Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Suomi.fi kansalaisen tukena SoTessa
Janne Viskari, Väestörekisterikeskus
5.10.2017
@janneviskari
YHTEISÖTYRITYKSETKIINTEISTÖT
palveluhallinta
Digital
Single
Market
EUROOPPALAISET
PALVELUNTARJOAJAT /
EKOSYSTEEMIT
EUROOPP...
Suomi.fi-palveluväylä
Tarjoamme vakioidun tavan tietojen
siirtoon organisaatioiden välillä ja
mahdollistamme turvallisten
...
Suomi.fi käyttöönottojen tilanne
 PTV:ssä on julkaistu yli 26 000 palvelua ja lähes
120 000 palvelupistettä.
 250 kuntaa on ottanut PTV:n laajasti käyttö...
Suomi.fi-palveluväylästä saatavia tietoja
KIINTEISTÖ
KANSALAINEN YRITYS
 Henkilötiedot
 Kotikunta ja osoite
 Äidinkieli...
Suomi.fi ja valinnanvapaus?
Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on?
Kansallinen tietovaranto julkisen
hallinnon palveluja ja
palvelukanavia kuvail...
Suomi.fi-
verkkopalvelu
Oma
asiointi-
palvelu
Muiden
asiointi-
palvelut
Suomi.fi-
palvelutietovaranto
Suomi.fi-palvelutiet...
 Suomi.fi-palvelun laajentaminen tukemaan sote-uudistuksen
valinnanvapautta 2018-2019
• Palvelujen ja palvelutuottajien v...
 Sanasto- ja ontologiatyötä (THL, Valvira, palvelusetelijärjestelmät, PTV ja yhteiset
sanastot ja ontologiat) [asiantunti...
Kiitos!
Janne Viskari
www.linkedin.com/in/janneviskari
@janneviskari
janne.viskari@vrk.fi
KaPA
www.esuomi.fi
@vm_kapa
Suomi.fi kansalaisen tukena sotessa, Janne Viskari VRK
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Suomi.fi kansalaisen tukena sotessa, Janne Viskari VRK

203 views

Published on

THL OPERin asiakkuus- ja yhteistyöseminaari 5.10.2017

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suomi.fi kansalaisen tukena sotessa, Janne Viskari VRK

 1. 1. Suomi.fi kansalaisen tukena SoTessa Janne Viskari, Väestörekisterikeskus 5.10.2017 @janneviskari
 2. 2. YHTEISÖTYRITYKSETKIINTEISTÖT palveluhallinta Digital Single Market EUROOPPALAISET PALVELUNTARJOAJAT / EKOSYSTEEMIT EUROOPPALAISET KÄYTTÄJÄT VÄESTÖ PALVELUVÄYLÄ ASIAKAS OMISTUS VEROTUS LUVATSOTE VALVONTATOIMENPITEET TALOUS TUNNISTUS VALTUUDET PALVELUTIETOVARANTO KARTAT VIESTIT MAKSUT PERUSTIETO TOIMINNAN TIETO, ESIM API:t / data avoindata.fi api.suomi.fi TOIMINNAN TIETO, ESIM PERUSTIETO Käyttökokemus / käyttöliittymä MOBIILISOVELLUSVERKKOPALVELU Suomi.fi-palvelualusta edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sähköisissä palveluissa
 3. 3. Suomi.fi-palveluväylä Tarjoamme vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä ja mahdollistamme turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen. Suomi.fi-palveluväylä Liityntäkatalogi Ympäristö Tiedonsiirto Maakunnilla ja SoTe-alueilla on lakisääteinen velvollisuus liittyä Suomi.fi-palveluväylään ja käyttää muitakin Suomi.fi-palveluita! (Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016)
 4. 4. Suomi.fi käyttöönottojen tilanne
 5. 5.  PTV:ssä on julkaistu yli 26 000 palvelua ja lähes 120 000 palvelupistettä.  250 kuntaa on ottanut PTV:n laajasti käyttöön  Kuntien käyttöönottojen tilanne kartalla • mitä tummempi vihreän sävy, sitä pidemmällä käyttöönotto on • vaaleammalla sävyllä ne kunnat, jotka ovat osallistuneet koulutuksiin tai tilanneet PTV- uutiskirjeen, mutta eivät ole liittyneet PTV:n käyttäjäorganisaatioksi • tummemman punertavalla on merkitty kunnat, jotka eivät vielä ole aktivoituneet Palvelutietovarannon käyttöönottojen edistyminen (25.9.)
 6. 6. Suomi.fi-palveluväylästä saatavia tietoja KIINTEISTÖ KANSALAINEN YRITYS  Henkilötiedot  Kotikunta ja osoite  Äidinkieli  Asiointivaltuudet  Ajo-oikeustiedot  Ajoneuvo-omistukset  Vene-omistukset  Aloitepalvelut  Lukukausi-ilmoittautumiset, tutkinnot, opintosuoritukset ja arvosanat  Kansainväliset opintojaksot  Perustiedot  Osuudet yhteisiin alueisiin  Käyttöoikeudet- ja rajoitukset  Omistustiedot  Kiinnitykset ja erityiset oikeudet  Vesimittarilukemat (HSY)  Opiskelijat ja opiskeluoikeudet KORKEAKOULU  Perustiedot  Kaupparekisteriote (PDF)  Tilatiedot (rekisterissä, lakannut, selvitystilassa, saneerausmenettelyssä, konkurssissa)  Toiminimet ja rinnakkaistoiminimet  Vastuuhenkilöt  Edustamistiedot  YTJ-tiedot ja päivityshistoria (0-6 kk)  Verovelkatiedot Osa tiedoista saattaa edellyttää erillistä tietolupaa tietoja hallinnoivalta rekisterinpitäjältä. Rajapintakuvaukset: http://api.suomi.fi
 7. 7. Suomi.fi ja valinnanvapaus?
 8. 8. Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen tietovaranto julkisen hallinnon palveluja ja palvelukanavia kuvailevien tietojen tallentamiseen, säilyttämiseen ja hyödyntämiseen rajapintojen kautta • PTV:n käyttöönotto ei edellytä liittymistä Palveluväylään • PTV:n ylätason konseptikuvaus: http://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/konseptiku vaus Palvelukuvaukset Palvelukanavat * Organisaatiotiedot PTV sisältää: * Sähköiset kanavat, puhelinkanavat ja palvelupisteet. Palvelupisteet voidaan kytkeä esteettömyystiedon sisältävään esteettömyyssovellukseen.
 9. 9. Suomi.fi- verkkopalvelu Oma asiointi- palvelu Muiden asiointi- palvelut Suomi.fi- palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Palvelutietovaranto mahdollistaa tiedon erinomaisen löydettävyyden ja tekee mahdolliseksi palvelutietojen tuottamisen yhdellä kerralla, osana normaalia palvelutuotantoa. • Julkiset palvelut ja niiden palvelukanavat yhdenmukaisesti kuvailtuna • Hyödynnettävissä missä tahansa sähköisessä palvelussa Muiden palvelu- tiedot Omat palvelu- tiedot
 10. 10.  Suomi.fi-palvelun laajentaminen tukemaan sote-uudistuksen valinnanvapautta 2018-2019 • Palvelujen ja palvelutuottajien vertailu (palvelut, laatu) • Palvelutuottajan valinta ja tiedon välitys kanta.fi -palveluun  Suomi.fi-palvelun laajentaminen laatutiedon keräämiseen asiakkailta 2019  Ratkaisutuki SoTe-järjestelmien välisten integraatioiden toteuttamiseen (Suomi.fi-palveluväylän hyödyntäminen, tietorakenteiden, sanastojen, ontologioiden määrittely ja yhteentoimivuus). Tavoitteet 2018-2019
 11. 11.  Sanasto- ja ontologiatyötä (THL, Valvira, palvelusetelijärjestelmät, PTV ja yhteiset sanastot ja ontologiat) [asiantuntijatyö]  Rajapinta- ja integraatiotyötä (arkkitehtuurisuunnittelua ja teknistä toteutusta) [asiantuntijatyö] [ketterä kehitystyö]  Palvelutietovarannon kehittämistä [ketterä kehitystyö] • Uudet metatiedot, uudet toiminnot ja integroinnit olemassa oleviin tietovarantoihin (selvitettävä), sanastojen ja ontologioiden yhteensovittaminen, organisaatiotietojen yhteensovittaminen  Suomi.fi -verkkopalvelun kehittämistä [ketterä kehitystyö] • Tietojen esittäminen, haku- ja vertailutyökalut • Kanta.fi palvelun liittäminen Suomi.fi-palveluväylään  Omistajuuden ja ohjauksen määrittelyä niin hallinnon kuin toteutuksen osalta [STM, VM, maakunnat, THL, Kela, Valvira]  Oman projektin asettamista osaksi Suomi.fi-palvelujen jatkokehityshanketta [asiantuntijatyö] Edellyttää
 12. 12. Kiitos! Janne Viskari www.linkedin.com/in/janneviskari @janneviskari janne.viskari@vrk.fi KaPA www.esuomi.fi @vm_kapa

×