Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wsparcie akwizycji OC/ Auto Casco. Oferta raportu TNS Polska

2,796 views

Published on

Celem projektu jest odtworzenie ścieżki zakupowej na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych oraz monitoring przepływu klientów między firmami ubezpieczeniowymi. W badaniu docieramy do osób, które są tuż po zmianie ubezpieczyciela, a zatem rozmawiamy z przedstawicielami tego segmentu, na którym ubezpieczyciele, dążący do wzrostu udziału rynkowego, powinni koncentrować działania marketingowe. Raport, podsumowujący wyniki badania, dostarcza praktycznej wiedzy, stanowiącej solidną podstawę do optymalizacji strategii akwizycji nowych klientów.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty oraz do kontaktu z nami.
http://www.tnsglobal.pl/finanse/

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wsparcie akwizycji OC/ Auto Casco. Oferta raportu TNS Polska

  1. 1. Wsparcie akwizycji OC/ Auto Casco © TNS 2015 Wsparcie akwizycji OC/ Auto Casco, czyli o ścieżce zakupowej na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
  2. 2. Wsparcie akwizycji OC/ Auto Casco © TNS 2015 2 1 3 4 Biznes dzisiaj Nowi klienci Lojalność i nowe wydatki Nowe produkty i usługi Nowe rynki Więcej przychodów od każdego klienta WięcejklientówWsparcie akwizycji Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych to kategoria, w ramach której toczy się zażarta walka o klienta, przyjmująca przede wszystkim postać wojny cenowej, co ma odzwierciedlenie w spadającym przypisie składki z ubezpieczeń OC. Branża podejmuje liczne starania zmierzające ku temu aby konkurencję cenową zmienić na zmagania w paradygmacie jakości [np. BLS, Aviva standard Kornackiego]. Jednocześnie ubezpieczyciele, często formułując swoje strategie akwizycyjne, opierają się na oczekiwaniach artykułowanych przez przeciętnego klienta, który jest lojalnym klientem i silnie postracjonalizuje swoje decyzje w wymiarze przede wszystkim cenowym (jedynie kilka do kilkunastu procent klientów zmienia ubezpieczyciela). Weryfikacja strategii akwizycyjnej, aby uczynić ją bardziej rentowną w tej kategorii, wymaga uwzględnienia świeżej perspektywy tych osób, które rzeczywiście zmieniły ubezpieczyciela i mogą odtworzyć proces decyzyjny, w sposób nienaznaczony jeszcze post-racjonalizacją cenową. 2
  3. 3. Wsparcie akwizycji OC/ Auto Casco © TNS 2015 Na jakie pytania odpowiemy? Do kogo adresować komunikację? Kim są osoby zmieniające ubezpieczyciela (demografia, wartość klienta, wiek samochodu)? Czym różnią się osoby zmieniające ubezpieczyciela od przeciętnego ubezpieczonego? Jakie czynniki skłaniają do rezygnacji z obecnego ubezpieczyciela? Co determinuje wybór nowego ubezpieczyciela? Jak zmienia się w czasie rola czynników cenowych i jakościowych? Jaki jest zasięg poszczególnych punktów styku? Które punkty styku są najbardziej intensywnie eksploatowane? Jaka jest pozycja poszczególnych TU w różnych punktach styku? Jakie jest otoczenie konkurencyjne w punktach styku? Które punkty styku są najważniejsze dla finalizacji sprzedaży? Które TU są rozważane? Kto ma najwyższe wskaźniki konwersji od rozważania do sprzedaży? Które TU pozyskuje najbardziej wartościowych klientów? Kto traci? 1. Jak targetować komunikację, żeby skutecznie pozyskiwać klientów? 2. Jak zbudować przewagę konkurencyjną w kategorii? 3. Które punkty styku najsilniej wspierają akwizycję? 4. Kto stanowi najsilniejszą konkurencję? Jak osiągnąć rentowny wzrost na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych? 3
  4. 4. Wsparcie akwizycji OC/ Auto Casco © TNS 2015 Unikalne korzyści z projektu Dzięki realizacji badania w ramach platformy Kartezjusz* umożliwiającej poznanie specyfiki bardzo wąskich grup docelowych, dotychczas pomijanych w planach badawczych ze względu na bardzo wysokie koszty dotarcia, uzyskujemy:  rzeczywisty wgląd w proces pozyskiwania nowych klientów:  rozmawiając z przeciętnym kierowcą (który od lat odnawia ubezpieczenie w jednym TU) zwykle dowiadujemy się, że kluczowym czynnikiem w procesie decyzyjnym była cena – jest to jednak zwykle post- racjonalizacja osoby niezaangażowanej w kategorię,  w przypadku tego projektu będziemy rozmawiali z osobami, które rzeczywiście ostatnio zmieniły ubezpieczyciela, zatem będą w stanie szczegółowo zrelacjonować przebieg procesu decyzyjnego (poczynając od konstrukcji koszyka wyboru, korzystania z różnych punktów styku, po finalną decyzję)  informacje o skuteczności działań konkurencji. Efektem projektu będzie wartościowa wiedza, stanowiąca solidną podstawę do optymalizacji strategii akwizycji nowych klientów. * W ramach platformy Kartezjusz codziennie realizowanych jest 1 000 wywiadów telefonicznych na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej. W skali roku realizowanych jest w sumie 240 000 wywiadów. Dzięki tak szeroko zakrojonemu screeningowi jesteśmy w stanie dotrzeć do bardzo wąskich grup klientów np. osób, które są bezpośrednio po zmianie ubezpieczyciela, otwarciu nowego konta bankowego, ale także np. do posiadaczy DRON-ów czy też osób chorujących na rzadką chorobę. Szczegóły dot. funkcjonowania platformy zostały przedstawione na: http://www.slideshare.net/TNS_Polska/kartezjusz-oferta-oglna-ad-hoc-tns-polska. 4
  5. 5. Wsparcie akwizycji OC/ Auto Casco © TNS 2015 Zespół 5 Rafał Neska Associate Director, z TNS Polska od 2002, absolwent socjologii UW i SGH. Zajmuje się głównie badaniami prowadzonymi dla ubezpieczycieli (od 2005 roku zaangażowany w Monitoring Runku Ubezpieczeniowego: badanie ciągłe, którego celem jest śledzenie trendów na rynku ubezpieczeniowym), banków i sektora telekomunikacyjnego. Ekspert w zakresie badań segmentacyjnych oraz badań dotyczących innowacji. Prowadził także wiele projektów dot. wizerunku marek, satysfakcji (satysfakcji klientów, satysfakcji z likwidacji szkód, satysfakcji i potrzeb pracowników (agentów/ multiagentów). Dorota Szubert Strategic Account Manager, w TNS Pentor/TNS Polska od 2008. Wcześniej współpracowała z innymi agencjami badawczymi oraz instytucją zajmującą się doradztwem i konsultingiem w branży B2B. Posiada doświadczenie w społecznych badaniach ilościowych i jakościowych. Ponadto prowadziła szereg szkoleń, prezentacji i warsztatów skierowanych do odbiorców instytucjonalnych. Posiada szerokie doświadczenia w badaniach satysfakcyjnych w branży ubezpieczeniowej. Agnieszka Sowa-Żyndul Managing Consultant, z TNS od 2008 roku, wcześniej swoje doświadczenie zdobywała w konkurencyjnej agencji badawczej. Od początku w TNS Polska w zespole badań finansowych, prowadzi projekty głównie w branży ubezpieczeniowej oraz bankowej. Specjalizuje się w projektach segmentacyjnych, dotyczących wizerunku i komunikacji oraz wprowadzania nowych produktów. Ma na swoim koncie szereg strategicznych projektów związanych z weryfikacją pozycjonowania marki na rynku finansowym, wspomagających wprowadzenie nowej marki finansowej na polski rynek, a także wiele testów nowych ofert.
  6. 6. Wsparcie akwizycji OC/ Auto Casco © TNS 2015 Zapraszamy do kontaktu Dorota Szubert dorota.szubert@tnsglobal.com + 48 728 421 630 Agnieszka Sowa agnieszka.sowa@tnsglobal.com + 48 728 421 623 Rafał Neska rafal.neska@tnsglobal.com +48 728 421 631 5 TNS | ul. Wspólna 56, 00687 Warszawa | 22 598 98 98 | tnspolska@tnsglobal.com | www.tnsglobal.pl/finanse/

×