Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

On-line track politic wave_March 2016

2,011 views

Published on

Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 03, березень 2016

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

On-line track politic wave_March 2016

 1. 1. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K TNS On-line Track Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3 Березень 2016 ART C K
 2. 2. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K 2 Дизайн дослідження  Всі регіони (окрім Криму)  Міське населення  Чоловіки та жінки  18-55 років Цільова аудиторія Географія  1000 респондентів  Квотна за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту Розмір вибірки Метод  Онлайн Строки польових робіт  1 хвиля: 20.01.2016 - 26.01.2016  2 хвиля: 17.02.2016 - 22.02.2016  3 хвиля: 17.03.2016 - 22.03.2016
 3. 3. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Опис індексів 3 Індекс - показник, побудований на основі середніх значень відповідей респондентів за шкалою нормованою в діапазоні від 0 до 100, де 0 відповідає найбільш негативному значенню шкали, а 100 - найбільш позитивному. 50 - медіана, яка дозволяє ідентифікувати поточне значення як вище або нижче середнього по вибірці. Індекс побудований для зручності відслідковування динаміки, є більш чутливим до коливань значень і зручним для порівняння між собою показників з різними шкалами.
 4. 4. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Ситуація в країні
 5. 5. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K 28.9 31.7 25.9 25.8 25.7 25.4 31.9 32.7 29.7 33.4 31.2 19.3 22.5 0 50 100 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лис'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Ставлення до розвитку ситуації в країні 5 Q1. Як Ви вважаєте в цілому, все, що відбувається в Україні, йде в правильному чи неправильному напрямку? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 Після значущого падіння в минулому місяці, значення індексу оцінки розвитку ситуації в країні залишається стабільно низьким. 60% респондентів вказали, що ситуація в країні розвивається в неправильному напрямку, протилежну точку зору поділяє 18% опитаних. Жителі Північного регіону частіше зазначають, що їм важко оцінити ситуацію в країні (32%). СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Правильно Неправильно Індекс оцінки розвитку ситуації в країні Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 6. 6. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K 24.1 24.6 25.6 26.2 21.4 26.4 28.2 31.4 28.0 27.5 29.1 25.4 29.4 0 50 100 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лис'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Оцінка поточної ситуації в країні 6 Q7. Як Ви оцінюєте теперішню політичну ситуацію в Україні? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 Після падіння в минулому місяці, значення Індексу оцінки поточної ситуації в країні значуще збільшилось до рівня січня цього року. 31% опитаних назвали ситуацію в країні вибухонебезпечною, половина респондентів (50%) вважає, що ситуація в країні напружена. 17% назвали ситуацію невизначеною і лише 1% вважають, що ситуацію в країні можна назвати стабільною. Серед представників молодшої вікової групи значуще більше тих, хто називає теперішню ситуацію в країні напруженою (56%). СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Стабільна Вибухонебезпечна Індекс оцінки поточної ситуації в країні Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 7. 7. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K 36.9 35.9 34.6 35.1 33.0 34.7 35.7 36.4 32.0 35.7 35.7 29.7 29.9 0 50 100 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лис'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Оцінка діяльності центральної влади України щодо стабілізації ситуації в країні 7 Q38. Як Ви оцінюєте діяльність центральної влади України по стабілізації ситуації в країні? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 Індекс оцінки дій влади значуще не змінився після падіння в минулому місяці і залишається на низькому рівні, ближче до позначки «Діяльність абсолютно незадовільна». 36% респондентів респондентів вважають діяльність влади по стабілізації ситуації в країні абсолютно незадовільною, 35% опитаних вказали, що влада переважно не виконує свої обов'язки, 25% переконані, що влада щось робить, але не в повному об'ємі і не своєчасно. Лише 1% респондентів вказали, що влада повністю виконує покладені на неї функції. СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Влада повністю виконує покладені на неї функції Їх діяльність абсолютно незадовільна Індекс оцінки дій влади Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 8. 8. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Оцінка діяльності Президента України
 9. 9. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K 35.0 35.1 32.0 32.1 30.0 30.3 29.9 32.3 28.5 30.7 29.4 25.3 25.1 0 50 100 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лис'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 373119814 Задоволеність діяльністю Президента 9 N13. Наскільки Ви задоволені діяльністю Президента Порошенко? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Повністю задоволений Зовсім незадоволений Порівняно з даними минулої хвилі, індекс задоволеності діяльністю Президента значуще не змінився. Протягом останніх 3 місяців спостерігається тенденція зниження рівня задоволеності діяльністю Президента. 68% опитаних не задоволені діяльністю Президента, сумарна частка тих, хто оцінює діяльність Президента задовільно складає 9%. Серед жителів Східного регіону значуще більше тих, хто зовсім незадоволений діяльністю Президента (42%), серед жителів Києва значуще більше тих, хто оцінює діяльністю Президента скоріше задовільно (13%). Індекс задоволеності Президентом Повністю задоволений Зовсім незадоволений Скоріше незадоволений Наскільки задоволений настільки й незадоволений Скоріше задоволений Важко відповісти % Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 10. 10. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Оцінка діяльності Уряду
 11. 11. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K 24.2 23.3 20.3 20.7 21.2 22.6 21.5 20.3 19.9 19.4 18.3 14.9 14.9 0 50 100 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лис'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 572511313 Задоволеність діяльністю Уряду 11 N27. Наскільки Ви задоволені діяльністю Уряду під керівництвом А.Яценюка? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ Повністю задоволений Зовсім незадоволений Після зниження в минулому місяці, Індекс задоволеності діяльністю уряду значуще не змінився. 82% опитаних не задоволені діяльністю уряду, 4% оцінюють діяльність Кабміну задовільно. Серед жителів Києва значуще більше тих, хто скоріше задоволений діяльністю Кабміну (9%). Індекс задоволеності урядом % Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Повністю задоволений Зовсім незадоволений Скоріше незадоволений Наскільки задоволений настільки й незадоволений Скоріше задоволений Важко відповісти
 12. 12. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Оцінка діяльності Верховної Ради
 13. 13. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K 433510354 24.6 26.6 24.1 23.5 23.1 22.4 22.2 22.6 20.6 23.2 24.3 20.4 21.6 0 50 100 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лист'15 Груд'15 Cіч'16 Лют'16 Бер'16 Задоволеність діяльністю Верховної Ради 13 N50. Наскільки Ви задоволені діяльністю Верховної Ради? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 Порівняно з даними попереднього місяця, Індекс задоволеності діяльністю парламенту значуще не змінився і залишається на низькому рівні. 78% опитаних вказали, що зовсім чи скоріше не задоволені діяльністю Верховної Ради, сумарна частка задовільних оцінок складає 8%. Серед представників середньої вікової групи (30-40 років) значуще більше тих, хто зовсім незадоволений діяльністю Верховної Ради (50%). ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРЛАМЕНТУ Індекс задоволеності % Повністю задоволений Зовсім незадоволений Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Повністю задоволений Зовсім незадоволений Скоріше незадоволений Наскільки задоволений настільки й незадоволений Скоріше задоволений Важко відповісти
 14. 14. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Нова поліція
 15. 15. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K 23 20 22 20 12 21 20 21 17 20 16 13 23* 3 3 5 3 6 5 9 8 8 7 7 13 20 19 20 19 29 35 29 36 37 42 41 41 16 17 18 12 12 11 9 12 Це більш ефективна служба і порядку в місті стає значно більше Ця служба дещо ефективніша, проте повністю реалізуватися не може Ця служба неефективна - все залишається по-старому Ця служба повністю неефективна - все стає ще гірше Нічого не знаю про цю службу Важко відповісти В хвилі 1’16 видалили альтернативу «Нічого не знаю про цю службу» Відсутність реальних кадрових змін Вітчизняні люди не вміють працювати ефективно і без хабарів Недостатня підготовка/недосвідченість нових кадрів Недоліки законодавства Конфлікт служб Відсутність взаємодії між службами Інше Важко відповісти 27% Оцінка діяльності поліції 15 НОВА ПОЛІЦІЯ К3. Як би Ви оцінили діяльність нової патрульної служби в Києві? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 К3.1Як Ви вважаєте, що заважає новій патрульній поліції стати ефективним правоохоронним органом? Вибірка: хвиля 3’16, N=672, ті, хто вважає поліцію неефективною службою, або ефективною, але такою, що не може реалізуватись повністю Порівняно з даними попереднього місяця повернулася частка тих, хто вважає, що поліція є ефективною службою, завдяки якій порядку в місті стає більше. Сумарна кількість тих, хто оцінює діяльність поліції як ефективну складає 53%, 27% негативно оцінюють діяльність поліції. Основними перешкодами, які заважають новій поліції працювати ефективно, на думку респондентів, є відсутність реальних кадрових змін в поліції, нездатність громадян працювати ефективно, без хабарів та недосвідченість нових кадрів поліції. Жителі Києва (79%) та Західного регіону (69%) значуще частіше оцінюють діяльність поліції як ефективну. Жителі Південного регіону частіше називають поліцію повністю неефективною службою (17%). % 53% Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Оцінка діяльності поліції Що заважає ефективній діяльності поліції 44 41 41 35 28 23 3 1 N=672 Сер’ 15 Вер’ 15 Жов’ 15 Лист’ 15 Груд’ 15 Січ’ 16 Лют’ 16 Бер’ 16
 16. 16. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K 22 15 19 14 15 3 4 4 5 7 1 2 2 3 3 48 52 45 48 41 23 22 25 25 29 3 5 5 5 5 Порядку стало значно більше Порядку стало трохи більше Нічого не змінилося Порядку стало трохи менше Порядку стало значно менше Важко відповісти 10% Ефективність поліції 16 НОВА ПОЛІЦІЯ К4. У зв'язку з набранням чинності нового закону про поліцію, чи можете Ви сказати, що порядку на вулицях та дорогах Вашого міста стало більше? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 Порівняно з даними лютого, значуще зросла часта тих, хто вважає, що після запуску поліції порядку на вулицях і дорогах міста стало трохи більше, при цьому зменшилась частка тих, хто вважає, що після запуску поліції нічого не змінилося. Загалом третина опитаних (34%) вказали, що після набрання чинності закону про поліцію порядку на вулицях стало більше, 10% респондентів зазначили, що порядку стало менше. 41% вказали, що не помітили змін. Серед жителів Києва (43%), Західного регіону (37%) та представників молодшої вікової групи (37%) значуще більше тих, хто вважає, що після набрання чинності закону про поліцію стало трохи більше порядку, значуще менше таку точку зору поділяють жителі Східного регіону (22%). 34% % Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Січ’ 16 Груд’ 15 Лист’ 15 Лют’ 16 Бер’ 16
 17. 17. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Чесність і принциповість поліції 17 НОВА ПОЛІЦІЯ К8. Як Ви оцінюєте чесність і принциповість нової поліції? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 Оцінки чесності та принциповості поліції порівняно з даними лютого значуще не змінились. 46% респондентів вважають, що поліцейські - чесні та принципові у виконанні своїх обов'язків. 18% низько оцінюють чесність та принциповість поліції. Серед жителів Західного регіону (6%) значуще більше тих, хто вважає, що нові поліцейські абсолютно чесні та принципові у виконанні своїх обов'язків. Жителі Східного регіону частіше зазначають, що їм важко оцінити поліцію за цими параметрами (43%). 44 39 40 35 36 2 4 3 3 4 9 14 11 17 14 41 40 43 43 43 4 3 3 2 3 Абсолютно чесні та принципові у виконанні своїх обов`язків Скоріше чесні та принципові у виконанні своїх обов`язків Скоріше нечесні та непринципові у виконанні своїх обов`язків Абсолютно нечесні та непринципові у виконанні своїх обов`язків Важко відповісти 46% 18% Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Січ’ 16 Груд’ 15 Лист’ 15 Лют’ 16 Бер’ 16%
 18. 18. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K K9. Чи контактували Ви особисто з новою патрульною поліцією за останні 3 місяці? K9_1. З якого приводу Ви контактували з поліцією? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 84 78 81 16 22 19 Ні Так Просто спілкувався з представниками поліції / отримання довідкової інформації ДТП/ порушення правил дорожнього руху Дрібні злочини / крадіжки Побутові сварки Коли став свідком значного злочину Інші ситуації 52 33 9 5 4 9 53 31 11 8 7 5 57 26 15 6 4 8 Січ'16 Лют'16 Бер'16 З якого приводу контактували Контакт з новою поліцією (1/2) 18 Переважна більшість респондентів не мала досвіду особистих контактів з новою поліцією. 19% вказали, що їм доводилось особисто спілкуватись з поліцейськими. Серед жителів Києва (33%) таких респондентів значуще більше. 57% тих, хто мав контакти з представниками поліції, отримували довідкову інформацію або просто спілкувалися з поліцейськими. 26% опитаних вказали, що їм доводилось контактувати з поліцією у випадку ДТП чи порушень правил дорожнього руху. Чи контактували з поліцією за останні 3 місяці % НОВА ПОЛІЦІЯ N=191 % Січ’16 Лют’16 Бер’16 Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 19. 19. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K 1 2 14 7 8 16 13 9 18 23 27 33 31 25 28 24 30 Повністю позитивно Скоріше позитивно Нейтрально Скоріше негативно Повністю негативно Важко відповісти Як оцінюють результат контакту Контакт з новою поліцією (2/2) 19 K9. Чи контактували Ви особисто з новою патрульною поліцією за останні 3 місяці? К9_2. Як Ви оцінюєте результат цього контакту/контактів? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 Більшість з тих, кому доводилось контактували з новою поліцією позитивно оцінює результат цього контакту – 55% вказали, що досвід взаємодії з поліцейськими був скоріше чи повністю позитивним. Сумарна кількість негативних оцінок складає 17%. Чи контактували з поліцією за останні 3 місяці % НОВА ПОЛІЦІЯ Січ’16 Лют’16 55% 17% % Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% 84 78 81 16 22 19 Ні Так N=191 Січ’16 Лют’16 Бер’16 Бер’16
 20. 20. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Ситуації, в яких не зверталися до міліції, але звернулися б до поліції 20 К10. Чи існують ситуації, при яких Ви би зараз звернулись до нової поліції, а раніше із цим не звертались би до міліції? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 Більшість респондентів вказали, що немає таких ситуацій, в яких вони раніше не зверталися б до міліції, але могли б звернутися до поліції. 39% вказали, що такі ситуації є: 24% опитаних звернулися б до поліції у випадку дрібних злочинів, крадіжок, 19% респондентів звернулися б до поліції, якби стали свідками значного злочину, 13% повідомили б поліцію у випадках побутових сварок. Серед жителів Східного регіону (68%) значуще більше тих, хто вказав, що немає таких ситуацій, в яких вони раніше не зверталися б до міліції, але звернулися б до поліції, значуще менше таких респондентів – серед жителів Києва (46%). НОВА ПОЛІЦІЯ Дрібні злочини / крадіжки Коли став свідком значного злочину Побутові сварки Інші ситуації Немає таких ситуацій 12 12 4 11 60 22 20 12 3 62 25 21 11 3 60 24 19 13 3 61 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% %
 21. 21. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Актуальні питання суспільства
 22. 22. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K 11 8 6 6 7 10 59 55 44 40 33 37 34 29 23 27 27 32 36 34 37 38 9 9 8 9 10 10 9 10 9 9 10 11 15 13 13 13 % Так, хочу переїхати на постійне місце проживання закордон Так, хотілось би виїхати тимчасово, поки ситуація не стабілізується Так, але в мене немає такої можливості Ні Не думав над цим* Сер’ 14 Вер’ 14 Лист’ 14 Лют’ 15 Чер’ 15** Вер’ 15 Груд’ 15 Намір виїхати з України 22 Q66. Чи замислювалися Ви над тим, щоб виїхати з країни в зв’язку з останніми подіями в Україні (війна, безробіття, економічна криза тощо)? Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 Порівняно з даними грудня 2015 року, значуще зменшилась частка тих, хто не має наміру виїхати з України і значуще збільшилась частка тих, хто не думав над цим питанням. Більше половини (61%) респондентів вказали, що хотіли б виїхати з країни, при цьому більш ніж третина респондентів не мають можливості виїхати, кожен десятий - хотів би виїхати тимчасово, до стабілізації ситуації, 13% хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання. Серед представників старшої вікової групи значуще більше тих, хто не хотів би виїжджати з країни (36%). Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ * Варіант «Не думав(-ла) над цим» доданий у листопаді 2014 року ** До червня 2015 питання формулювалося так: «Чи замислювалися Ви над тим, щоб виїхати з країни у зв'язку з подіями на сході України?» Бер’ 16
 23. 23. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Профіль респондентів
 24. 24. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Повна/неповна вища освіта Середня спеціальна освіта Повна середня освіта Початкова/неповна середня освіта Повний достаток, не обмежені в засобах Можемо дозволити собі практично все Вистачає на дорогі речі для дому, але не на автомобіль Вистачає на їжу і одяг, але не на дорогі речі, такі як телевізор, холодильник Вистачає на їжу, але не на одяг Не вистачає грошей навіть на їжу Матеріальний стан Профіль респондентів (1 з 3) 24 4852 Чоловіки Жінки Стать 31 31 38 18 - 29 30 - 40 41 - 55 Вік 9 29 25 20 11 6 До 1000 грн. 1000-2000 грн. 2000-3000 грн. 3000-5000 грн. Більше 5000 грн. Важко відповісти Дохід на одного члена сім’ї % % % 0.6 4 19 76 Освіта 7 28 48 15 2 0.8 Вибірка: хвиля 3’16, N=1000
 25. 25. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K 66 25 8 1 Одружений/заміжня Неодружений/незаміжня Розлучений/розлучена Вдівець/вдова 43 18 10 10 8 10 Східний Західний Київ Південний Північний Центральний 87 10 3 Українець Росіянин Інша Профіль респондентів (2 з 3) 25 Сімейний стан % Регіон % 24 16 14 9 7 7 7 6 5 3 1 1 Спеціаліст Керівник середньої/вищої ланки Робітник Безробітний В декреті Службовець Підприємець, фермер Домогосподарка Студент Пенсіонер Військовослужбовець, МВС, прокуратура Інше Рід діяльності Національність % Вибірка: хвиля 3’16, N=1000
 26. 26. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Користувались Інтернетом востаннє 91 7 11 1 раз на день або частіше 4-6 днів на тиждень 2-3 дні на тиждень 1 день на тиждень і рідше 2 10 3058 Менше року 1-2 роки 3-4 роки 5-8 років Більше 8 років 94 411 Вчора Протягом останніх 7 днів (але не вчора) Протягом останніх півроку Протягом останнього року або раніше Профіль респондентів (2 з 3) 26 Частота користування Інтернетом % Стаж користування Інтернетом % % Вибірка: хвиля 3’16, N=1000
 27. 27. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K Динаміка матеріального становища респондентів 27 S5. Як би Ви охарактеризували матеріальний стан Вашої сім’ї? S7. Скажіть, будь ласка, який рівень доходу в перерахунку на одного члена Вашої сім’ї на місяць? Складіть разом усі доходи з різних джерел та розділіть на кількість членів сім’ї, що проживають разом з Вами. Вибірка: хвиля 3’16, N=1000 5 6 5 7 6 7 8 6 5 6 6 5 6 9 8 10 8 10 10 12 12 10 8 10 12 11 18 16 17 17 18 20 19 19 18 18 19 20 20 22 21 21 23 21 23 24 26 26 25 25 26 25 31 32 34 32 35 31 29 28 30 30 29 27 29 15 17 14 13 12 10 10 9 10 12 12 10 9До 1000 грн. 1000-2000 грн. 2000-3000 грн. 3000-5000 грн. Більше 5000 грн. Важко відповісти % 37.3 34.2 36.9 36.6 37.3 37.2 39.4 38.7 37.5 37.5 36.9 38.4 36.2 0 50 100 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лист'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Індекс оцінки власного матеріального становища Повний достаток, не обмежені в засобах Не вистачає грошей навіть на їжу Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Черв’ 15 Січ’ 15 Бер’ 15 Квіт’ 15 Трав’ 15 Лип’ 15 Сер’ 15 Вер’ 15 Жов’ 15 Лист’ 15 Груд’ 15 Лют’ 16 Бер’ 16
 28. 28. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3, березень 2016 ART C K TNS On-line Track Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 3 Березень 2016 ART C K Світлана Винославська svitlana.vynoslavska@tns-ua.com + 38 050 3513152

×