Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Actuacions nova xarxa de bus 2013

62,765 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Y8gKsI ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Y8gKsI ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Actuacions nova xarxa de bus 2013

 1. 1. ActuacionsNova Xarxa de Bus2013Març 2013
 2. 2. Actuacions NXB 2013La futura Nova Xarxa de Bus de Barcelona1. Xarxa de línies Ortogonals i Diagonals2. Xarxa de línies Urbanes i Interurbanes convencionals3. Xarxa de línies de Proximitat: Bus del Barri i línies d’aportació 2
 3. 3. Actuacions NXB 2013Les 17+8+3 línies ortogonals i diagonals 3
 4. 4. Actuacions NXB 2013Principals beneficis de la Nova Xarxa1. Més llegibilitat, de forma que es fa més senzilla d’utilitzar, fins i tot per als viatgers no freqüents2. Més usabilitat: la xarxa permet un ús més intuïtiu, sense necessitat de ser un expert3. Millora de la connectivitat espacial: la xarxa de bus ofereix més enllaços i cobreix més territori. Millora la intermodalitat4. Menys temps d’espera i de viatge, més regularitat i fiabilitat de servei. Millora de la qualitat5. Aplicació d’innovacions tècniques, organitzatives, infraestructurals, i de vehicles6. Millora de la informació estàtica i dinàmica al passatger7. Un transport públic més atractiu, sostenible en terme ambientals i econòmics i coherent amb el model de ciutat 4
 5. 5. Actuacions NXB 2013Els cinc primers eixos 2012 Parc Vall d’Hebron V7 Sarrià Montbau V21 Rda de Dalt UPC Campus Nord Z. Universitària H6 Túnel de la Rovira e Parc Güell Rda Gral. Mitr UPC Pl Prat de la Riba Vi Campus a Ernest Lluch D20 Sud Au gu st a t H6 Fabra i Puig Pl Lesseps erra onts uM . Dé Estadi Av M F.C. Barcelona Av Travessera Dia go Pl Francesc de les Corts nal Macià Gran de Gràcia Travessera de Gràcia St. Antoni M. Claret Sa nt s Sagrada Mig Família el ad Rd na Pg Gràcia ia id er M Pl Europa Pl Cerdà Pl Tetuan Av H12 V7 Gran Via de les Corts Catalanes H12 Marina Gornal Pl. Espanya Pl de les Glòries Besòs/Verneda Pa ra Av l·l Dia el go nal a c Fran bla Via Laietana La Ram ona Parc Parc de la Pg Z Diagonal Ciutadella Mar Fòrum om Av Icària Cementiri Pg Col del sud-oest Moll de D20 Pg. Marítim Rda Barcelona Lito ral Moll de la V21 Barceloneta Pg. Marítim 5
 6. 6. Actuacions NXB 2013Primers resultats dels 5 eixos implantatsel 20121. Bona resposta de la demanda2. Valoració positiva de les actuacions infraestructurals (doble carril, semàfors, etc.)3. Millora paulatina de la regularitat4. Freqüències entre 6 i 9 minuts 6
 7. 7. 0   50.000   100.000   150.000   200.000   250.000   300.000   350.000   400.000   450.000   1-­‐7/oct   8-­‐14/oct   Actuacions NXB 2013 15-­‐21/oct   22-­‐28/oct   29/oct-­‐4/nov   Període oct/2012-feb/2013 5-­‐11/nov   12-­‐18/nov   19-­‐25/nov   26/nov-­‐2/des   3-­‐9/des   10-­‐16/des   17-­‐23/des   24-­‐30/des   Període  oct/2012-­‐feb/2013   31/des-­‐6/gen   7-­‐13/gen   14-­‐20/gen   21-­‐27/gen   passatge setmanal línies NXB   Evolució Evolució  Passatge  setmanal  línies  NXB 28/gen-­‐3/feb   4-­‐10/feb   11-­‐17/feb  7
 8. 8. Actuacions NXB 2013Velocitat comercial (km/h)(mitjana diària dies feiners període: nov/2012km/h)     Velocitat  comercial  ( - feb/2013) (mitjana  diària  dies  feiners  període:  nov/2012  -­‐  feb/2013)  14,00   13,65   12,40   12,12   11,96  12,00   11,25  10,00   8,00   6,00   4,00   2,00   0,00   V21   V7   H12   H6   D20   8
 9. 9. Actuacions NXB 2013Millores a incorporar el maig 20131. Reducció dels intervals de pas fins a situar-los entre els 5 i els 8 minuts a les hores puntes els dies feiners.2. Aplicació d’aquests intervals a franges horàries més àmplies.3. Augment de la velocitat comercial i per tant una disminució del temps de viatge. 9
 10. 10. Actuacions NXB 2013Proposta eixos 2013Recull la implantació de les següents 5 línies:– H8, Collblanc – La Maquinista– H10, Collblanc – La Pau– H16, Paral·lel – Diagonal Mar– V3, Zona Franca – Sarrià– V17, Port Vell – Carmel(Intervals de pas: 5-8 minuts) 10
 11. 11. Actuacions NXB 2013Proposta nous eixos 2013 Parc Vall d’Hebron Sarrià V3 Rda de Dalt UPC Campus Nord Túnel de la Rovira e Parc Güell Rda Gral. Mitr UPC Pl Prat de la Riba Vi Campus a Au Sud gu st V17 Carmel a t Pl Lesseps erra onts uM . Dé Collblanc H8 Estadi Av M F.C. Barcelona Travessera Av Dia H8 go Pl Francesc de les Corts nal Macià La Maquinista Gran de Gràcia Collblanc H10 Travessera de Gràcia St. Antoni M. Claret Sa nt s Sagrada Mig Família el ad Rd na H10 La Pau Pg Gràcia ia id er M Pl Europa Pl Cerdà Pl Tetuan Av Gran Via de les Corts Catalanes Marina Pl de les Glòries Pa ra Av l·l Dia el go nal ca Fran bla Via Laietana La Ram ona Paral·lel H16 Parc de la Parc Pg Z Ciutadella Diagonal Mar H16 Diagonal Mar Fòrum om Av Icària Cementiri Pg Col del sud-oest Moll de Barcelona V17 Rda V3 Lito ral Port Vell Zona Franca Moll de la BarcelonetaEls 5 nous eixos NXB de 2013 11
 12. 12. Actuacions NXB 2013H8– Línia de referència: 15– Longitud: 25,4 km– Flota: autobusos articulats 12
 13. 13. Actuacions NXB 2013H10 Parc Vall d’Hebron Rda de Dalt UPC Campus Nord Túnel de la Rovira e Parc Güell Rda Gral. Mitr Pl Prat de UPC Vi la Riba a Campus Au Sud gu st a t Pl Lesseps erra onts uM . Dé Estadi Av M F.C. Barcelona Av Travessera Dia go Pl Francesc de les Corts nal Macià Gran de Gràcia Collblanc H10 Travessera de Gràcia St. Antoni M. Claret Sa nt s Sagrada Mig Família el ad Rd na H10 La Pau Pg Gràcia ia id er M Pl Europa Pl Cerdà Pl Tetuan Av Gran Via de les Corts Catalanes Marina Pl de les Glòries Pa ra Av l·l Dia el go nal ca Fran bla Via Laietana La Ram ona Parc Parc de la Pg Z Diagonal Ciutadella Mar Fòrum om Av Icària Cementiri Pg Col del sud-oest Moll de Rda Barcelona Lito ral Moll de la Barceloneta– Línia de referència: 43-44– Longitud: 20,0 km– Flota: autobusos articulats 13
 14. 14. Actuacions NXB 2013H16– Línia de referència: 14-36-41– Longitud: 14,3 km– Flota: autobusos estàndards 14
 15. 15. Actuacions NXB 2013V3 Parc Vall d’Hebron Sarrià V3 Rda de Dalt UPC Campus Nord Túnel de la Rovira e Parc Güell Rda Gral. Mitr Pl Prat de UPC Vi la Riba a Campus Au Sud gu st a t Pl Lesseps erra onts uM . Dé Estadi Av M F.C. Barcelona Av Travessera Dia go Pl Francesc de les Corts nal Macià Gran de Gràcia Travessera de Gràcia St. Antoni M. Claret Sa nt s Sagrada Mig Família el ad Rd na Pg Gràcia ia id er M Pl Europa Pl Cerdà Pl Tetuan Av Gran Via de les Corts Catalanes Marina Pl de les Glòries Pa ra Av l·l Dia el go nal ca Fran bla Via Laietana La Ram ona Parc Parc de la Pg Z Diagonal Ciutadella Mar Fòrum om Av Icària Cementiri Pg Col del sud-oest Moll de Rda Barcelona V3 Lito ral Zona Franca Moll de la Barceloneta– Línia de referència: 72– Longitud: 17,6 km– Flota: autobusos articulats 15
 16. 16. Actuacions NXB 2013V17– Línia de referència: 28– Longitud: 17,4 km– Flota: autobusos estàndards 16
 17. 17. Actuacions NXB 2013Eixos NXB previstos a finals del 2013 Parc Vall d’Hebron V7 Sarrià Montbau V21 Sarrià V3 Rda de Dalt UPC Campus Nord Z. Universitària H6 Túnel de la Rovira e Parc Güell Rda Gral. Mitr Pl Prat de UPC Vi la Riba a Campus Ernest Lluch D20 Sud Au gu V17 Carmel st a t H6 Fabra i Puig Pl Lesseps erra onts uM . Dé Collblanc H8 Estadi Av M F.C. Barcelona Travessera Av Dia H8 go Pl Francesc de les Corts nal Macià La Maquinista Gran de Gràcia Collblanc H10 Travessera de Gràcia St. Antoni M. Claret Sa nt s Sagrada ig Família lM de a Rd na H10 La Pau Pg Gràcia ia id er M Pl Europa Pl Cerdà Pl Tetuan Av H12 V7 Gran Via de les Corts Catalanes H12 Marina Gornal Pl. Espanya Pl de les Glòries Besòs/Verneda Pa ra Av l·l Dia el go nal ca Fran bla Via Laietana La Ram ona Paral·lel H16 Parc de la Parc Pg Z Ciutadella Diagonal Mar H16 Diagonal Mar Fòrum om Av Icària Cementiri Pg Col del sud-oest Moll de V17 D20 Pg. Marítim Rda Barcelona V3 Lito ral Port Vell V21 Zona Franca Moll de la Barceloneta Pg. Marítim 17
 18. 18. Actuacions NXB 2013Bus d’alta capacitatVan Hool ExquiCity 24 18
 19. 19. Actuacions NXB 2013Imatge exterior Carental integral Doble articulació 4 3 2 1 23,82 m4 portes lliscants, amb oberturaper polsador exterior / interior 19
 20. 20. Actuacions NXB 2013Capacitat interior 40 seients: 3 tipus “Jumbo” i 6 plegables124 places dempeus: 5 pax/m2 4 places PMR 2 places per a cadira de rodes1 rampa automàtica a la porta davantera 20
 21. 21. Actuacions NXB 2013Conclusions1. Pel que fa referència a les 5 línies de la primera fase:—Passatge: Bona resposta, millor evolució a les línies de la NXB que a les de la Xarxa convencional—Freqüències de pas: S’han situat entre els 6 i 9 minuts en hora punta2. S’aplicaran mesures en la infraestructura i en l’operació per millorar la regularitat i la freqüència de pas3. L’aprenentatge de les 5 primeres línies ha de servir per a la implantació d’una nova tongada de 5 línies a finals de 2013, amb plenes garanties4. Implementació gradual de la nova xarxa5. Canvi cultural de la mobilitat de superfície 21
 22. 22. Moltes gràcies

×