Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uddrag fra inspirationsseminar om eksistens og kompetenceudvikling

Uddrag af inspirationsseminar om eksistens og kompetenceudvikling

 • Be the first to comment

Uddrag fra inspirationsseminar om eksistens og kompetenceudvikling

 1. 1. Eksistens og kompetenceudvikling Inspirationsseminar om eksistentiel feedback tirsdag den 19.februar 2013Statens Center for Kompetenceudvikling v. Tommy Kjær Lassen
 2. 2. seminarcitat”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.” K.E. Løgstrup, Den etiske fordring, Gyldendal 1956 2
 3. 3. Jørgen Carlsen, forstander Testrup Højskole:• "Vi har i dette samfund et vækstlag af tillid som vi skal passe på"• "Danmarks åndelige grundlag er tillid …"  "Min tanke var, at danskernes sociale tillid til andre måske er et enestående råstof. En guldgrube, der kan forklare, hvorfor vi er blevet så rige og lykkelige, som vi er." (s14)  "tillid er Danmarks usynlige brændstof, der giver ekstra opdrift" (25)  "Danmark har tradition for selvorganisering på arbejdet, hvor man i vid udstrækning stoler på, at folk gør deres arbejde" (s69)  "...produktiviteten og kvaliteten af lydfil: link arbejdet er højere, når virksomheder viser tillid til de ansatte. Arbejdsmiljøet bliver bedre, og sygefraværet falder." (s71) 3
 4. 4. Vi må skelne mellem menneskets værdi (Wert) og værdighed (Würde) Ifølge Kant består menneskets værdighed i, at det er formål i sig selv (Zweck an sich), det er ikke konvertibel til noget eller godt for noget. 4
 5. 5. "Den ægte dyd handler om at gøredet muligt for et menneske på éngang at underordne sig noget, der erstørre end ham selv, og samtidigprøve at fuldende sig sommenneske." Ole Fogh Kirkeby(Larsen, M.H. Praktisk Filosofi og Ledelse.Børsens Forlag. 2007s.35) 5
 6. 6. Den etiske fordring: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står tilK.E. Løgstrup (1905-1981) den enkelte, om den andens livDansk teolog og filosof lykkes eller ej” (København: Gyldendal, 1956:25) 6
 7. 7. Få nu noget eksistens på hænderne…• "Man skal turde bruge sin egen menneskelighed"• "Gennem kunsten påvirkes og aktiveres mennesker så de træder i fornyet forbindelse med den livslyst som måske er blevet anfægtet"• "Man er nødt til at få skæbne på hænderne, ellers har man Lars Heslet, læge, dr. ikke det rigtige engagement" med, professor og forfatter 7
 8. 8. den loyale modarbejder• Ingen virksomhed har i dag brug for ja-sigere.• Virksomheder har brug for kritiske medarbejdere, der tør tale ledelsen midt imod og udfordre de gældende værdier og forestillinger.• Virksomhederne har med andre ord brug for loyale modarbejdere. Dvs. medarbejdere, der i kraft af integritet og skepsis over for enhver beslutning er med til at udfordre organisationen og presse den til at yde det ypperste.• En absolut tilpasningsdygtighed og omstillings-parathed blandt de ansatte er derfor en formidabel risiko for enhver virksomhed. Hesseldahl, Morten (2009) Loyale modarbejdere i Christensen & Vinding: Erhvervsfilosofi, Frydenlund 8
 9. 9. Du må, du skal, du kandet handler om rettidig egenomsorgdet handler om ordentlighed og livsdueligheddet handler om et skabende engagement 9
 10. 10. "Selvet er det i os, som er fremmed for os selv"… Det, der bliver tilbage, når vi har opregnet voresegenskaber, interesser, holdninger, livshistorie osv.Det, som ikke giver nogen mening, men somalligevel har gyldighed. Det, som unddrager sigden sociale identitet, det, der ikke kan skrives i enkontaktannonce. Lilian Munk Rösing, Anmeldesle i information.dk Eric L. Santner: On the Psychotheology of Everyday Life 10
 11. 11. paradigmeskiftindustrisamfundets trussel: vidensamfundets trussel:kroppen knuses maskinen selvet opløses af affirmationen/ narrationen/konstruktionen 11
 12. 12. Et kinesiske ordsprog siger, at hvis man rører rundt i et akvarium fyldt af døde fisk, ser det ud, som om de lever…“Sådan kan det også være med vores eget liv. Vi fylder vores liv med så mangeaktiviteter, at vi forhindres i at leve. Og sådan er det i mange organisationer - manser aldrig det syge, det døde, det dysfunktionelle, fordi man hele tiden rører rundti det.”Præst og ledelsesforsker Claes Trollestad i Berlingske Nyhedsmagasin, "Drevet af evindeligeforandringer". 2005. Link 12
 13. 13. 13
 14. 14. Hvad blev der af fortryllelsen? (Fra videnskab til lidenskab) Traditionssamfundet: At leve i en fortryllet verden Det moderne samfund: At leve i en af-fortryllet verden Det senmoderne samfund: At leve i en gen-fortryllet verdenLise Ludvigsen og P.S. Mikkelsen: Religion i det senmoderne samfund, Systime 2007 14
 15. 15. Hannah Arendt (1906-1975) Tysk-amerikansk filosof og politisk teoretiker. Elev af Martin Heidegger og Karl Jaspers og inspireret at eksistentialisme. Hendes filosofiske arbejder har især kredset om begreber som magt, politik, arbejde, autoritet, ondskab og totalitarisme. I 1933 måtte hun som jøde emigrere til Frankrig, og i 1941 til USA, hvor hun senere fik statsborgerskab. 15
 16. 16. Livsfilosofi: Det handler omat være tilfreds medat være utilfreds… 16
 17. 17. Det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men at væresig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det Søren Kierkegaard, Enten-Eller 17
 18. 18. litteratur• Andersen, K. (2004). Kierkegaard og ledelse. København: Frydenlund• Birkelund, R. (2002). Eksistens og Livsfilosofi. København: Gyldendal• Dalsgaard, M. M. (2011). Du må ikke fortvivle. Breve til et moderne menneske. Frederiksberg: Unitas Forlag• Fearn, N. (2002). Nietzsches hammer og andre redskaber fra filosofiens værktøjskasse. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk• Garff, J. (2008). At komme til sig selv. 15 portrætter af danske dannelsestænkere. København: Gads Forlag• Hansen, C. (2005). Filosofi i hverdagen. Århus: Klim• Hansen, F.T. (2009). At stå i det åbne. København: Hans Reitzels Forlag• Jensen, J.I. (2007). Jeg-automaten. Teologisk kritik af et menneskebillede. Frederiksberg: Aros Forlag• Kirkeby, O. F., Hede, T. D., & Mejlhede, M. (2008). Protreptik. Filosofisk coaching i ledelse. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur• Larsen, M. H. (2012). Dialog - en enkel vej til et godt samarbejde . København: LR Business 18
 19. 19. …• Løgstrup, K. (1983). Urørlighedszonen. I V. Mortensen, System og symbol : essays / [af] K.E. Løgstrup. Gyldendal• Løgstrup, K. (2008 [1956]). Den etiske fordring. København: Gyldendal• Mortensen, J.N. (2012). Det fælles bedste. Introduktion til personalismen. Frederiksværk: Forlaget Boedal• Pahuus, M. (2008). Distance og involverethed. Et tema i eksistenstænkning og eksistensdigtning. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag• Svendsen, G. T. (2012). Tillid. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag• Yalom, I. (1998). Eksistentiel psykoterapi. København: Hans Reitzels Forlag 19
 20. 20. kontaktTommy Kjær Lassenteolog ogeksistensformidlertkl@vitaactiva.dkMobil 24417899www.vitaactiva.dk 20

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • CharlotteHolmLarsen

  Oct. 18, 2013
 • jenskris

  Jul. 3, 2015

Uddrag af inspirationsseminar om eksistens og kompetenceudvikling

Views

Total views

1,023

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×