Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa

111 views

Published on

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn valtakunnalliset päivät 29.-30.5.2017. Rinnakkaissessio 4: Erityis- ja vaativan tason palvelujen kehittäminen. Työpaja 10: Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa.

Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa. Jaana Tervo, erityisasiantuntija THL.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa

 1. 1. 30.5.2017 1 Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa Valtakunnalliset Lape-päivät 30.5.2017 Helsinki Riitta Laakso / Jaana Tervo
 2. 2. 30.5.2017 2 Turvallisuus ja sen eri ulottuvuudet sijaishuollossa Riitta Laakso Riitta Laakso / Jaana Tervo
 3. 3. Miksi turvallisuudesta? - Lasten ja nuorten erityinen elämäntilanne ja erityinen yhteiskunnallinen vastuu - Lastensuojelun laitostutkijoiden ns. konsensus paperi nostaa keskeiseksi terapeuttisen laitostyön kehittämisessä: ”safety first” (Whittaker ym. 2016) - Tutkimuksessa huostassa olevat lapset kertovat turvalli- suuteen liittyvistä kokemuksista (Laakso 2016) 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 3
 4. 4. Turvallisuus ja sijaishuolto Sijaishuoltopaikassa Yhteydenpito vanhempien kanssa Koulussa Vapaa-ajalla 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 4
 5. 5. Turvallisuus huostaanotettujen lasten haastatteluissa 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 5
 6. 6. Ilmapiiri Puoli vuotta Vuosi leppoisa 11 11 kannustava 8 8 jännittynyt 3 4 turvallinen 11 10 komenteleva 8 2 uhkaava 2 0 pelottava 2 0 rento 12 11 välinpitämätön 1 1 Kiusaamista työntekijän taholta: nimittelyä epäasiallista käyttäytymistä(1/17) Työntekijän taholta fyysistä väki- valtaa kiinnipitotilanteessa (1/17) Kiusaamista muiden nuorten taholta sijaishuoltopaikassa: härnäämistä, nimittelyä, ärsyttämistä (3/17) Vanhemman lapseen kohdistama väkivalta Kiusaamista koulussa (1/17) 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 6
 7. 7. Mitä ajatuksia edellä kuvatut kokemukset herättävät? 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 7
 8. 8. ” Että ei siinä paljo oo, et treeneihin mennään, tai no sillon mä en ois kyl mennykään treeneihin, oli kuitenkin tarpeeks vilskettä, joka päivä joutu jonnekin lähtee jonnekin. Ei saanu ollenkaan mitään rauhaa missään” 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 8
 9. 9. Mistä turvallisuus rakentuu?  Mahdollisuus keskittyä omaan tekemiseen, vierauden tunne turvattomuutta herättävänä, aikaisempien tapahtumien muistot, sijaishuoltopaikan joustamattomat säännöt  Fyysinen turvallisuus  Sosiaalinen turvallisuus  Että voi kokea olevansa turvassa - yksilöllisyys 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 9
 10. 10. 30.5.2017 10 Lasten osallisuus sijaishuollossa Jaana Tervo Riitta Laakso / Jaana Tervo
 11. 11. • Lasten, henkilökunnan ja kokemusasiatuntijoiden kuuleminen ja osallistuminen  Sijoitettujen lasten ja nuorten näkemysten sekä kokemusten selvittäminen • Valtakunnallinen lähtötason selvittäminen vuoden 2017 aikana. • Kansallisen sijaishuoltopaikkarekisterin perustaminen • Kansallisen tason kriteerit ja periaatteet • Ohjaus- ja valvontatoiminnan tietopohjan ja osaamisen vahvistaminen • Maakuntiin lapsiasiamiehen tehtävien perustaminen 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 11
 12. 12. • sijaishuollossa kyse huomattavasta julkisen vallan käyttämisestä  itsemääräämisoikeuteen ja oikeusturvaan sekä lapsen etuun ja tarpeisiin erityinen huomio • lapsikeskeinen valvontamalli – lapsi on subjekti, jonka näkemykset ovat arvokkaita – lapsella on omia oikeuksia (esim. oikeus osallistua ja oikeus erityiseen suojeluun) – ymmärrys, että lapsilla on yksilöllisiä tarpeita sekä erilaisia elämänkokemuksia ja -taustoja, jolloin yksilöllinen tarveperustaisuus on voitava  lapsikohtainen valvonta – lapsella on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti sekä olla osallinen kasvuympäristönsä turvallisuuden ja sopivuuden arvioinnissa niin halutessaan 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 12
 13. 13. Lasten kuuleminen valvonnassa • yksilötaso – valvontakäynneillä ja valvontaratkaisuja tehtäessä kuullaan lasten kanssa – lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän velvollisuuksien noudattaminen – tiedottaminen lapsille heidän oikeuksistaan • maakunnille velvollisuus tiedottaa lapsille • julkaisuja, verkkopalveluita, ym. • oppaita – edunvalvojan sijaisen hakeminen tarvittaessa 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 13
 14. 14. Lasten kuuleminen valvonnassa • ryhmätaso – laitosten omat osallisuusrakenteet – lapset mukaan omavalvontasuunnitelmien laatimiseen ja kehittämiseen – vertaistyhmä- ja kokemusasiantuntijatoiminta maakunnissa – vertaisarvioinnin kehittäminen – lasten ja nuorten mielipiteiden kerääminen maakunnissa – palautteen kerääminen 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 14
 15. 15. Kiitos! 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 15

×