2018 Nye VeierIngrid Dahl Hovland
 
Unni Larsen - Smart City Bærum
Unni Larsen - Smart City BærumUnni Larsen - Smart City Bærum
Unni Larsen - Smart City Bæruminsam
 
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videreGuro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videreTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Oslo Green City Forum 2013: Lasse Fridstrøms presentasjon
Oslo Green City Forum 2013: Lasse Fridstrøms presentasjonOslo Green City Forum 2013: Lasse Fridstrøms presentasjon
Oslo Green City Forum 2013: Lasse Fridstrøms presentasjonUrbanRegionalResearch
 
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016insam
 
17.00 Det gode norske samarbeidet om MC-strategien, Karsten Nikolaisen, Morte...
17.00 Det gode norske samarbeidet om MC-strategien, Karsten Nikolaisen, Morte...17.00 Det gode norske samarbeidet om MC-strategien, Karsten Nikolaisen, Morte...
17.00 Det gode norske samarbeidet om MC-strategien, Karsten Nikolaisen, Morte...MHF Tylösandsseminariet
 
Guro Ranes, Trafikksikkerhetsdirektør, Vegdirektoratet, Veisikringskonferans...
Guro Ranes, Trafikksikkerhetsdirektør, Vegdirektoratet, Veisikringskonferans...Guro Ranes, Trafikksikkerhetsdirektør, Vegdirektoratet, Veisikringskonferans...
Guro Ranes, Trafikksikkerhetsdirektør, Vegdirektoratet, Veisikringskonferans...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Norges Lastebileierforbund innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier
Norges Lastebileierforbund  innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye VeierNorges Lastebileierforbund  innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier
Norges Lastebileierforbund innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye VeierIngrid Dahl Hovland
 

Similar to Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021 (20)

Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
 
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
 
Frode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør RuterFrode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør Ruter
 
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
 
Revisjon av Vegnormal N301 Vegsikringskonferanse
Revisjon av Vegnormal N301 VegsikringskonferanseRevisjon av Vegnormal N301 Vegsikringskonferanse
Revisjon av Vegnormal N301 Vegsikringskonferanse
 
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...
 
Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017
Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017
Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017
 
Trafikksikkerhet og sykkelveger i Norge Vegsikringskonferansen 2018
Trafikksikkerhet og sykkelveger i Norge Vegsikringskonferansen 2018Trafikksikkerhet og sykkelveger i Norge Vegsikringskonferansen 2018
Trafikksikkerhet og sykkelveger i Norge Vegsikringskonferansen 2018
 
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
 
Session 49 Hans Silborn
Session 49 Hans SilbornSession 49 Hans Silborn
Session 49 Hans Silborn
 
Frokostmote 12 april 2018 Nye Veier
Frokostmote 12 april 2018 Nye VeierFrokostmote 12 april 2018 Nye Veier
Frokostmote 12 april 2018 Nye Veier
 
Unni Larsen - Smart City Bærum
Unni Larsen - Smart City BærumUnni Larsen - Smart City Bærum
Unni Larsen - Smart City Bærum
 
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videreGuro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre
 
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020
 
Betongdagen 2 - nye veier
Betongdagen  2 - nye veierBetongdagen  2 - nye veier
Betongdagen 2 - nye veier
 
Oslo Green City Forum 2013: Lasse Fridstrøms presentasjon
Oslo Green City Forum 2013: Lasse Fridstrøms presentasjonOslo Green City Forum 2013: Lasse Fridstrøms presentasjon
Oslo Green City Forum 2013: Lasse Fridstrøms presentasjon
 
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
 
17.00 Det gode norske samarbeidet om MC-strategien, Karsten Nikolaisen, Morte...
17.00 Det gode norske samarbeidet om MC-strategien, Karsten Nikolaisen, Morte...17.00 Det gode norske samarbeidet om MC-strategien, Karsten Nikolaisen, Morte...
17.00 Det gode norske samarbeidet om MC-strategien, Karsten Nikolaisen, Morte...
 
Guro Ranes, Trafikksikkerhetsdirektør, Vegdirektoratet, Veisikringskonferans...
Guro Ranes, Trafikksikkerhetsdirektør, Vegdirektoratet, Veisikringskonferans...Guro Ranes, Trafikksikkerhetsdirektør, Vegdirektoratet, Veisikringskonferans...
Guro Ranes, Trafikksikkerhetsdirektør, Vegdirektoratet, Veisikringskonferans...
 
Norges Lastebileierforbund innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier
Norges Lastebileierforbund  innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye VeierNorges Lastebileierforbund  innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier
Norges Lastebileierforbund innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier
 

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen (20)

Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
 
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
 
Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024
Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024
Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024
 
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
 
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
 
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
 
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
 
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024
 
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
 
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
 
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
 
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
 
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
 
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer VegsikringskonferansenKommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
 
Workzone Safety Vegsikringskonferansen
Workzone Safety VegsikringskonferansenWorkzone Safety Vegsikringskonferansen
Workzone Safety Vegsikringskonferansen
 

Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021

 • 1. Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Hvilke mål og utfordringer i årene som kommer har vi for å nå målene i nullvisjonen Vegsikringskonferansen 2021 6. september 2021 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet, Statens vegvesen
 • 3. 3 Utvikling og ambisjon for utvikling i antall drepte og hardt skadde fram mot 2030
 • 4. 4 Utvikling og ambisjon for utvikling i antall drepte fram mot 2030
 • 5. ● Tiltak for trafikksikkerhet på vei og veiinfrastruktur ● Tiltak for trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister i byområder ● Målrettet innsats mot høyrisikofaktorer og utsatte trafikantgrupper ● Reduksjon av ulykker med tunge kjøretøy ● Trafikksikkerhetsarbeid i private og offentlige virksomheter ● Økt sikkerhet gjennom teknologiutvikling 5 Prioriterte satsingsområder innenfor trafikksikkerhet i NTP 2022-2033
 • 6. Forankring i NTP 2022-2033 ● Med utgangspunkt i målene og innsatsområdene i Nasjonal transportplan, gir Samferdselsdepartementet Statens vegvesen mandat til å lede arbeidet med rulleringen av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei. ● Formålet med planen er å utarbeide et bredt spekter av omforente og faglig forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene. Tiltaksplanen framstiller hvordan aktørene skal bidra til reduksjon i antall drepte og hardt skadde. ● Gjennom arbeidet med tiltaksplanen skal det settes mål for tilstandsutviklingen innenfor områder av stor betydning for trafikksikkerheten, som for eksempel overholdelse av fartsgrenser og bruk av bilbelte. ● Det skal også konkretiseres tiltak for å nå målene i Nasjonal transportplan. 6 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025
 • 7. 7 Hovedkategorier og innstatsområder i Tiltaksplan 2022-2025 Hovedkategori Innsatsområde (A) Risikoatferd i trafikken 1. Fart 2. Rus 3. Belte i bil og buss og sikring av barn 4. Uoppmerksomhet (B) Befolkningsgrupper 5. Barn (0-14 år) 6. Ungdom og unge førere 7. Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelser (C) Trafikantgrupper/ kjøretøygrupper 8. Gående og syklende 9. Motorsykkel og moped 10. Godstransport på veg (D) Trafikksikre veger 11. Møteulykker og utforkjøringsulykker 12. Drift og vedlikehold (E) Teknologi/Intelligente transportsystemer (ITS) 13. Bruk av ny teknologi i trafikksikkerhetsarbeidet (F) Systematisk trafikk- sikkerhetsarbeid i offentlig og privat sektor 14. Systematisk trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner
 • 8. 8 Innsatsområder i Tiltaksplanen 2022-2025 i forhold til omtale i NTP 2022-2033 NTP 2022 - 2033 Foreslåtte innsatsområder i tiltaksplanen Tiltak for trafikksikkerhet på vei og veiinfrastruktur Møteulykker og utforkjøringsulykker (11) Drift og vedlikehold (12) Tiltak for trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister i byområder Gående og syklende (8) Målrettet innsats mot høyrisikogrupper og utsatte trafikantgrupper Fart (1) Rus (2) Belte i bil og buss og sikring av barn (3) Uoppmerksomhet (4) Barn (5) Ungdom og unge førere (6) Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelser (7) Motorsykkel og moped (9) Reduksjon av ulykker med tunge kjøretøy Godstransport på veg (10) Trafikksikkerhet i private og offentlige virksomheter Systematisk trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner (14) Økt sikkerhet gjennom teknologiutvikling Bruk av ny teknologi i trafikksikkerhetsarbeidet (13)
 • 9. • Etablering av midtrekkverk og forsterket midtoppmerking vil fortsatt være viktige tiltak, i tillegg til …….. (side 91) • Dersom veiene utvides slik at det kan etableres forsterket midtoppmerking, vil det gi betydelig trafikksikkerhetsgevinst til en lavere kostnad enn bygging av midtrekkverk (side 91) • Regjeringen legger gjennom investeringene prioritert for oppstart i første seksårsperiode til rette for at 60 prosent av trafikkarbeidet på riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høyere vil foregå på møtefrie veier innen 2028. Pr. 1. januar 2020 var denne andelen 51,5 prosent (side 91) • Videre er det en langsiktig ambisjon at alle riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høyere, på sikt skal ha minstestandard for utforkjøringsulykker. Dette innebærer at veien skal oppfylle gjeldende krav til utforming og omfang av siderekkverk, ettergivende master, profilert kantlinje, utbedring eller skilting av farlige kurver samt utbedring av terrenget langs veien der det ikke er siderekkverk (side 91/92). 9 Viktige føringer fra NTP – Møteulykker og utforkjøringsulykker
 • 10. • Innenfor drift er det spesielt vinterdriften, med brøyting og strøing med salt og sand, som er de viktigste oppgavene (side 92) • Høyest prioritet innenfor vedlikeholdet gis til å rette opp skader som kan føre til at veien blir akutt trafikkfarlig eller at framkommeligheten reduseres vesentlig (side 92). • En forutsetning for trafikksikkerhetsarbeidet er et nært samarbeid med entreprenørbransjen, og at gjeldende kompetansekrav og opplæringsprogram blir fulgt (side 92). 10 Viktige føringer fra NTP – Drift og vedlikehold
 • 11. • Det vil ta tid før fullt automatiserte kjøretøy utfører en betydelig del av transportarbeidet. Det er særlig utfordringer knyttet til overgangsfasen der føreren vil måtte overta fra automatisert kjøring (side 96). • (Statens vegvesen) gjennomfører ulike piloter med intelligente transportsystemer (ITS) for bedre framkommelighet, mobilitet og trafikksikkerhet, og er involvert i forskning og utvikling innen ITS. For best mulig regulering av automatisert transport har Statens vegvesen behov for mer kunnskap om førerens atferd, forutsetninger og behov i automatiserte kjøretøy sammenliknet med vanlige kjøretøy mv., blant annet for å vurdere behov for tilpasninger i føreropplæringen (side 96). 11 Viktige føringer fra NTP – Bruk av ny teknologi
 • 12. Nullvisjonens tre pilarer Tre områder som er gjensidig avhengig av hverandre
 • 13. 13