Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resultats 1a edició jo tmbé vull opinar

889 views

Published on

Al mes de Juliol de 2014 es va realitzar la primera experiència del JoTMBé
Vull Opinar, mitjançant la qual s’ha pogut obtenir informació dels membres del
JoTMBé respecte al Club i al servei de TMB.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resultats 1a edició jo tmbé vull opinar

 1. 1. Resultats 1ª edició panel JoTMBé vull opinar JoTMBé Octubre 2014
 2. 2. 1. Introducció
 3. 3. JoTMBé 3 Al mes de Juliol de 2014 es va realitzar la primera experiència del JoTMBé Vull Opinar, mitjançant la qual s’ha pogut obtenir informació dels membres del JoTMBé respecte al Club i al servei de TMB. Aquesta primera edició ha estat un èxit total; es van inscriure 9.791 membres i es van rebre un total de 6.152 respostes. Les 250 primeres persones en respondre l’enquesta van guanyar una entrada doble per veure la funció de teatre de Planeta Impro Show. Entre la totalitat de respostes rebudes, es va sortejar 1 abonament anual i 10 abonaments mensuals. 1. Introducció 9.791 panelistes 6.152 respostes
 4. 4. 2. Resultats de l’enquesta
 5. 5. JoTMBé 5 La valoració general que els membres donen del Club és molt elevada: 8,2 punts. 8,2 Es va demanar als enquestats que descriguessin què és per ells el JoTMBé: els aspectes més destacats són els Beneficis de Serveis (servei d’alertes, informació sobre transport,...) i els Beneficis Econòmics (promocions, premis, descomptes,...). 2. Resultats de l’enquesta 2.1 Percepció general sobre el JoTMBé Beneficis Econòmics 32% Beneficis Servei 30% Beneficis Emocionals 18% Altres 20%
 6. 6. JoTMBé 6 JoTMBé ofereix als seus membres el servei d’alertes que permet rebre incidències de les línies de Bus i Metro que indiquen. El 70% indica que coneix el servei i el 41% que hi està donat d’alta, atorgant-li una valoració mitjana de 8,5 punts. Les principals millores esgrimides pels enquestats en relació al servei d’alertes són una major personalització, més practicitat, més informació i major rapidesa. 2. Resultats de l’enquesta 2.2 Valoració sobre la informació del servei Sí 70% No 29% NS/NC 2% Sí 41% No 50% NS/NC 9% Coneixes el servei d’alertes? Diries que hi estàs subscrit? 8,5 Com valores aquest servei?
 7. 7. JoTMBé 7 Estaries disposat a indicar-nos els Codis Postals dels teus llocs habituals de desplaçament: casa, feina, estudis,...? 7 de cada 10 enquestats segur que sí o probablement sí donarien aquesta informació per tal que es millorés la informació del servei d’alertes. 2. Resultats de l’enquesta 2.2 Valoració sobre la informació del servei 23% 47% 22% 5% 3% Segur que sí Probablement sí Probablement no Segur que no NS/NC
 8. 8. JoTMBé 8 El 87% dels enquestats indica que coneix les promocions i sortejos d’entrades per cinema, música, etcètera. La valoració atorgada és de 8,2 punts. 2. Resultats de l’enquesta 2.3 Valoració sobre les promocions Sí 87% No 12% NS/NC 1% Coneixes les promocions? Com valores aquestes promocions? 8,2
 9. 9. JoTMBé 9 2. Resultats de l’enquesta 2.3 Valoració sobre les promocions + premis + sortejos Què milloraries de les promocions? Les principals millores proposades són realitzar més sortejos i donar més premis.
 10. 10. JoTMBé 10 A la pàgina web del JoTMBé hi ha una secció on s’ofereixen descomptes directes per oci i espectacles, per compres, restauració,... (https://jotmbe.tmb.cat/ca/avantatges/descomptes) El 60% dels enquestats coneix aquest servei, sent el 10% qui en fa ús. La valoració és de 8,6 punts. 2. Resultats de l’enquesta 2.4 Valoració sobre els descomptes Sí 60% No 39% NS/NC 2% Sí 10% No 90% NS/NC 1% Coneixes els descomptes? Els has utilitzat? 8,6 Com valores aquesta avantatge?
 11. 11. JoTMBé 11 Gairebé la meitat dels enquestats indica que visualitza els e-mails amb dispositius mòbils. La pràctica totalitat creu que la visualització és correcta i que el missatge és entenedor. 2. Resultats de l’enquesta 2.5 Valoració de la comunicació per e-mail Ordinador sobretaula (28%) Smartphone (38%) Tablet iPad (5%) Ordinador portàtil (28%) 49% 43% 8% 1% Molt Bastant Poc Gens 40% 57% 3% 0% Molt Bastant Poc Gens Els visualitzes correctament? Els missatges són entenedors? 91% 97% Dispositiu usat habitualment per veure els e-mails
 12. 12. JoTMBé 12 S’ha demanat als enquestats que valorin el servei de transport que ofereix TMB. La puntuació mitjana obtinguda és de 8,1 punts. 2. Resultats de l’enquesta 2.6 Valoració sobre els serveis de TMB Valoració TMB 8,1

×