Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online track politic wave_june_06.16

715 views

Published on

Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 06, червень 2016

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

Online track politic wave_june_06.16

 1. 1. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K TNS On-line Track Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6 Червень 2016 ART C K
 2. 2. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K 2 Дизайн дослідження  Всі регіони (окрім Криму)  Міське населення  Чоловіки та жінки  18-55 років Цільова аудиторія Географія  1000 респондентів  Квотна за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту Розмір вибірки Метод  Онлайн Строки польових робіт  1 хвиля: 20.01.2016 - 26.01.2016  2 хвиля: 17.02.2016 - 22.02.2016  3 хвиля: 17.03.2016 - 22.03.2016  4 хвиля: 13.04.2016 - 18.04.2016  5 хвиля: 14.05.2016 – 19.05.2016  6 хвиля: 15.06.2016 – 24.06.2016
 3. 3. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Опис індексів 3 Індекс - показник, побудований на основі середніх значень відповідей респондентів за шкалою нормованою в діапазоні від 0 до 100, де 0 відповідає найбільш негативному значенню шкали, а 100 - найбільш позитивному. 50 - медіана, яка дозволяє ідентифікувати поточне значення як вище або нижче середнього по вибірці. Індекс побудований для зручності відслідковування динаміки, є більш чутливим до коливань значень і зручним для порівняння між собою показників з різними шкалами.
 4. 4. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Ситуація в країні
 5. 5. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K 25.8 25.7 25.4 31.9 32.7 29.7 33.4 31.2 19.3 22.5 19.6 23.7 25.0 0 50 100 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лис'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Квіт'16 Трав'16 Чер'16 Ставлення до розвитку ситуації в країні 5 Q1. Як Ви вважаєте в цілому, все, що відбувається в Україні, йде в правильному чи неправильному напрямку? Вибірка: хвиля 6’16, N=1000 Індекс оцінки розвитку ситуації в країні значуще не змінився і залишається стабільно низьким. 59% респондентів вказали, що ситуація в країні розвивається в неправильному напрямку, протилежну точку зору поділяє 20% опитаних. Чоловіки (24%) частіше, ніж жінки (15%) вказують, що ситуація в країні розвивається в правильному напрямку. Представники Центрального (28%) і Північного (30%) регіонів частіше, ніж вибірка в цілому, стверджують, що ситуація розвивається у правильному напрямку. Мешканці Сходу частіше переконані у неправильності розвитку ситуації (65%). СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Правильно Неправильно Індекс оцінки розвитку ситуації в країні Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 6. 6. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K 26.2 21.4 26.4 28.2 31.4 28.0 27.5 29.1 25.4 29.4 30.5 32.1 32.7 0 50 100 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лис'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Квіт'16 Трав'16 Чер'16 Оцінка поточної ситуації в країні 6 Q7. Як Ви оцінюєте теперішню політичну ситуацію в Україні? Вибірка: хвиля 6’16, N=1000 Індекс оцінки поточної ситуації значуще не змінився порівняно з даними попередньої хвилі. Протягом останніх трьох місяців значення індексу поступово зростає, втім воно залишається близьким до позначки «ситуація вибухонебезпечна». 28% опитаних назвали ситуацію в країні вибухонебезпечною, 46% вважає, що ситуація в країні напружена. 22% назвали ситуацію невизначеною і лише 2% вважають, що ситуацію в країні можна назвати стабільною. Серед представників старшої вікової групи (34%) значуще більше тих, хто вважає ситуацію в країні вибухонебезпечною, тоді як серед жителів Північного регіону таких респондентів значущо менше (18%). СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Стабільна Вибухонебезпечна Індекс оцінки поточної ситуації в країні Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 7. 7. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Q10. Скажіть, в якій мірі Ви задоволені подіями, які відбуваються в нашій країні зараз? Вибірка: хвиля 6’16, N=1000 16.5 15.0 15.7 19.1 19.6 17.3 19.3 18.0 14.5 15.6 14.7 17.8 18.6 0 50 100 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лис'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Квіт'16 Трав'16 Чер'16 Задоволеність останніми подіями в країні 7 Порівняно з даними попереднього місяця, значення Індексу задоволеності останніми подіями в країні не змінилось і залишається на низькому рівні – ближче до позначки «зовсім незадоволений». Переважна більшість респондентів (80%) не задоволені ситуацією в країні, сумарна частка тих, хто скоріше чи повністю задоволений ситуацією складає 3%. Серед жителів Західного (38%) та Північного регіонів (35%) значуще менше тих, хто зовсім незадоволений ситуацією в країні. Найбільше зовсім незадоволених – на Сході країни (56%) СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Повністю задоволений Зовсім незадоволений Індекс задоволеності Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 8. 8. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Події на сході України
 9. 9. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K 6627 2 14 Ситуація вкрай напружена і вибухонебезпечна Ситуація напружена, але стабільна Напруга знизилась і ситуація стабілізувалась Нічого небезпечного в цій ситуації немає Важко відповісти 6.1 7.9 6.2 14.9 18.9 10.9 14.5 14.2 13.2 13.7 13.7 15.0 11.8 0 50 100 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лист'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Квіт'16 Трав'16 Чер'16 Ситуація вибухонебезпечна N40. Як Ви оцінюєте ситуацію на сході України – в Донецькій і Луганської областях в зоні проведення АТО? Вибірка: хвиля 6’16, N=1000 Оцінка ситуації на сході України 9 Нічого небезпечного в цій ситуації немає Індекс оцінки ситуації на сході ПОДІЇ НА СХОДІ КРАЇНИ % Індекс оцінки ситуації на сході України порівняно з даними минулої хвилі значуще знизився і досягнув свого мінімального значення за останні півроку. Порівняно з даними травня значуще зросла частка респондентів, які вважають ситуацію на сході вкрай напруженою і вибухонебезпечною (66%) і знизилась частка тих, хто називає ситуацію напруженою, але стабільною (27%). Серед жителів Західного регіону значуще більше тих, хто вважає ситуацію на сході вкрай напруженою і вибухонебезпечною (75%) Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 10. 10. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K 26.8 25.1 26.1 28.5 30.7 26.1 27.9 25.7 24.0 26.8 23.3 23.6 25.5 0 50 100 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лис'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Квіт'16 Трав'16 Чер'16 Q41. Як Ви оцінюєте хід проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України? Вибірка: хвиля 6’16, N=1000 Оцінка проведення антитерористичної операції (АТО) 10 Індекс оцінки АТО значуще не змінився, і залишається на низькому рівні – ближче до полюсу негативних оцінок. 67% опитаних оцінює хід проведення АТО негативно або повністю негативно, сумарна частка позитивних оцінок складає 16%. Серед жителів Північного регіону (7%) значуще більше тих, хто оцінює хід АТО повністю позитивно. Повністю позитивно Абсолютно негативно Індекс оцінки АТО ПОДІЇ НА СХОДІ КРАЇНИ Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 11. 11. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Оцінка діяльності Президента України
 12. 12. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K 32.1 30.0 30.3 29.9 32.3 28.5 30.7 29.4 25.3 25.1 23.6 24.1 24.6 0 50 100 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лис'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Квіт'16 Трав'16 Чер'16 402719815 Задоволеність діяльністю Президента 12 N13. Наскільки Ви задоволені діяльністю Президента Порошенко? Вибірка: хвиля 6’16, N=1000 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Повністю задоволений Зовсім незадоволений Порівняно з даними минулої хвилі, індекс задоволеності діяльністю Президента значуще не змінився і залишається на низькому рівні – ближче до полюсу незадовільних оцінок. 67% опитаних не задоволені діяльністю Президента, сумарна частка тих, хто оцінює діяльність Президента задовільно складає 9%. Серед жителів Києва значуще більше тих, хто оцінює діяльність Президента нейтрально (28%). Індекс задоволеності Президентом % Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Повністю задоволений Зовсім незадоволений Скоріше незадоволений Наскільки задоволений настільки й незадоволений Скоріше задоволений Важко відповісти
 13. 13. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Оцінка діяльності Уряду
 14. 14. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K 20.7 21.2 22.6 21.5 20.3 19.9 19.4 18.3 14.9 14.9 18.7 27.3 24.2 0 50 100 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лис'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Квіт'16 Трав'16 Чер'16 Повністю задоволений Зовсім незадоволений Скоріше незадоволений Наскільки задоволений настільки й незадоволений Скоріше задоволений Важко відповісти 3326156119 Задоволеність діяльністю Уряду 14 N27. Наскільки Ви задоволені діяльністю Уряду під керівництвом В. Гройсмана? Вибірка: хвиля 6’16, N=1000 ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ Повністю задоволений Зовсім незадоволений В червні значення індексу задоволеності урядом значуще знизилось. Порівняно з даними минулої хвилі зменшилась частка тих, хто вказав, що не може визначитися з оцінкою діяльності нового Кабінету Міністрів і в той же час значуще зросла частка тих, хто зовсім незадоволений діяльністю Кабміну (33%), скоріше незадоволений (26%), а також частка тих, хто оцінює діяльність уряду скоріше задовільно (6%). Серед жителів Північного (12%) і Центрального (15%) регіонів значуще більше тих, хто оцінює діяльність уряду скоріше задовільно, значуще менше таких оцінок – у Східному регіоні (3%). Індекс задоволеності урядом % Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Зміна складу уряду
 15. 15. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Оцінка діяльності Верховної Ради
 16. 16. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K 483511312 23.5 23.1 22.4 22.2 22.6 20.6 23.2 24.3 20.4 21.6 20.2 20.5 17.6 0 50 100 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лист'15 Груд'15 Cіч'16 Лют'16 Бер'16 Квіт'16 Трав'16 Чер'16 Задоволеність діяльністю Верховної Ради 16 N50. Наскільки Ви задоволені діяльністю Верховної Ради? Вибірка: хвиля 6’16, N=1000 Індекс задоволеності діяльністю парламенту значуще знизився і досягнув свого мінімального значення за останній рік. Порівняно з даними попередньої хвилі значуще зросла частка тих, хто зовсім незадоволений діяльністю парламенту (48%) і знизилась частка тих, хто оцінює діяльністю Верховної Ради нейтрально (11%) чи повністю задовільно (1%) 83% опитаних вказали, що зовсім чи скоріше не задоволені діяльністю Верховної Ради, сумарна частка задовільних оцінок складає 4%. Серед жителів Північного регіону значуще більше тих, хто скоріше задоволений діяльністю парламенту (7%) ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРЛАМЕНТУ Індекс задоволеності % Повністю задоволений Зовсім незадоволений Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Повністю задоволений Зовсім незадоволений Скоріше незадоволений Наскільки задоволений настільки й незадоволений Скоріше задоволений Важко відповісти
 17. 17. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Актуальні питання суспільства
 18. 18. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Доцільність проведення Євробачення 2017 в Україні 18 EV1. Як Ви вважаєте, чи доречне проведення Євробачення-2017 Україні? Вибірка: хвиля 6’16, N=1000 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУСПІЛЬСТВА Майже половина респондентів (49%) вважає, що проведення Євробачення – 2017 в Україні доречне. Третина опитаних поділяє протилежну точку зору. Серед жителів Східного (21%) і Південного регіонів (25%) значуще більше тих, хто вважає, що проводити Євробачення 2017 в Україні абсолютно недоречно, значуще менше тих, хто поділяє таку точку зору – серед жителів Північного (7%) і Західного регіонів (10%) 4 16 16 15 27 22 Абсолютно доречне Доречне Як доречне, так і не доречне Недоречне Абсолютно недоречне Не знаю/Важко відповісти % 49% 32%
 19. 19. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K 35 29 11 9 9 1 5 Київ Львів Одеса Дніпро Харків Вінниця Інше місто Не знаю/ Важко відповісти Де має проходити Євробачення 2017 19 EV2. Як Ви думаєте, де має проходити Євробачення-2017? EV3. У якому місті України має проходити Євробачення-2017? Вибірка: хвиля 6’16, N=1000 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУСПІЛЬСТВА Більшість опитаних (64%) вважають, що Євробачення 2017 має проходити в Україні, при цьому 35% вважають, що Євробачення має прохолодити в Україні за будь-яких умов, 29% вказали, що потрібно проводити Євробаченні в країні, але лише ту випадку якщо для цього будуть відповідні умови. Серед жителів Західного регіону значуще більше тих, хто вважає, що Євробачення потрібно проводити однозначно в Україні (49%), а також тих, хто вважає, що Євробачення має проходити в звільненому Криму (15%). 42% тих, хто вважають, що Євробачення має проходити в Україні обрали Київ у якості міста, в якому має проходити пісенний конкурс. На другому місці в рейтингу міст – Львів, на третьому – Одеса, Дніпро та Харків. Однозначно, в Україні В Україні, якщо будуть відповідні умови для цього Перенесено в країну, яка зайняла друге місце (Австралія) Перенесено в іншу європейську країну У звільненому Криму Інше Не знаю/ Важко відповісти % N=640 42 27 10 8 7 1 2 4 % Де має проходити Євробачення 2017 В якому місті має проходити Євробачення 2017
 20. 20. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Відпустка 2016
 21. 21. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K 31 33 4 2 6 29 42 33 8 3 4 19 Чер.15 Чер.16 Місце проведення відпустки 21 ВІДПУСТКА Порівняно з даними червня минулого року значуще зросла частка тих, хто планує провести відпустку в Україні (42%) та закордоном (8%), при цьому значуще знизилась частка тих, хто не планує йти у відпустку (19%). Серед жителів Києва (14%) та представників молодшої вікової групи (12%) значуще більше тих, хто планує провести відпустку закордоном (крім країн СНД). Серед жителів Центрального (28%) та Південного регіону (29%) значуще більше тих, хто не планує цього літа йти у відпустку. Більше половини тих, хто не планує йти у відпустку пояснює це матеріальними складнощами, третина не має можливості піти у відпустку через роботу, 19% - внаслідок особистих обставин. % R1. Скажіть, будь ласка, де Ви збираєтесь проводити свою відпустку? R2. Чому Ви не збираєтесь проводити свою відпустку? Вибірка: хвиля 6’16, N=1000 В Україні Вдома/на дачі Закордоном (крім країн СНД) В країнах СНД Важко відповісти Не планую йти у відпустку Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Де планують проводити відпустку Чому не планують йти у відпустку N=191 57 33 19 6 4 Матеріальні складнощі Немає можливості піти у відпустку через роботу Внаслідок особистих обставин Вже був у відпустці раніше Інше %
 22. 22. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Профіль респондентів
 23. 23. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Повна/неповна вища освіта Середня спеціальна освіта Повна середня освіта Початкова/неповна середня освіта Повний достаток, не обмежені в засобах Можемо дозволити собі практично все Вистачає на дорогі речі для дому, але не на автомобіль Вистачає на їжу і одяг, але не на дорогі речі, такі як телевізор, холодильник Вистачає на їжу, але не на одяг Не вистачає грошей навіть на їжу Матеріальний стан Профіль респондентів (1 з 3) 23 4852 Чоловіки Жінки Стать 31 31 38 18 - 29 30 - 40 41 - 55 Вік 10 26 28 20 10 6 До 1000 грн. 1000-2000 грн. 2000-3000 грн. 3000-5000 грн. Більше 5000 грн. Важко відповісти Дохід на одного члена сім’ї % % % 1 5 18 77 Освіта 6 22 52 17 3 0.4 Вибірка: хвиля 6’16, N=1000
 24. 24. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K 68 23 8 1 Одружений/заміжня Неодружений/незаміжня Розлучений/розлучена Вдівець/вдова 43 18 10 10 8 10 Східний Західний Київ Південний Північний Центральний 86 12 2 Українець Росіянин Інша Профіль респондентів (2 з 3) 24 Сімейний стан % Регіон % 29 13 11 11 9 7 6 5 4 3 1 1 0.3 Спеціаліст Керівник середньої/вищої ланки Службовець Робітник Підприємець, фермер Безробітний В декреті Студент Домогосподарка Пенсіонер Військовослужбовець, МВС, прокуратура Фрілансер Інше Рід діяльності Національність % Вибірка: хвиля 6’16, N=1000
 25. 25. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Користувались Інтернетом востаннє 94 51 1 раз на день або частіше 4-6 днів на тиждень 2-3 дні на тиждень 1 день на тиждень і рідше 1 8 33 58 Менше року 1-2 роки 3-4 роки 5-8 років Більше 8 років 94 51 Вчора Протягом останніх 7 днів (але не вчора) Протягом останніх півроку Протягом останнього року або раніше Профіль респондентів (2 з 3) 25 Частота користування Інтернетом % Стаж користування Інтернетом % % Вибірка: хвиля 6’16, N=1000
 26. 26. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K Динаміка матеріального становища респондентів 26 S5. Як би Ви охарактеризували матеріальний стан Вашої сім’ї? S7. Скажіть, будь ласка, який рівень доходу в перерахунку на одного члена Вашої сім’ї на місяць? Складіть разом усі доходи з різних джерел та розділіть на кількість членів сім’ї, що проживають разом з Вами. Вибірка: хвиля 6’16, N=1000 % 36.6 37.3 37.2 39.4 38.7 37.5 37.5 36.9 38.4 36.2 36.2 36.7 37.8 0 50 100 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Лист'15 Груд'15 Січ'16 Лют'16 Бер'16 Квіт'16 Трав'16 Чер'16 Індекс оцінки власного матеріального становища Повний достаток, не обмежені в засобах Не вистачає грошей навіть на їжу Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% 7 6 7 8 6 5 6 6 5 6 6 5 6 8 10 10 12 12 10 8 10 12 11 11 11 10 17 18 20 19 19 18 18 19 20 20 21 20 20 23 21 23 24 26 26 25 25 26 25 25 23 28 32 35 31 29 28 30 30 29 27 29 28 30 26 13 12 10 10 9 10 12 12 10 9 10 11 10 До 1000 грн. 1000-2000 грн. 2000-3000 грн. 3000-5000 грн. Більше 5000 грн. Важко відповісти Черв’ 15 Січ’ 15 Лип’ 15 Сер’ 15 Вер’ 15 Жов’ 15 Лист’ 15 Груд’ 15 Лют’ 16 Бер’ 16 Квіт’ 16 Трав’ 16 Черв’ 16
 27. 27. ©TNS 2016 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6, червень 2016 ART C K TNS On-line Track Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 6 Червень 2016 ART C K Світлана Винославська svitlana.vynoslavska@tns-ua.com + 38 050 3513152

×