Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suunnistusta RAI-tiedolla Eksotessa - Pia Mälkiä - RAI-juhlawebinaari 6.11.2020

55 views

Published on

Suunnistusta RAI-tiedolla Eksotessa.
Pia Mälkiä, laatu- ja kehittämisvastaava, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote.
RAI-juhlawebinaari III 6.11.2020

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suunnistusta RAI-tiedolla Eksotessa - Pia Mälkiä - RAI-juhlawebinaari 6.11.2020

 1. 1. EKSOTE | 1 | 26.11.2020 Suunnistusta RAI-tiedolla Eksotessa 6.11.2020 RAI-juhlawebinaari III: RAI-tieto johtamisen ja kehittämisen kompassina Pia Mälkiä, laatu- ja kehittämisvastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote
 2. 2. EKSOTE | 2 | 26.11.2020 RAI Eksotessa • Käytössä Lappeenrannassa alk. 2004, kaikki kunnat vuodesta 2012 • HC: 12 yksikköä, n. 1310 lukittua arviointia asiakkailla • LTC: 24 yksikköä, n. 660 lukittua arviointia asukkailla • Käyttäjiä n. 1500 • MNA, täydennysosiona mielenterveyslisäkysymykset • Laatumoduuli, johtajamoduuli Pia Mälkiä 6.11.2020 RAI-juhlawebinaari, RAI-tieto johtamisen ja kehittämisen kompassina
 3. 3. EKSOTE | 3 | 26.11.2020 Eksoten hoivan organisaatio Pia Mälkiä 6.11.2020 RAI-juhlawebinaari, RAI-tieto johtamisen ja kehittämisen kompassina
 4. 4. EKSOTE | 4 | 26.11.2020 RAI-toimijat suunnistuksen tukena Tavoitteiden, tehtävien ja vastuiden määrittely Jatkuva koulutus peruskäyttäjille, Rai- yhteyshenkilöille ja esimiehille RAI-toimijoiden ryhmä Palvelupäälliköt ja hoivajohtaja Toimintayksikön esimies Toimipisteen vastaava Rai- yhteyshenkilö Vastuu- hoitaja ASIAKAS RAI- erityisasian- tuntijat RAI- pääkäyttäjät Tieto- hallinnon edustaja Vuosikello Pia Mälkiä 6.11.2020 RAI-juhlawebinaari, RAI-tieto johtamisen ja kehittämisen kompassina
 5. 5. EKSOTE | 5 | 26.11.2020 Minne suunta? • Toimintakykyisenä kotona, arjessa ja elämässä Pia Mälkiä 6.11.2020 RAI-juhlawebinaari, RAI-tieto johtamisen ja kehittämisen kompassina
 6. 6. EKSOTE | 6 | 26.11.2020 RAI-tiedolla suunnistusta tulosalue- ja tulosyksikkötasolla • HC: • Riittämättömät ateriat, tav. alle 2 % • Yli 4 vuotta kotihoitoa saaneiden osuus, tav. enintään 30 % • Suurihoitoisten asiakkaiden osuus, vrt. muut mittarit • Laatumoduulissa: ´Suuri palvelujen tarve ja kognitiossa, päivittäisissä toiminnoissa sekä välinetoiminnoissa isoja haasteita ´ ja ´vähäinen palvelun tarve ja kognitio, päivittäiset toiminnot sekä välinetoiminnot normaalit´ • LTC: • Sosiaalinen osallistuminen SES ,kohtalaisesti ja paljon aloitekykyä/sosiaalista osallistumista, tav. 90% • Vuoteessa elävät, tav. 5 % • Yli 3 vuotta ympärivuorokautista hoitoa saaneiden asiakkaiden osuus enintään 32% Laatu- moduuli Pia Mälkiä 6.11.2020 RAI-juhlawebinaari, RAI-tieto johtamisen ja kehittämisen kompassina
 7. 7. EKSOTE | 7 | 26.11.2020 RAI-tiedolla suunnistusta vastuualue-, tulosalue- ja tulosyksikkötasolla • Toiminnan painopistealueet, vuositavoitteet, mittarien valinta, seuranta ja päätöksenteko • Palvelujen myöntämiskriteerien taustatietona päätöksenteossa • Palvelujen peittävyyden tarkastelu ja palvelujen suunnittelu muuttuviin tarpeisiin • Muita yksittäisiä esimerkkejä • Asiakasprosessien tarkastelu ja kehittäminen, säännölliseen kotihoitoon tulevien uusien asiakkuuksien tarkastelu RAI-ensiarvioinnin pohjalta • Vajaaravitsemuksen ehkäisy, ravitsemusterapiayhteistyö • Lääkäriyhteistyön kehittäminen • Hellevarautuminen Pia Mälkiä 6.11.2020 RAI-juhlawebinaari, RAI-tieto johtamisen ja kehittämisen kompassina
 8. 8. EKSOTE | 8 | 26.11.2020 RAI-tiedolla suunnistusta toimintayksiköissä • Yksikön asiakkaiden hoidon ja palvelun laadun seuranta ja parantaminen • Asiakkaan yksilöllisen hoidon ja hoivan suunnittelu, tavoitteet, keinot ja edistymisen seuranta, vrt. vastuuhoitaja • Työkulttuurin tunnistaminen ja siihen vaikuttaminen työyhteisö- ja työntekijätasolla itsensä johtaminen, Itseohjautuvuus, oman työn valvonta • Toiminnan laatutavoitteet, yhteiset (vrt. tulosyksikkötason mittarit) sekä yksikön omat, toimenpiteet ja seuranta • HC ja LTC: • Lääkitykseen, kipuun, asiakkaan arviointiin osallistumiseen, ravitsemukseen ja tahattomaan painonlaskuun, apuvälineiden käyttöön (HC) ja liikkumisen estämiseen (LTC) liittyvät mittarit • Hoitajan usko asiakkaan kuntoutumiseen, kun asiakkaalla on runsaasti ja erittäin runsaasti kuntoutumisen ja toimintakyvyn ylläpidon voimavaroja, tavoite 100 % Laatumoduuli Pia Mälkiä 6.11.2020 RAI-juhlawebinaari, RAI-tieto johtamisen ja kehittämisen kompassina
 9. 9. EKSOTE | 9 | 26.11.2020 RAI-tiedolla suunnistusta toimintayksiköissä • Omavalvonta • Muita yksittäisiä esimerkkejä: • Kotihoidossa asiakkaiden kodinturvallisuuden arviointi ja riskien ennakointi (evac,poistumisturvallisuus) • Farmaseutin lääkehoidon kokonaisarvionnit (HC) • Mahdolliset älydosettiasiakkaiksi soveltuvat asiakkaat (HC) • Fysioterapeuttiyhteistyö • Kaatumisten ehkäisy Pia Mälkiä 6.11.2020 RAI-juhlawebinaari, RAI-tieto johtamisen ja kehittämisen kompassina
 10. 10. EKSOTE | 10 | 26.11.2020 Lopuksi • Tavoitteena lisätä organisaation kykyä luoda arvoa asiakkaalle tiedolla ja osaamisella, tiedon luotettavuus korostuu päätöksenteossa • RAI ja muut tietolähteet • mm. potilastietojärjestelmä, Haipro, palautteet, muistutukset, talous • Tietojohtamisessa on pitkälti kyse toiminnan uudistamisesta ja siitä, että sillä vaikutetaan asiakkaan arkeen ja hänen saamaan palveluun rohkeasti, yksinkertaisesti ja ihminen edellä Pia Mälkiä 6.11.2020 RAI-juhlawebinaari, RAI-tieto johtamisen ja kehittämisen kompassina
 11. 11. EKSOTE | 11 | 26.11.2020 KIITOS Pia Mälkiä 6.11.2020 RAI-juhlawebinaari, RAI-tieto johtamisen ja kehittämisen kompassina

×