Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SEE the Cloud: Wim Hoving - IT-dienstverlening is een teamprestatie

262 views

Published on

De cloud biedt grote kansen, is onomkeerbaar, maar creëert ook een aantal stevige governance vraagstukken. Hoe stellen we de klant in staat om de kansen te benutten? En hoe voorkomen we dat de toenemende compliancy-eisen (AVG/GDPR) het werk van de beheerder onmogelijk maken, of de meerwaarde voor de klant zelfs teniet doen?

Service Excellence is het directe gevolg van het handelen van de professionals. Zij ontwerpen, bouwen, integreren, verwerven (cloud), testen en beheren services en systemen. De klant wil slechts één geïntegreerde snelle flexibele en geborgde dienst ontvangen. De uitdaging is om de klant te laten profteren van de nieuwe ontwikkelingen. Dit kan door de professionele beheerder te ontzorgen en hem te voorzien van die hulpmiddelen waardoor hij als vakmens kan excelleren.

De ontwikkeling van Cloud, Compliancy en Governance lijken elkaar dwars te zitten, maar zijn eigenlijk goed te combineren. Modern Service Management geeft antwoord op de vraag hoe we de beheerder in de positie brengen om Service Excellence te realiseren. En hoe DevOps, Lean en OBM elkaar versterken.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SEE the Cloud: Wim Hoving - IT-dienstverlening is een teamprestatie

 1. 1. #SEETHECLOUD IT dienstverlening is een teamprestatie ”IT ain’t what you do, it’s the way that you do IT” Wim Hoving
 2. 2. #SEETHECLOUD IT dienstverlening is een teamprestatie ”IT ain’t what you do, it’s the way that you do IT” Wim Hoving
 3. 3. #SEETHECLOUD Wim Hoving Grondlegger van de ISM-methode, trainer en spreker, Servitect Drent Idealist en optimist Autodidact Denker (of piekeraar) Oud systeembeheerder –VAX-VMS Teamleider-manager Ondernemer – vanaf 1998 Ontwikkelaar – De ISM- en FSM-methode Schrijver – artikelen en boeken (en nu ook blogs!)
 4. 4. #SEETHECLOUD Boeiende tijden Technische en organisatorische ontwikkelingen
 5. 5. #SEETHECLOUD Niet Product, maar van Process naar People De impact van Cloud, Compliancy en Governance op de werkwijze van Service Management organisaties.
 6. 6. #SEETHECLOUD Organisatorische aspecten van Cloud (afhankelijk van vorm) - Contracten - Verantwoordelijkheden - Grip op functionaliteit - Security - Governance - Compliancy - Tracking & tracing (o.a.. SSD) - Samenwerking op alle niveaus - Service integratie - Rapportage - Nieuwe rollen NL Post: “De Leverancier heeft veel verantwoordelijkheden overgenomen.” ???
 7. 7. #SEETHECLOUD Functionaliteit ACTIE compliant flexibel capaciteit snelheid beschikbaar veilig ACTIE ACTIE ACTIEACTIE ACTIE ACTIE Klant wil functionerende functionaliteit
 8. 8. #SEETHECLOUD Beheerders laten excelleren! Naar een Onbewust Bekwame organisatie Onbewust Onbekwaam Bewust Bekwaam Bewust Onbekwaam Onbewust Bekwaam -Professional -Zelfstandigheid -Beperkte mgt aandacht -Dienend leiderschap -Lerend Vermogen -Techneut -Volgend -Continu sturend -Veel mgt aandacht -Beperkte ontwikkeling Beheerders creëren – Vakmanschap Managers faciliteren – Dienend Leiderschap
 9. 9. #SEETHECLOUD How about us… Service management is het faciliteren van een team van servicegerichte professionals. “IT ain’t what you do, it’s the way that you do IT.”
 10. 10. #SEETHECLOUD Het organiseren van service excellence Modern Service Management als basis voor succesvolle dienstverlening
 11. 11. #SEETHECLOUD Procesbasis Leiderschap Service team Kennis team Pro- ject Optimalisatie Aansturing Medewerkers Werkwijze Doel Aansturing van de werkwijze, kan per team verschillen Formeel of informeel altijd aanwezige processtructuur Out- sourc ing Continual Improvement Strategie Security Technologie Sourcing Cultuur Services Hybride organisatie, bi- modal+ Methodes om (PPP) gestructureerd te verbeteren Heldere missie, visie en strategie, stip aan de horizon Modern Service Management - Dienend Leider- Schap
 12. 12. #SEETHECLOUD Visie op kwaliteitssystemen Eisen / normen Activiteiten Resultaten Integraal Management
 13. 13. #SEETHECLOUD Kansen en confrontatie Cloud, Governance en Compliancy Beperkte investering Flexibiliteit Best practice Integrale afspraken, van SLA naar UC Integrale besturing Coördinerende rol Change management Ruimte voor specialisatie Toegang tot schaarse kennis Conflicterende ontwikkelingen Toenemende afhankelijkheid Internationaal verschillende eisen Flexibiliteit Service integratie Grip op innovatie Grip op change-implementatie Call tracking & tracing Service-support Aantoonbaarheid (AVG) Aansturing (grote/starre) leverancier Gebrekkige samenwerking (competitie) Grotere afstand tot de business Privacy-borging DevOps
 14. 14. #SEETHECLOUD “Aan de eisen van Cloud, Compliancy en Governance wordt voldaan door de werkwijze, realisatie vergt een geïntegreerde aanpak.”
 15. 15. #SEETHECLOUD 1. Manage je verantwoordelijkheidsketen 2. Breng je integrale werkwijze op orde (5 lagen) 3. Versterk je leveranciersmanagement, m.n. operationeel 4. Behandel security en governance als service levels 5. Focus op de medewerkers 5 tips
 16. 16. #SEETHECLOUD Het zal nooit rustig worden… Er is nooit een goed moment…. KIES JE AANPAK EN START
 17. 17. #SEETHECLOUD “Breng beheerders in de positie dat zij de servicelevels kunnen realiseren”
 18. 18. Questions? #SEETHECLOUD
 19. 19. #SEETHECLOUD IT dienstverlening is een teamprestatie ”IT ain’t what you do, it’s the way that you do IT” Wim Hoving
 20. 20. #SEETHECLOUD Modern Service Management en ISM Modern Service Management Integrated Service Management Professional en team staan centraal ISM is een MSM toepassing Referentiemodel Toepassingsmodel Managementfocus op faciliteren Toepasbaar dus compact en eenvoudig Focus op 5 managementlagen Out-of-the-box Een geïntegreerde werkwijze Integratie van leidende marktproducten en diensten DevOps, Lean, agile combineerbaar Fusion van werkwijzen Maatwerk Invoeringsgereed
 21. 21. #SEETHECLOUD 10 ISM-invoeringsvarianten Lees het boek1 Interim (proces)management10 Standaard invoering7 Light invoering6 Support (maatwerk ondersteuning)5 Framework aanschaffen4 ISM-masterclass3 ISM-foundation2 Continual Coaching9 Annual Auditing8 Er is altijd een weg naar ISM
 22. 22. #SEETHECLOUD Veranderen kan

×