Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TNS Summer Course

673 views

Published on

Succesvol innoveren start bij uw klant. Maar hoe formuleert u sterke consumer insights? En hoe past u ze toe in uw organisatie? U leert het tijdens de TNS Summer Course. Schrijf u snel voor de course op 21 augustus, want er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar!

Published in: Education
 • Be the first to comment

TNS Summer Course

 1. 1. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 TNS Summercourse Succesvol innoveren op basis van consumer insights
 2. 2. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Agenda Introductie Kracht van de consumer insight Insight driven proposities  Van observatie naar insight  De insight check  Ideegeneratie  Propositieschrijven  De propositiecheck 2
 3. 3. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Waarom innoveren? Business van Vandaag Target van Morgen Business van Vandaag Kansen van morgen GROEI GAT Risico van Morgen ? 4
 4. 4. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Groei realiseren Met minimaal risico van falen Zo min mogelijk tijd tussen ideegeneratie en productlancering De uitdaging van iedere innovatiemanager Lanceer een succesvolle innovatie 5
 5. 5. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Product development is vaak het moment waarop de grote investeringen worden gemaakt 29% Prelim market assess Idea screening Prelim tech assess Market study Financial analysis Product development In-house prod test Customer prod test Test market Pilot production Business analysis Production Market launch Average % of innovation spend Bron: Cooper & Kleinschmidt Point of no return 6
 6. 6. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 "verbeteren of introduceren van producten en diensten om het leven van de klant te vergemakkelijken" Succesvolle innovatie is de balans tussen “positieve impact die de investering in de innovatie heeft op het bedrijfsresultaat” én 7
 7. 7. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Vanuit merk en behoeften (consumer insights) werken aan succesvolle introducties Marktkansen Organisatie doelen Idee- generatie Concept aanscherpingen Volume voorspellingen Concepten prioritiseren Consumer insights Proposities / concepten 8
 8. 8. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Van observatie naar insight
 9. 9. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Wat is een consumer insight? A consumer insight gets to the heart of people's thoughts and behaviours to inspire business opportunity 10
 10. 10. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Doel van een insight  Het haakje waar de consument zich mee identificeert  Het laat zien dat je hen begrijpt in de onvervulde behoefte die ze hebben  Een Insight laat altijd een frustratie of dilemma zien: waarheid, behoefte en frictie  De Insight bepaalt hoe relevant de ‘benefit’ van het concept is voor de consument  Biedt podium voor het idee 11
 11. 11. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014  Het belangrijkste deel van de insight  Zonder de ‘need’ wordt de insight passief en niet relevant.  De frictie maakt de insight krachtig, inspirerend en zet aan tot actie.  Dit staat voor de kans voor innovatie (of verbetering) als je een oplossing biedt voor de frictie. De structuur van een consumer insight  Een eenvoudig feit of observatie uit iemands leven of productgebruik  Dit is de context van de insight 2 Consumer Need … omdat ik geld wil sparen voor later… 1 Consumer Truth “Ik heb een levensverzekering… 3 Consumer Friction .. Maar ik heb geen idee of ik op het eind krijg wat ik verwacht had toen ik het afsloot.” 12
 12. 12. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Insights is succesvol als er een grote groep is die:  Het probleem ervaart Én  Behoefte heeft aan een oplossing Insight  Aha dat herken ik! 14
 13. 13. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Inspiration Safari Data mining Dinner with experts Consumer Connections Ethnography Insightment Workshop Combineer verschillende informatiebronnen om tot consumer insights te komen 15
 14. 14. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Thema Insight Van Observatie naar Insight Observaties 16
 15. 15. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 She has no time to make breakfast so she drinks fruitontbijt It’s always good because it’s vacuum packed He’s proud to show he keeps the pack in the fridge She says “it’s not how you make it, it’s the origin and blend of coffee you use!” You can’t go wrong when you know it’s a pad per cup Preparation Packaging 17
 16. 16. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 She has no time to make breakfast so she drinks fruitontbijt It’s always good because it’s vacuum packed He’s proud to show he keeps the pack in the fridge She says “it’s not how you make it, it’s the origin and blend of coffee you use!” You can’t go wrong when you know it’s a pad per cup Le Connaiseur: Knowing it & Showing it Easy does it 18
 17. 17. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Thema Insight Van Observatie naar Insight Observaties 19
 18. 18. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Insight Needs Frictions Theme Observations Capturesheet 20
 19. 19. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Social media observaties Yoghurt Energie 21
 20. 20. Checklists voor insights en proposities © TNS Valkuilen bij het schrijven van insights Te stellig  Raak geen publiek kwijt door te stellig te zijn “Altijd als ik…”, “Ik gebruik nooit…” “Iedereen heeft altijd…”.  Maar gebruik woorden die minder agressief zijn als “soms”, “vaak”, “af en toe”. Te wollig of te veel reclametaal  Probeer kort en bondig te zijn: “When in doubt, leave it out!”.  Probeer niet te veel in termen te praten als “Zou het niet geweldig zijn” of “Nu is er een fantastisch..”. Te direct  De “Jij” –vorm komt vaak beschuldigend of intimiderend over.  “Ik”, “Ik voel” of “Sommige mensen voelen” wordt vaak beter ontvangen. 24
 21. 21. Checklists voor insights en proposities © TNS Valkuilen in het proces Te lang discussiëren  Splits de observaties en schrijf gerust meerdere insights De doelgroep uit het oog verliezen  Profiel = taalgebruik = tone of voice Keep an open mind  Observaties bieden inspiratie maar zijn géén gevalideerde waarheid! 25
 22. 22. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Idee generatie
 23. 23. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Vanuit merk en behoeften (consumer insights) werken aan succesvolle introducties Marktkansen Organisatie doelen Idee- generatie Concept aanscherpingen Volume voorspellingen Concepten prioritiseren Consumer insights Proposities / concepten 28
 24. 24. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Thought Centers Tactile Script Auditory Olfactory Kinesthetic Verbal Visual 29
 25. 25. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Energieke en creatieve oefeningen om tot vernieuwende concepten te komen 30
 26. 26. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Concept aanscherpen
 27. 27. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Vanuit merk en behoeften (consumer insights) werken aan succesvolle introducties Marktkansen Organisatie doelen Idee- generatie Concept aanscherpingen Volume voorspellingen Concepten prioritiseren Consumer insights Proposities / concepten 33
 28. 28. Checklists voor insights en proposities © TNS Propositie structuur in detail 1. Titel Een werktitel die de kern van het idee/concept weergeeft. 2. Behoefte (Insight) De reden voor de consument om te blijven lezen. Het geeft het dilemma, de frustratie, wens of (onvervulde) behoefte weer in een herkenbare situatie. 3. Belofte (Benefit) Een belofte om de (onvervulde) behoefte in te vullen. Dit kan zowel vanuit een functioneel als een emotioneel oogpunt worden ingevuld. Functioneel = “Wat brengt/geeft het me?”. Emotioneel = “Hoe voel ik me daardoor?”. 4. Bewijs (Relevante details) Extra informatie nodig voor een beter begrip van het concept. Denk hierbij aan een kernachtige weergave van zaken als voorwaarden, verkrijgbaarheid, termijnen en gebruik. Stelregel hierbij is “When in doubt… leave it out!”. 5. Slogan De essentie van het idee in een korte pakkende zin. 34
 29. 29. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 1. Titel  Een werktitel om de kern van een concept weer te geven  Biedt een handvat om gemakkelijk te kunnen vertellen over een concept  De naam van het concept  Moet aanmoedigen om verder te lezen  Staat bovenaan, maar wordt vaak als laatste bedacht 37
 30. 30. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 2. Behoefte - Insight  Het haakje waar de consument zich mee identidiceert  Het laat zien dat je hen begrijpt in de onvervulde behoefte die ze hebben  Een Insight laat altijd een frustratie of dilemma zien: waarheid, behoefte en frictie  De Insight bepaalt hoe relevant de ‘benefit’ van het concept is voor de consument  Biedt podium voor het idee 38
 31. 31. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 3. Belofte - Benefit – de oplossing van het ‘probleem’  De reden waarom een consument het product wil hebben: “what’s in it for me?”  Speelt in op de behoefte die in de Insight naar voren komt  Kan functioneel of emotioneel zijn 39
 32. 32. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Welk niveau kies je? Snelle absorbeerlaag Lekt niet Comfortabel Vrij bewegen Ontdekken van de wereld om hem heen Ik ben een goede moeder
 33. 33. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 4. Bewijs (relevante details)  Ondersteunt de Benefit  Overtuigt de consument ervan dat ze krijgen wat ze wordt beloofd  Het legt uit hoe de benefit gerealiseerd wordt en maakt het geloofwaardig  Een gedetailleerde beschrijving de consument een helder idee geeft waarom hij/zij het product wel of niet wil aanschaffen  Argumenten waarmee consumenten hun vrienden kunnen overtuigen 41
 34. 34. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 5. Slogan  De essentie van het idee in een korte zin  Bedenk wat je wilt dat je publiek zich na twee dagen nog herinnert van het concept  Check: klinkt het een beetje spannend? Wees creatief! 42
 35. 35. Checklists voor insights en proposities © TNS Propositie structuur 1. Titel 2. Behoefte (Insight) 3. Belofte (Benefit) 4. Bewijs (Relevante details) 5. Slogan 43
 36. 36. Checklists voor insights en proposities © TNS De What-, Why-, WoW-test bij een propositie/concept Deze testen kunnen (en zouden) op elk willekeurig moment in het innovatie proces toegepast kunnen worden. De WHAT? Test De WOW? TestDe WHY? Test 2 31 The propositie moet herkenbaar onderscheidend zijn. Dit voordeel moet dermate sterk zijn dat het eventuele barrières voor adoptie en gebruik slecht. De punten van onderscheid moeten als relevant en als een voordeel gezien worden. 44
 37. 37. Checklists voor insights en proposities © TNS Aandachtspunten bij het schrijven van proposities Waarom kan het (nog) niet aanslaan? Wat zijn routes naar succes? Valkuilen bij het concept schrijven Barrières voor succes Triggers voor succes Waar je wel eens instapt  Te verwarrend  Te vreemd  Te vroeg  Excitement  Relevantie  Duidelijkheid  Te veel beloven  Mismatch Insight – Benefit – Reason to Believe  Te lang / te veelomvattend 45
 38. 38. Innovation & Product Development TNS Summercourse © TNS 24 juli 2014 Meer informatie? 38 Elian Swinkels Innovation consultant t 020 522 54 25 e elian.swinkels@tn-0nipo.com Frans van der Horst Director Customer Insights & Innovation t 020 522 53 96 e frans.van.der.horst@tns-nipo.com TNS NIPO | Grote Bickersstraat 74 | PO box 247 Amsterdam | 1000 AE Amsterdam | 020 – 5225 444 | www.tns-nipo.com

×