Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vuoroasuminen erolasten lähtökohdaksi lakiin

Juha Järä, Isät lasten asialla ry

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Vuoroasuminen erolasten lähtökohdaksi lakiin

 1. 1. www.isätlastenasialla.fi VUOROASUMINEN EROLASTEN LÄHTÖKOHDAKSI LAKIIN- TUTKIMUKSET JA SUOSITUKSET TUKEVAT Juha Järä | hallituksen jäsen, kokemusasiantuntija, THL:n Tasa-arvopäivät 2016, Kokemuspörssipuheenvuoro
 2. 2. www.isätlastenasialla.fi Mitä erolasten vuoroasuminen on? • Vuoroasumisella tarkoitetaan yleisesti erolasten asumista vuorotellen vanhempiensa luona, kahdessa eri osoitteessa. Lapsella säilyy läheinen suhde molempaan vanhempaansa eron jälkeen arjessa ja juhlassa. On siis kysymyksessä aito, ei teoreettinen yhteishuolto. • Vuoroasumis-periodeja on (monista syistä riippuen) lukuisia. Yleisin ns. vuoroviikko-käytäntö (”vaihtopäivä” esim. su tai ma) • Vuoroasumista voidaan toteuttaa iästä ja muuttuvista seikoista(esim. lapsen ikä) huomioiden myös hyvin erilaisilla aikamääreillä: aina vuoropäivistä jopa vuorokuukausiin saakka. • Vuoroasumiseksi lasketaan usein myös ”lähes 50/50-systeemitkin” • Vahvassa kasvussa maailmalla tutkimusten ja hyvien kokemusten takia. Suomessa järjestelmät eivät tunnista ja tue. Ruotsissa jo yleisin erolasten asumismalli ja valtionkin taholta kehitystoimintaa.
 3. 3. www.isätlastenasialla.fi Vanhat käsitykset/asenteet vs. nykytieto - 1 1a: ”vuoroasuminen on naurettava, mekanistinen lähestymistapa” ( Vanhemman polven asiantuntija 22.11,15 Yle) 1b: Haastatellut lapset: ”vuoroasuminen on hyvä ratkaisu.”, ”Vuoroasuminen on paras ratkaisu”. (Linnavuori 2007- Jyväskylän yliopisto) 2a: ”Jos tuntuu, että koskaan ei ole ollut yhtä kivaa, kuin koko ajan laukkuja pakatessa..” (Vanhemman polven asiantuntija 22.11.15 Yle) 2b: On parempi pakata laukkua kuin menettää toinen vanhempi.” (Pauli Tossavainen, ILA pj, Yle 24.11.15) 3a: ”Lapsella tulee olla yksi koti” (”old school” -(lähi)vanhempi, -lastenvalvoja, - olosuhdeselvittäjä, -perheneuvoja, -tuomari jne.) 3b: tutkimuksessa on tutkittu vanhempien mahdollisen riitaisuuden ja asumismuodon vaikutusta erolapsen hyvinvointiin. Tulos on, että lapsen vointiin ei vaikuta niinkään asumismuoto, vaan vanhempien riitaisuus. Tutkimuksen aineistossa (172 298 nuorta) vuoroasumisessa olevat lapset näyttävät voivan jopa paremmin kuin ydinperheiden lapset, jos vanhempien suhteet ovat huonot. (1) Vuoroasuminen poistaa riidan perussyyn: lapsen ”omimisesta” aiheutuneen konfliktin ja ajan kanssa lisää vanhempien välistä luottamusta.
 4. 4. www.isätlastenasialla.fi Vanhat käsitykset/asenteet vs. nykytieto - 2 4a: Vuoroasuminen ei sovi lapselle jos vanhemmilla riitaisat välit. 4b: Pinttynyt ja levinnyt tutkimusharha (McIntosh), joka on kumottu jo lukuisia kertoja tutkimuskoosteissa . Riitaisuus-epäsopivuus siis VAIN ”High conflict-riitojen suhteen (mm. Nielsen, Warshak), (2) Esim. vieraannuttaminen. 5a. Vuoroasuminen ei sovi aivan pienille lapsille. 5b: Vuoroasuminen sopii hyvinkin pienille. Tutkijoiden tutkimuskoosteet ”ampuvat alas” tämänkin väitteen. (esim. Warshak 2014) 6a: ”Vuoroasuminen on kauheaa pakkaamista, retuuttamista ja reissaamista ja aiheuttaa siten lapsille eritavoin ongelmia yms. Lapsi voi kyllä vierailla toisella vanhemmalla mutta olla pääasiassa täällä kotonaan.” 6b: E ”Ärsyttää se argumentti, että vuoroasumisessa lapsi joutuu muuttamaan vähän väliä. Vaikka lapsi tapaisi toista vanhempaa vain joka toinen viikonloppu, joutuu hän pakkaamaan tavaroitaan yhtä usein.” (Linnavuori: Helsingin uutiset 25.9.2012)
 5. 5. www.isätlastenasialla.fi VUOROASUMINEN VS. JOKA TOINEN VKL 1. Viikonlopputapaaminen on ”tapaaminen” sanan varsinaisessa merkityksessä. Vuoroasuminen säilyttää tai tekee lapselle vanhemmasta oikean vanhemman eikä vain tapaajavanhempaa. 2. Viikonlopputapaamisessa lapsi ei ehdi juurikaan rauhoittua, kun jo pitää lähteä pois. Vuoroasuminen (VA) antaa mahdollisuuden rauhoittua arkeen. 3. VA toimii vastamyrkkynä vieraannuttamiselle kun lapsi oppii tuntemaan vanhemman todellisen vanhemmuuden. VA ennaltaehkäisee vieraannuttamista, jonka mahdollistaa ja edesauttavat vähät kontaktit kohdevanhempaan. 4. VA ennaltaehkäisee huoltoriitoja mahdollistamalla joustavuuden ja estämällä pitkät tauot yhteydessä esim. lapsen sairastuessa. Kun vanhemmalla on” mistä antaa”, on helpompi joustaa. 5. Tasa-arvo ja lapsen etu ”lyö kättä yhteen”: Lähtökohtaisesti tasavertainen vanhemmuus ja vanhempien yhdenvertainen kohtelu on lapsen edun mukaista ennen vanhempien eroa. Miksi siis ei myös eron jälkeen?!
 6. 6. www.isätlastenasialla.fi Tutkimuksia, Suomi ”Vuoroasuvat lapset sijoittuvat hyvinvoinnin ja riskitekijöiden mittareilla ydinperheissä asuvien ja sitten yksinhuoltajien ja uusioperheissä asuvien väliin. Eli ydinperheissä asuvilla on kaikista korkein hyvinvointi ja matalimmat riskitekijät ja vuoroasuvilla sitten seuraavaksi korkein hyvinvointi ja matalimmat riskitekijät.” Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tekemä tutkimus. Tutkimusartikkeli on julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä nro 3/2016 10.6.2016. Hannariikka Linnavuoren 2007 väitöskirja (Jyväskylän yliopisto) on toinen merkittävä aihepiirin tutkimus.
 7. 7. www.isätlastenasialla.fi TUTKIMUSKOOSTEITA (Yhdysvallat) Vuoroasumistutkimuksia on tutkittu laajasti professori Linda Nielsenin (Wake Forest, Yhdysvallat) toimesta. Keskeinen tulos: Erolapsista vuoroasumista noudattavat lapset voivat paremmin tunne-, käyttäytymis- ja psykologisilla mittareilla mitattuna. Heillä oli myös parempi fyysinen terveys ja paremmat suhteet isäänsä ja äitiinsä. Nämä hyödyt säilyvät, vaikka vanhemmat olisivat kovassa konfliktissa. (1.)
 8. 8. www.isätlastenasialla.fi Tutkimuksia Ruotsi, 1 Tutkimuksessa tutkittiin yli 150 tuhatta 12-15 -vuotiasta lasta eli siis yläasteikäisiä. Tutkijat halusivat selvittää, olivatko lapset, jotka asuivat MOLEMPIEN vanhempien luona stressaantuneempia kuin lapset, joilla oli ns. ”yksi koti”. Stressioireista tutkittiin mm. seuraavat: nukkumisvaikeudet, keskittymisvaikeudet, ruokahalun puute, vatsakivut, päänsäryt, kireys ja surullisuus. (2) Tutkituista lapsista 69% eli perusperheessä yhdessä molempien vanhempiensa kanssa. Näillä lapsilla oli tutkimuksen mukaan kaikkien vähiten tutkittuja oireita. Tutkimuksen yllätysosuus paljastui seuraavasta ryhmästä: lapset, jotka asuivat molempien, toisistaan eronneiden vanhempien kanssa. Molempien vanhempien kanssa asuneiden vanhempien lapsilla oli merkittävästi vähemmän stressioireita kuin lapsilla, jotka asuivat vain toisen vanhemman kanssa. Tutkijoiden mukaan jatkuva kontakti molempien vanhempien kanssa oli lapsen stressiä vähentävä tekijä. Vaikka erovanhempi tapaisi lastaan hyvin intensiivisesti joka viikonloppu, se ei korvannut arkikontaktia. (2)
 9. 9. www.isätlastenasialla.fi Tutkimuksia Ruotsi, 2 Ruotsissa erolasten asumismuodon muutosta kohti enimmäkseen vuoroasumista pidetään yhtenä suurimmista lasten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä viime vuosikymmeninä .Sen vuoksi Socialstyrelsen (=”STM”) on perustanut ELVIS-hankkeen (växELVIS boende), jonka tehtävänä on seurata lasten kaikenlaista hyvinvointia vuoroasumisasuinmuotoon liittyen ja muihin asumismuotoihin verrattuna. ELVIS on julkaissut joulukuussa 2015 tutkimusyhteenvetoraportin: http://www.chess.su.se/polopoly_fs/1.261599.1450340833!/menu/standard/ file/Barn%20i%20va%CC%88xelvis%20boende%20- %20en%20forskningso%CC%88versikt.pdf Vuoroasuvilla lapsilla, sekä pojilla että tytöillä, on vähemmän psyykkisiä ongelmia ja he voivat paremmin kuin samanikäiset, jotka asuvat vain yhden vanhemman kanssa. Tutkimuksessa oli otettu muuttujana huomioon perheiden sosiaaliset erot ja myös tuolloin suurimmassa osassa tutkimuskoosteessa mukana olleista tutkimuksista vuoroasuminen on osoittautunut paremmaksi lapsen kannalta kuin yhden vanhemman kanssa asuminen.
 10. 10. www.isätlastenasialla.fi Tutkimuksia, Ruotsi 3 • ”Mikäli yhteiskunta pitää molemmat vanhemmat lasten kasvatuksessa mukana tasaveroisina vanhempina ja vanhempien yhtäläinen kasvatusmahdollisuus toteutuu, niin erolapset voivat viimeistään teini-iässä monien mittareiden mukaan yhtä hyvin kuin lapset rikkoutumattomissa perheissä.” Living in two homes-a Swedish national survey of wellbeing in 12 and 15 year olds with joint physical custody (Malin Bergström, Bitte Modin, Emma Fransson, Luis Rajmil, Marie Berlin, Per A Gustafsson and Anders Hjern. BMC Public Health, 2013)
 11. 11. www.isätlastenasialla.fi TUTKIMUSKOOSTEITA (Saksa) • Saksalainen professori Hildegund Sünderhauf on tehnyt yhteenvedon (920 sivua) niistä 45 vuoroasumista koskevasta tutkimuksesta, joiden voidaan katsoa täyttävän tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Lopputulos: vuoroasuminen on (ero)lapsen kannalta paras vaihtoehto. Kompaktista tutkimuksestaan Sünderhauf on pitänyt vain tunnin mittaisen esitelmän, joka on katsottavissa saksankielisenä: https://www.youtube.com/watch?v=HpV4AXJFqHQ
 12. 12. www.isätlastenasialla.fi EUROOPAN NEUVOSTON SUOSITUS • Euroopan Neuvosto on resoluutiossaan numero 2079 (02.10.2015) todennut, että tutkimusten nojalla vuoroasuminen on erolapselle paras vaihtoehto. Sen vuoksi neuvosto suositteli kaikille jäsenvaltioilleen tekemään siitä erolapsille ensisijaisen asumismuodon. Vain jos vakavat syyt (a) puhuvat vuoroasumista vastaan, tulisi valita lähi- /etävanhempimalli. Neuvoston päätös oli yksimielinen. Eli myös Suomi äänesti sen puolesta. Kukaan ei äänestänyt vastaan. Jäsenmaat ja itse neuvosto kuulivat ennen päätöstä kansainvälisten asiantuntijoiden mielipiteet ja todisteet. (7) (a)= perheväkivalta, hyväksikäyttö tai laiminlyönnit. Suositus ottaa laajemminkin kantaa vanhemmuuden tasa-arvoon ja lasten oikeuksiin.
 13. 13. www.isätlastenasialla.fi ”Eikö maa olekaan litteä?” • ”Ruotsi on ainakin yhden sukupolven edellä tässä asiassa. Siellä on tehty jo aihetta koskevaa pitkittäistutkimustakin, Linnavuori toteaa. Tutkimusten perusteella aikuiset, jotka ovat vuoroasuneet lapsena ovat vuoroasumisen vankimpia puolestapuhujia. He jos ketkä ovat tässä aiheessa asiantuntijoita.” Vuoroasumista tutkinut kasvatustieteen tohtori Hannariikka Linnavuori (Helsingin Uutiset 25.9.2012)
 14. 14. www.isätlastenasialla.fi JOHTOPÄÄTÖKSET LAKIIN JA KÄYTÄNTÖIHIN • Vuoroasuminen ei ole malli kaikille erolapsille, mutta sen tulisi olla – ei vaihtoehtoinen – vaan ENSISIJAINEN malli. Asia tuleekin kirjata selvästi mm. uudistettavaan lastenhuoltolakiin. • Suomeen on saatava alan pätevimmät, kansainväliset asiantuntijat kouluttamaan mm. ministeriöiden ja THL:n sekä oikeuslaitoksen henkilöstöä. Saatu oppi jalkautettava ruohonjuuritasolle tarvittavin menetelmin. • Valtion ja kuntien sekä viranomaisten tulee jatkossa kaikin mahdollisin keinoin tukea vuoroasumisen toteuttamista erolasten ensisijaisena elämismuotona. Satsaukset tulevat takaisin lasten ja perheiden hyvinvoinnin kautta. • Vanhemmuussopimus (LA100/2014) tukemaan ja rakentamaan osaltaan aitoa yhteishuoltajuutta ( A2-eroillan osallistujien yksimielisyys asiasta) • Usein huonosti perustellut ”tapaamisrajoitukset” ja yksinhuoltajuudet sekä huoltokiusaamisen ja vieraannuttamisen nykyisen kaltainen helppo, ja jopa tuettu toteuttaminen lapsen-, vanhemmuuden-, sekä yhteiskunnan edun vastaisina tulee lopettaa KAIKILLA tarvittavilla keinoilla.
 15. 15. www.isätlastenasialla.fi TEHDÄÄN YHDESSÄ EROLAPSILLE JA VANHEMMILLEEN PAREMPI SUOMI! KIITOS! • www.isatlastenasialla.fi • https://www.facebook.c om/IsatLastenAsiallaRy/ • https://twitter.com/Last enasialla • Esityksen lähdeviitteet ja muuta luettavaa aihepiiristä lisälehdissä
 16. 16. www.isätlastenasialla.fi Lähdeviitteet ja muuta luettavaa 1 • 1. Linda Nielsen (2014a): Shared Physical Custody: Summary of 40 Studies on Outcomes for Children. Journal of Divorce & Remarriage, 55:8, 613-635. http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2014.965578. Linda Nielsen (2014b): Woozles: Their Role in Custody Law Reform, Parenting Plans, and Family Court. Psychology, Public Policy, and Law, 20, 164–180. https://sharedparenting.wordpress.com/2014/11/04/51/ • 2. Hagqvist, Curt (2015) Family residency and psychosomaticproblems among adolescents in Sweden: The impact of child-parent relations. Scandinavian Journal of Public Health, 44, 36–46. • 3. Malin Bergström et al. (2015): Fifty Moves a year: Is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children? Journal of Epidemiology & Community Health, 69, 769-774. (http://jech.bmj.com/content/early/2015/04/09/jech-2014- 205058.full) ja Malin Bergström et al. (2013): Living in two homes-a Swedish national survey of wellbeing in 12 and 15 year olds with joint physical custody. BMC Public Health 2013, 13:868. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/868. • 4. Professori Hildegund Sünderhauf vuoroasumistutkimuksista (saksaksi): https://www.youtube.com/watch?v=HpV4AXJFqHQ
 17. 17. www.isätlastenasialla.fi Lähdeviitteitä ja muuta luettavaa 2 • 5. Lasten kokemuksia vuoroasumisesta, Linnavuori Hannariikka, Jyväskylän yliopisto 2007 https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/13389/978951392 9404.pdf?sequence=1 • 6. Jani Turunen (2015): Shared Physical Custody and Children’s Experience of Stress. Families and Societies Working paper series 24/2015. • https://sharedparenting.wordpress.com/2016/03/23/57-2/ • 7. Euroopan neuvoston parlamentaarisen päätöslauselma 2079 (2.10.2015) http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML- en.asp?fileid =22220&lang=en
 18. 18. www.isätlastenasialla.fi Isät lasten asialla ry:n lausuntoja • ILA:n lausunto OM:lle koskien valmisteilla olevaa lakimuutosta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lausunnon tarkoituksena oli nimetä lausuntopyynnön pohjalta lisäyksiä ja tarkennuksiin OM:n esitykseen sekä kerätä lain ongelmakohtia. http://www.isätlastenasialla.fi/wp- content/uploads/2016/02/OM31_41_2015_LausuntoAllekirjoitettu.pdf • Isät lasten asialla lakiryhmän raportti nykytilasta ja ehdotuksia muutostarpeista 14.1.2016. http://www.isätlastenasialla.fi/wp- content/uploads/2016/01/LapsenEdunToteutuminen_2016-01-13.pdf • hallituksen esityksestä HE 186/2013, joka koskee Follo-sovittelua, 17.2.2014 http://www.isätlastenasialla.fi/wp- content/uploads/2014/02/ILA-Follo-lausunto-liitteineen.pdf • esityksestä isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 29.9.2014 http://www.isätlastenasialla.fi/wp- content/uploads/2014/09/HE_91_2014.pdf
 19. 19. www.isätlastenasialla.fi Vuoroasumisesta mediassa • http://time.com/3836627/divorced-parents-joint- custody/?utm_hp_ref=divorce&ir=Divorce • http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/147432-vuoroasuminen-jakaa- asiantuntijoiden-mielipiteet • http://www.hs.fi/elama/a1430358365499 • http://www.huonoaiti.fi/tama-asumismuoto-stressaa-lapsia-vahiten- avioeron-jalkeen/ • http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/23/kaksi-kotia-yksi-elama-10- kysymysta-lapsen-vuoroasumisesta
 20. 20. www.isätlastenasialla.fi Vuoroasumisesta kv. seminaareja • Vuoroasumisesta järjestetään seminaareja useillaa mantereilla. Tässä esimerkki:
 21. 21. www.isätlastenasialla.fi

×