Klonen van dieren: eenmaatschappelijke consultatie
2De ‘waarom’ vraag stond centraal:Wat zijn achterliggende argumentatiesen emoties?Om hier diepgaand inzicht in te krijgenv...
3Drie fasen:1. Drie online discussiegroepen (doormiddel van de methode DialogueBoard)2. ‘Live’ discussiegroep metstakehold...
4 Dialogue Board is een onlineonderzoeks omgeving voordiscussiegroepen. DB is alleen toegankelijk voor: de deelnemers ...
5 Elk van de drie online discussiesvond plaats op twee dagen, op eenvrijdag en op een maandag. Op vrijdag werd de discus...
6 In totaal hebben n=63 burgers uithet hele land op deze wijze hunmening gegeven. Dit heeft plaats gevonden in drieDialo...
7 Dialogue Boards maken het mogelijkom binnen relatief korte tijd eengrote hoeveelheid aan diepgaandeinformatie naar bove...
Voordeel vergeleken met ‘traditionele’ focusgroepAnonimiteit mogelijkEerst individuele reacties,daarna interactie met de g...
Voordeel vergeleken met individuele diepte-interviewsAnonimiteit (zeer geschiktvoor gevoelige onderwerpen)Meer deelnemersM...
10Uitspraken deelnemers Dialogue Boards“Ik vond het een leuke manier van onderzoek, het wekte ook eensoort nieuwsgierighei...
“Aparte vorm vanonderzoek, wel effectievemanier ominput te krijgen en ook opelkaar te reageren.”Man van 41 jaar, huisartsu...
Hoe ziet een Dialogue Board eruit?Een schat aan informatie met online kwalitatief onderzoek > Hoe het eruit ziet8
 Voorbeeld tonen website  Voorbeeld tonen visualsExtra mogelijkheden: visuals online delenEen schat aan informatie met o...
 Online collages creëren en delen ter ondersteuning van bijvoorbeeld belevingof behoeftevraagstukkenExtra mogelijkheden: ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Klonen van dieren: in kaart gebracht via online dialogue boards – Sikko Beukema (ministerie van Economische Zaken) en Ageeth Ettema (TNS NIPO)

408 views

Published on

Klonen van dieren: in kaart gebracht via online dialogue boards – Sikko Beukema (ministerie van Economische Zaken) en Ageeth Ettema (TNS NIPO)

Ageeth Ettema van TNS NIPO en Sikko Beukema van het ministerie van EZ zullen vertellen over een maatschappelijke consultatie over een enigszins futuristisch, maar daarom niet minder relevant onderwerp: het klonen van dieren. Een gevoelig en complex onderwerp, waarbij ‘traditionele’ onderzoeksmethoden (zoals individuele interviews) te kort zouden hebben
geschoten. De consultatie bestond onder andere uit online discussiegroepen met burgers en professionals. Online discussiegroepen bieden een aantal voordelen boven traditionele discussiegroepen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klonen van dieren: in kaart gebracht via online dialogue boards – Sikko Beukema (ministerie van Economische Zaken) en Ageeth Ettema (TNS NIPO)

 1. 1. Klonen van dieren: eenmaatschappelijke consultatie
 2. 2. 2De ‘waarom’ vraag stond centraal:Wat zijn achterliggende argumentatiesen emoties?Om hier diepgaand inzicht in te krijgenvonden wij kwalitatief onderzoek debeste methode.Keuze voor kwalitatief onderzoek
 3. 3. 3Drie fasen:1. Drie online discussiegroepen (doormiddel van de methode DialogueBoard)2. ‘Live’ discussiegroep metstakeholders3. Twee ‘live’ discussiegroepen metburgersOpzet van het onderzoek
 4. 4. 4 Dialogue Board is een onlineonderzoeks omgeving voordiscussiegroepen. DB is alleen toegankelijk voor: de deelnemers de gespreksleiders van TNS NIPO de vertegenwoordigers van deopdrachtgever.Wat is een Dialogue Board?
 5. 5. 5 Elk van de drie online discussiesvond plaats op twee dagen, op eenvrijdag en op een maandag. Op vrijdag werd de discussiegevoerd zonder voorkennis bij dedeelnemers. In het weekend kreeg men eendocument metachtergrondinformatie . Maandag ging de discussie verder.Twee dagen online
 6. 6. 6 In totaal hebben n=63 burgers uithet hele land op deze wijze hunmening gegeven. Dit heeft plaats gevonden in drieDialogue Boards: Een DB met n=24 midden-hoogopgeleide burgers Een DB met n=22 laag-middenopgeleide burgers Een DB met n=17 burgers die uithoofde van hun beroep te makenhebben met (producten van)dierenGrote groep deelnemers uit het hele land
 7. 7. 7 Dialogue Boards maken het mogelijkom binnen relatief korte tijd eengrote hoeveelheid aan diepgaandeinformatie naar boven te halen. Nodig: een goedegespreksleidraad en eenintensieve gespreksleiding(stimuleren en doorvragen!) De methode van onderzoek wordtdoor respondenten als zeer positiefervaren. Hierdoor: is men zeer bereidwillig om meete werken en is de respons erghoog. antwoordt men uitgebreid op devragen en zijn er heftigeonderlinge discussies waardooreen schat aan diepgaandeinformatie wordt verkregen.Dialogue Board: grote betrokkenheid en heftigediscussies
 8. 8. Voordeel vergeleken met ‘traditionele’ focusgroepAnonimiteit mogelijkEerst individuele reacties,daarna interactie met de groepOok ‘verlegen’deelnemers gevenhun meningMeer deelnemers tegelijkertijdMogelijkheid deelnemersindividueel aan te sprekenzonder dat anderen dit merkenMeer weloverwogenreacties doorde langere doorlooptijdInput vanuit elke deelnemer;dus meer outputMeer tijd voor reactie vanuit de klant:aanscherpen/wijzigen van vragen!Transcripts direct en naarwens gesorteerd beschikbaarVoor de opdrachtgevermogelijk vanuit eigenkantoor te volgenen te reageren8
 9. 9. Voordeel vergeleken met individuele diepte-interviewsAnonimiteit (zeer geschiktvoor gevoelige onderwerpen)Meer deelnemersMeer interactie tussende deelnemersMeer tijd voor reactie vanuit de klant:aanscherpen van vragen!Snel! Transcripts (notulen) direct ennaar wens gesorteerd beschikbaarVoor de klantmogelijkvanuit eigenkantoor tevolgenen te reagerenLagere kosten per interview7Landelijke spreiding of focus binnenbepaalde regio’s eenvoudig te realiseren
 10. 10. 10Uitspraken deelnemers Dialogue Boards“Ik vond het een leuke manier van onderzoek, het wekte ook eensoort nieuwsgierigheid op hoe anderen op die vraag zoudenantwoorden.”“Fantastisch leuk onderzoek, wat vernieuwend zeg!”“De speciale sfeer die ontstaat doordat je allemaal over eenonderwerp praat waar je normaal niet over praat.”“Een schat aan informatie, ik ben tot inzichten gekomen waar mijnoren soms van gingen klapperen.”“De anonimiteit, daardoor voel je je vrijer om eerlijk te reageren.”“Je kunt even de tijd nemen om over een vraag na te denken.”“Ik vind het leuk om alle stukjes te lezen. En op deze manier zeg jetoch eerder dingen die je denkt.”
 11. 11. “Aparte vorm vanonderzoek, wel effectievemanier ominput te krijgen en ook opelkaar te reageren.”Man van 41 jaar, huisartsuit Monster“Ik vond het bijzonder leerzaam maar ookprikkelend, dit soort onderzoeken zou ik zeer zekervaker willen doen. Het zet me aan het denken en ikvind het fijn om toch ook andere standpunten temogen zien .”Man van 43 jaar, rooms-katholiek,hovenier uit Maastricht“Ik vond dit een interessante manier om meningen te peilen.Iedereen was redelijk goed geïnformeerd maar benaderde hetvanuit zijn of haar eigen invalshoek. Toch valt me dan op datvoor de grote lijnen de meningen niet veel uit elkaar lopen.Bij klonen zijn we eerder dominee dan koopman en daar voel ik me prima bij.”Man van 38 jaar, paardenarts uit Zeewolde“Ik vond het leuk en leerzaam omaan deze vorm van onderzoekmee te doen. Doordat jeparticipeert en meegenomenwordt in een denkproces is ditleuker en dynamischer dan eenstandaard lijst.Vrouw van 27 jaar, christelijk,beleidsmedewerker jeugd uit RotterdamFlevoland“Ik vond dit een inspirerende wijze om een mening te onderbouwen.Het was ook goed opgebouwd met vragen en vergelijkbare controlevragen en devragen tot verduidelijking.”Vrouw van 43 jaar, paarden- en hondenfokker uit Sint Nicolaas“Voor mensen met een duidelijke mening,maar die zich slecht kunnen verwoorden ingezelschappen is dit wel een uitkomst. Demeesten slaan dicht als ze in onbekendgezelschap zijn.”Man van 44 jaar, rooms-katholiek,laadschopmachinist uit LichtenvoordeDe manier van reageren op stellingen en daarnaop elkaar (als in een soort kringgesprek) isboeiend en leuk. Man van 49 jaar, huisarts uitBoekeloUitspraken deelnemers Dialogue Boards ‘Klonen vandieren’
 12. 12. Hoe ziet een Dialogue Board eruit?Een schat aan informatie met online kwalitatief onderzoek > Hoe het eruit ziet8
 13. 13.  Voorbeeld tonen website  Voorbeeld tonen visualsExtra mogelijkheden: visuals online delenEen schat aan informatie met online kwalitatief onderzoek > Hoe het eruit ziet9
 14. 14.  Online collages creëren en delen ter ondersteuning van bijvoorbeeld belevingof behoeftevraagstukkenExtra mogelijkheden: creatieve visuele tools

×