SlideShare a Scribd company logo

Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?

THL
THL

Kelan muutosjohtaja Tomi Ståhlin esitys seminaarissa "Onko hyvinvointivaltion pirstoutuminen estettävissä?"

1 of 14
Download to read offline
Tarvitaanko sosiaali-, terveys-
ja työllisyyspalvelut –
koordinaatiokeskus?
Tomi Ståhl 11.1.2018
Kela, muutosjohtaja
1
1. Tausta ja uudistuksen tavoite
Maakuntalaki HE 15/2017, s. 155-
2
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
- vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä rakenteellisilla uudistuksilla.
- Keskeisessä asemassa ovat tällöin sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistus ja maakuntauudistus.
- Edellä todettujen tavoitteiden toteuttamiseksi julkisen sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut yhdistetään kaikilla tasoilla
asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Osana tätä vahvistetaan
peruspalveluja.
- Tavoitteiden toteuttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja
toimintamalleja uudistetaan perusteellisesti. Vahvalla ohjauksella
voidaan varmistaa nykyistä asiakaslähtöisempien, integroitujen
ja vaikuttavien palvelujen toteutuminen kustannustehokkaalla
tavalla.
Maakunta vastuussa
3
Maakuntalaki 7 §, 3 momentti (s. 698)
Tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva maakunta vastaa
asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja
palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien
palvelujen ja muiden toimenpiteiden:
1) yhdenvertaisesta saatavuudesta;
2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä;
3) tuottamistavasta;
4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta;
5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 1 § Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja
terveyttä sekä varmistaa yhdenvertaiset, kustannusvaikuttavat ja
tuottavuudeltaan hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut koko maassa.
SOTE järjestämisvastuu
4
9 § Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on maakuntalaissa tarkoitetuilla
maakunnilla. Järjestäisvastuusta säädetään maakuntalain 7 §:ssä. Maakunnan
järjestämisvastuuseen kuuluu lisäksi vastuu asiakkaiden sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta
kokonaisuuksiksi ja toiminnan yhteensovittaminen kunnan, valtion ja maakunnan
muiden palvelujen kanssa. Järjestämisvastuussa oleva maakunta huolehtii lisäksi
siitä, että palvelun tuottajat toimivat keskenään yhteistyössä siten, että asiakkaiden
käytössä on yhteen sovitettuja palveluja.
13 § Asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen
Maakunnan on huolehdittava laaja-alaisesti yhteen sovitettuja palveluja tarvitsevien
asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta, palveluketjujen ja
palvelukokonaisuuksien määrittelemisestä sekä asiakasta koskevan tiedon
hyödyntämisestä eri tuottajien välillä.
Valinnanvapauslain 32 § (HE luonnos)
5
Valinnanvapauden käyttämiseen liittyvä ohjaus, neuvonta ja tuki
Maakunnan on huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat tässä laissa
tarkoitettuja palveluja, valinnanvapautta ja valinnanvapauden käyttämistä
koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä tukea valinnanvapauden
käyttämiseen.
Suoran valinnan palveluntuottajan on annettava asiakkailleen 1
momentissa tarkoitettua ohjausta, neuvontaa ja tukea. Palveluntuottajan
on ohjauksellaan, neuvonnallaan ja muilla toimenpiteillään huolehdittava
siitä, että sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu asiakkaan etu toteutuu ja että
asiakas saa potilaslaissa ja terveydenhuoltolaissa tarkoitetulla tavalla
tarvettaan vastaavan julkiseen palveluvalikoimaan kuuluvan hoidon ja
palvelun.
Ohjausta, neuvontaa ja tukea annettaessa on kiinnitettävä erityistä
huomiota asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteensovitettavia
palveluja, paljon palveluja tai ovat erityisen tuen tarpeessa.
6
Maakuntauudistus
Hallitus täsmentää valinnanvapauslakia
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 20.12.2017 19.31
Hallitus on sopinut, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan
muun muassa asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi sekä
eri toimijoiden osaoptimoinnin estämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut on
yhteensovitettava toimiviksi palvelu- ja hoitokokonaisuuksiksi.
Lausuntoyhteenveto valinnanvapauslain luonnoksesta on julkaistu
Sosiaali- ja terveysministeriö 5.1.2018 10.00 ,Tiedote 1/2018
Palvelujen yhteensovittaminen nähdään vaikeana
Lausunnonantajat näkevät ongelmia myös asiakkaan palvelujen
yhteensovittamisessa. Hallitus on ottanut lausuntopalautteen huomioon ja
sopinut, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan palvelu- ja
hoitoketjujen sujuvoittamiseksi. Yhteensovitettujen palvelukonaisuuksien
turvaamista pidetään tärkeänä.

More Related Content

What's hot

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa, Mari Patronen, Kuntatalo 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa, Mari Patronen, Kuntatalo 17.3.2011Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa, Mari Patronen, Kuntatalo 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa, Mari Patronen, Kuntatalo 17.3.2011Palveluseteli-hanke
 
Lainsäädäntö uudistuu- mikä muuttu?
Lainsäädäntö uudistuu- mikä muuttu?Lainsäädäntö uudistuu- mikä muuttu?
Lainsäädäntö uudistuu- mikä muuttu?AssiAssari
 
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaMitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaTHL
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahankePalvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahankeSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...THL
 
Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017
Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017
Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Toomas Kotkas: Omavalvonnastako ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon valvon...
Toomas Kotkas: Omavalvonnastako ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon valvon...Toomas Kotkas: Omavalvonnastako ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon valvon...
Toomas Kotkas: Omavalvonnastako ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon valvon...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelutSote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelutTHL
 

What's hot (20)

Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
 
Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa, Mari Patronen, Kuntatalo 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa, Mari Patronen, Kuntatalo 17.3.2011Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa, Mari Patronen, Kuntatalo 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa, Mari Patronen, Kuntatalo 17.3.2011
 
Annika Saarikko: Katse soten sisältöihin
Annika Saarikko: Katse soten sisältöihinAnnika Saarikko: Katse soten sisältöihin
Annika Saarikko: Katse soten sisältöihin
 
Hallituksen sote-linjaukset 7.11.2015
Hallituksen sote-linjaukset 7.11.2015Hallituksen sote-linjaukset 7.11.2015
Hallituksen sote-linjaukset 7.11.2015
 
Lainsäädäntö uudistuu- mikä muuttu?
Lainsäädäntö uudistuu- mikä muuttu?Lainsäädäntö uudistuu- mikä muuttu?
Lainsäädäntö uudistuu- mikä muuttu?
 
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaMitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
 
Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut
Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelutSosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut
Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahankePalvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
 
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
 
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulleMitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle
 
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
 
Hallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformit
Hallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformitHallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformit
Hallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformit
 
Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017
Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017
Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017
 
Sosiaalihuoltolaki uudistuu: lapsiperheet
Sosiaalihuoltolaki uudistuu: lapsiperheetSosiaalihuoltolaki uudistuu: lapsiperheet
Sosiaalihuoltolaki uudistuu: lapsiperheet
 
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
 
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017
 
Sote-uudistuksen yleisesittely 9.9.2015
Sote-uudistuksen yleisesittely 9.9.2015Sote-uudistuksen yleisesittely 9.9.2015
Sote-uudistuksen yleisesittely 9.9.2015
 
Toomas Kotkas: Omavalvonnastako ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon valvon...
Toomas Kotkas: Omavalvonnastako ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon valvon...Toomas Kotkas: Omavalvonnastako ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon valvon...
Toomas Kotkas: Omavalvonnastako ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon valvon...
 
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?
 
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelutSote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
 

Similar to Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?

Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinotSote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinotTHL
 
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetTHL
 
Onko etuuksilla jotain tekoa sosiali ja terveydenhuollon kanssa?
Onko etuuksilla jotain tekoa sosiali ja terveydenhuollon kanssa?Onko etuuksilla jotain tekoa sosiali ja terveydenhuollon kanssa?
Onko etuuksilla jotain tekoa sosiali ja terveydenhuollon kanssa?THL
 
Integraation iso kuva
Integraation iso kuvaIntegraation iso kuva
Integraation iso kuvaTHL
 
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315Hoiva&Terveys
 
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiSote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiTHL
 
Mediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri Vainio
Mediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri VainioMediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri Vainio
Mediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri VainioMediconsult
 
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaElina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaTHL
 
SDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen
SDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminenSDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen
SDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminenSDP
 

Similar to Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus? (20)

Sote uudistuksen yleiskatsaus 3.12.2015
Sote uudistuksen yleiskatsaus 3.12.2015Sote uudistuksen yleiskatsaus 3.12.2015
Sote uudistuksen yleiskatsaus 3.12.2015
 
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinotSote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
 
Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315
Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315
Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315
 
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
 
Onko etuuksilla jotain tekoa sosiali ja terveydenhuollon kanssa?
Onko etuuksilla jotain tekoa sosiali ja terveydenhuollon kanssa?Onko etuuksilla jotain tekoa sosiali ja terveydenhuollon kanssa?
Onko etuuksilla jotain tekoa sosiali ja terveydenhuollon kanssa?
 
Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016
Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016
Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016
 
SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
SOSTE ja sote
 
Pöysti strateginen sotenkaynti
Pöysti strateginen sotenkayntiPöysti strateginen sotenkaynti
Pöysti strateginen sotenkaynti
 
Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015
Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015
Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015
 
Integraation iso kuva
Integraation iso kuvaIntegraation iso kuva
Integraation iso kuva
 
Node strateginen sotenkaynti pöysti 2015 1202
Node strateginen sotenkaynti pöysti 2015 1202Node strateginen sotenkaynti pöysti 2015 1202
Node strateginen sotenkaynti pöysti 2015 1202
 
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
 
Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315
 
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiSote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
 
Maakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
 
Keva päivä 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Keva päivä 17.3.2016 Tuomas PöystiKeva päivä 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Keva päivä 17.3.2016 Tuomas Pöysti
 
Mediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri Vainio
Mediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri VainioMediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri Vainio
Mediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri Vainio
 
Jaana Huhta: Valmistelun lähtötilanne
Jaana Huhta: Valmistelun lähtötilanneJaana Huhta: Valmistelun lähtötilanne
Jaana Huhta: Valmistelun lähtötilanne
 
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaElina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
 
SDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen
SDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminenSDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen
SDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfTHL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfTHL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoTHL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeTHL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfTHL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerTHL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerTHL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluTHL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTHL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?

 • 1. Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelut – koordinaatiokeskus? Tomi Ståhl 11.1.2018 Kela, muutosjohtaja 1
 • 2. 1. Tausta ja uudistuksen tavoite Maakuntalaki HE 15/2017, s. 155- 2 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus - vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä rakenteellisilla uudistuksilla. - Keskeisessä asemassa ovat tällöin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus. - Edellä todettujen tavoitteiden toteuttamiseksi julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Osana tätä vahvistetaan peruspalveluja. - Tavoitteiden toteuttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja toimintamalleja uudistetaan perusteellisesti. Vahvalla ohjauksella voidaan varmistaa nykyistä asiakaslähtöisempien, integroitujen ja vaikuttavien palvelujen toteutuminen kustannustehokkaalla tavalla.
 • 3. Maakunta vastuussa 3 Maakuntalaki 7 §, 3 momentti (s. 698) Tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden: 1) yhdenvertaisesta saatavuudesta; 2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 3) tuottamistavasta; 4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta; 5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 1 § Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä varmistaa yhdenvertaiset, kustannusvaikuttavat ja tuottavuudeltaan hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko maassa.
 • 4. SOTE järjestämisvastuu 4 9 § Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on maakuntalaissa tarkoitetuilla maakunnilla. Järjestäisvastuusta säädetään maakuntalain 7 §:ssä. Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu lisäksi vastuu asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi ja toiminnan yhteensovittaminen kunnan, valtion ja maakunnan muiden palvelujen kanssa. Järjestämisvastuussa oleva maakunta huolehtii lisäksi siitä, että palvelun tuottajat toimivat keskenään yhteistyössä siten, että asiakkaiden käytössä on yhteen sovitettuja palveluja. 13 § Asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen Maakunnan on huolehdittava laaja-alaisesti yhteen sovitettuja palveluja tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta, palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrittelemisestä sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä.
 • 5. Valinnanvapauslain 32 § (HE luonnos) 5 Valinnanvapauden käyttämiseen liittyvä ohjaus, neuvonta ja tuki Maakunnan on huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat tässä laissa tarkoitettuja palveluja, valinnanvapautta ja valinnanvapauden käyttämistä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä tukea valinnanvapauden käyttämiseen. Suoran valinnan palveluntuottajan on annettava asiakkailleen 1 momentissa tarkoitettua ohjausta, neuvontaa ja tukea. Palveluntuottajan on ohjauksellaan, neuvonnallaan ja muilla toimenpiteillään huolehdittava siitä, että sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu asiakkaan etu toteutuu ja että asiakas saa potilaslaissa ja terveydenhuoltolaissa tarkoitetulla tavalla tarvettaan vastaavan julkiseen palveluvalikoimaan kuuluvan hoidon ja palvelun. Ohjausta, neuvontaa ja tukea annettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteensovitettavia palveluja, paljon palveluja tai ovat erityisen tuen tarpeessa.
 • 6. 6 Maakuntauudistus Hallitus täsmentää valinnanvapauslakia Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 20.12.2017 19.31 Hallitus on sopinut, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan muun muassa asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi sekä eri toimijoiden osaoptimoinnin estämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut on yhteensovitettava toimiviksi palvelu- ja hoitokokonaisuuksiksi. Lausuntoyhteenveto valinnanvapauslain luonnoksesta on julkaistu Sosiaali- ja terveysministeriö 5.1.2018 10.00 ,Tiedote 1/2018 Palvelujen yhteensovittaminen nähdään vaikeana Lausunnonantajat näkevät ongelmia myös asiakkaan palvelujen yhteensovittamisessa. Hallitus on ottanut lausuntopalautteen huomioon ja sopinut, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi. Yhteensovitettujen palvelukonaisuuksien turvaamista pidetään tärkeänä.
 • 7. 7 2. Muutos 1. Uutta lainsäädäntöä 2. Uusia organisaatioita 3. Uusia toimijoita ja palvelun tuottajia 4. Uusia palveluita, uusia kannustimia 5. Uusia palvelun järjestämis – ja tuottamistapoja 6. Sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollisuuksien – ja resurssien välinen kuilu kasvaa 7. Työ muuttuu, työkyky – mahdollisuudet ja rajoitukset muuttuvat 8. Polarisaatio; syrjäytyneet, vanhusväestö 9. Digitalikeinot kuten robotiikka, tekoäly, uudet asiointikanavat..
 • 8. 8  Käytännössä on paljon asiakkaita, jotka tarvitsevat maakunnan ”palvelukoordinaattorin” apua, koska eivät pysty itse aktiivisesti hoitamaan tarpeenmukaista palvelukokonaisuutta. Kuva: STM infografiikka
 • 9. 9 Kuva: STM infografiikka Ehdotetussa valinnanvapausmallissa suoran valinnan palveluja voivat tarjota maakunnan liikelaitos, maakunnan yhtiöt, yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kautta palveluja tarjoavat maakunnan yhtiöt ja muut yksityiset palveluntuottajat. Maakunta maksaisi tuottajille palveluista korvauksen.
 • 10. Palveluntuottajista 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkarekisterin (TOPI) koodilla yksilöidään hoitoilmoitusjärjestelmässä palveluntuottaja ja toimipaikka, jossa asiakas on saanut hoitoa. Toimipaikkarekisterissä oli yhteensä toimipaikkoja - 5 737 (2016) - 5 889 (2017) Julkisen terveydenhuollon palveluyksiköiden lisäksi yksityisiä palveluntuottajia on Kelan ylläpitämässä rekisterissä seuraavasti; Yhteensä voimassa olevia sopimuksia 17.3.2016: manuaalisopimuksia 4 748 kpl atk-sopimuksia 989 kpl Yksityisiä palveluntuottajia on enemmän Suomessa, mutta ei saa Kelasta määrätietoja, koska ne eivät ole suorakorvaussopimusmenettelyn piirissä.
 • 11. 3. Miten huolehditaan palveluketjuista? - Kuka auttaa asiakasta? 11 Maakunnan tulee huolehtia asiakasryhmien tunnistamisesta, palveluketjuista ja palvelukokonaisuuksista a) suunnittelu- ja organisointivaiheessa b) päivittäisessä toimeenpanossa, jotta asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensovitetaan toimiviksi palvelu – ja hoitokokonaisuuksiksi  Yhteensovittamisen tulee olla asiakasnäkökulmasta vielä kattavampaa, sillä työllisyyspalvelut, etuudet… tulee myös yhteensovittaa tarpeenmukaisesti  Asiakkaan elämäntilanne ja siihen liittyvät palvelutarpeet määrittävät yhteistyön ja yhteensovittamisen tarpeet
 • 12. Asiakas – ja vaikuttavuusnäkökulma 12 Tavoitteina ovat mm. se, että tietoa saa helposti, asiakasta autetaan tarpeen mukaisesti ja asiakkaan asiat hoidetaan kerralla kuntoon yhdessä eri toimijoiden kanssa hyödyntäen mm. digitalisaation keinoja ja tietovarantoja. Jos asiakas ei ole kyvykäs asioimaan sosiaalihuollon, terveydenhuollon, työllisyyspalvelujen ja etuuksien asiakkaana, niin hänellä tulisi olla taho, joka auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa palvelut ja etuudet. Asiakkaan ohjausta, neuvontaa ja yhteistyötä täytyy tehdä kaikissa yksiköissä, mutta jos yhtä vastuutahoa ei määritellä niin  riskit vajaakäytöstä, vääriin palveluihin ohjautumisesta, pallottelusta, väliinputoamisista, huonosta kustannusvaikuttavuudesta ovat ilmeisiä (tapahtuu jo nyt – miten tulevaisuudessa) Tarvitaan Sote- ja työllisyyspalvelut koordinaattoreita! Tarvitaan Sote- ja työllisyyspalvelut –koordinaatiokeskus, jotta osataan ottaa huomioon koko maakunnan asiakkaiden tarpeet ja palvelut ja kehittää tarvittavaa sisältö, ohjaus- ja yhteistyö osaamista!
 • 13. Sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelut – koordinaatiokeskus - visio 2020- 13 Maakunnallinen koordinaatiokeskus 1. Ammattilaiset - sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, kuntoutusohjaajat … auttavat asiakkaita kokonaisvaltaisesti ja asiakkaan tarvelähtöisesti 2. Toimintatapa - yhdessä palvelujen järjestäjien ja tuottajien kanssa - ohjaamalla asiakaskohtaisesti vaikuttaviin palveluihin - mm. digitalisaation keinoja hyödyntämällä toimivat tehokkaasti - yksi keskus, mutta työntekijät voivat olla suurelta osin palvelukeskuksiin integroituneita Tehokas ja asiakaslähtöinen toiminta edellyttävät kattavia tietovarantoja, digi keinojen hyödyntämistä, yhteistyön välineitä (esim. skype kalenterivaraus), oikeus saada muilta toimijoilta tarpeenmukainen tuki esimerkiksi henkilökohtaisen budjetin laatimiseksi ja etuuksien myöntämiseksi.