Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Servisi u zajednici dragana jovanović

635 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Servisi u zajednici dragana jovanović

 1. 1. SERVISI U ZAJEDNICI za decu i mlade uključene u život i/ili rad na ulici Dragana Jovanović , Centar za integraciju mladih , Beograd , Srbija Februar 2012
 2. 4. <ul><li>ONI SU: </li></ul><ul><li>Snažni Ranjivi Hrabri Nasmejani Lepi Gladni Zaljubljeni Drugari Sestre U drugom stanju Siromašni Promrzli Braća Uplašeni Ponosni Iskusni Istraumirani Mali Vredni Sami Praktični Neispavani Pametni Jedinstveni Moćni Bolesni Plavi Tamni …….. </li></ul><ul><li>DECA. </li></ul>
 3. 5. <ul><li>Amnesty International razlikuje dve kategorije: </li></ul><ul><li>Deca na ulici su uključena u neki oblik ekonomskih aktivnosti-od prosjačenja do prodavanja. Većina na kraju dana odlazi kući i doprinosi svojom zaradom budžetu porodice. Mogu pohađati školu i imati osećaj pripadanja porodici. </li></ul><ul><li>Deca ulice zapravo žive na ulici (ili izvan porodičnog okruženja). Porodične veze mogu postojati ali se uspostavljaju samo po potrebi ili povremeno. </li></ul><ul><li>UNICEF </li></ul><ul><li>Dečaci i devojčice ispod 18 godina starosti kojima je “ulica” (i srodni prostori) postala dom i/ili centar života i koja su neadekvatno zaštićena i supervi z irana. </li></ul>
 4. 6. <ul><li>RANJIVOST I FAKTORI RIZIKA </li></ul><ul><li>Socijalni problemi – siromaštvo i nedostatak bazičnih resursa (hrana, materijalna dobra i odeća), diskriminacija, nemogućnost izbora, nasilno okruženje, visok rizik od seksualne i radne eksploatacije, trafiking, stigmatizacija... </li></ul><ul><li>Zdravstveni problemi – neadekvatna ishrana, visok rizik od povreda, problemi vezani za reproduktivno zdravlje, droga, alkohol, bolesti (HIV, HCV, maloletničke trudnoće, vašče, buve..) i generalno neadekvatni životni uslovi. </li></ul><ul><li>Psihički problemi – odrastanje u stresnom okruženju (nasilna istorija), nerazvijeni i nestabilni odnosi sa odraslima (uzori), otežan pristup obrazovanju itd. </li></ul>
 5. 7. <ul><li>PLURAZLIZACIJA USLUGA =POVEĆANJE KVALITETA USLUGA </li></ul><ul><li>Dnevne usluge u zajednici: </li></ul><ul><li>P odrška za samostalan život </li></ul><ul><li>Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge </li></ul><ul><li>Usluge smeštaja koje se ne mogu obezbediti u ustanovi socijalne zaštite </li></ul><ul><li>Naručioci usluga – lokalna samouprava, Autonomna pokrajna ili Ministarstvo za socijalna pitanja </li></ul><ul><li>Pružaoci usluga – organizacije </li></ul><ul><li>Odnos – ugovor o javnoj nabavci </li></ul>
 6. 8. <ul><li>Centar za socijalni rad (koordinacije plana zastite, reintegracije deteta i porodice) </li></ul><ul><li>domovi </li></ul><ul><li>policija </li></ul><ul><li>domovi zdravlja </li></ul><ul><li>skole. ppp / produzeni boravak </li></ul><ul><li>usluge narodne kuhunje i crvenog krsta  </li></ul><ul><li>savetovalista za brak i porodicu </li></ul><ul><li>sos telefoni.... </li></ul><ul><li>prihvatilista, sigurne kuce, zavodi za vaspitanje </li></ul><ul><li>programi zaposljavanja, prekvalifikacije </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 7. 9. Centar za integraciju mladih je od 2005. identifikovao više od 800 maloletnika, više od 600 je koristilo usluge Svratišta i Dnevnog centra. Procena CIMa je da u Beogradu živi minimum 2000 dece uključenih u život i rad na ulici. <ul><li>Principi koje poštuje CIM: </li></ul><ul><li>Dobrovoljnosti </li></ul><ul><li>Poverenje </li></ul><ul><li>Neosuđujući stav </li></ul><ul><li>Individualizovani pristup </li></ul><ul><li>Precizno informisanje </li></ul><ul><li>Participacija dece i mladih </li></ul><ul><li>Poštovanje prava deteta </li></ul>
 8. 10. <ul><li>2005- Outreach program (deca, mladi i porodice) </li></ul><ul><li>2007- Drop in centar za decu i mlade uključene u život i/ili rad na ulici </li></ul><ul><li>2009- Dnevni centar za decu do 15 godina starosti </li></ul><ul><li>2009- Obrazovni program(predškolsko, osnovna škola, radno osposobljavanje, radno angažovanje) </li></ul><ul><li>2009- Program prevencije HIV-a i HCV-a </li></ul><ul><li>2011- Anti trafiking program </li></ul>
 9. 11. NAJVAŽNIJA KARIKA - TERENSKI RAD: <ul><li>Locira rizik tamo gde se on nalazi </li></ul><ul><li>Usmerava usluge na one osobe koje za tim imaju neposrednu potrebu </li></ul><ul><li>Omogućava aktivnu participaciju korisnika-partnerstvo eksperata za sopstvene potrebe </li></ul><ul><li>“ Neki ljudi kažu da je čoveku potrebno mnogo da bi se promenio. E pa nije baš tako! Jedan susret je bio dovoljan da bi stvari počeo drugačije da posmatram. Od tada pa do današnjeg dana ja tražim, pitam sebe, pitam i njih, pričam sa sobom, pričam sa njima, dajem njima, daju oni meni . Nije prošao dan a da ja nešto nisam naučio, naučio kako da im pomognem i kako oni meni mogu da pomognu da budem bolji.” </li></ul><ul><li>Filip, terenski radnik </li></ul>
 10. 12. <ul><li>fleksibilnosti institucija da se prilagode novim trendovima na ulici, rizicima i ponasanjiima  </li></ul><ul><li>koordinacija i uvazavanje partnerstva sa udruzenjima gradjana </li></ul><ul><li>NAREDNI KORACI... </li></ul><ul><li>CIM je razvio model integrativne zastite dece u riziku kroz umrezavanje sa servisima u zajednici, kako bi se obezbedio da ' deca u riziku' uvek nadju mesto u sistemu, i uvek blagovremeno budu vracena u sistem zastite ('social ambulance‘) </li></ul>
 11. 13. Deca i mladi uključeni u život i/ili rad na ulici: <ul><li>“ Ima dana kada sam ovde i po sedam, osam sati jer ne mogu da radim na ulici zbog kiše ili snega. Ovde mi je lepo. I druga deca vole da dolaze u Svratište jer im je lepo.” </li></ul><ul><li>Dževid </li></ul><ul><li>“ U Svratište sam došla čim je otvoreno. Zaista mi je lepo. Ne foliram se. Eto, vidiš, sve znaju o meni. Ovde mogu da se poverim i da dobijem savet.” </li></ul><ul><li>Ferida </li></ul><ul><li>“ Lepo mi je, zato i dolazim redovno. Ovde provodim više vremena nego u kući.” </li></ul><ul><li>Sadik </li></ul>

×