29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 1
Medling vid brott och tvistemål
i Finland
Teorin bakom medling
• Den reparativa rättvisan
• Den fredliga, humana och samtalande, kollektiva rättvisan
som tar i beak...
Lagstadgad tjänst
Lag om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005),
• Den misstänkte och brottsoffret eller tviste...
Ledning, styrning och övervakning av
medlingen
• Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) leder, styr och övervakar
medling...
Medlingstjänsternas administrativa
organisation
Social- och hälsovårdsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd
Tjänste...
Medlingens syfte
• Parterna deltar aktivt och har en möjlighet att
påverka de avgöranden som fattas.
• Hjälpa parterna att...
Medlingstjänst fås
• Vid medlingsbyråerna överallt i Finland.
Det finns 19 tjänsteleverantörer 19, som
har 30 avdelningar....
Medlingsinitiativ kan tas av
• Part i brottet eller tvisten.
• Vårdnadshavare eller intressebevakare.
• Polis, åklagare el...
De vanligaste brotten och tvisterna som
kommer till medling
• Egendomsbrott
• Skadegörelsebrott
• Misshandelsbrott
• Brott...
Förutsättningar för medling
• Före medlingen ska parterna ges tillräcklig
information om medlingen och dess betydelse, der...
Förutsättningar för medling
• Medling vid brott mot minderårig får inte ske om
offret på grund av brottets art eller offre...
Beredning av medlingen
medlingsbyråns yrkespersonal
förlikning
och
avtal
initiativtillmedling
ej förut-
sättningar till
me...
Medling vid brottmål
• När medlingsbyrån fått medlingsinitiativet, skaffar den med parternas medgivande de handlingar
som ...
Beredning av medlingen
medlingsbyråns yrkespersonal
förlikning
och
överens
kommelse
initiativtillmedling
ej förut-
sättnin...
Medling vid tvist
• När medlingsbyrån mottagit medlingsinitiativet, försäkrar den sig om att
förutsättningarna för medling...
Medlingens betydelse i straffprocessen
• Vid medlingen utreds inte skuldfrågor eller
straffrättsliga påföljder.
• Om det g...
Medlingens betydelse i straffprocessen
• Medlingen kan ha följande konsekvenser: man
avbryter förundersökningen, beslutar ...
Medling
Brottets offer och den misstänkte (de misstänkta)
medlarna
processen upphör
i mä-brottmål* om det
inte finns
straf...
Medling i brott- och tvistemål 2015
• Sammanlagt 12 523 brott- och tvistemål hänvisades till medling.
• Antalet brott- och...
Brott- och tvistemål som hänvisades till medling
2007−2015
29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 20
Källa:...
Initiativ till medling indelade i brottmål enligt
huvudklasser samt andelen tvistemål 2014 och 2015, %
29.6.2016 Copyright...
Andelen våldsbrott i nära relationer av de brott och tvistemål som
överlämnats till medling enligt regionförvaltningsverke...
• Verkar som en led mellan parterna där de kan berätta om sina
erfarenheter, känslor och ersättningskrav som brottet gett ...
Medlingens nytta?
• Parterna ges möjlighet att påverka behandlingen av sitt
ärende, de avgöranden som görs i ärendet och d...
När går det inte att medla?
• Om det framgår att samtycket till medlingen inte varit frivillig.
• Om den ena parten utövar...
• Lag om medling vid
brott och vissa
tvister (1015/2005)
• www.stm.fi
• www.thl.fi/sovittelu
• www.thl.fi/medling
29.6.201...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Medling vid brott och tvistemål i Finland

1,218 views

Published on

Medling vid brott och tvistemål i Finland
Kommunikations- och påverkningsgruppen för medling vid brott och tvister

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,218
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Medling vid brott och tvistemål i Finland

 1. 1. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 1 Medling vid brott och tvistemål i Finland
 2. 2. Teorin bakom medling • Den reparativa rättvisan • Den fredliga, humana och samtalande, kollektiva rättvisan som tar i beaktande människorelationerna och känslorna. • Det centrala är att ha siktet på framtiden. • Det primära är att gottgöra offret, att återinföra gärningsmannen och offret som aktiva medlemmar i samhället samt att stärka samfundens och samhällets värden. • Ur ett bredare perspektiv är alla sådana förfaranden reparativ rättvisa med vilka brottskador kan rättas till, konflikter mellan människor lindras, parternas tillfredsställelse ökas eller deras ställning förbättras. • Grundläggande värden är parternas aktivitet, att rätta till materiella och psykiska skador, att göra det möjligt för gärningsmannen att ta ansvar samt att söka kreativa sätt att lösa problem. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 2
 3. 3. Lagstadgad tjänst Lag om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005), • Den misstänkte och brottsoffret eller tvistens parter får möjlighet att behandla det skedda i närvaro av medlare. • Ett alternativt eller kompletterande förfarande till ett straffrättsförfarande. • En opartisk och konfidentiell tjänst – den medlande personalen har tystnadsplikt. • En frivillig och kostnadsfri tjänst. • Tjänsten är tillgänglig i medlingsbyråer i hela Finland. • Som medlare verkar frivilliga personer som utbildats och valts för uppgiften och de leds och stöds av anställda vid medlingsbyrån. • Skuldfrågor behandlas inte vid medlingen. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 3
 4. 4. Ledning, styrning och övervakning av medlingen • Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) leder, styr och övervakar medlingsverksamheten. • Delegationen för medling vid brott styr, följer upp, drar upp riktlinjerna och främjar medlingens riksomfattande och internationella utveckling och verksamhet. • Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar för ordningen, koordineringen och utveckling av medlingstjänster. THL skriver avtal med tjänsteleverantörer, samt styr, ger råd och övervakar medlingsbyråerna vid tillhandahållandet av tjänsterna. THL svarar också för ordningen av kompletterande utbildning för personer som deltar i medlingsverksamheten samt fördelar till medlingsbyråerna den ersättning som staten beviljat för ordnande av medlingstjänster och övervakar hur statens ersättning används. THL också svarar för statistikföringen. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 4
 5. 5. Medlingstjänsternas administrativa organisation Social- och hälsovårdsministeriet Institutet för hälsa och välfärd Tjänsteleverantörer för medlingen (19 st) 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 5 Delegationen för medling vid brott
 6. 6. Medlingens syfte • Parterna deltar aktivt och har en möjlighet att påverka de avgöranden som fattas. • Hjälpa parterna att finna sinsemellan sådana lösningar som utgår från deras behov och målsättningar och som tillfredsställer dem samt metoder för att gottgöra orsakade skador. • Den misstänkte tar ansvar för sin gärning. • Offret gottgörs eller ersätts de orsakade skadorna. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 6
 7. 7. Medlingstjänst fås • Vid medlingsbyråerna överallt i Finland. Det finns 19 tjänsteleverantörer 19, som har 30 avdelningar. • Kommun eller en annan offentlig eller privat tjänsteleverantör kan tillhandahålla tjänster. • Information om medlingstjänsterna i varje region fås av de lokala medlings- byråerna. • Alla medlingsbyråers kontaktuppgifter finns på THL:s webbtjänst http://www.thl.fi/medling. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 7
 8. 8. Medlingsinitiativ kan tas av • Part i brottet eller tvisten. • Vårdnadshavare eller intressebevakare. • Polis, åklagare eller annan myndighet. • Endast en polis eller åklagare får ta initiativ till medling vid brott där det har brukats våld mot den misstänktes make, maka, barn, förälder eller mot någon annan i liknande närstående förhållande. • Medlingsinitiativet kan lämnas in vid den närmaste medlingsbyrån. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 8
 9. 9. De vanligaste brotten och tvisterna som kommer till medling • Egendomsbrott • Skadegörelsebrott • Misshandelsbrott • Brott som berör hemfrid • Ärekränkning • Olika slags tvistemål 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 9
 10. 10. Förutsättningar för medling • Före medlingen ska parterna ges tillräcklig information om medlingen och dess betydelse, deras rättigheter och ställning. • Parterna ska förstå innebörden i medlingen och i de avgöranden som fattas i den. • Parterna ska ge sitt personliga och frivilliga samtycke. • Parterna kan återta sitt samtycke när som helst. • Även en person som är yngre än 18 år ska ge sitt personliga samtycke. Detta krävs också av hans eller hennes vårdnadshavare eller andra lagliga företrädare. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 10
 11. 11. Förutsättningar för medling • Medling vid brott mot minderårig får inte ske om offret på grund av brottets art eller offrets ålder har behov av särskilt skydd. • En omyndigförklarad person som nått myndighetsålder får delta i medling om han eller hon förstår ärendets innebörd och ger sitt personliga samtycke. • Sådana tvister kan medlas i vilka åtminstone en part är en fysisk person och tvisten med beaktande av dess föremål och yrkanden i ärendet är ringa. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 11
 12. 12. Beredning av medlingen medlingsbyråns yrkespersonal förlikning och avtal initiativtillmedling ej förut- sättningar till medling Medlingens initiativ- tagare: - part i brottet - vårdnads- havare - intresse- bevakare - polis - åklagare - annan myndighet uppföljning av avtalet Medling Brottets offer och den misstänkte (de misstänkta), medlarna varken förlikning eller avtal meddelandeommedlingens gångochslutresultatet tillinitiativtagaren kopia av avtalet skickas vid behov till polisen eller åklagaren Medlingsprocessen vid brottmål ©Kalevi Juntunen 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 12
 13. 13. Medling vid brottmål • När medlingsbyrån fått medlingsinitiativet, skaffar den med parternas medgivande de handlingar som hör till medlingen, försäkrar sig om att förutsättningarna för medling enligt lagen föreligger och att ärendet lämpar sig för medling och fattar i ärendet ett överklagbart, skriftligt beslut och sänder det till parterna. • Om det inte föreligger förutsättningar för medling ska initiativtagaren informeras om detta. • När medlingsbeslutet är positivt väljer medlingsbyråns yrkespersonal medlarna. • Medlarna tar kontakt med parterna och förbereder de separata och gemensamma mötena och ansvarar för genomförandet av medlingarna. • Medlingsbyråerna meddelar att vårdnadshavaren, intressebevakaren, ett biträde, eller en stödperson . Vid behov anskaffar medlingsbyrån en tolk . • Medlingen kan leda till förlikning och avtal eller den kan avbrytas. Om medlingen avbyts, uppstår varken förlikning eller avtal. • Om man i medlingen kommer fram till en förlikning och avtal, fogas en uppföljningstid vid behov till avtalet. • Ett meddelande om medlingens slutresultat och en kopia av avtalet sänds till myndigheten som tog initiativet, som sedan fattar beslut om hur ärendet går vidare i polisundersökning eller straffrättsförfarande. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 13
 14. 14. Beredning av medlingen medlingsbyråns yrkespersonal förlikning och överens kommelse initiativtillmedling ej förut- sättningar till medling Medlingens initiativ- tagare: - part i brottet - vårdnads- havare - intresse- bevakare - polis - åklagare - annan myndighet uppföljning av överenskommelse Medling parterna i tvisten medlarna varken förlikning eller överenskommelse meddelandeommedlingens gångochslutresultatet tillinitiativtagaren Medlingsprocessen vid tvistemål ©Kalevi Juntunen 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 14
 15. 15. Medling vid tvist • När medlingsbyrån mottagit medlingsinitiativet, försäkrar den sig om att förutsättningarna för medling enligt lagen föreligger och bedömer skilt för varje ärende om det lämpar sig för medling, fattar ett överklagbart, skriftligt beslut och sänder det till parterna för kännedom. • Om ett positivt medlingsbeslut fattas i ärendet väljer medlingsbyråns yrkespersonal medlarna i ärendet. • Medlarna tar kontakt med parterna och förbereder de separata och gemensamma mötena och ansvarar för genomförandet av medlingarna. • Medlingsbyråns yrkespersonal meddelar att vårdnadshavaren, intressebevakaren, en stödperson, ett biträde och en tolk kan delta i medlingen. • Medlingen kan leda till avtal, delavtal eller den kan avbrytas. • Till överenskommelserna fogas vid behov en uppföljningstid. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 15
 16. 16. Medlingens betydelse i straffprocessen • Vid medlingen utreds inte skuldfrågor eller straffrättsliga påföljder. • Om det gäller ett målsägandebrott och målsägaren avstår från straffanspråk i medlingen, går ärendet inte vidare till rättsprocess, utan dess behandling upphör. • Om åklagaren fattar beslut om åtalseftergift, upphör ärendets behandling. • Om åklagaren väcker åtal, går ärendet vidare till domstol, som beslutar om straff. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 16
 17. 17. Medlingens betydelse i straffprocessen • Medlingen kan ha följande konsekvenser: man avbryter förundersökningen, beslutar om åtalseftergift, avstår från att döma till straff eller förmildrar det samt förmildrar straffskalan eller byter ut straffart. • Om det gäller ett brott som lyder under allmänt åtal, går ärendet vidare för åtalsprövning till åklagaren som kan väcka åtal eller fatta beslut om åtalseftergift. En uppnådd förlikning leder inte alltid till att åklagaren avstår från åtal eller en mildare dom. • Om målsägaren avstår från straffyrkande kan han eller hon inte längre förnya det. • Medlingsbyrån följer vid behov upp om avtalet uppfylls. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 17
 18. 18. Medling Brottets offer och den misstänkte (de misstänkta) medlarna processen upphör i mä-brottmål* om det inte finns straffyrkande Åklagare Domstol boe* -processen upphör -Vid behov uppföljning och fast- ställande av överenskommelsen i medlingsbyrån - straff - inget straff - fastställande av överenskommelse (kan överklagas) Förlikning och överenskommelse i brott Åtalsyrkande om aå-brott* Ingen överenskommelse mä = målsägare aå = under allmänt åtal boe = beslut om åtalseftergift Medlingens betydelse i straffprocessen ©Kalevi Juntunen 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 18
 19. 19. Medling i brott- och tvistemål 2015 • Sammanlagt 12 523 brott- och tvistemål hänvisades till medling. • Antalet brott- och tvistemål som hänvisades till medling ökade med 9,5 procent jämfört med 2014. • Av alla brott- och tvistemål som hänvisades till medling var 52 procent våldsbrott. • Andelen brott i nära relationer som hänvisats till medling av alla brott och tvistemål var 18 procent. • Det genomsnittliga priset på medling i ett brott- och tvistemål för samhället var 522,40 euro. • Av de brottsmisstänkta var 36 procent yngre än 21 år. Andelen brotssmisstänkta som var yngre än 15 år var 11 procent. • www.thl.fi/statistik/medlingvidbrott Statistikrapport 12/2016 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 19
 20. 20. Brott- och tvistemål som hänvisades till medling 2007−2015 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 20 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål –statistikrapport.
 21. 21. Initiativ till medling indelade i brottmål enligt huvudklasser samt andelen tvistemål 2014 och 2015, % 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 21 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål –statistikrapport. *) Tillgrepp omfattar stöldbrott, bedrägeri, förskingring och olovligt brukande. **) De våldsbrott i nära relationer som meddelas för statistiken omfattar endast brott mot liv och hälsa, inte till exempel ärekränkningar i nära relationer. ***) Våldsbrotten omfattar lindrig misshandel, misshandel, grov misshandel och rån. Våldsbrotten i nära relationer presenteras särskilt i diagrammet.
 22. 22. Andelen våldsbrott i nära relationer av de brott och tvistemål som överlämnats till medling enligt regionförvaltningsverkens regionindelning, 2014 och 2015, % 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 22 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål –statistikrapport.
 23. 23. • Verkar som en led mellan parterna där de kan berätta om sina erfarenheter, känslor och ersättningskrav som brottet gett upphov till. • Bygger upp växelverkan mellan människorna. • Parterna ges möjlighet att bli hörda – främjar återhämtningen från det skedda. • Den misstänkte ges möjlighet att ta ansvar för sina gärningar. • Den skadelidande får möjlighet till gottgörelse eller ersättning för skadan. • Offret ges möjlighet att återfå förlorad känsla av trygghet. • Förmildrar eller rättar till skador som brottet eller tvisten orsakat.. • Parterna får information om stöd- och fortsatta tjänster. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 23 Medlingens nytta?
 24. 24. Medlingens nytta? • Parterna ges möjlighet att påverka behandlingen av sitt ärende, de avgöranden som görs i ärendet och dess fortsatta behandling. • Påskyndar behandlingen av brott- och tvistemål. • Stärker människovärdet, självkänslan, respekten mellan människor och välbefinnandet. • Stärker samfundens och samhällets värden. • Minskar återfallsbrottslighet. • Underlättar belastningen av påföljdssystemet. • Gör det möjligt att utveckla påföljdssystemet. • Främjar respekten för allmän ordning och rättsprinciperna. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 24
 25. 25. När går det inte att medla? • Om det framgår att samtycket till medlingen inte varit frivillig. • Om den ena parten utövar påtryckning mot den andra under medlingen eller för att nå en överenskommelse. • Om den misstänkte inte bekräftar de huvudsakliga sakförhållandena i händelseförloppet och om medlingen inte ligger i offrets intresse. • Om den ena parten är rädd för den andra och inte vågar framföra de ärenden han eller hon vill i det gemensamma medlingsmötet. • Om den ena parten inte har krafter att möta den andra. • Om medlingen strider mot en minderårigs intressen. • Om det ingår komplicerade juridiska frågor i ärendet. • Om det är frågan om en tvist där värdet av skadorna som tvisten orsakat är ringa. 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 25
 26. 26. • Lag om medling vid brott och vissa tvister (1015/2005) • www.stm.fi • www.thl.fi/sovittelu • www.thl.fi/medling 29.6.2016 Copyright: Institutet för hälsa och välfärd 26

×