Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Shopper DNA 2015 - efektywne wsparcie kategorii i marki w punkcie sprzedaży

1,731 views

Published on

Shopper DNA 2015 to piąta edycja realizowanego od roku 2011 badania własnego, stanowiącego kompendium wiedzy na temat zachowań zakupowych Polaków na rynku FMCG.
W tym roku formuła raportu poddana została istotnym modyfikacjom, w celu jeszcze lepszego zaadresowania aktualnych problemów biznesowych naszych klientów oraz zapewnienia większej elastyczności i indywidualizacji w zakresie korzystania z jego wyników.

Projekt Shopper DNA 2015 zostanie zrealizowany częściowo w formule syndykatu,dając naszym klientom możliwość wyboru konkretnych bloków tematycznych, jak również lokowania pytań własnych w ramach wybranych bloków. Po raz pierwszy, w ramach projektu zrealizowane zostanie także taktyczne badanie in-store w wybranych kanałach sprzedaży.

Zawartość raportu Shopper DNA 2015:

1. Rynek – aktualny obraz rynku FMCG w Polsce AD 2015 z makro-perspektywy – identyfikacja pozycji poszczególnych kanałów sprzedaży i sieci detalicznych

2. Gracze – wizerunek i siła marek sieci detalicznych – strategiczne zrozumienie pozycji rynkowej sieci detalicznych z perspektywy postrzegania przez shopperów, określenie potencjalnych przepływów pomiędzy kanałami i sieciami detalicznymi

3. Zakupy – proces zakupowy w kanałach HM, SM, convenience, dyskonty oraz interakcja z materiałami POSM i lokalizacjami dodatkowymi (badanie entry/exit: misje zakupowe, drivery wyboru sklepu, planowanie, realizacja planu, powody zakupów utraconych, drivery zakupów impulsowych, eye-tracking: zauważalność komunikacji, POSM, lokalizacji dodatkowych) – taktyczne zrozumienie zachowań shopperów w poszczególnych kategoriach produktowych i czynników in-store kreujących te zachowania oraz analiza wpływu POSM na shoppera

4. Aktywacja – rozpoznanie poziomu wiedzy nt. nabywcy i procesu zakupowego w organizacji klienta, określenie potrzeb biznesowych, wypracowanie planu badawczego, aktywacja wyników Shopper DNA

Zapraszamy do kontaktu z działem Retail & Shopper TNS Polska w sprawie szczegółów projektu:

Marcin Sznajder marcin.sznajder@tnsglobal.com
Zuzanna Robenek zuzanna.robenek@tnsglobal.com

Published in: Business
 • Be the first to comment

Shopper DNA 2015 - efektywne wsparcie kategorii i marki w punkcie sprzedaży

 1. 1. Shopper DNA 2015 © TNS Shopper DNA 2015 Oferta raportu własnego TNS Polska
 2. 2. Shopper DNA 2015 © TNS Spis treści 2 1 Zakres i przełożenie na biznes 6 2 Moduły projektu i przykłady raportowania 8 3 Realizacja badania 16 4 Warunki zakupu 18
 3. 3. Shopper DNA 2015 © TNS Wprowadzenie  Shopper DNA to cykliczny raport własny TNS Polska, poruszający tematykę zachowań zakupowych Polaków na rynku FMCG, realizowany od roku 2011.  W porównaniu do raportu ubiegłorocznego, formuła Shopper DNA 2015 poddana została istotnym modyfikacjom, w celu jeszcze lepszego zaadresowania aktualnych problemów biznesowych naszych klientów oraz zapewnienia większej elastyczności w zakresie korzystania z jego wyników.  Punktem wyjścia do opracowania formuły i zakresu tematycznego raportu były potrzeby biznesowe naszych klientów, koncentrujące się wokół percepcji poszczególnych kanałów sprzedaży i sieci detalicznych przez nabywców i zachowań zakupowych w tychże kanałach i sieciach. Zapraszam do kontaktu: Marcin Sznajder marcin.sznajder@tnsglobal.com 3
 4. 4. Shopper DNA 2015 © TNS -Jaki jest ten shopper? -Gdybym ja wiedział, jaki on jest, to bym tutaj pewnie już nie siedział, tylko się bujał na Bahamach Category Manager, FMCG Jaki jest shopper? 4
 5. 5. Shopper DNA 2015 © TNS Wyzwania biznesowe na styku shoppera, producenta i punktu sprzedaży  Trudno znaleźć obecnie marketera, które nie zastanawiałby się, gdzie poszukiwać wzrostu na coraz trudniejszym rynku FMCG w kontekście malejących marż, rosnących oczekiwań shopperów i coraz trudniejszych rozmów z partnerami detalicznymi.  Coraz więcej marketerów przekonuje się, że tzw. first moment of truth to nie tylko odpowiednie wskaźniki osiągane przez nowy produkt czy koncept podczas testów konsumenckich, ale to, na ile efektywnie przemówi on do nabywcy w realiach konkretnego punktu sprzedaży.  Naturalnym miejscem poszukiwania wiedzy kreującej wzrost kategorii i marek są zatem coraz częściej badania shopperowe, pozwalające na strategiczne i taktyczne decyzje w zakresie zarządzania kategorią/marką w konkretnych formatach sprzedaży i sieciach detalicznych.  Posiadanie aktualnej wiedzy na temat zachowań zakupowych nabywców ramach swojej kategorii coraz częściej jest niezbędnym warunkiem budowania i rozwijania relacji z partnerami detalicznymi.  Podstawowym celem raportu Shopper DNA 2015 jest wspieranie naszych klientów w podejmowaniu efektywnych decyzji. 5
 6. 6. 1 Zakres i przełożenie na biznes
 7. 7. Shopper DNA 2015 © TNS Moduły Shopper DNA 2015 – zakres i przełożenie na biznes Rynek  W jakie kanały sprzedaży inwestować?  Jakie sieci detaliczne traktować jako priorytetowe?  Jak wykorzystać na korzyść naszej kategorii i marki współkorzystanie pomiędzy kanałami sprzedaży i sieciami detalicznymi? Wizerunek i potencjał sieci detalicznych  Jak efektywnie rozmawiać z sieciami detalicznymi o wzroście?  Jak patrzeć na relacje z sieciami w szerszej perspektywie, mając na uwadze nie tylko naszą kategorię, ale szeroki obraz oraz unikatowe czynniki budujące traffic dla sieci?  Które formaty i sieci będą rosły i czyim kosztem? Pytania biznesoweModuł badawczy 7
 8. 8. 2 Moduły projektu i przykłady raportowania
 9. 9. Shopper DNA 2015 © TNS Shopper DNA 2015 – moduł Rynek Rynek  Jaki jest poziom znajomości poszczególnych sieci detalicznych?  Jaka jest penetracja poszczególnych kanałów sprzedaży i sieci detalicznych?  Jaka jest częstotliwość korzystania z poszczególnych sieci?  Z ilu formatów sprzedaży/bannerów korzysta statystyczny shopper?  Jak wygląda współkorzystanie z poszczególnych formatów sprzedaży i bannerów? Jak wyglądają przepływy pomiędzy sieciami?  Jaka jest pozycja poszczególnych kanałów sprzedaży/sieci detalicznych jako głównego miejsca zakupów FMCG?  Jakie są drivery wyboru poszczególnych formatów sprzedaży jako głównego miejsca zakupów?  Jaki jest poziom satysfakcji i lojalności klientów poszczególnych kanałów sprzedaży/sieci?  Jak wygląda segmentacja lojalnościowa klientów tych kanałów sprzedaży/sieci?  Jaki jest profil shoppera poszczególnych sieci?  Możliwość dodawania przez uczestników projektu pytań własnych w ramach ustalonego czasu wywiadu  TRI*M łączy w sobie ogólną ocenę sieci oraz preferencje wobec niej w jedną miarę siły związku między siecią a jej klientami 9
 10. 10. Shopper DNA 2015 © TNS Shopper DNA 2015 – moduł Rynek Przykłady analiz Indeks TRI*M 10 30 50 70 Niski stopień przywiązania klientów Wysoki stopień przywiązania klientów 22 Sieć A Sieć B 34 Sieć C 51 55 Sieć D 31 Supermarkety Dane przykładowe 10 22% 21% 9% 48% Interesowni Apostołowie Terroryści Zakładnicy Wysoka lojalnośćNiska lojalność WysokasatysfakcjaNiskasatysfakcja Typologia klientów sieci detalicznej X Benchmark dla Modern Trade
 11. 11. Shopper DNA 2015 © TNS Shopper DNA 2015 – moduł Rynek Przykłady analiz Dane przykładowe 11 10 15 15 10 15 10 20 15 20 10 15 5 15 16 5 517 15 5 12 10 10 10 10 10 Total Regularni użytkownicy sieci A Regularni użytkownicy sieci B 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Liczba wykorzystywanych sieci przez regularnych userów Sieć A Sieć B Sieć C Sieć D Sieć E Sieć F Sieć A 100 78 55 22 52 80 Sieć B 48 100 56 33 66 75 Sieć C 33 68 100 44 55 60 Sieć D 28 66 28 100 55 55 Sieć E 25 50 33 33 100 40 Sieć F 33 36 44 19 11 100 Jak wygląda współkorzystanie z poszczególnych formatów sprzedaży i bannerów? Średnia: 7 5,3 4,2
 12. 12. Shopper DNA 2015 © TNS Shopper DNA 2015 – moduł Wizerunek i potencjał sieci detalicznych Wizerunek i potencjał sieci detalicznych  Zmorą sieci handlowych jest raportowany przez wiele agencji badawczych brak zróżnicowania wizerunku sieci. Przyczyna tkwi w uśrednianiu.  Jaka jest obecna pozycja poszczególnych sieci detalicznych na rynku?  Jaki jest potencjał rozwoju poszczególnych sieci?  Jakie są zagrożenia spadku udziałów dla poszczególnych sieci? Dokąd mogą odpłynąć klienci i dlaczego?  Jakie są unikatowe, wyróżniające cechy poszczególnych sieci, przyciągające shopperów do danej sieci?  Jak zbudować silniejsze relacje z shopperami?  Skąd sieć może pozyskać nowych shopperów?  Jakie kategorie produktowe są opiniotwórcze w kontekście percepcji cenowej poszczególnych kanałów sprzedaży?  Do jakich kanałów sprzedaży klienci benchmarkują ceny w poszczególnych kanałach?  Jaka jest percepcja cenowa poszczególnych sieci detalicznych, szczególnie postrzeganie cenowe kanału Convenience?  Conversion Model to sprawdzone narzędzie wykorzystywane do określenia wartości marki oraz predykcji przyszłych zachowań nabywców 12
 13. 13. Shopper DNA 2015 © TNS Shopper DNA 2015 – moduł Wizerunek i potencjał sieci detalicznych Przykłady analiz Twoja sieć Szacowany udział marki Korzystanie z sieci W zakupach lub portfelu klienta 29,1% 13,7% ____ Power in the Mind Jak często ludzie chcieliby jej używać, gdyby mogli? Luka Różnica pomiędzy korzystaniem z sieci a Power in the Mind Mówi o potencjale sieci _-15,4% Ujemny potencjał wskazuje, że konsumenci chcą korzystać z sieci rzadziej niż robią to teraz. W tej sytuacji należy przeanalizować co sprawia, że faktycznie korzystają z tej sieci i dlaczego woleliby korzystać z innej. Dodatni potencjał oznacza, że konsumenci chcieliby korzystać częściej z danej marki, ale są jakieś bariery w postaci czynników racjonalnych (np. ilość sklepów, poziom cen) Dane przykładowe 13
 14. 14. Shopper DNA 2015 © TNS Twoja sieć Udział innych sieć Szacowany udział sieć -0,5 Jaka sieć może pozyskać naszych klientów a która sieć jest potencjalnym źródłem wzrostu dla naszej marki? Twoja sieć 29,1% -7,6% +1,0-0,4 Sieć B 0,6% +0,0-1,1 Sieć C -1,1% +0,0-0,8 Sieć D -0,8% +0,0-0,8 Sieć E -0,8% +0,1-0,5 Sieć F -0,4% +0,0-0,6 Sieć G -0,5% +0,5-0,0 Sieć H 0,5% +0,0-0,5 Sieć I -0,5% +0,3-0,2 Sieć J 0,1% +0,0 Sieć K -0,4% Udział sieci w rynku Potencjał sieci – wyznaczany poprzez różnicę tego jak ludzie chcieliby używać marki a jak często ją używają. W tej sytuacji (-7,6%) – ludzie chcieliby korzystać z sieci rzadziej, niż obecnie, ale ze względu na różne czynniki (np. dostępność) robią to częściej. Kto jest naszym największym zagrożeniem? Komu możemy „odebrać” klientów? Dane przykładowe 14 Shopper DNA 2015 – moduł Wizerunek i potencjał sieci detalicznych Przykłady analiz
 15. 15. Shopper DNA 2015 © TNS Atrybuty według wpływu na Power in the Mind Twoja sieć Sieć A Sieć B Sieć C Sieć D Sieć E Sieć F Sieć G 17 22 6 5 9 6 2 2 12 21 3 4 10 6 1 1 14 23 4 5 9 5 2 3 12 21 3 5 9 4 2 1 10 23 5 4 7 7 4 3 12 12 6 6 13 5 3 5 13 21 4 5 10 4 3 3 Twoja sieć Sieci konkurencyjne Silne strony Średnia ocena Słabe strony Benchmark: Power In The Mind … Niskie ceny Dobrej jakości świeże produkty Łatwo znaleźć to, czego szukam Czysty, higieniczny sklep Nie ma kolejek Dużo miejsc parkingowych Posiada w asortymencie marki, które lubię 15 Shopper DNA 2015 – moduł Wizerunek i potencjał sieci detalicznych Przykłady analiz Dane przykładowe
 16. 16. 3 Realizacja badania
 17. 17. Shopper DNA 2015 © TNS Metodologia Rynek Badane omnibusowe na 1000-osobowej reprezentatywnej próbie Polaków. Wizerunek i potencjał sieci detalicznych PróbaModuł badawczy Metodologia Wywiady osobiste wspomagane komputerowo (CAPI) przeprowadzone w domach respondentów. 17
 18. 18. 4 Warunki zakupu
 19. 19. Shopper DNA 2015 © TNS Warunki zakupu i timing  Raport w języku polskim w formie elektronicznej (ppt) Produkt  Field: 22.04 – 10.05.2015  Raport: 11.06.2015 Timing Koszty projektu  Aby poznać koszty udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu. 19
 20. 20. Shopper DNA 2015 © TNS Zapraszam do kontaktu Marcin Sznajder marcin.sznajder@tnsglobal.com m +48 728 421 646 TNS Polska | ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl 20

×