Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uddrag om passion og integritet tommy kjær lassen

Uddrag af oplæg til netværksarrangement for HR-chefer om at genfinde passion og integritet i arbejdet.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uddrag om passion og integritet tommy kjær lassen

 1. 1. Et netværksmøde med refleksionsøvelser og diskussioner om at finde og fastholde passion og integritet i det moderne arbejdsliv
 2. 2. Inspiration til engagement og arbejdsglæde ™  Eksistentielle og filosofiske pointer om passion og integritet. ™  Tommy er uddannet cand.theol. og har tidligere arbejdet som præst. De refleksioner, som Tommy bringer i spil bærer præg af hans baggrund og er fyldt med filosofiske, eksistentielle og teologiske undertoner.
 3. 3. Er passion og personlig integritet i arbejdet blevet anfægtet efter år med krise?
 4. 4. Fra kompetence til livsduelighed ™  En alternativ sti til passion og arbejdsglæde: Livets ubetingede anliggender ™  Passion er ikke noget du har, men noget der har dig. ™  Integritet kræver mod og karakter ™  Det eksistentielle chok: livet går ikke op! ™  Kunsten at stille sig i sprækkerne
 5. 5. Inspiration fra ’Creative Man’
 6. 6. Spørgsmål til overvejelse ™  Hvad vil det egentlig sige at være passioneret og hvordan kan man være mere lidenskabelig i sit arbejde og samtidig bevarer en høj professionelisme? ™  Hvad er betingelserne for passion og integritet i det moderne liv, og hvad skal der til for at (gen)oplive og fastholde disse elementer i hverdagen? ™  Er det passionerede arbejdsliv en håbløs illusion fra en svunden tid eller findes der et både bæredygtigt og værdiskabende alternativ til en ledelseskultur præget af kynisme og personlig distance?
 7. 7. Autenticitet/Integritet ”Autenticitet er uløseligt forbundet med oprigtighed og ærlighed over for sig selv – dette at man er villig til og tør gøre sig klart, hvad man selv mener, føler og står for.” (Mogens Pahuus, Det gode liv. Indføring i livsfilosofi s.72) ™  Refleksion: hvordan står det til med autenticiteten i jeres kultur?
 8. 8. Moderne misforståelser: ”Autenticitetsidealet kan fordrejes på to måder: 1.  Man kan i sin søgen efter autenticitet, forstået som frihed fra konfonformitet, blive ført ud i en originalitetsjagt, hvor man for enhver pris vil adskille sig fra mængden, og da glider man ofte blot ind i en ny form for konformitet, nemlig den som præger en bestemt form for afstandstagen fra mængden. Man går da ind i en oppositionel gruppe og bliver konform med den. 2.  Man kan i sin søgen efter autenticitet komme til at dyrke den i stedet for at efterleve den. Da bliver den et middel til selviscenesættelse og en kilde til selvglæde. (Pahuus s.73)
 9. 9. Refleksionsøvelser: ™  reflektere over hvad god ledelse betyder for dig? ™  tænk på at passion er noget man må vente på. Egentlig er det ikke dig, der har din passion, men din passion, der har dig. ™  læg en ekstra dimension ind i dit beslutningssystem: tænk over om det du beslutter også er godt, sandt eller skønt i ubetingede kategorier? ™  sæt dig for mindst en gang om dagen at 'gå en ekstra mil' for det gode, det sande, det skønne.
 10. 10. Eksistenskampen finder sted i det ’Dagligdagse’ "vi Mennesker har Hovedet fuldt af store Forestillinger, og saa kommer Existensen og byder os det Dagligdagse" (Søren Kierkegaard, AE, SKS, 7, 437).
 11. 11. Fra lykke til glæde
 12. 12. Søren Kierkegaard som mindfulness-instruktør J ™  Læs teksten (på næste slide) langsomt og tydeligt ™  Den handler om at finde glæde ved noget, der objektivt og rationelt set er betydningsløst og ikke værd at glæde sig over
 13. 13. "Betænk, at Du kan see, at Du kan høre, at Du kan lugte, at Du kan smage, at Du kan føle; at Solen skinner for Dig – og for Din Skyld, at, naar den bliver træt, at saa Maanen begynder, og at saa Stjernerne tændes; at det bliver Vinter, at hele Naturen forklæder sig, leger fremmed – og for at fornøie Dig; at det bliver Foraar, at Fuglen kommer i talrig Flok – og for at glæde Dig, at det Grønne spirer frem, at Skoven voxer sig skjøn, og staaer Brud – og for at glæde Dig; at det bliver Efteraar, at Fuglen reiser bort, ikke fordi den gjør sig kostbar, o, nei, men for at Du ikke skal blive kjed af den, at Skoven gjemmer sin Pynt for næste Gangs Skyld, det er, for at den næste Gang kan glæde Dig: dette skulde være Ingenting at glæde sig ved!" (SKS LF 11:43-44)
 14. 14. Hvad er det vi skal lære af fuglen og liljen? Vi jagter lykken og det gode liv. Vi tror der findes en opskrift, en model, en teknik. Men glæden kan ikke indhentes, dog kan den indhente én. Glæden er ikke ligesom lykken, noget der har en årsag. Glæden er spontan, ubetinget, paradoksal og i overflod. Der findes en lykke, som kommer udefra; vi kunne kalde den for æstetisk nydelse. Men glæden kommer altid indefra, den er en dybere oplevelse af fred, lykke, mening, overskud og overflod. - Der skal så lidt til at gøre én glad, men netop derfor er glæden så svær: "O, os Mennesker volde Betingelserne, for at vi skulle blive glade, megen Møie og Bekymring - selv om vi fik alle betingelserne, bleve vi maaskee alligvel ikke ubetinget glade." (p42) Derfor skal liljen og fulgen være vores læremestre i glæde."
 15. 15. Tak for i dag! Tommy Kjær Lassen tkl@vitaactiva.dk 24417899 Vitaactiva.dk

×