Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valas-hanke, Jussi Björninen ja Terhi Kahlos

267 views

Published on

THL OPER Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisen kehittämisen Sontikka V -seminaari 4.10.2017

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valas-hanke, Jussi Björninen ja Terhi Kahlos

 1. 1. Sontikka V seminaari, Helsinki 4.10.2017 Valas Kanta
 2. 2. Ensimmäisiä kokemuksia käyttöönottoihin valmistautumisesta Lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualuejohtaja Jussi Björninen IT-pääsuunnittelija/projektipäällikkö Terhi Kahlos
 3. 3. Uimataito on kaiken ydin ▪ STT uutisoi 15.4.2015 Valas teki ennätysmatkan - ui 22 000 kilometriä puolessa vuodessa. ▪ 1.3.2017 lähtien Merenkurkun Valaskanta on ollut elpymässä. Vaasan aalloilla on nähty substanssi- , arkisto- ja tietohallintovalaita.
 4. 4. Vaasan lastensuojelun pilotit ▪ Kansa-koulu pilotti 02/2016 – 02/2017 ▸ Määrämuotoisen kirjaamisosaamisen kehittäminen ▸ Toiminta- ja tietomääritysten toimenpano ▪ Valas Kanta I-vaiheen käyttöönotto 03/2017 – 02/2018 ▸ Liittyminen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon I-vaiheessa
 5. 5. Tavoitteet ▪ Lastensuojelun vanhojen sähköisten tietojen siirto Kantaan (vuodesta 2008) ▪ Lastensuojelun uusien tietojen vienti Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon (tavoiteaikataulu 1.2.2018) ▪ Keskeisten asiakastietojen haku ▪ Arkistonhoitajan käyttöliittymä ▪ Tietojärjestelmä sertifioidaan Kanta I-vaiheen määritysten mukaiseksi ▪ Kanta viestinvälitys ▪ Korttikirjautuminen (sote-kortti) ▪ Toimintamallien, tietosuojan ja järjestelmän koulutus ja ohjaus
 6. 6. Kehittämiskokonaisuudet ▪ Organisaation toiminnallinen valmistelu valtakunnallisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon ▪ Asiakastietojärjestelmän Kanta-käyttöönottoon vaatimien toiminnallisuuksien valmistelu, testaaminen ja toteutus ▪ Muu tekninen valmistelu valtakunnallisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon
 7. 7. Tehtäväkokonaisuudet ▪ Projektin tehtäväkokonaisuudet ▸ Hallinto ▸ Toimintamallit ▸ Viestintä ▸ Varmennekortit ▸ Tietoliikenne ▸ Ohjelmisto ▸ Arkisto ▸ Käyttöönotto
 8. 8. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 1 ▪ Vaasan kaupunki ▸ Ohjausryhmän jäsenet ▸ Projektipäällikkö ja projektisuunnittelija ▸ Lastensuojelun työntekijät ▸ Tietohallinnon työntekijät ▸ Tietosuojavastaava ja vastaava arkistonhoitaja ▪ THL (Oper) ▸ Rahoittaa, valvoo, ohjaa ja tukee pilottia ▪ Kela ▸ Huolehtii ympäristöstä ja rajapinnoista ▸ Kela tukee järjestelmien Kanta-liittymiseen valmistautumisessa ▸ Kanta liittymän testaus ja tietovarannon käyttöönotto yhteistyössä
 9. 9. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 2 ▪ Oy Abilita Ab, Neotide Oy ▸ toimittaa määrittelyn mukaisen sertifioidun tietojärjestelmän, lokivalvonta ▸ testaus ▪ Medbit Oy ▸ Kela-välittäjä, tietoliikenneyhteydet Medbitin ja Kelan välille ▪ Kansa-koulu hanke & SOnetBOTNIA ▸ Määrämuotoinen kirjaaminen, koulutus ▸ Toimii alueellisena tiedonlevittäjänä ▪ Väestörekisterikeskus ▸ Toimii palvelinvarmenteiden ja sote-korttivarmenteiden toimittajana
 10. 10. Asiakastietojärjestelmän muutokset 1 – asiakasasiakirjaversio 12.12.2016 ▪ Määritysten mukaiset rakenteiset asiakasasiakirjat ▸ Asiakasasiakirjat (7) ▸ Päätösasiakirja (1) ▪ Uusi syöttönäyttö – puurakenne ▪ Konekieliset asiakasasiakirjarakenteet tulossa ▪ Vanhojen asiakirjojen linkitys palvelutehtäviin ja sosiaalipalveluihin vastaavuustaulukon avulla ▸ Löytyi asiakasasiakirjoja, joilla ei ollut selkeää asiakirjatyyppiä. Etsittiin tekstistä avainsanoja, joiden avulla löydettiin sosiaalipalvelu ja sitten palvelutehtävä tai tekstit laitettiin asiakas- kertomukseen
 11. 11. Asiakastietojärjestelmän muutokset 2 – palvelutehtäväversio 5.5.2017 ▪ Kartoitus näyttö jakaantui kahdeksi; asiakkaan perustiedot ja sosiaalihuollon asiakkuus ▪ Sosiaalihuollon asiakkuus näyttö sisältää ▸ Palveluyksiköt ▸ Palvelutehtävät (7) ▹Vastuutyöntekijänä on palvelun järjestäjä, joka vastaa palvelutehtävästä ▸Sosiaalipalvelut (44) ▸Asia ▹Asia on aina nimettävä ▹Palvelutehtävässä voi olla useampi asia ▹Asialiitos määritellään asiakirjassa (vanhoissa asiakirjoissa ei kenttää asialiitokselle) ▸Prosessin vaiheet (5)
 12. 12. Asiakastietojärjestelmän muutokset 3 - palvelutehtäväversio ▪ Roolipohjaiset käyttöoikeudet pohjautuu THL:n määräykseen 1/2017 ▪ Ensin määriteltiin roolit ja sitten annettiin oikeudet käyttäjille ▸ Palvelun järjestäjät ▸ Palvelun toteuttajat ▪ Erityinen syy ▪ Yhdellä käyttäjällä voi olla useampia rooleja ▪ Vanhat asiakkuudet jätettiin aluksi voimaan
 13. 13. Kanta-valmiuksien luominen ▪ Toiminnan prosessien yhtenäistäminen kansallisten prosessikuvausten mukaisesti ja uusien toimintamallien vieminen käytäntöön (tulossa perehdyttämisopas) ▪ Käsitteisiin ja sanastoon tutustuminen ▪ Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto ja juurruttaminen ▪ Omavalvontasuunnitelman vaatima dokumentointi ▪ Roolipohjaiset käyttöoikeudet palvelutehtävittäin ▪ OIDit koodistopalveluun ja asiakastietojärjestelmään ▪ Tietosuojaselosteet, rekisteriselosteet, eAMS ▪ Suosikkirekisteröityminen, korttitilaukset, kortinlukijanäppäimistöt, korttikirjautuminen ▪ Koulutus ja koulutuksen seuranta
 14. 14. Koulutus, perehdytys, seuranta Koulutukset Koulutettavat Kesto Vastuu / kouluttaja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston verkkokoulu Sosiaalihuollon ammattilaiset 2 tuntia Esimiehet/ itseopiskelu Tietoturva ja tietosuoja Webpropol-kysely Sosiaalihuollon henkilöstö 1 1/2 tuntia Esimiehet/ Tietosuojavastaava, itseopiskelu Asiakastietojen käyttö ja sanasto Sosiaalihuollon ammattilaiset 2 tuntia Esimiehet/ Itseopiskelu + keskustelu työyhteisössä esimiehen johdolla Määrämuotoinen kirjaaminen Sosiaalihuollon ammattilaiset ½ pv + ½ pv Esimiehet/ Kirjaamisvalmentajat Järjestelmäkoulutus Kaikki asiakastietojärjestelmän käyttäjät ½ pv Esimiehet/ Pääkäyttäjä ja/tai vastuukäyttäjät Kohti yhtenäistä asiakastietoa - työpajat yhteistyössä Kansa-koulu hankkeen kanssa Sosiaalihuollon ammattilaiset 1 pv Esimiehet/ Sosiaalihuollon ammattilainen
 15. 15. Näkyviä toiminnallisia muutoksia ▪ Koko organisaatio muutettiin uutta sosiaalihuoltolakia ja tulevia palvelutehtäviä mukaillen 1.5.2016 alkaen. ▪ Näppäimistöt vaihtuivat ▪ Kirjaamiskoulutukset koko henkilökunnalle (Kansa-koulu) ▪ Asiakasasiakirjaversio Abilitaan 12.12.2016 ▪ Ensimmäiset määrämuotoiset lomakkeet tulivat Abilitaan ▪ Sähköinen rekisteröinti Valviraan aukesi 12/2016 ▪ Palvelutehtäväversio Abilitaan 5.5.2017 ▪ Roolipohjaiset käyttöoikeudet (THL määräys 1/2017) Abilitaan jo luonnoksen pohjalta Abilitaan keväällä 2017 ▪ SoTe-korttien tilaaminen alkoi 9/2017
 16. 16. ”Näkymättömiä” toiminnallisia muutoksia ▪ Rekisteriselosteet päivitetty ▪ Vastaavuustaulukko ▪ Roolipohjaiset käyttöoikeudet määritelty ja käyttöoikeuksien hakulomake uusittu ▪ Omavalvontasuunnitelma laadittu ▪ Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelma päivitetty ja liitteeksi lomakkeet paperilla ▪ Opas asiakastietojen käsittelyyn laadittu ▪ Kirjalliset ohjeet / perehdytys tulossa
 17. 17. Tulossa olevia toiminnallisia muutoksia ▪ Korttikirjautuminen Abilitaan alkuvuosi 2018 ▪ Lisää määrämuotoisia lomakkeita ▪ Testausta ▪ Koulutusta
 18. 18. Huomioita muutoksista 1 ▪ Kyseessä on todella toiminnan muutos – ei vain asiakastietojärjestelmän tai tietohallinnon muutos. ▪ Arvioimme aluksi, että emme pysty ennakoimaan kaikkia vaikutuksia paperilla. Otimme strategiaksi ajaa kaiken nopeasti tuotantoon ja korjata sekä säätää sitten havaittujen ongelmien mukaan. Raskas, mutta tehokas strategia. ▪ Olemme olleet koko ajan eturintamassa tai jopa linjojen takana tiedustelemassa. Se on ollut välttämätöntä, koska kaikki liittyy kaikkeen ja emme ole voineet jäädä odottelemaan jotain palaa. Tämä on aiheuttanut kuitenkin paljon jatkuvaa korjaamista ja hienosäätöä toiminnan pyöriessä täysillä. ▪ Muutosprosessi näyttäytyy työntekijöille vaativan asiakastyön päälle tulevalta ylimääräiseltä kuormitukselta. Kiitos seisoo vasta lopussa. Tavoitteen kirkastaminen ja motivointi on tärkeää.
 19. 19. Huomioita muutoksista 2 ▪ Vaikka pilotoimme vain yhtä palvelutehtävää, vaikutukset ulottuvat kaikille asiakastietojärjestelmää käyttäville. ▪ Eritahtisuus on haastavaa. Niin koulutuksen, osaamisen, toteutuksen ja esim. kielellisten asioiden osalta. Ruotsinkielisiä määrämuotoisia asiakirjoja ole vielä. ▪ Muutoksiin liittyy useampi muuttunut laki ja määräys. Työntekijöiden on ollut vaikea hahmottaa, mikä on meidän organisaation oma valinta ja mikä tulee annettuna. ▪ Tiedon tiivistäminen ja suodattaminen tärkeää. Tietoa ja tiedotusta toivotaan enemmän, mutta kukaan ei voi ottaa loputtomasti tietoa vastaan. ▪ Kanta tulee vaikuttamaan sosiaalityöhön tavoilla, joita emme vielä tiedä.
 20. 20. Tavoite / Lopputulos ▪ Parempaa tietoturvaa ▪ Parempaa tietoa ▪ Helpompaa konvertointia ▪ Yhdenmukaiset ja tasalaatuiset asiakirjat ▪ Asiakastyötä tukeva asiakastietojärjestelmä ▪ Siirrettyjen tietojen sähköinen pysyväisarkisto
 21. 21. Palvelualueilla aloitetaan ▪ Päivittämään omia prosesseja nykytilaan ja verrataan niitä kansallisiin prosessikuvauksiin (myös SHQS laatujärjestelmän käyttöönoton vuoksi) ▪ Organisaation isoin haaste on sisäistää uudet toimintatavat ▪ Tutkimaan sosiaalihuollon tiedonhallinnan sanastoa 3.0, jotta kaikki kansallisesti ja paikallisesti puhuisivat samoista asioista samoilla nimillä ▪ Varata käyttöönottoon riittävästi resursseja ▪ Kannustaa/kouluttautua määrämuotoisen kirjaamiseen
 22. 22. Kiitos! Kysyttävää? Etunimi.sukunimi@vaasa.fi Terhi Kahlos 040-537 0292 Jussi Björninen 0400-860096

×