Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varmennekortti ja kortinlukijaohjelmisto (vrk) 271016

521 views

Published on

Varmennekortti ja kortinlukijaohjelmisto (vrk) 271016

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varmennekortti ja kortinlukijaohjelmisto (vrk) 271016

 1. 1. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme Terveydenhuollon varmennepalvelut 27.10.2016 Minna Lindqvist Palvelupäällikkö Väestörekisterikeskus Varmennepalvelut
 2. 2. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme • YleistäVRK:sta • Terveydenhuollon varmennetuotteet – Varmennekorttien hankkiminen – Asiakas- ja rekisteröintisopimukset • Käyttöönotossa huomioonotettavaa • Kortin uusiminen, neuvontapalvelu ja sulkupalvelu Esityksen sisältö
 3. 3. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme • Valtiovarainministeriön (VM) alainen valtion virasto • Perustettu 1969 väestökirjahallinnon hoitamista varten • n. 140 henkilöä, varmennepalvelut-yksikössä 20 henkilöä • Toiminut lakisääteisenä viranomaisvarmentajana 1.12.1999 lukien • Toiminut lakisääteisenä terveydenhuollon viranomaisvarmentajana 1.12.2010 lukien • Suomen ainoa laatuvarmenteita tuottava varmentaja • Laatu- ja tietoturvasertifioitu (ISO 9001 / ISO 27001) • Erityyppisiä varmennepalvelutuotteita kansalaisille, virkamiehille, julkishallinnolle ja yrityksille • Yksittäisiä varmenteita tuotettu 31.12.2015 >2,9 milj.kpl YleistäVRK:sta
 4. 4. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme • Terveydenhuollon ja apteekkien ammattihenkilöille • Kuvallinen tai kuvaton (ammattilainen valitsee) • Toimikortin tunnusluvut ns. PIN-TAB -kirjeessä • Kaksi PIN-tunnuslukua (4-8 numeroa, vaihdettavissa) • PUK-avaustunnusluku (8 numeroa) • 5 vuoden voimassaoloaika (ellei jokin rajoita voimassaoloaikaa myöntöhetkellä) • Sidottu ammattioikeuteen – ei työnantajaan • Suomi/Ruotsi/Englanti (kielivaihtoehdot kortinlukijaohjelmiston ilmoitusikkunoille) • 2048bit RSA avaimet • Etäluettava kulunvalvonta (NXP Mifare 1K Classic) Terveydenhuollon ammattikortti
 5. 5. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme • Ammattikortti on sidottu ammattioikeuteen. • Mistä tahansa julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteestä – Ammattikortit – Tarvittaessa varakortin ja PUK-tunnukset • Ajanvarauspalvelu Ajapa: http://vrk.ajapa.fi/th/ • Kaikkien julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteiden yhteystiedot • Ammattikortti on maksuton, mutta rekisteröintipalvelusta peritään pääsääntöisesti rekisteröintimaksu. Ammattikortin hankkiminen
 6. 6. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme • Henkilöstökortti: terveydenhuollon ja apteekkien muulle henkilöstölle • Toimijakortti: Muiden kuin terveydenhuollon palveluidenantajien henkilöstölle (mm. konsultit) • Kuvallinen tai kuvaton • Toimikortin tunnusluvut ns. PIN-TAB -kirjeessä • Kaksi PIN-tunnuslukua (4-8 numeroa, vaihdettavissa) • PUK-avaustunnusluku (8 numeroa) • 5 vuoden voimassaoloaika (ellei jokin rajoita voimassaoloaikaa myöntöhetkellä) • Sidottu työnantajaan • Suomi/Ruotsi/Englanti (kielivaihtoehdot kortinlukijaohjelmiston ilmoitusikkunoille) • 2048bit RSA avaimet • Etäluettava kulunvalvonta ( NXP Mifare 1K Classic) Terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakortit
 7. 7. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme • Kadonneen/unohtuneen/hajonneen kortin tilalle • Ladataan rekisteröintipisteessä • Ei pinta-personointia • Kaksi PIN-tunnuslukua (Poikkeus! PIN1 4 – • PIN2 6 numeroa) • Toimikortin tunnusluvutVartista • Kortinhaltija syöttää itse PIN –tunnukset • Enintään 3 kuukauden voimassaoloaika (ellei jokin rajoita voimassaoloaikaa myöntöhetkellä) • Suomi/Ruotsi/Englanti • 2048bit RSA avaimet • Etäluettava kulunvalvonta (NXP Mifare 1 K Classic) Terveydenhuollon varakortti
 8. 8. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme Henkilön tunnistaminen • Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) edellyttää yhtä (1) säädetyn lain mukaista henkilökohtaista tunnistamista. • Kortinhakija tunnistetaan korttitilausta tehtäessä rekisteröintipisteessä. Ammattikortti ja PIN- tunnukset voidaan toimittaa kotiin. Kortti ja PIN-tunnukset toimitetaan postitse muutaman päivän viiveellä toisistaan. Tunnistamisasiakirjat • VRK hyväksyy tunnistamisasiakirjoina jäljempänä mainitut poliisin myöntämät voimassaolevat asiakirjat - henkilökortti - passi - 1.10.1990 jälkeen myönnetty muovinen ajokortti - poliisin tekemä erillinen tunnistusasiakirja
 9. 9. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme Henkilön tunnistaminen erillisestä tunnistamisasiakirjasta • Mikäli henkilöllä ei ole esittää voimassaolevaa hyväksyttävää asiakirjaa tunnistamisen yhteydessä, niin rekisteröijä ohjaa kortinhakijan menemään lähimmälle poliisiasemalle. • Henkilön tulee ottaa mukaan 2 passikuvaa poliisiasemalle. • Poliisi tunnistaa henkilön, tekee erillisen tunnistamisasiakirjan ja toimittaa sen postitse rekisteröintipisteeseen. • Erillinen tunnistamisasiakirja on voimassa 1 vuoden myöntämisestä lukien. • Rekisteröijä ottaa erillisen tunnistamisasiakirjan talteen korttihakemukseen liitettynä.
 10. 10. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme VRK varmennepalvelut tuottaa palvelujen antajien ja apteekkien sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajien tietojärjestelmien palvelinvarmenteet Tunnistetaan palvelut: Palvelinvarmenne todistaa verkkopalvelun sijaitsevan organisaation hallinnoimalla palvelimella. Tunnistetaan palvelujen käyttäjät: KanTa –palvelujen käyttäjiksi liittyvä organisaatio tarvitsee palvelinvarmenteet eResepti- ja eArkisto-palvelujen käyttämiseksi Suojataan tietoliikenne: Palvelinvarmenne muodostaaTLS-suojatun tietoliikenneyhteyden liittyvän organisaation palvelimen ja KanTa-palvelimien välille Terveydenhuollon organisaation, organisaatioyksikön ja apteekin OID-tunnuksen (yksilöivä tunniste) tulee vastata sen kansallisessa (THL) koodistopalvelussa julkaistua OID-tunnusta. Lisätietoa palvelinvarmenteista https://eevertti.vrk.fi Terveydenhuollon palvelinvarmenteet
 11. 11. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavat yritykset solmivat asiakassopimuksenVRK:n kanssa. Sopimuksen solmimisen yhteydessä sovitaan myös rekisteröinnistä. • Sopimusmateriaalit: http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/ekstranetin-sisalto • Yhteystiedot sopimusasioissa: asiakashallinta.th-varmenne@vrk.fi Asiakas- ja rekisteröintisopimukset
 12. 12. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme Terveydenhuollon varmennepalvelujen käyttöönotto
 13. 13. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme Lisätietoja löytyy Kanta ekstanetistä: http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/ekstranetin-sisalto VRK:n sivuilta: https://eevertti.vrk.fi/terveydenhuollolle Lääkäriliiton sivuilta: https://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-tyoelama/e-resepti/ Käyttöönottoa tukevia ohjeita
 14. 14. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme • Käyttöoikeus tulee kortin mukana • Käyttöoikeus sidottuVRK:n myöntämään voimassaolevaan varmenteeseen • LisenssiVRK:lla – ei kortinhaltijalla tai työnantajalla • DigiSign mPollux 4.0.1 • Sisältää MSI-paketin • Ohjeet DigiSign-kortinlukijaohjelmiston asentamiseen tietokoneelle löytyvät Eevertistä https://eevertti.vrk.fi/kortinlukijaohjelmisto-ja-varmenteen-testaus Kortinlukijaohjelmisto
 15. 15. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme 1. Hae ammattikortti julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteestä – Ajanvaraus julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteeseen http://vrk.ajapa.fi/th/ – Kaikkien julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteiden yhteystiedot 2. Tarvitaan tietokone, suhteellisen uudella käyttöjärjestelmällä – Windows-käyttöjärjestelmistä versio 7 tai uudempi – Mac OSX -versiot 10.10 tai 10.11 (tuki 10.12-versiolle tulossa) 3. Hanki kortinlukija 4. Asenna kortinlukijaohjelmisto – DigiSign-versio 4 tai uudempi – Ohjeet: https://eevertti.vrk.fi/kortinlukijaohjelmisto-ja-varmenteen-testaus 5. Hanki Kelain käyttöön – http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/kelaimen-kayttoonotto – www.kelain.fi Kelaimen käyttöönotto Step by step
 16. 16. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme Terveydenhuollon varmennekorttien uusiminen, sähköinen sopimushallinta ja yhteystiedot
 17. 17. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme • Ammattikortti on voimassa 5 vuotta myöntämishetkestä lähtien. • Ammattikortti voidaan uusia rekisteröintipisteessä tai itsepalveluportaalissa, joka avataan marraskuun (2016) aikana. - 1-vaiheen web portaalissa terveydenhuollon ammattilainen voi tunnistautua palveluun voimassa olevalla terveydenhuollon ammattivarmenteella ja tilata ammattikortin johonkin julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteeseen. Kortin haun yhteydessä rekisteröijä tunnistaa kortinhaltijan (1-vaiheen ratkaisu tuotannossa syksyllä/loppuvuodesta 2016). - 2-vaiheen web portaalissa terveydenhuollon ammattilainen voi tunnistautua palveluun voimassa olevalla terveydenhuollon ammattivarmenteella ja tilata ammattikortin omaan kotiosoitteeseen. Erillistä käyntiä rekisteröintipisteeseen ei tarvita. Ammattikortin uusiminen
 18. 18. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme • VRK ottaa asioinnin ja sopimushallinnan sähköisen järjestelmän (SAHA) käyttöön vuoden 2017 alkupuolella. Kaikki paperiset sopimukset ja sopimusten liitteet poistuvat. • KaikkiVRK:n organisaatioasiakkaat pääsevät hallinnoimaan sopimuksiaan ja kokonaispalvelua sähköisesti 24/7/365 –periaatteella. • Asiakas jaVRK voivat jatkossa sähköisesti allekirjoittaa sopimukset ja muun muassa päivittää muutostietoja tilillään. Sopimukseen liittyviä asioita käsitellään ja siirrellään täysin sähköisesti. • Kaikki asiakkaan tarvitsematVRK yhteistyöhön liittyvät asiat käsitellään sähköisessä sopimushallinnan järjestelmässä • Terveydenhuollon asiakkaat tunnistautuvat sähköisen sopimushallinnan järjestelmäänVRK:n terveydenhuollon toimikorteilla.Toimikorteilla tehdään tarvittavat allekirjoitukset järjestelmässä. • VRK haluaa sähköisen sopimushallinnan kehittämiseen ja testaamiseen asiakasorganisaatioita terveydenhuollosta. Mahdollisuus vaikuttaa tarjottavaan palveluun Sopimushallinta sähköistetään
 19. 19. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme Neuvontapalvelu • Neuvontapalvelussa annetaan tukea varmenteiden käytössä ja käyttöönoton yhteydessä esiintyvissä yleisimmissä ongelmatilanteissa, kuten PIN-tunnuslukujen käyttö ja vaihtaminen sekä lukkiutuneen PIN- tunnusluvun vapauttaminen. • Kun tarvitset apua, soita alla olevaan palvelunumeroon, joka ohjautuu Kansalaisneuvonnan puhelinpalveluun, tai lähetä kysymyksesi sähköisesti. • Puh. 0600 9 6160 • Puhelinneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 21.00 ja lauantaisin klo 9.00 – 15.00 Palvelu on suljettu sunnuntaisin ja arkipyhinä. Asiakkaita palvellaan suomeksi ja ruotsiksi. asiakashallinta.th-varmenne@vrk.fi Sulkupalvelu • Mikäli toimikortti katoaa tai on tarpeeton, tulee kortilla olevat varmenteet ilmoittaa välittömästi sulkupalveluun väärinkäytösten estämiseksi. Sulkupalvelu toimii ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä: • Puh. 0800 162 622 (maksuton Suomesta soitettaessa) • Ulkomailta soitettaessa +358 800 162 622 (+ paikallisen operaattorin veloitus) Neuvontapalvelu ja sulkupalvelu
 20. 20. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme Kiitos! Palvelupäällikkö Minna Lindqvist Neuvontapalvelu: 0600 9 6160 Asiakaspalvelu (sopimukset, koulutukset, käyttöönoton- ja käytönaikainen tuki) asiakashallinta.th-varmenne@vrk.fi

×