Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
©TNS 2015
Kartezjusz
Wąskie grupy. Rzadkie zjawiska. Szybkie decyzje.
*Kartezjusz: francuski filozof, matematyk, fizyk, je...
©TNS 2015
A gdyby „niebadalne” nie istniało?
2
Po licznych testach nasze „dziecko” ruszyło w świat na początku maja 2015.
...
©TNS 2015
Unikalność projektu Kartezjusz
3
Dotarcie do bardzo wąskich i specyficznych grup Polaków (minimalna penetracja z...
©TNS 2015
Cel i adresaci projektu
4
 Rynki, gdzie rzadko dochodzi do
decyzji o zmianie dostawcy usług
 Bankowość
 Ubezp...
©TNS 2015
Jedno badanie – wiele korzyści
Przykładowe sposoby wykorzystania Kartezjusza
5
Wielkość rynku
Tempo wzrostu
Prof...
©TNS 2015
Sposób realizacji projektu
Ciągła i równomierna realizacja wywiadów
6
Technika badawcza: wywiady telefoniczne CA...
©TNS 2015
Efektywny wywiad w Kartezjuszu
7
O efektywnym wywiadzie mówimy zawsze, gdy respondent zgodzi się na wzięcie udzi...
©TNS 2015
Zapraszamy
TNS Polska | ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl/kartezjusz
Łukasz Garst...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wąskie grupy. Rzadkie zjawiska. Szybkie decyzje. Kartezjusz - oferta TNS Polska

3,935 views

Published on

Wąskie grupy. Rzadkie zjawiska. Szybkie decyzje.

Mamy przyjemność przedstawić nowe na polskim rynku podejście badawcze, które umożliwia w krótkim czasie dotarcie do wąskich grup docelowych i nisz rynkowych. Dzięki niemu sięgamy po opinie unikalnych grup konsumentów, weryfikujemy postawy, poznajemy oczekiwania.

Zjawiska dotyczące rzadkich, kilkuprocentowych grup Polaków dotychczas analizowane były na próbach celowych, bądź poruszane w ramach badań jakościowych. Teraz pojawia się trzecia, efektywna kosztowo możliwość: dotarcie do tych osób w ramach reprezentatywnego pomiaru Kartezjusz.

Często to właśnie specyficzne grupy konsumentów i wiedza o ich potrzebach stanowią o trafności podejmowanych decyzji biznesowych. Decyzji, które muszą zapadać szybko w oparciu o wiarygodne, twarde dane. Zbudowaliśmy Kartezjusza tak, by temu wyzwaniu w pełni sprostać.

http://www.tnsglobal.pl/kartezjusz/

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wąskie grupy. Rzadkie zjawiska. Szybkie decyzje. Kartezjusz - oferta TNS Polska

  1. 1. ©TNS 2015 Kartezjusz Wąskie grupy. Rzadkie zjawiska. Szybkie decyzje. *Kartezjusz: francuski filozof, matematyk, fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku. Twórca układu kartezjańskiego pozwalającego na opisanie położenia w przestrzeni dowolnego punktu przy wykorzystaniu współrzędnych x, y i z.
  2. 2. ©TNS 2015 A gdyby „niebadalne” nie istniało? 2 Po licznych testach nasze „dziecko” ruszyło w świat na początku maja 2015. Już pierwsze tygodnie udowodniły jak niesamowite możliwości ze sobą niesie. W tak krótkim czasie zrealizowane zostały już badania na konsumentach, których przy założeniu reprezentatywności wyników nie udałoby się zbadać, m. in.:  Nabywcy nowych samochodów i źródła finansowania zakupu  Klienci telefonii komórkowej zmieniających operatora pre paid  Rodzice dzieci chorych na cukrzycę  Piwosze sięgający po nowy rodzaj piwa  Osoby zmieniające sprzedawcę energii elektrycznej  Polacy otwierający nowe konto bankowe  Kierowcy likwidujący szkodę w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego Insightem, który skłonił nas do myślenia w inny sposób o badaniach ilościowych była potrzeba badawcza jednego z naszych Klientów. Skoro słuchanie potrzeb klientów to bodaj jedna z najczęściej udzielanych rekomendacji w branży badawczej, to kto, jeśli nie agencja badawcza, powinna na zdiagnozowaną potrzebę trafnie odpowiedzieć. Wyzwanie tyczyło się monitorowania profilu klientów otwierających konta bankowe – kto, gdzie i czemu podejmuje „trud” otwarcia nowego konta. Jeśli mowa o monitoringu profilu i jego zmian to w grę wchodziły tylko reprezentatywne wyniki. Znikomy udział w populacji takich osób w naturalny sposób kwalifikował problem badawczy do trudnych, bardzo trudnych…. To był początek, powstawały kolejne pomysły, ten najlepszy systematycznie ewoluował aż do postaci, w której funkcjonuje dziś. Najprościej rzecz ujmując Kartezjusz daje szansę ilościowego opisania zjawisk rzadkich, takich które dotyczą 5% społeczeństwa i mniej.
  3. 3. ©TNS 2015 Unikalność projektu Kartezjusz 3 Dotarcie do bardzo wąskich i specyficznych grup Polaków (minimalna penetracja zjawiska – około 1% populacji), przy jednoczesnym zachowaniu pełnej reprezentatywności wyników dla ogółu Polaków. Rozmiar realizowanej próby: 1000 wywiadów dziennie, 240 000 wywiadów rocznie. Tak duża próba pozwala na realizację badań reprezentatywnych dotyczących bardzo wąskich grup w ciągu kilku, kilkunastu dni, przy jednoczesnej realizacji prób pozwalających na swobodne analizy statystyczne. Dodatkowo możliwe jest realizowanie badań dotyczących szerokich grup (penetracja 50%) w ciągu 1-2 dni. Sposób realizacji projektu zakładający gromadzenie pełnych danych demograficznych o wszystkich osobach biorących udział w badaniu (a nie tylko tych, które spełniają kryteria wejścia ze względu na swą specyfikę np. otwarcie konta w ciągu ostatniego kwartału). Takie podejście pozwala na precyzyjne oszacowanie skali badanego zjawiska w liczbach bezwzględnych (wolumetria). Swoboda włączania i wyłączania różnych zagadnień do realizowanego projektu – idea projektu zakłada, że Zamawiający może zamieścić swój blok pytań jednorazowo, na krótki okres lub monitorować dane zjawisko w dłuższej perspektywie. Jeśli po kilku miesiącach będzie będzie chciał ponowić pomiar w szybki sposób uzyska porównanie wyników do wcześniejszych rezultatów. Jeśli zdecyduje się na długoterminowy pomiar będzie miał swobodę modyfikacji narzędzia – dodawania lub zmieniania pytań. W wypadku pomiarów ciągłych, na okres pół roku lub dłużej, Zamawiający ma bieżący dostęp online do danych z badania za pośrednictwem dedykowanej przeglądarki danych. Przy zachowaniu wszystkich powyższych parametrów Kartezjusz charakteryzuje się relatywnie niskimi kosztami dla Zamawiającego. Żadna z agencji badawczych obecnych na polskim rynku nie oferuje projektu badawczego o powyższych parametrach.
  4. 4. ©TNS 2015 Cel i adresaci projektu 4  Rynki, gdzie rzadko dochodzi do decyzji o zmianie dostawcy usług  Bankowość  Ubezpieczenia  Usługi związane umowami terminowymi  Dostawcy energii elektrycznej,  Operatorzy telefonii komórkowej,  Dostawcy Internetu,  Produkty o długim okresie użytkowania  Sprzęt RTV/ AGD  Samochody Firmy z rynków, na których rzadko dochodzi do aktów zakupowych 1  Niszowe usługi finansowe (kredyt konsolidacyjny, pożyczka udzielona przez niebankową instytucję finansową)  Marki premium (banków, samochodów, odzieży, żywności).  Producenci leków Producenci produktów kierowanych (kupowanych) przez wąskie grono odbiorców 2 Głównym celem projektu jest realizacja reprezentatywnych badań ilościowych na rynkach, na których rzadko dochodzi do aktów zakupowych, gdzie mamy do czynienia z wąską penetracją lub gdzie pojawia się trudność z opisem profilu klienta. Projekt ma zapewnić dostęp do respondentów o unikalnych cechach demograficznych i produktowych, pozwolić na opis i analizę grup klientów oraz pozwolić na ich odniesienie do ogółu Polaków w wieku 15+. Odbiorcy to przede wszystkim:  Firmy, które nie znają struktury swoich klientów, nie mogące monitorować jak zmienia się struktura ich klientów  Przewoźnicy kolejowi  Linie lotnicze  Producenci sprzętu RTV/ AGD  Klienci stacji paliw  Firmy kurierskie i pocztowe Firmy nie posiadające baz danych swoich klientów 3
  5. 5. ©TNS 2015 Jedno badanie – wiele korzyści Przykładowe sposoby wykorzystania Kartezjusza 5 Wielkość rynku Tempo wzrostu Profil użytkowników Nowo pozyskani klienci Skuteczność komunikacji Koszyk wyboru Kondycja marki Kierunki przepływów Jak to możliwe?  W projekcie biorą udział tylko takie osoby, które w ostatnim czasie (kwartale, miesiącu, tygodniu) doświadczyły określonego zdarzenia: odwiedziły placówkę, zaciągnęły kredyt, założyły lokatę  Badaniem objęty jest cały rynek  Dodatkowo pomiar w systemie ciągłym daje możliwość zmapowania sytuacji w czasie – np. w którym miesiącu który z konkurentów był częściej rozważany Użytkownicy nowych marek, nowych produktów
  6. 6. ©TNS 2015 Sposób realizacji projektu Ciągła i równomierna realizacja wywiadów 6 Technika badawcza: wywiady telefoniczne CATI Wielkość próby: • Około 1 000 wywiadów dziennie • 5 000 wywiadów tygodniowo • Około 60 000 wywiadów kwartalnie • Około 240 000 wywiadów rocznie W zależności od penetracji zjawiska możemy spodziewać się następujących wielkości: Wielkość penetracji, częstość zjawiska na rynku Liczba wywiadów zasadniczych w tygodniu Liczba wywiadów zasadniczych w miesiącu Liczba wywiadów zasadniczych w kwartale Liczba wywiadów zasadniczych w ciągu roku 1% 50 200 600 2400 3% 150 600 1800 7200 5% 250 1000 3000 12000 10% 500 2000 6000 24000 W każdym momencie będziemy mówić o próbach reprezentatywnych dla dowolnie określonej grupy respondentów.
  7. 7. ©TNS 2015 Efektywny wywiad w Kartezjuszu 7 O efektywnym wywiadzie mówimy zawsze, gdy respondent zgodzi się na wzięcie udziału w badaniu, odpowie na badania z części metryczkowej oraz pytania rekrutacyjne. Takie podejście daje nam kilka korzyści:  Z populacji wyławiamy osoby o unikalnych cechach (posiadaczy rzadkich dóbr, osoby dokonujące rzadkich aktów zakupowych)  Mając dane o pozostałej części populacji, mając informacje o dopełnieniu zbioru, możemy odnieść uzyskane wyniki do ogółu Polaków  Możemy też ekstrapolować wyniki na ogół populacji i przedstawiać je w „dużych liczbach” – np. tysiącach Polaków, którzy w danym miesiącu otworzyli konto bankowe. Osoby spełniające specyficzne kryterium. - Otworzyły w ostatnim kwartale konto - Zaciągnęły kredyt - Planują ulokować oszczędności „Dopełnienie zbioru”: osoby opisane ze względu na cechy demograficzne, niespełniajace pożądanego kryterium. 240 000 wywiadów rocznie
  8. 8. ©TNS 2015 Zapraszamy TNS Polska | ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl/kartezjusz Łukasz Garstecki kartezjusz@tnsglobal.com 728 421 669 Jędrzej Ochremiak kartezjusz@tnsglobal.com 504 135 607 Agnieszka Rządca kartezjusz@tnsglobal.com 728 421 626

×