Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Professionelle services - TOPdesk on Tour Denmark 2019

35 views

Published on

Professionelle services - TOPdesk on Tour Denmark 2019

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Professionelle services - TOPdesk on Tour Denmark 2019

 1. 1. TOPdesk on Tour#topdeskontour #topdeskontour Professionelle services
 2. 2. TOPdesk on Tour#topdeskontour Hey! Mit navn er … Ulrik Pedersen Line Nørregaard Mads Christensen
 3. 3. TOPdesk on Tour#topdeskontour#topdeskontour Professionelle services Videnshåndtering Processer Servicekatalog
 4. 4. TOPdesk on Tour#topdeskontour#topdeskontour Udbytter Videnshåndtering Processer Servicekatalog • Kortlægning af udfordringer og ønsker til videnshåndtering • Viden om KCS • Beslut proces for videnshåndtering • Skabelon for vidensposter • Hjælp til Train the Trainer • Kortlægning af produkter og services • Beskrive og tydeliggøre produkter og services = klar og ensrettet kommunikation på tværs af afdelinger • Opbygge et servicekatalog • Ved at give tid og plads til processnak, kommer vi ‘hele vejen rundt’ inden vi åbner TOPdesk • Kunderne er mere åbne over for ændringer • Når kunden investerer i workshops er vores erfaringer, at implementering af TOPdesk bliver mere fokuseret og effektiv (SMART mål for kunden). Kundecases ”Vores arbejde i TOPdesk er langt mere struktureret, end hvis vi ikke havde afholdt workshops og fået vores aftaler på plads” ”Jeg er overbevist om, at selve implementeringen af TOPdesk gik hurtigere, da vi allerede havde aftaler på plads for processer og arbejdsgange” ”Samtidig med vi fik kigget på vores processer på workshoppen, fik vi også mere viden om mulighederne i TOPdesk”
 5. 5. TOPdesk on Tour#topdeskontour#topdeskontour Overordnet formål ”At tilbyde viden på en nem og overskuelig måde på serviceportalen i det øjeblik brugeren har behov for det” Bornholms Regionskommune
 6. 6. TOPdesk on Tour#topdeskontour Line of sight – fra formål til leverancer
 7. 7. TOPdesk on Tour#topdeskontour#topdeskontour Kundecase Organisation: • Brønderslev Kommune Mål: • Styrke brugerne i at være mere selvhjulpne • Bedre vidensdeling mellem medarbejdere Hvordan: • Analyse af sager og identification af hvilke emner IT med fordel kan hjælpe dem med at udvikle kompetencer (f.eks. Et specifikt system) • Oprettelse af en videnspost til serviceportalen hver gang en bruger kunne have løst sagen selv. (Procedure) • Træning af nye medarbejdere
 8. 8. TOPdesk on Tour#topdeskontour#topdeskontour Kunder • Bornholms Regionskommune (Processer, Videnshåndtering og Servicekatalog) • Odsherred Kommune (Processer, Videnshåndtering og Servicekatalog) • Obton (Processer, Videnshåndtering og Servicekatalog) • Holbæk Kommune (Servicekatalog) Planlagte • Helsingør Kommune (Processer, Videnshåndtering og Servicekatalog)
 9. 9. TOPdesk on Tour#topdeskontour Spørgsmål?
 10. 10. TOPdesk on Tour#topdeskontour #topdeskontour Tak!

×