Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vanhuspalvelujen tila 2018

4,583 views

Published on

Vanhuspalvelujen tila Suomessa kuntakyselyn valossa. THL:n toteuttamassa Kuntakyselyssä kerättiin tietoa vanhuspalvelujen tilasta järjestäjän näkökulmasta. Vastaajina toimivat kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden vanhuspalveluista vastaavat henkilöt.
www.thl.fi/vanhuspalvelujentila

Published in: News & Politics
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Vanhuspalvelujen tila 2018

 1. 1. VANHUSPALVELUJEN TILA 2018 Vanhuspalvelujen tila Suomessa kuntakyselyn valossa 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 1
 2. 2. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 2 ESITYKSEN TEEMAT 1. Kotiin annettavat palvelut 2. Palvelutarpeiden selvittäminen 3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat 4. Palvelujen kohdentaminen erityistä tukea tarvitseville ryhmille 5. Taloudellisten voimavarojen riittävyys 6. Palvelurakenteen muutos Esityksessä kuvataan  Vanhuspalvelujen tilaa koko maassa vuonna 2018  Muutoksen suuntia vuodesta 2014 Alueella tarkoitetaan kuntia, kuntayhtymiä ja yhteistoiminta- alueita
 3. 3.  Vanhuspalvelujen kahden vuoden takainen hyvä kehitys on taittunut  Iäkkään väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan panostetaan aiempaa vähemmän  Kyselyyn vastanneet viranhaltijat ovat aiempaa tyytymättömämpiä kotihoidon riittävyyteen  Erityisosaamista on vanhuspalveluissa käytettävissä aiempaa vähemmän  Monelle erityistä tukea tarvitsevalle ryhmälle kohdennetaan palveluita aiempaa harvemmin  Määrärahojen riittävyys iäkkään väestön toimintakyvyn tukemiseen on heikentynyt 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 3 KESKEISET HAVAINNOT
 4. 4. 1. KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 4
 5. 5. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 5 1. Kotiin annettavat palvelut Vasta joka toisella alueella ikäihmisen on mahdollista saada säännöllistä palvelua kotiinsa myös öisin
 6. 6. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 6 1. Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden saatavuus on pysynyt lähes ennallaan
 7. 7. 2. PALVELUTARPEIDEN SELVITTÄMINEN 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 7
 8. 8. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 8 2. Palvelutarpeiden selvittäminen Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä omaishoidon tuen ja perhehoidon mahdollisuus tulisi kartoittaa nykyistä useammin
 9. 9. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 9 2. Palvelutarpeiden selvittäminen Neljä viidestä ikäihmisestä pääsee palvelutarpeen arviointiin kiireellisessä tapauksessa seitsemän arkipäivän sisällä Yli 75-vuotiaan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun kunnalliseen sosiaaliviranomaiseen on otettu yhteyttä palvelujen saamiseksi (sosiaalihuoltolaki 36 §)
 10. 10. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 10 2. Palvelutarpeiden selvittäminen Erityisosaamista on käytettävissä aiempaa vähemmän
 11. 11. 3. HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT TOIMINTATAVAT 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 11
 12. 12. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 12 3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat Alueellisia suunnitelmia iäkkään väestön hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi tehtiin vähemmän vuonna 2018 kuin 2016 Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään iäkkään väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi (vanhuspalvelulaki 5 §)
 13. 13. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 13 3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat Suunnitelmissa pitäisi määrittää vastuutahot ja seurata toimeenpanoa nykyistä paremmin
 14. 14. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 14 3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat Määrärahojen riittävyys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ei ole parantunut
 15. 15. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 15 3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat Neuvontapalveluja järjestetään eniten puhelinpalveluna sekä matalan kynnyksen neuvontapisteissä
 16. 16. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 16 3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat Iäkkään väestön hyvinvointia edistäviä palveluita koordinoi ja johtaa nimetty henkilö entistä harvemmin
 17. 17. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 17 3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat Iäkkään väestön hyvinvointia tukevia kotikäyntejä tehdään neljällä viidestä alueesta
 18. 18. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 18 3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat Vasta joka viides alue on tehnyt päätöksiä ikäasumisen uusista ratkaisuista Ikäasumisen uusia ratkaisuja ovat esimerkiksi yhteisöllisen asumisen muodot
 19. 19. 4. PALVELUJEN KOHDENTAMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVILLE RYHMILLE 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 19
 20. 20. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 20 4. Palvelujen kohdentaminen erityistä tukea tarvitseville ryhmille Monelle erityistä tukea tarvitsevalle ryhmälle kohdennetaan hyvinvointia tukevia palveluita aiempaa harvemmin
 21. 21. 5. TALOUDELLISTEN VOIMAVAROJEN RIITTÄVYYS 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 21
 22. 22. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 22 5. Taloudellisten voimavarojen riittävyys Määrärahojen riittävyys ikäihmisten toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseen on heikentynyt
 23. 23. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 23  Yli 85 %:ssa alueita määrärahojen koettiin vuonna 2018 riittävän hyvin tai melko hyvin  iäkkäiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin  omaishoitajien tukemiseen ja palkkioihin  saattohoitoon ja palliatiiviseen hoitoon  Perhehoidon määrärahojen koettiin vuonna 2018 olevan riittäviä tai melko riittäviä 69 %:ssa alueita 5. Taloudellisten voimavarojen riittävyys Vanhuspalveluihin budjetoidut määrärahat koetaan pääosin riittäviksi
 24. 24. 6. PALVELURAKENTEEN MUUTOS 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 24
 25. 25. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 25 6. Palvelurakenteen muutos Kotihoidon riittävyyteen ollaan aiempaa tyytymättömämpiä
 26. 26. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 26 Ikäihmisille suunnattujen päihde- ja mielenterveyspalveluiden riittävyys entistä heikompaa
 27. 27. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 27 Iäkkäälle väestölle suunnattua perhehoitoa, arviointiyksikköjä ja kotikuntoutusta tarvitaan lisää Vastaajat (%), joiden mielestä alueella on riittävästi:
 28. 28. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 28 NÄIN TUTKIMUS TEHTIIN Vanhuspalvelujen tila -tutkimuksen kuntakysely Lähetettiin 192 Vastauksia saatiin 175  Vanhuspalvelujen tila -tutkimus on osa hallituksen kärkihanketta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)  Sähköiseen kyselyyn vastasivat kuntien, kuntayhtymien sekä yhteistoiminta-alueiden vanhuspalveluista vastaavat henkilöt
 29. 29. 19 6 3 4 1 15 4 2 15 10 21 6 1 18 6 13 10 21 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 29 TUTKIMUS KATTAA LÄHES KAIKKI MANNER-SUOMEN KUNNAT Kyselyyn vastasi  131 kuntaa  26 kuntayhtymää  18 yhteistoiminta-aluetta Vastausten lukumäärä riippuu siitä, kuinka monta tahoa maakunnassa vastaa sote-palvelujen järjestämisestä
 30. 30. 12.12.2018 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2018, THL 30 TULOKSISTA TARKEMMIN Sari Kehusmaa Johtava asiantuntija sari.kehusmaa(at)thl.fi Puh: 029 524 7914 Hanna Alastalo Erikoistutkija hanna.alastalo(at)thl.fi Puh 029 524 8609 Vanhuspalvelujen tila -tutkimus

×