Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalihuollon vanhojen tietojen arkistointi, edellytykset, määritykset ja erot terveydenhuoltoon 6.3.2018

555 views

Published on

Sosiaalihuollon vanhojen tietojen arkistointi, edellytykset, määritykset ja erot terveydenhuoltoon 6.3.2018, Maarit Rötsä, THL/OPER

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiaalihuollon vanhojen tietojen arkistointi, edellytykset, määritykset ja erot terveydenhuoltoon 6.3.2018

 1. 1. Sosiaalihuollon vanhojen tietojen arkistointi Edellytykset, määritykset ja erot terveydenhuoltoon 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 6.3.2018
 2. 2. Esitykseni tänään • Yleistä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotosta • Tietojen tallennustapa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt • Vanhojen tietojen arkistoinnin erot sosiaali- ja terveydenhuollossa 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 2
 3. 3. Yleistä • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tuotanto auennut 12.2.2018 • Arkisto on käyttöönotettavissa sekä julkisille että yksityisille • Yksityiset voivat arkistoida niitä asiakirjoja, joissa se on itse rekisterinpitäjänä • Tällä hetkellä puhutaan I-vaiheen käyttöönotosta • Asiakirjat on rekisterinpitäjän omaan käyttöön, ei luovuteta • Ei edellytä Kanta-informointia tai suostumusten/kieltojen hallintaa • Arkisto palauttaa Asiakastiedon koosteen, tiedonhallintapalvelu ei käytössä • Nämä palvelut EIVÄT ole vielä käytössä - Omakanta - Ostopalveluvaltuutukset - kysely- ja välityspalvelu 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 3
 4. 4. 2018 2019 Yhteistestaus Tuotantokäyttö helmikuu syyskuu helmikuu syyskuu 1. yhteistestausjakso Muiden aikataulu Pilottien aikataulu Kaikille avoin tuotannonaikainen toiminta 2. yhteistestausjakso Asiakastestausympäristö on käytettävissä 3. yhteistestausjakso 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 4
 5. 5. Käyttöönotot tapahtuvat käyttöönoton aalloissa • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon tullaan erillisen ilmoittautumisen kautta. • Käyttöönottoaaltoja on aikataulutettu 4 vuosille 2018-2019 • Nyt julkaistu aikataulu koskee ennen vuotta 2020 tehtäviä käyttöönottoja • Sisältönä voivat olla myös vain pelkät vanhat asiakirjat 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 5
 6. 6. Käyttöönottojen aikataulu ja ohjattu tuki (silloin kun organisaatio liittyy jo sertifioidulla järjestelmällä) 1. aalto 2. aalto 3. aalto 4. aalto Tuotantokäytön aloitus 9-12/2018 1-4/2019 5-8/2019 9-12/2019 Toimintatapakoulutuksiin osallistuminen 5/2018 10/2018 2/2019 5/2019 THL:n ja Kelan järjestämä valmistelutilaisuus organisaatiolle ja IT-toimittajalle 3/2018 8/2018 1/2019 3/2019 Organisaatio ilmoittautuu THL:lle Viimeistään 2/2018 Viimeistään 7/2018 Viimeistään 11/2018 Viimeistään 2/2019 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 6
 7. 7. 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 7
 8. 8. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistonkäyttöönotto: Sote-organisaatio ESIVALMISTELUT •Tutustu - kanta.fija www.thl.fi/sostiedonhallinta - järjestelmän ja organisaationKanta- vaatimuksiin•Osallistu valmistelutilaisuuteen •Tarkista oman tietojärjestelmänValmistele Kant Kanta-valmius • a- palveluihinliittymine n HALLINNOLLINEN KÄYNNISTÄMINEN •Teeliittymispäätös •Käynnistä projekti •Ilmoittaudu käyttöönoton aaltoon: kantapalvelut@thl.fi KÄYTTÖÖNOTTO •Hanki Katso-tunniste •Hae Kanta-palvelujen asiakkuutta •Hyväksy palvelukuvaus jaanna palvelun käyttöönotossa tarvittavattiedot, tai teemuutosilmoitus •Järjestäkäyttöönottokoe •Aloita arkistointi sertifioidullajärjestelmällä TUOTANTOAIKAISEN TOIMINNAN SEURANTA •Seuraa häiriötilanteita •Varmistatietoturva- ja tietosuojataso •Varmistaaktiivinen lokiseuranta •Ylläpidä osaamista TEKNINEN VALMISTAUTUMINEN •Viritä tietojärjestelmä tukemaan uusia toimintatapoja •Teejärjestelmän testausta asiakastestiympäristössä •Valitse tekninenliittymismalli •Päivitä tietoliikenneja laitteisto •Hanki varmennekortit ja muut varmenteet SUUNNITTELE JATOTEUTA TOIMINTATAPOJEN UUDISTAMINEN •Uudet kirjaamiskäytännöt •Palveluprosessit •Sosiaalihuollon palvelutehtävät ja sosiaalipalvelut •Asian- jaasiakkuudenhallinta •Käyttöoikeudet •Tietosuoja jatietoturva •Kanta-palvelujen käyttö 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 8
 9. 9. • I-vaiheessa liittyvä järjestelmä • I-vaiheessa arkistoiva sovellus tai palvelu (ei ammattilaisten käytössä) • I-vaiheessa tallentava järjestelmä (osana asiakastyötä) • I-vaiheessa katseleva järjestelmä (esim. arkistoivan sovelluksen rinnalle) 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 9 Millä eri tavoin arkiston voi ottaa käyttöön? tietojärjestelmäprofiilit
 10. 10. 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/tietojarjestelmien-maarittelyt 10
 11. 11. Mitä tietoja voidaan tallentaa I- vaiheessa? I-vaiheen asiakirjat Vanha asiakirja 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 11 Asia- asiakirjat Asiakkuus- asiakirja Lastensuojelu Päihdehuolto Vammaispalvelut Perheoikeudelliset palvelut - Adoptioneuvonta - Isyyden selvittäminen jne.. Ikäihmisten palvelut Työikäisten palvelut Lapsiperheiden palvelut Asiakasasiakirja PDF/AtaiXHTMLJSON
 12. 12. Käyttöönotossa toteutettavat määrittelyt • Asiakirjarakenteet ja tietokomponenttikirjasto • Huomioi myös lukuohje • Sosiaalihuollon palveluprosessit ja sosiaalipalvelujen luokitus • Ks. myös esim. vuoden 2016 palvelutehtävien mukaiset prosessikuvaukset ja sitä tukeva tukimateriaali • Asiakastiedon arkiston määrittelyt 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 12
 13. 13. Esim: Metatietomalli Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli (Kanta.fi) 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 13
 14. 14. Käyttöönotossa sovellettavat määräykset 1/2 • Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta 1/2016 • Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 1/2017 • Määräys omavalvontasuunnitelmaan sisällytettävistä selvityksistä ja vaatimuksista (tietoturva ja tiedonhallintasuunnitelma) 2/2015 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 14
 15. 15. Käyttöönotossa sovellettavat määräykset 2/2 • Määräys Olennaisista tietoturvavaatimuksista A-luokan järjestelmille 1/2015 • HUOM! Ks. Lukuohje A-luokan tietojärjestelmien olennaisten tietoturvavaatimusten soveltamisesta sosiaalihuollossa • Määräys sote-tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista 2/2016 • HUOM! Liite 3 d 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 15
 16. 16. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto • Ei ole yhtä tapaa ottaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa käyttöön! • Tavoitteena on mahdollistaa organisaation omaa kehittämistä tukevia tapoja • Tavoitteena on tukea sote-uudistusta ja uudenlaisen palvelujärjestelmän toteuttamista organisaatiolähtöisesti • Vanhojen tietojen arkistoinnin vaatimukset riippuvat myös valittavasta tietojärjestelämprofiilista 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 16
 17. 17. Erot sosiaali- ja terveydenhuollon vanhojen tietojen arkistoinnissa 6.3.2018Maarit Rötsä / THL, OPER 17
 18. 18. Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Palvelut Kanta-palveluissa Potilastiedon arkisto ja Vanhojen potilasasiakirjojen arkisto on omat palvelut, joihin on omat palvelupyyntönsä ja asiakirjojen palautusmekanismit Asiakastiedon arkistoon tallennetaan molemman tyyppisiä asiakirjoja. I- vaiheen ja vanhan asiakirjan tallentamiseen on omat palvelupyyntönsä mutta hauissa ei tehdä eroa kumpaa tyyppiä haetaan/palautetaan. ”Toimintalogiikka” Ensin normaali liittyminen potilastiedon arkistoon Tuetaan migraatioita ja mahdollistetaan aloittaminen vanhoilla tiedoilla Validointipalvelu Toimii eritavalla kuin uusissa potilasasiakirjoissa. Tarkistaa vain rakenteen. On käytössä ja käytetään samalla tavoin kuin ”normaali” aineisto. Tarkistaa vain rakenteen. Tallennusmuoto PDF/A, CDA R1, CDA R2/tekstimuoto, xhtml, Dicom (kuvantaminen) PDF/A tai XHTML Yhden asiakirjan max koko 1 MB 15 MB 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 18
 19. 19. Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Aineiston ikä Pääasiassa ”oikeasti vanhoja” asiakirjoja Ennen liittymistä syntyneet tiedot ovat ”vanhoja” Tallennettavien asiakirjojen määrä Karkea arvio, että n. 1/3 th massoista Aineiston muodostaminen - Lähdejärjestelmän toimittaja toimittaa Konversiotoimittajalle ”materiaalit”, joka toimittaa arkistokelpoiset potilasasiakirjat (ml. Palvelutapahtumat) Kelalle - TAI: Konversiotoimittaja menee itse vanhaan tietokantaan ja muodostaa sieltä arkistokelpoiset asiakirjat - Lähdejärjestelmän toimittaja toimittaa konversiotoimittajalle ”materiaalit” tai mahdollistaa pääsyn lähdejärjestelmään - Konversiotoimittaja tuottaa palvelun tai sovelluksen, jota kautta ne välitetään viestintävälityksen kautta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon Tiedon siirto Vaihtoehtoina - sftp-siirto (viestinvälitys, jossa Kela hakee toimittajan palvelimelta) - Levylaitesiirto Käytössä normaali viestinvälitys - Toimija toimittaa rajapinnan kautta (SOAP) 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 19
 20. 20. Kiitos Käyttönottoja koskevat kysymykset: kantapalvelu@thl.fi Tieto- ja toimintamäärittelyjä koskevat kysymykset: sostiedonhallinta@thl.fi kanta@kanta.fi asiakastestipalveluun liittyminen, yleiset Kanta-palvelujen asiakkuutta ja palvelujen käyttöönottoa koskevat kysymykset kantakehitys@kanta.fi määrittelyt, ohjelmistokehitys, ilmoittautuminen kyselytuntien jakelulistaan, kyselytunneille lähetettävät kysymykset yhteistestaus@kanta.fi yhteistestaukseen ilmoittautuminen ja yhteistestaukseen liittyvät kysymykset 6.3.2018 Maarit Rötsä / THL, OPER 20

×