Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dostignuća projekta "Volonteri pomeraju granice"

39 views

Published on

Prezentacija rezultata i dostignuća projekta "Volonteri pomeraju granice" na konferenciji "Energija volontiranja" u Novom Sadu, 7. decembra 2018. godine.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dostignuća projekta "Volonteri pomeraju granice"

 1. 1. Volonteri pomeraju granice Volontiranje u pograničnom regionu Bugarska - Srbija Project name: Moving borders for volunteering │ Project number: CB007.1.22.039 │ Contract number: RD 02-29-275 The project is co-funded by EU trough the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme, CCI No 2014TC16i5CB007. Novi Sad, 7.12.2018.
 2. 2. Timočki omladinski centar
 3. 3. Zašto prekogranična saradnja? • „E kada su meni Bugari '86. kopali temelj za kuću...“
 4. 4. Sažetak naše ideje (projekta) • Trajanje projekta: 23.11.2016 – 22.02.2018. • Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je stvaranje uslova za održivu saradnju u pograničnom regionu za povećanje učešća mladih u zajednice kroz socijalno volontiranje. • Specifični cilj projekta je uspostavljanje mreže volonterskih centara širom cele prekogranične oblasti i razvoja volonterizma u društvenim aktivnostima, uspostavljenim održivim partnerstvom između Timočkog omladinskog centra i Slobodnog omladinskog centra.
 5. 5. Istraživanje situacije i potreba za socijalnim volontiranjem u pograničnom regionu u obe zemlje • Ukupno 295 mladih ljudi (starosti od 14 do 33 godine, sa i bez volonterskog iskustva) i 65 institucija/organizacija. • Upadljive razlike: • Mladi u Bugarskoj češće volontiraju u javnom sektoru, a u Srbiji u organizacijama civilnog društva • mladi u Srbiji dominantno volontiraju radi sebe i sopstvenog razvoja, dok mladi u Bugarskoj ističu da su presudne potrebe zajednice i drugih ljudi.
 6. 6. Istraživanje situacije i potreba za socijalnim volontiranjem u pograničnom regionu u obe zemlje • Mladi koji su do sada volontirali su uglavnom bili zadovoljni svojim iskustvom i saradnjom sa organizacijama. • Ipak je evidentno da postoje pravni, ekonomski i informativni nedostaci, te da postoji potreba za institucionalnom podrškom kako volonterima, tako i institucijama/organizacijama sa kojima oni sarađuju. • Volontiranje nije dovoljno promovisano u ovom regionu. • Mladi koji su imali priliku da volontiraju su se uglavnom samostalno informisali o mogućnostima, pravima i obavezama ili uz pomoć poznanika.
 7. 7. Istraživanje situacije i potreba za socijalnim volontiranjem u pograničnom regionu u obe zemlje • Sve ispitane organizacije su zainteresovane za angažovanje volontera, a 88,5% njih je već sarađivalo sa volonterima. • One nude širok spektar aktivnosti kojima bi volonteri mogli da se bave, a najčešće su to obrazovne, promotivne, umetničke i kulturne aktivnosti.
 8. 8. Istraživanje situacije i potreba za socijalnim volontiranjem u pograničnom regionu u obe zemlje • Gledajući ukupan uzorak ispitanika, ključne uloge koje bi volonterski centri trebalo da obavljaju su: 1. informisanje mladih o mogućnostima volontiranja, 2. motivisanje volontera i institucija, 3. edukacija mladih i 4. povezivanje volontera i institucija/organizacija
 9. 9. Zajednička metodologija za volontiranje u pograničnom regionu Bugarske i Srbije • 1. Zajednički sastanak eksperata –Vidin, Bugarska, 23-24.3.2017. • 2. zajednički sastanak eskperata – Zajecar, Srbija, 19-20.4.2017. • Trojezično, dostupno u .pdf-u na sajtu projekta
 10. 10. Zajednička metodologija za volontiranje u pograničnom regionu Bugarske i Srbije • Шšta je volonterski rad? • Vrste volonterskih programa • Uspostavljanje lokalnog volonterskog servisa • Volonterski menadžment • Prilozi / dodaci / obrasci
 11. 11. Javni poziv
 12. 12. Trening za lidere volonterskih centara • Belogradčik, Bugarska, 27.6 – 2.7.2017.
 13. 13. Opremanje volonterskih centara
 14. 14. Odabir, orijentacija i trening volontera
 15. 15. Testiranje / volontiranje
 16. 16. Testiranje / volontiranje
 17. 17. Razmene volontera • 11 – 13.01.2018, Vidin, Bugarska
 18. 18. Razmene volontera • Zajecar i Knjaževac, Srbija, 22-24.01.2018.
 19. 19. Završna konferencija • Zajecar, Srbija, 8-9.2.2018.
 20. 20. Veb sajt • WWW.4VOLUNTEERING.ORG
 21. 21. Publikacije • Priručnik za volontere – „Od A do Š o volontriranju“ • Zbornik materijala
 22. 22. Od kraja projekta do danas
 23. 23. Nastavak • Volontiranje u vanrednim situacijama...
 24. 24. Hvala na pažnji! TOC - Timočki Omladinski Centar - Timok Youth Center e: office@toc.rs w: www.toc.rs | www.4volunteering.org

×