Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomalaisten rahapelaaminen 2019 tutkimuksen keskeiset tulokset

223 views

Published on

Anne Salonen, Heli Hagfors, Kalle Lind, Sari Castren ja Jukka Kontto. THL 2020.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suomalaisten rahapelaaminen 2019 tutkimuksen keskeiset tulokset

 1. 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Rahapelaaminen, peliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet Suomalaisten rahapelaaminen 2019 -tutkimuksen keskeiset tulokset Anne Salonen, Heli Hagfors, Kalle Lind, Sari Castrén & Jukka Kontto
 2. 2. SUOMALAISTEN RAHAPELAAMINEN 2019 Tutkimuksen tausta • Tutkimuksessa selvitetään 15–74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamista, rahapeliongelmia ja rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja asenteita sekä niihin liittyviä tekijöitä. • Toimeksiantaja ja rahoittaja: sosiaali- ja terveysministeriö (STM) • Arpajaislaki (1047/2001) 52 §:n mukaan STM:n tehtävänä on vastata väestön rahapelaamisen seurannasta sekä rahapelihaittojen ehkäisystä, vähentämisestä ja hoidon kehittämisestä. • Edellä mainitun velvoitteen toimeenpano on osoitettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). • Tilastokeskus toteutti tutkimuksen tiedonkeruun. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 2
 3. 3. Keskeisiä vaiheita rahapelihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä vuodesta 2007 alkaen 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 3
 4. 4. SUOMALAISTEN RAHAPELAAMINEN 2019 Tutkimuksen toteutus • Kohdejoukko: 15−74-vuotiaat Manner-Suomessa • Jatkoa vuosien 2003, 2007, 2011 ja 2015 poikittaistutkimuksille • Yksinkertainen satunnaisotanta • Vuonna 2019 vastanneita 3994 henkilöä (N = 7800, 52 %) • Vuosina 2007−2015 vastanneita 4484−5008 (25−62 %). • Tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu • Syyskuu−joulukuu 2019 (suomi/ruotsi) • Tilastokeskus (2015 & 2019 ), aikaisemmat Taloustutkimus • Ajalliset vertailut pääosin: 2015 vs. 2019 & 2007 vs. 2019. • Tilastollisesti merkitsevät tulokset (p ≤ 0,05) raportoitu. • Ensimmäiset tilastoraportit julkaistiin keväällä 2020, perusraportti 15.12.2020. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 4
 5. 5. Miten yleistä rahapelaaminen on? • 78 % oli pelannut1 vähintään yhtä rahapelityyppiä. Rahapelaajien osuus ei muuttunut vuosien 2015 ja 2019 välillä. • 15–17-vuotiaista 41 % oli pelannut1 vuonna 2019 vaikka, rahapelaamisen ikäraja on Suomessa 18 vuotta. • 15–17-vuotiaiden rahapelaajien1 osuus väheni vuodesta 2007 vuoteen 2015, mutta ei enää sen jälkeen. Toisaalta 18–24- vuotiaiden pelaaminen väheni. • Harvemmin kuin kuukausittain pelaminen1 yleistyi vuosien 2015 ja 2019 välillä, ja sitä useammin tapahtunut pelaaminen väheni. 112 viime kuukauden aikana 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 5
 6. 6. Millaisia rahapelityyppejä pelataan? • Lottopelit ja/tai Jokeri (64 %), arpapelit (47 %) ja raha- automaattipelit muualla kuin kasinolla (31 %) olivat edelleen suosituimmat Veikkauksen tarjoamat pelityypit. • Arpapelien pelaaminen1 yleistyi vuodesta 2015 vuoteen 2019, mutta loton, pöytäpelien ja kasinopelien pelaaminen puolestaan väheni. • Eri ikäiset pelasivat1 erityyppisiä rahapelejä (kuvio 1). • 15–17-vuotiaiden arpojen raaputtaminen yleistyi jälleen vuosien 2015 ja 2019 välillä (kuvio 2). 112 viime kuukauden aikana 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 6
 7. 7. Eri ikäiset pelasivat1 eri rahapelityyppejä vuonna 2019 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 7 0 20 40 60 80 15–17 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 Veikkauksen viikottaiset lottopelit ja/tai Jokeri Veikkauksen arpapelit Veikkauksen päivittäiset arvontapelit Veikkauksen raha- automaattipelit Veikkauksen vedonlyönti ja vakioveikkaus PAF:n laivoilla tarjottavat pelit Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli Kuvio 1 112 viime kuukauden aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 8. 8. 15–17-vuotiaiden arpapelien pelaaminen yleistyi jälleen vuoden 2015 jälkeen 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 8 0 10 20 30 40 50 60 70 2007 2011 2015 2019 Veikkauksen arpapelit Veikkauksen raha- automaattipelit Pafin laivoilla tarjottavat pelit Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli Veikkauksen vedonlyönti ja vakio-/moniveikkaus Kuvio 2 112 viime kuukauden aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 9. 9. Missä ja miksi rahapelejä pelataan? • Tavallisimmat ympäristöt, joissa rahapelejä pelattiin, olivat ruokakauppa tai kauppakeskus, koti ja kioski (kuvio 3). • 36 % oli pelannut internetissä1 vuonna 2019. Rahapelaaminen muualla kuin internetissä oli kuitenkin edelleen yleistä (64 %). • Rahapelaaminen internetissä on yleistynyt vuodesta 2007 alkaen: vuodesta 2015 vuoteen 2019 netissä pelanneiden osuus kasvoi lähes 13 prosenttiyksiköllä. • Yli puolet pelaajista ilmoitti pelaavansa ensisijaisesti voittaakseen rahaa ja noin kolmannes pelasi jännityksen, mielihyvän tai hauskuuden takia (kuvio 4). 112 viime kuukauden aikana 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 9
 10. 10. Tavallisimmin rahapelejä pelattiin ruokakaupassa tai kauppakeskuksessa, kotona ja kioskilla 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 10 2 5 6 6 9 10 14 23 36 55 55 0 20 40 60 Helsingin kasinolla Kahvilassa Muu pelaamisympäristö Veikkauksen pelisalissa: Pelaamo, Feel Vegas Omalla työpaikalla Ravintolassa tai muussa anniskelupaikassa Laivalla (PAF) Huoltoasemalla Kioskilla Kotona Ruokakaupassa tai kauppakeskuksessa Kuvio 3 112 viime kuukauden aikana, osuudet 15–74-vuotiaista pelaajista (%)
 11. 11. Rahan voittaminen ja jännitys, mielihyvä tai hauskuus olivat tavallisimmat syyt pelata rahapelejä 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 11 51 32 3 2 1 0.4 10 39 44 3 0.4 4 1 9 0 10 20 30 40 50 60 Rahan voittaminen Jännitys, hauskuus, mielihyvä Seurustelu Hyvän tarkoituksen tukeminen Pakeneminen, rentoutuminen, stressin lievittäminen Taitojen kehittäminen, kilpaileminen, itsensä haastaminen Jokin muu syy Kaikki pelaajat Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisia pelejä pelanneet Kuvio 4
 12. 12. Mitä tiedetään yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisesta rahapelaamisesta? • Vastaajista 6,2 % oli pelannut vähintään yhtä yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolista rahapeliä internetissä (noin 231 000 henkilöä). 98 % heistä oli pelannut myös Veikkauksen rahapelejä. • Ulkomaisten peliyhtiöiden pelien pelaajien osuus kasvoi 3,3 prosentista 5,4 prosenttiin. PAF:n nettipelaajien osuus puolestaan pieneni. • Yleisimmin pelatut yksinoikeusjärjestelmän ulkopuoliset pelit olivat raha- automaattipelit, vedonlyöntipelit ja pokeri. • Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisia rahapelejä pelanneiden yleisimmät syyt pelata olivat jännitys, mielihyvä ja hauskuus tai rahan voittaminen. • Yleisimmät syyt pelata juuri yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolella tarjottavia pelejä olivat hyvät voittokertoimet ja palautusprosentit, laajempi pelivalikoima sekä kiinnostavammat pelit. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 12
 13. 13. Paljonko rahapelaamiseen1 käytetään rahaa? • 12 viime kuukauden aikana pelanneita pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon he olivat käyttäneet rahaa rahapeleihin. • Keskimäärin rahapeleihin käytettiin 10,33 euroa viikossa (naiset 4,47 euroa, miehet 15,60 euroa) • 2,5 % pelaajista kulutti puolet (50 %) rahapelaamisen kokonaiskulutuksesta vuonna 2019. • Veikkauksen rahapelien osuus kulutuksesta oli 87,5 % ja sen ulkopuolisten pelien osuus 12,5 %. 112 viime kuukauden aikana 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 13
 14. 14. Miten yleisiä rahapeliongelma ja riskitason pelaaminen ovat? • Todennäköinen rahapeliriippuvuus1 oli 1,4 prosentilla. • 3,0 prosentilla oli ollut rahapeliongelma1, jonka lisäksi 10,7 prosenttia oli pelannut riskitasolla1. Nämä osuudet vastaavat noin 112 000 ja noin 397 000 henkilöä. • Rahapeliongelman1 yleisyys ei muuttunut vuodesta 2015 vuoteen 2019. Vähintään riskitasolla1 pelaaminen kuitenkin väheni molemmilla sukupuolilla. • Rahapeliongelmat ja riskitasolla pelaaminen oli yleisintä 18−34-vuotiailla mittaustavasta riippumatta (kuvio 5). 112 viime kuukauden aikana 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 14
 15. 15. Rahapeliongelma ja riskitasolla pelaaminen oli yleisintä 18−34-vuotiailla 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 15 0 5 10 15 20 25 15−17 vuotta 18−24 vuotta 25−34 vuotta 35−44 vuotta 45−54 vuotta 55−64 vuotta 65−74 vuotta Pelannut vähintään riskitasolla (SOGS ≥ 1) Pelannut vähintään riskitasolla (PGSI ≥ 1) Rahapeliongelma (SOGS ≥ 3) Kokenut oman pelaamisen ongelmalliseksi vähintään joskus Kuvio 5 112 viime kuukauden aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 16. 16. Miten työtilanne ja kuukausittaiset nettotulot liittyvät rahapelaamiseen ja rahapeliongelmiin? Vuonna 2019 • Rahapelaaminen1 oli yleisintä työssäkäyvillä ja 1500 € tai enemmän ansaitsevilla. • Ongelmaton rahapelaaminen1,2 oli yleisintä työssäkäyvillä ja yli 2000 € ansaitsevilla. • Peliongelma1,3 oli yleisintä henkilöillä, jotka olivat työttömiä/lomautettuja ja ansaitsivat 501–1000 €. Vuosien 2015 ja 2019 välillä • Rahapelaajien osuus pieneni 1000 € tai vähemmän ja 2001–2500 € ansaitsevilla. Rahapelaaminen harvemmin kuukausittain yleistyi kaikissa tuloluokissa. • Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolinen nettipelaaminen yleistyi opiskelijoilla/koululaisilla. • Peliongelma1,3 harvinaistui 1001–2000 € ansaitsevilla, mutta yleistyi yli 2500 € ansaitsevilla. • Ongelmaton rahapelaaminen1,2 yleistyi työssäkäyvillä ja 1001–1500 € ansaitsevilla. Vuosien 2007 ja 2019 välillä pelaaminen harvemmin kuin kuukausittain yleistyi työssäkäyvillä, työttömillä/lomautetuilla, eläkeläisillä (ikä/työvuodet) sekä opiskelijoilla/koululaisilla. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 16 112 viime kuukauden aikana; 2ongelmaton rahapelaaminen (SOGS = 0); 3rahapeliongelma (SOGS ≥ 3)
 17. 17. Missä tapauksessa rahapelaaminen1 liittyy rahapeliongelmaan? Rahapeliongelma oli yleisempää • päivittäin tai useita kertoja viikossa ja vähintään neljää rahapelityyppiä pelanneilla verrattuna sitä harvemmin tai vähemmän pelanneisiin • henkilöillä, jotka käyttivät paljon rahaa pelaamiseen: rahapelien koko kulutuksesta 35 % tuli pelaajilta, joilla oli rahapeliongelma (kuvio 6) • nettiarpojen pelaajilla verrattuna pahviarpojen pelaajiin • raha-automaattipelejä Veikkauksen pelisaleissa ja nettisivuilla pelanneilla verrattuna pelipisteiden automaattipelejä pelanneisiin • Veikkauksen etuasiakkailla, erit. Hopea- ja Kulta-asiakkailla • henkilöillä, joilla oli yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolinen pelitili(t) 112 viime kuukauden aikana 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 17
 18. 18. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 18 Kuvio 6 112 viime kuukauden aikana Merkittävä osa rahapelikulutuksesta tulee henkilöiltä, joilla on rahapeliongelma
 19. 19. Miten läheisen rahapeliongelma koskettaa vastaajia? • Vuonna 2019 vastaajista 21 % (noin 790 000 henkilöä) kertoi, että vähintään yhdellä läheisellä oli ollut ongelmallista rahapelaamista. Tämä osuus kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2019. • 14 %:lla oli ollut ongelmallisesti pelaava itselle tärkeä ystävä ja 10 %:lla perheenjäsen. • Läheisen rahapelaamisen aiheuttamien haittojen kokeminen lisääntyi vuodesta 2015 vuoteen 2019. • Yleisimmin koettiin huolta läheisen terveydestä/hyvinvoinnista sekä tunne-elämän kuormittuneisuutta (kuvio 7). 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 19
 20. 20. Yleisimmin koettiin1 huolta pelaavan läheisen terveydestä tai hyvinvoinnista sekä tunne-elämän kuormittuneisuutta 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 20 Kuvio 7 0.3 0.4 0.5 0.5 1 1 1 2 2 4 7 7 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 2 2 2 2 2 4 9 10 0 2 4 6 8 10 12 Fyysistä väkivaltaa, sen seuraamista sivusta tai sen uhkaa Muun rikoksen uhriksi joutumisen, esimerkiksi varkaus tai… Työelämä- tai opiskeluhaitta Kodin tai asunnon menetystä tai sen uhkaa Henkistä väkivaltaa, kuten kiristämistä, painostamista tai… Kielteisiä vaikutuksia terveydentilaanne, kuten uniongelmat,… Huolta oman lapsen terveydestä tai hyvinvoinnista Muita haittoja Muita taloudellisia ongelmia kuten maksuvaikeudet, pelilainat… Parisuhdeongelmia, kuten riidat, epäluottamus, asumusero tai… Muita ihmissuhdeongelmia kuten erimielisyydet, eristäytyminen… Tunne-elämän kuormittuneisuutta, kuten stressiä,… Huolta muun läheisen terveydestä tai hyvinvoinnista 2019 2015 1aikajännettä ei määritelty, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 21. 21. Millä alueilla rahapelejä pelattiin eniten ja missä koettiin eniten haittoja vuonna 2019? • Kymenlaaksossa/Etelä-Karjalassa rahapelaaminen on yleisintä: ml. viikoittainen, vähintään neljän pelityypin ja internetissä pelaaminen. • Päijät- ja Kanta-Hämeessä rahapelaaminen on toiseksi yleisintä. • Internetissä pelaaminen oli yleisintä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. • Vähintään riskitasolla pelanneita oli eniten Pirkanmaalla, jossa oli myös eniten henkilöitä, joiden läheisellä oli ollut ongelmallista rahapelaamista. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 21
 22. 22. Millä alueilla rahapelejä pelattiin vähiten ja koettiin vähiten haittoja vuonna 2019? • Keski-Suomessa rahapelaaminen oli harvinaisinta. Siellä oli myös vähiten henkilöitä, joiden läheisellä oli ollut ongelmallista rahapelaamista. • Uudellamaalla oli vähiten viikoittain rahapelejä pelanneita ja vähiten vähintään riskitasolla pelanneita. • Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla oli vähiten vähintään neljää pelityyppiä pelanneita ja internetissä rahapelejä pelanneita. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 22
 23. 23. Miten digitaalinen pelaaminen ja hyvinvoinnin haasteet liittyvät rahapelaamiseen? • Rahapelaaminen 12 viime kuukauden aikana oli yleisempää henkilöillä, joiden lähipiirissä oli joskus ollut ongelmallisesti rahapelejä pelaava henkilö tai niillä, jotka olivat käyttäneet alkoholia riskitasolla 12 viime kuukauden aikana. • Digitaalisilla peleillä eli digipeleillä tarkoitetaan sellaisia video- , konsoli-, tietokone- tai mobiilipelejä, joita ei pelata rahasta. Toisaalta digipelien pelaaminen, digipeliongelmat ja psyykkinen kuormittuneisuus eivät olleet yhteydessä siihen pelasiko vastaaja rahapelejä vai ei. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 23
 24. 24. Miten peliongelmat, alkoholin riskikäyttö ja psyykkinen kuormittuneisuus liittyvät toisiinsa? Ongelmat kasaantuvat • Jos vastaajan lähipiirissä oli ongelmallisesti rahapelejä pelaava, oli myös vastaajalla todennäköisemmin rahapeliongelma (kuvio 8). • Ongelmallinen digipelaaminen, alkoholin riskikäyttö ja psyykkinen kuormittuneisuus olivat niin ikään yhteydessä rahapeliongelmaan. • Tulokset olivat samansuuntaisia tarkasteltaessa riskitason rahapelaamista. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 24 Kuvio 8 7.0 1.9 13.2 2.9 6.9 2.2 8.4 2.8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Lähipiirissä ollut ongelmallisesti rahapelejä pelaava Ongelmallista digipelaamista 12 viime kk:n aikana (GAS-7) Käyttänyt alkoholia riskitasolla 12 viime kk:n aikana (AUDIT- C) Psyykkinen kuormittuneisuus neljän viime vk:n aikana (MHI-5)
 25. 25. Miten yleisiä digipelaaminen, alkoholin riskikäyttö ja psyykkinen kuormittuneisuus olivat vuonna 2019? • Vastaajista 47 % oli pelannut1 digipelejä (naiset 42 %, miehet 52 %). Digipeleillä tarkoitetaan sellaisia video-, konsoli-, tietokone- tai mobiilipelejä, joita ei pelata rahasta. • Vastaajista 10 % oli ostanut1 vähintään yhden digipelien lisäominaisuuden (kuvio 9). • Vastaajista 1,3 % oli pelannut1 digitaalisia pelejä ongelmallisesti GAS -mittarilla arvioituna (naiset 1,0 %, miehet 1,6 %). Niiden vastaajien osuus, jotka olivat kokeneet digipelaamisensa joskus ongelmalliseksi oli kuitenkin suurempi. • Vastaajista 18 % oli alkoholin riskikäyttäjiä1 (naiset 13 %, miehet 24 %). • Vastaajista 3,6 % koki psyykkistä kuormittuneisuutta neljän viime kuukauden aikana (naiset 5,0 %, miehet 2,2 %). 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 25 112 viime kuukauden aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 26. 26. Virtuaaliset esineet ja pelin sisäinen valuutta olivat yleisimmin ostettuja digipelien lisäominaisuuksia 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 26 5 5 4 3 3 3 2 0 1 2 3 4 5 6 Virtuaaliset esineet Pelin sisäisen valuutan ostaminen Lisätasot peliin Yllätyslaatikot eli loot boxit Pelihahmot Pelin nopeuttaminen Muut lisäominaisuudet Kuvio 9 112 viime kuukauden aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 27. 27. Miten digipeliongelmien, alkoholin riskikäytön ja psyykkisen kuormittuneisuuden yleisyys on muuttunut? • Rahapelaaminen vähintään riskitasolla väheni, mutta digipelaamisensa ongelmalliseksi kokeneiden osuus ei muuttunut vuosien 2015 ja 2019 välillä (kuvio 10). • Alkoholin riskikäyttäjien osuus on pienentynyt molemmilla sukupuolilla vuodesta 2015 vuoteen 2019, mutta miehillä jo vuodesta 2011. • Miesten psyykkinen kuormittuneisuus väheni vuosien 2011 ja 2019 välillä, mutta naisten psyykkinen kuormittuneisuus kasvoi vuosien 2015 ja 2019 välillä (kuvio 11). 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 27 112 viime kuukauden aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 28. 28. Riskitason rahapelaamisen lailla myös alkoholin riskikäyttö on vähentynyt vuodesta 2015 vuoteen 2019 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 28 0 5 10 15 20 25 30 35 2007 2011 2015 2019 NAISET Käyttänyt alkoholia riskitasolla (Audit-C) Pelannut rahapelejä vähintään riskitasolla (SOGS ≥ 1) Kokenut oman digipelaamisensa ongelmalliseksi Rahapeliongelma (SOGS ≥ 3) 0 5 10 15 20 25 30 35 2007 2011 2015 2019 MIEHET Käyttänyt alkoholia riskitasolla (Audit-C) Pelannut rahapelejä vähintään riskitasolla (SOGS ≥ 1) Kokenut oman digipelaamisensa ongelmalliseksi Rahapeliongelma (SOGS ≥ 3) Kuvio 10 112 viime kuukauden aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 29. 29. Psyykkinen kuormittuneisuus on yleistynyt naisilla, mutta vähentynyt miehillä vuodesta 2015 vuoteen 2019 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 29 0 1 2 3 4 5 6 2011 2015 2019 Nainen Kaikki Mies Kuvio 11 MHI-5-mittari; 1neljän viime viikon aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 30. 30. Miten ikä liittyy pelaamiseen, peliongelmiin, alkoholin riskikäyttöön ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen? • Digipelien pelaaminen oli 15−24-vuotiaiden suosiossa, rahapelaaminen hieman vanhempien suosiossa (kuvio 12). • Rahapeliongelmat ja riskitasolla pelaaminen oli yleisintä 18−34-vuotiailla (kuvio 13). • Digipelaamisen ongelmat kasautuivat hieman nuoremmille kuin rahapeliongelmat (kuvio 14). • Alkoholin riskikäyttö oli yleisintä 18−34-vuotiailla (kuvio 15). • Psyykkinen kuormittuneisuus oli yleisintä 15−24-vuotiailla (kuvio 16). 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 30
 31. 31. Digipelaaminen oli 15−24-vuotiaiden suosiossa, rahapelaaminen sitä vanhempien 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 31 0 20 40 60 80 100 15−17 vuotta 18−24 vuotta 25−34 vuotta 35−44 vuotta 45−54 vuotta 55−64 vuotta 65−74 vuotta Pelannut rahapelejä Pelannut digipelejä Kuvio 12 112 viime kuukauden aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 32. 32. Rahapeliongelmat ja riskitasolla pelaaminen oli yleisintä 18−34-vuotiailla 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 32 0 5 10 15 20 25 15−17 vuotta 18−24 vuotta 25−34 vuotta 35−44 vuotta 45−54 vuotta 55−64 vuotta 65−74 vuotta Pelannut vähintään riskitasolla (SOGS ≥ 1) Pelannut vähintään riskitasolla (PGSI ≥ 1) Rahapeliongelma (SOGS ≥ 3) Kokenut oman pelaamisen ongelmalliseksi vähintään joskus Kuvio 13 112 viime kuukauden aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 33. 33. Digipeliongelmat kasautuivat hieman nuoremmille kuin rahapeliongelmat 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 33 0 2 4 6 8 10 12 15−17 vuotta 18−24 vuotta 25−34 vuotta 35−44 vuotta 45−54 vuotta 55−64 vuotta 65−74 vuotta Rahapeliongelma (SOGS ≥3) Pelannut digipelejä ongelmallisesti (GAS-7) Kokenut oman digipelaamisensa ongelmalliseksi vähintään joskus Kuvio 14 112 viime kuukauden aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 34. 34. Alkoholin riskikäyttö oli yleisintä 18−34-vuotiailla 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 34 0 5 10 15 20 25 30 35 40 15−17 vuotta 18−24 vuotta 25−34 vuotta 35−44 vuotta 45−54 vuotta 55−64 vuotta 65−74 vuotta Alkoholin riskikäyttö (Audit-C) Pelannut vähintään riskitasolla (SOGS ≥ 1) Rahapeliongelma (SOGS ≥ 3) Kuvio 15 112 viime kuukauden aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 35. 35. Psyykkinen kuormittuneisuus oli yleisintä 15−24-vuotiailla 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 35 6.3 6.1 4.6 3.7 3.1 2.4 2.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 15−17 vuotta 18−24 vuotta 25−34 vuotta 35−44 vuotta 45−54 vuotta 55−64 vuotta 65−74 vuotta Kuvio 16 MHI-5-mittari; 1neljän viime viikon aikana, osuudet 15–74-vuotiaista vastaajista (%)
 36. 36. Miten rahapelaamiseen suhtaudutaan? • Suhtautuminen rahapelaamiseen1 oli myönteistä vuonna 2015, erityisesti miehillä ja 18–54-vuotiailla. Vuoden 2015 jälkeen asenteet muuttuivat jälleen kielteisemmäksi. • Vuonna 2019 enemmistö vastaajista katsoi, ettei rahapelien pelaamiseen pitäisi kannustaa, että rahapelaamiseen on liikaa mahdollisuuksia ja että pelaaminen on vaaraksi perhe-elämälle. • Enemmistö oli myös sitä mieltä, että ihmisillä on oikeus pelata rahapelejä milloin haluavat, eikä pelaamista ole syytä kieltää. • Vuosien 2011 ja 2019 välillä asenteet ovat pysyneet ennallaan, paitsi • 18–34-vuotiaiden asenteen ovat muuttuneet kielteisemmiksi • 55–64-vuotiaiden asenteen ovat muuttuneet suopeammiksi 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 36 1Attitudes Towards Gambling Scale (ATGS-8)
 37. 37. Mitä mieltä suomalaiset ovat rahapelaamisen yksinoikeusjärjestelmästään ja pelihaitoista? • Enemmistö vastaajista (72 %) piti yksinoikeusjärjestelmää hyvänä tapana rajoittaa rahapelihaittoja ja noin joka viides (21 %) oli päinvastaista mieltä. • Yksinoikeusjärjestelmän kannatus haittojen ehkäisijänä oli suurinta vuonna 2015, jonka jälkeen vuonna 2019 se palautui vuoden 2007 tasolle. • Vastaajista 68 % oli sitä mieltä, että rahapelien ongelmapelaaminen on vakava ongelma Suomessa. • Rahapelien ongelmapelaamista vakavana ongelmana pitäneiden osuus kasvoi vuosien 2015 ja 2019 välillä. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 37
 38. 38. Mitä mieltä ollaan rahapelaamisen rajoituksista, estoista ja markkinoinnista? Vuonna 2019 • Vastaajista 52 % kannatti ja 22 % vastusti päätöstä rahapeliautomaattien sijoittamiseksi erillisiin pelisaleihin ja kannatus on kasvanut vuodesta 2015. • Vastaajista 66 % kannatti ja 15 % vastusti pakollista tunnistautumista rahapeliautomaatteja pelattaessa. • Vastaajista 61 % oli tyytyväisiä Veikkauksen mainontaan, mutta 32 % koki sen liian runsaaksi. • Vastaajista 54 % oli tyytyväisiä yksinoikeusjärjestelmän ulkopuoliseen rahapelien mainontaan Suomessa, mutta 25 % koki sen liian runsaaksi. • Vastaajista 29 % kannatti ja 36 % vastusti ulkomaisten peliyhtiöiden toiminnan estämistä Suomessa. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 38
 39. 39. Yhteenveto tuloksista (1/2) • Rahapelaaminen on edelleen yleistä Suomessa, mutta se on muuttunut aikaisempaa satunnaisemmaksi. • Vaikka rahapeliongelman yleisyys ei ole muuttunut, on riskitason rahapelaaminen vähentynyt. • Huomattava osa rahapelikulutuksesta tulee henkilöiltä, joilla on rahapeliongelma. • Internetissä tapahtuva pelaaminen on lisääntynyt. Merkittävä osa rahapelaamisesta tapahtuu kuitenkin edelleen muualla kuin internetissä. • Ulkomaisten rahapelien pelaajien osuus on kasvanut hieman. Näistä pelaajista lähes kaikki olivat pelanneet myös Veikkauksen rahapelejä. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 39
 40. 40. Yhteenveto tuloksista (2/2) • Ongelmat kasautuvat: läheisen peliongelma, ongelmallinen digipelaaminen, alkoholin riskikäyttö ja psyykkinen kuormittuneisuus olivat yhteydessä sekä rahapeliongelmaan että riskitasolla pelaamiseen. Näitä yhdistää myös se, että eri ikäryhmiä vertailtaessa ne ovat kaikki yleisiä 18–24-vuotiailla. • Vuosi 2015 erottui sekä aktiivisen rahapelaamisen, riskitason pelaamisen yleisyyden että rahapelaamiseen myönteisen suhtautumisen näkökulmasta. • Vaikka yksinoikeusjärjestelmän kannatus näyttää laskeneen, on sen kannatus edelleen vankka. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 40
 41. 41. Suomalaisten rahapelaaminen työryhmä • Erikoistutkija Anne Salonen, THL, vastuututkija/projektipäällikkö • Email: anne.salonen@thl.fi • Puh. 029 524 8125 • Twitter: @AnneHSalonen • Tutkija Kalle Lind, THL • Tutkija Heli Hagfors, THL • Erikoistutkija Sari Castren, THL • Tilastotutkija Jukka Kontto, THL • Viestinnän asiantuntija Sanna Wuorio, THL 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 41
 42. 42. Lisätietoa • Anne Salonen & Heli Hagfors: Rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet - Suomalaisten rahapelaaminen 2019. THL Tilastoraportti 24/2020. • Anne Salonen, Heli Hagfors, Kalle Lind, Jukka Kontto: Rahapelaaminen ja peliongelmat - Suomalaisten rahapelaaminen 2019. THL Tilastoraportti 08/2020. • Salonen A & Raisamo S. Suomalaisten rahapelaaminen 2015. Rahapelaaminen, rahapeliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet 15–74-vuotiailla. THL. Raportti 16/2015, Helsinki. • Turja T, Halme J, Mervola M, Järvinen-Tassopoulos J, Ronkainen J-E. Suomalaisten rahapelaaminen 2011. Tilastoraportti 14/2012. THL. Helsinki. • Aho P & Turja T. Suomalaisten rahapelaaminen 2007. STM ja Taloustutkimus. 2007. Helsinki. 15.12.2020Salonen, Hagfors, Lind, Castrén & Kontto 2020 / Suomalaisten rahapelaaminen 2019 42

×