Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Report

391 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Report

 1. 1. Անգլերեն և թարգմանչությունհաշվետվություն<br />Ս.ԱղաբաբյանԿ.Թահսիլդարյան<br />
 2. 2. Positive thinkingsource http://familycrafts.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.marin.cc.ca.us/~don/Study/2positive.htmltranslation http://www.mskh.am/file.php?id=4384<br />
 3. 3. Giraffessource http://www.kidskonnect.com/subject-index/13-animals/34-giraffe.htmltranslation http://www.mskh.am/file.php?id=5262<br />
 4. 4. The history of ballooningsourcehttp://familycrafts.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://members.tripod.com/~bluner/History.htmtranslation<br />
 5. 5. Կա մի պատմություն, ըստ որի Ժոզեֆ Մոնթգոլֆիերը մի օր խորհում էր Բրիտանիայի տիրապետության տակ գտնվող ՋիբլարթարիՆեղուցիվրաֆրանսիական բանակի հնարավոր հարձակմանմասին : Նա նստած էր բուխարու դիմաց, որտեղկինը կախել էր իր գիշերանոցը` չորանալու:Կրակի ծուխն ու ջերմությունը մի ուղղությամբ բարձրանալով`գիշերազգեստը լցրեցին տաք օդով և այն տեղից պոկվեց և բարձրացավ դեպի առաստաղը: Ժոզեֆը հանկարծ հասկացավ, որ բրիտանական ուժերին կարելի է հաղթել օդային հարձակմամբ: Այսպիսով, իր եղբայր Ժաքի օգնությամբսկսվում են տաք օդով լցված օդապարիկի կառուցման որոնումները:<br />
 6. 6. 1783թ. սեպտեմբերին Մոնթգոլիֆեր եղբայրները փորձարկեցին առաջին օդապարիկը, որըոչխարով, բադով և աքաղաղով էր բեռնված: Մինչ աքաղաղը կսատկեր վայրէջքի ժամանակ ստացած պարանոցի կոտրվածքից, մյուս կենդանիները ապրեցին` ապացուցելով, որ հնարավոր է շնչել օդում: 1783թ. Նոյեմբերի 21-ին Ֆրանսիայի թագավորի ներկայությամբ ծրագրվում է արձակել մարդկանցովառաջին օդապարիկը: Պիլարտ դե Ռոզիերը և Մարկիզ դ'Արլանը թռան ավելի քան 20 րոպե` բարձրանալով 3000 ոտնաչափ բարձրություն և անցնելով 8կմ տարածություն: <br />Շատ չանցած` 1783թ. դեկտեմբերի 1-ին Պրոֆեսոր Ժաք Չարլզը օդ բարձրացավ հիդրոգեն գազով լի օդապարիկով`ապացուցելով, որ տաք օդով լցված անհավանական օդապարիկը տրանսպորտի միակ տեսակը չէ:<br />
 7. 7. Առաջին թռիչքը Միացյալ Թագավորությունումեղավ 1784թ. սեպտեմբերի 14-ին Լոնդոնում` իտալական դեսպանատան երիտասարդաշխատող Վինսենթ Լուարդիի կողմից, իսկՄիացյալՆահանգներումառաջինթռիչքըեղավ 1793թ. Հունվարի 9-ին ՖրանսիացիԺանՊիերՖրանսուաԲլանչարդիկողմից: ԹռիչքըտեղիունեցավՖիլադելֆիայիԱնկախությանհրապարակիցնախագահՋորջՎաշինգտոնի և ԲենջամինՖրանկլինիներկայությամբ: <br />1905թ. 9 ազգերիներկայացուցիչներիցբաղկացածԱերոակումբիանդամներըհանդիպեցինՓարիզում և ստեղծեցին FAI կազմակերպությունը, որըստեղծվեցհատկապեսթռիչքներըգովազդելու, զարգացնելուհամար:<br />
 8. 8. George Byron and Armeniasourcehttp://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Byron#The_Armenians_in_Venicehttp://www.armeniatravelblog.com/george-byron-about-armenia/translation<br />
 9. 9. Ջորջ Բայրոնը և Հայաստանը<br />1816-1817թ. ձմռանը անգլիացի բանաստեղծ Ջորջ Բայրոնը հայոց լեզու է ուսանելՎենետիկի Սուրբ Ղազար կղզու Մխիթարյան միաբանությունում՝ հայր Պասկալ Աուչերի հետ: Այս ընթացքում նա աջակցություն է ստացել հայ վարդապետներից՝ հայերեն-անգլերեն քերականության վերաբերյալ իր գիրքը կազմելիս, որը փորձել է հրատարակել Անգլիայում:<br />Բայրոնը այնքան տպավորված է եղել միաբանությունում ստացած իր փորձառությունից, որ գրել է. <<Այս մարդիկ վանահայրերն են մի ճնշված և ազնվական ազգի>>:<br />Ջորջ Բայրոնը Հայաստանի և հայերիմասին<br /><<Հայաստանի նման հրաշալիքներով լի երկիր չկա աշխարհում:>><br /><Թերեւս դժվար է գտնել մի ազգի տարեգրություն, որ ավելիզերծլինիարատավորոճիրներից,քանհայերինը ,որոնցառաքինություններըխաղաղասիրությանարգասիքեն, իսկարատները` բռնադատմանհետևանք:Բայց, ինչ էլոր լինի նրանց ճակատագիրը, նրանց երկիրը պիտի լինի ամենահետաքրքիրներից մեկը երկրագնդի վրա: Եվ գուցե նրանց լեզուն առավել շատ ուսումնասիրման կարիք ունի՝առավել գրավիչ դառնալու համար»։<br />
 10. 10. Jingle BellsEnglish translation<br />
 11. 11. “Jingle Bells” is one of the best known and commonly sung secular Christmas songs in the world. It was written in 1875 by James Pierpont (1822-1893). James Lord Pierpont was born in Medford, Massachusetts in 1822. He moved to the South and was an organist in a church in Savannah, Georgia. He wrote his popular winter song for his father’s Sunday School class and it became so popular that it was sung at Christmas time. One hundred fifty years after it was published as “Jingle Bells” there are millions of listeners who know and love this song. The song has been translated into many languages. <br />As originally published, the song had a different melody as its chorus part, which was less joyful and more classical. It is unknown who replaced the chorus with its modern versions. The first verse and chorus are the most often sung parts of “Jingle Bells”.<br />
 12. 12. Jingle Bells-ըաշխարհիամենաճանաչված և շատերգվողաշխարհիկերգերիցմեկն է, որըգրել է ՋեյմսՊիերպոնթը 1875թվականին: ՋեյմսՊիերպոնթըծնվել է 1822թվականին ՄասաչուսեցնահանգիՄեդֆորդքաղաքում : Նատեղափոխվում է հարավ և ՋորջիանահանգիՍավանաքաղաքիեկեղեցումաշխատում է որպեսերգեհոնահար: Հորկիրակնօրյադպրոցիերեխաներիհամարգրում է ձմեռվա մասինիրհայտնիերգը, որըդարձավայնքանհայտնի, որերգվում էրՍուրբԾննդյանտոներին: Չնայած Jingle Bells-ի առաջին կատարումիցանցել է150 տարի , բայցհիմաէլկանմիլիոնավորմարդիկ,ովքերգիտեն և սիրումենայսերգը: Երգըթարգմանվել է բազմաթիվլեզուներով: Բնօրինակիկրկներգըուներուրիշմեղեդի.այնքիչուրախէր և ավելիդասական: Հայտնիչէ, թեով է փոխելկրկներգըժամանակակիցտարբերակով : Jingle Bells-ի առաջինքառյակն ուկրկներգըամենահաջողվածմասերն են :<br />

×