Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamisesta

272 views

Published on

Esitys Terveyspsykologian päivillä 31.10.-1.11.2017. Heponiemi, T., Hietapakka, L., Balasubramanian, N., Ayzit, D., Vasama, A., Sandberg, T., Kauppinen, M. & Kujala, S.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamisesta

 1. 1. 8.11.2017 Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamisesta Heponiemi, T., Hietapakka, L., Balasubramanian, N., Ayzit, D., Vasama, A., Sandberg, T., Kauppinen, M. & Kujala, S. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 2. 2. 8.11.2017 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa Competent workforce for the future -COPE Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 3. 3. Tausta: • Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa kansainvälistyy kovalla vauhdilla. • Maahanmuuttajien määrä sekä terveydenhuollon ammattilaisina että asiakkaina on lisääntynyt voimakkaasti 2000-luvulla. • Kulttuurisesti monimuotoiset työyhteisöt asettavat vaatimuksia työyhteisön yhtenäisyyden ja hyvän ilmapiirin ylläpitämiselle. • Maahanmuuttajien lisääntynyt määrä asiakkaina ja erilaiset kulttuuriset tarpeet asettavat uudenlaisia vaatimuksia terveydenhuollon ammattilaisten osaamiselle. 8.11.2017 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa 3
 4. 4. Tavoitteet: • Tarkoitus on kehittää terveydenhuollon ammattilaisille helppokäyttöinen ja käytännönläheinen koulutussovellus helpottamaan kulttuurien välistä ymmärrystä ja yhteistyötä. • Kehittämistyö aloitettiin kartoittamalla terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeita ja heidän kohtaamiaan käytännön haasteita maahanmuuttajien kanssa. • Kehittämistyössä mukana THL, Aalto-yliopisto ja Axxell- monikulttuurisuuskeskus 8.11.2017 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa 4
 5. 5. Menetelmät: • Tietoa kerättiin puolistrukturoiduin haastatteluin opiskelijaterveydenhuollon ja yhden eteläsuomalaisen sairaalan terveydenhuollon ammattilaisilta, yhteensä 38:lta henkilöltä. • Aineisto analysointiin käyttäen laadullista sisällön analyysiä 8.11.2017 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa 5
 6. 6. Tulokset: • Haastatteluista tunnistettiin viisi erilaista teemaa, joihin käytännön haasteet liittyivät 8.11.2017 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa 6 Kommunikaa tio Suku puoli asent eet Kivun tunte mus Vierai lut Tietä mättö myys Kieli
 7. 7. Tuloksia • Keskeisenä haasteena oli kommunikointi terveydenhuollon ammattilaisen ja maahanmuuttajien välillä. – Tulkkipalveluja ei ollut aina saatavilla ja niiden laatu vaihteli. – Toisaalta myös omaisten toimimiseen tulkkina liittyi haasteita. • Yhteisen kielen puuttumisen vuoksi ammattilaiset saattoivat kokea vaikeaksi motivoida asiakkaita ja arvelivat asiakkailla olevan vaikeuksia ymmärtää ohjeita 8.11.2017 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa 7
 8. 8. Tuloksia: • Maahanmuuttajien puutteellisen tietämyksen suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä koettiin aiheuttavan käytännön ongelmia. – Väärä paikka, myöhäiset ajat, turhat käynnit, hoitajien aliarviointi • Miesten dominointi keskusteluissa ja naisammattilaisten syrjintä • Myös osastonvierailuajoista ja ruokailuista (esim. omien ruokien tuominen) esiintyi erilaisia käsityksiä, jotka saattoivat aiheuttaa ristiriitoja. • Kivun intensiteetin arvioinnissa saattoi olla vaikeuksia johtuen eri kulttuurien erilaisista tavoista ilmaista kipua. 8.11.2017 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa 8
 9. 9. Tuloksia: Miten ongelmia ratkaistu 8.11.2017 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa 9 Kommunikaatio Kysymällä Ruumiinkieli eleet Kasvojen ilmeet
 10. 10. Tuloksia: Ratkaisukeinoja 8.11.2017 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa 10 Asenteet Rohkeus kysyä Uteliai suus Välttämällä arvostelua Tasa- arvo Avoim uus Kunni oitus
 11. 11. Johtopäätökset: • Haastatteluissa terveydenhuollon ammattilaiset ilmaisivat kaipaavansa tukea eri kulttuureista tulleiden kohtaamiseen. • He halusivat ymmärtää paremmin, miten ulkomaalaistaustaiset asiakkaat kokevat asioinnin terveydenhuollossa. • Lisäksi he halusivat jakaa kokemuksia keskenään sekä saada tietoa erilaisista uskontoon ja kulttuuriin liittyvistä käsityksistä. 8.11.2017 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa 11
 12. 12. Sovellus • Haastattelujen ja hankkeessa tehtävien interventioiden pohjalta tunnistettuja haasteita ja ammattilaisten tarpeita hyödynnetään koulutussovelluksen sisällön suunnittelussa. • Lisäksi suunnittelussa on tarkoitus hyödyntää terveydenhuollossa hyväksi havaittuja toimintatapoja ja mahdollisia jo kehitettyjä ratkaisuja monikulttuuriseen yhteistyöhön. 8.11.2017 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa 12

×