Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhdenvertaiset ja laadukkaat äitiys- ja lastenneuvolapalvelut kaikille perheille, Tuovi Hakulinen ja Ulla Korpilahti THL, esitys 040418

408 views

Published on

Tutkimuspäällikkö, dosentti Tuovi Hakulisen ja kehittämispäällikkö, TtM Ulla Korpilahden/THL esitys asiakassetelistä ja neuvolapalveluista Pikkuparlamentissa Lasten asema sote-uudistuksessa -seminaarissa ke 4.4.2018 klo 12.15-14

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yhdenvertaiset ja laadukkaat äitiys- ja lastenneuvolapalvelut kaikille perheille, Tuovi Hakulinen ja Ulla Korpilahti THL, esitys 040418

 1. 1. 4.4.2018 1 Yhdenvertaiset ja laadukkaat äitiys- ja lastenneuvolapalvelut kaikille perheille Tuovi Hakulinen, Tutkimuspäällikkö, TtT, Dosentti Ulla Korpilahti, Kehittämispäällikkö, TtM, Tohtorikoulutettava Hakulinen & Korpilahti
 2. 2. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut - Mitä kuuluu? • Pitkä historia vuodesta 1944 alkaen • Terveyden seuranta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja sairauksien ehkäisy • Tarjotaan kaikille raskaana oleville ja alle kouluikäistä lasta kasvattaville perheille • Kattavuus huikea – Raskaana olevista 99, 6 % – Alle kouluikäisten lasten perheistä 99,5 % • Lähde: Syntymärekisteri 2016, Rokotusrekisteri 2017 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 2
 3. 3. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut - Mitä kuuluu? • Neuvolan asiakasperheet haluavat käyttää neuvolapalveluja ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin – Tuttuus, leimaamattomuus – Lähipalvelut, jonne ei tarvitse jonottaa – Vuorovaikutus terveydenhoitajan kanssa koetaan tasa- arvoiseksi, luottamukselliseksi Lähde: THL:n neuvolan asiakastyytyväisyyskysely 2017 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 3
 4. 4. Neuvolan määräaikaiset terveystarkastukset ja terveysneuvonta toiminnan perustana • Raskausaikana vähintään 8-9 terveystarkastusta äitiysneuvolassa ja 2 lapsen syntymän jälkeen • Vähintään 9 terveystarkastusta lastenneuvolassa lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana ja 6 tarkastusta sen jälkeen 1−6-vuotiaana • Lisäkäyntejä järjestetään tarpeen mukaan • Terveysneuvonta on osa terveystarkastuksia • Kunnat järjestävät määräaikaiset terveystarkastukset lainsäädännön mukaisesti • TEA 2016, Hakulinen ym. 2017 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 4
 5. 5. Miksi neuvolan määräaikaiset terveystarkastukset ja terveysneuvonta ovat tärkeitä? • Kaikki perheet tarvitsevat jossain vaiheessa tukea ja apua • Etukäteen ei pystytä ennustamaan, kuka tulee tarvitsemaan apua ja tukea • Huolellisesti toteutetut määräaikaiset terveystarkastukset mahdollistavat laaja-alaisesti lapseen ja perheeseen liittyvien huolien tunnistamisen • Lähde: Poutiainen ym. 2015, 2016 • Mahdollista tarjota tukea ja apua varhain – Lisäkäynnit: seuranta, keskustelu, tiedon antaminen, kotikäynti, perhetyöntekijän apua kotiin, vertaisryhmät  tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 5
 6. 6. Laajat terveystarkastukset VNA 338/2011 • Äitiysneuvola: Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus • Lastenneuvola: 4 kk, 18 kk ja 4 v ikäisen lapsen perheelle • Laajoissa terveystarkastuksissa keskustellaan koko perhettä koskevista asioista – Vanhempien terveys ja terveystottumukset – Vanhemmuus, parisuhde – Perheen tuensaanti, kotiympäristö, turvallisuus, taloudellinen tilanne – Lapsen terveys, mahdollisten sisarusten vointi 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 6
 7. 7. Miksi laajoja terveystarkastuksia? • Tutkitusti hyötyä sekä perheille että työntekijöille • Keskusteluissa nousee helpommin esille asioita, jotka aiemmin ovat jääneet piiloon • Tukea ja apua pystytään räätälöimään perheelle aiempaa varhaisemmin • Lähde: Hakulinen ym. 2017, Mäkinen & Hakulinen 2016 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 7
 8. 8. Miten neuvolapalvelut sotessa? • Asiakkaan valinnanvapaus, HE eduskunnalle 8.3.2018 • Neuvolapalvelut tuotetaan julkisina palveluina maakuntien liikelaitoksissa • Valinnanvapauden rajauksissa ei kuitenkaan ole mainittu neuvolapalveluja • Maakunta voi päättää ottaa asiakassetelin käyttöön neuvolapalveluissa ja tehdä siitä hallintopäätöksen • Päätös voi olla a) seteli kaikille: liikelaitoksen oma palvelutuotanto voi vaarantua b) seteli jollekin: oltava perustelut, kenelle 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 8
 9. 9. Miten neuvolapalvelut sotessa? • Neuvolapalveluissa voitaisiin antaa asiakasseteli laajempaan palvelukokonaisuuteen tai yksittäisissä palveluissa – Asiakkaalle voitaisiin antaa asiakasseteli, joka kattaa esim. koko raskausajan neuvolapalvelut siltä osin, kuin niitä voi yksityinen tuottaja antaa – Voitaisiin antaa asiakasseteli johonkin yksittäiseen neuvolapalveluihin sisältyviin palveluihin? • Maakunnan liikelaitos arvioi palvelutarpeen ennen kuin antaa asiakassetelin 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 9
 10. 10. Miten neuvolapalvelut sotessa? • Maakuntavaltuusto avainasemassa • Maakunta hyväksyy asiakaspalvelutuottajan ja voi asettaa ehtoja tuottajalle • Maakunnan liikelaitos määrittelee asiakassetelin arvon • Tuottaja tuottaa koko palvelun ja saa palvelusta asiakassetelissä määritellyn korvauksen liikelaitokselta • Asiakasmaksu? – Tällä hetkellä ehkäisevät palvelut eivät maksa asiakkaalle – Työryhmä miettii nyt korvausperusteita 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 10
 11. 11. Mitä asiakasseteli saattaa aiheuttaa neuvolapalveluille ja väestölle? • Erilaisia neuvolapalveluja ja asiakassetelin mahdollistamia yksityisen tahon käytäntöjä eri puolella maata • Väestön yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ja laadussa kärsii 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 11
 12. 12. Mitä asiakasseteli saattaa aiheuttaa neuvolapalveluille ja väestölle? • Palvelujen jatkuvuus ja tuttuus häviää, luottamuksellinen asiakassuhde kärsii • Terveyden edistäminen jää kapea-alaisemmaksi • Monialainen yhteistyö ja tiedonkulku vaikeutuu ja sirpaloituu entisestään, kun toimijoita on useita • Palveluja käyttämättömien tuen tarvetta ei pystytä tunnistamaan kuten terveydenhuoltolaki 1326/2010 edellyttää 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 12
 13. 13. Mitä asiakasseteli saattaa aiheuttaa neuvolapalveluille ja väestölle? • Lapsen oireilussa syynä usein kasvuympäristön ts. perheen pulmat, ongelmat • Yksityinen puoli ei ota puheeksi vaikeita tai rankkoja asioita, kun pelätään, että asiakas ei tule uudestaan • Tuen tarpeen tunnistamiseen ja varhaiseen tukeen ja apuun tulee viivettä, joka voi olla kohtalokasta • Inhimillinen kärsimys ja ongelmien vaikeutuminen, syöksykierre ja kustannusten kasvu 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 13
 14. 14. Kannanottomme • Maakunta joutuu joka tapauksessa järjestämään neuvolapalvelut liikelaitoksessa  Millä perusteilla eri maakunnat päättävät asiakassetelistä?  Kannattaako maakunnan tehdä kaksinkertaiset palvelut? • Neuvolapalvelujen kuuluu olla pelkästään maakuntien liikelaitoksissa ja parasta olisi, jos asiakasseteli ei koskisi neuvolapalveluja lainkaan • Palvelut eivät saa hajota, kokonaisuus tulee säilyttää • Hyvin toimivaa neuvolajärjestelmää ei saa romuttaa! 4.4.2018 Hakulinen & Korpilahti 14

×