Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa

44 views

Published on

Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa

 1. 1. Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa
 2. 2. Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa noudatetaan yleisiä kansallisia sähköisen lääkemääräyksen toimintamalleja.  Kotihoito varmistaa potilaan henkilöllisyyden hoitosuhteen alussa  Huumausainelääkemääräykseen voidaan kirjata kotihoidon potilaan tunnistamistavaksi Muu ja tieto Potilas tunnetaan.  Lääkehoidon vaihtoehtoisia toteuttamistapoja on useampia:  Lääkehoito potilaan kirjallisella suostumuksella  Annosjakeluna apteekista  potilas itse tai joku muu henkilö potilaan puolesta (esim. omainen)  Lääkehoito ilman potilaan organisaatiolle antamaa suostumusta 2
 3. 3. Lääkehoito potilaan kirjallisella suostumuksella 1/4 Kotihoidon, terveydenhuollon ja apteekin toteuttama potilaan lääkehoito sähköisillä resepteillä edellyttää potilaan kirjallista suostumusta kaikille toimijoille  Potilaalta pyydetään suostumus organisaation edustajalle lomakkeella: SUOSTUMUS / Palveluasumisen tai kotihoidon asiakas  Suostumus annetaan palvelujen tuottajan edustajalle, terveydenhuollolle ja apteekille  Suostumus on voimassa toistaiseksi.  Suostumus uusitaan, jos suostumuksessa mainitut osapuolet muuttuvat. 3
 4. 4. Lääkehoito potilaan kirjallisella suostumuksella 2/4 Kotihoidossa/palveluasumisessa voidaan lääkitystä muuttaa ilman lääkärin vastaanottoa  Hoitaja arvioi, että potilaan lääkitystä pitäisi muuttaa.  Hoitaja viestii havaintonsa lääkärille ja sisällyttää viestiin tiedon potilaan suostumuksesta  Lääkäri tekee tarvittavat muutokset potilaan lääkitykseen ja sähköisiin resepteihin.  Lääkäri viestii muutoksista tarvittaessa hoitajalle. Muutokset hoitaja näkee myös potilaan lääkitystiedoista.  Tarvittaessa lääkkeen määrääjä voi mitätöidä potilaan sähköisen reseptin. 4
 5. 5. Lääkehoito potilaan kirjallisella suostumuksella 3/4 Uudistaminen  Uudistamisen käynnistämisestä voi vastata joko kotihoito tai apteekki potilaan voimassaolevalla suostumuksella  Kun kotihoito on vastuullinen toimija uudistamispyynnön tekemisessä:  Hoitaja toteaa potilaan sähköisen reseptin uudistamistarpeen.  Hoitaja kohdistaa pyynnön lääkärille sekä merkitsee pyyntöön potilaan suostumuksen kaikkien Reseptikeskuksen tietojen katseluun, jos potilastietojärjestelmä ei tee sitä automaattisesti.  Kun apteekki on vastuullinen toimija uudistamisessa:  Apteekki toteaa potilaan sähköisen reseptin uudistamistarpeen ja lähettää uudistamispyynnön potilaan suostumuksen osoittamaan terveydenhuollon toimintayksikön palveluyksikköön.  Apteekki merkitsee pyyntöön potilaan suostumuksen Reseptikeskuksen tietoihin.  Lääkäri käsittelee sähköisen reseptin uudistamispyynnön.  Kun lääkäri ei uudista sähköistä reseptiä, hän ilmoittaa siitä kotihoidon hoitajalle.  Hoitaja viestii potilaalle sekä apteekkiin mahdollisesta hylkäämisestä. 5
 6. 6. Lääkehoito potilaan kirjallisella suostumuksella 4/4 Lääkkeiden noutaminen apteekista  Kotihoito noutaa lääkkeet apteekista tai apteekki toimittaa lääkkeet kotihoitoon. Käytäntö riippuu kotihoidon ja apteekin välisestä sopimuksesta. 1. Kotihoidon työntekijä todistaa apteekissa oikeutensa lääkkeiden noutamiseen kotihoidon henkilökuntakortilla tai muulla kotihoidon ja apteekin yhteisesti sopimalla tavalla. Kotihoito voi jättää apteekkiin myös tilauslistan seuraavaa noutokertaa varten. 2. Apteekki toimittaa lääkkeet kotihoitoon kotihoidolta saamiensa tilausten perusteella.  Lääkkeet toimitetaan potilaalle joko kotihoidon jakamina tai alkuperäispakkauksina. 6
 7. 7. Annosjakeluna apteekista  Kun apteekki toimittaa potilaan lääkkeet annosjaeltuna:  Lääkäri merkitsee lääkemääräykseen merkinnän ”annosjakelu” asianomaiseen kohtaan  Lääkkeet määrätään mahdollisuuksien mukaan kapseleina tai kokonaisina tabletteina ja ajalle.  Apteekki hallinnoi annosjakelussa olevia lääkemääräyksiä ja seuraa niiden uudistamistarvetta  Muuten toimintaan sähköisen lääkemääräyksen muiden toimintamallien mukaisesti 7
 8. 8. Potilas itse tai joku muu henkilö  Sähköisen reseptin käytännöt vastaavat avohoidon käytäntöjä, kun kotihoidon potilaan lääkeasiat hoitaa potilas itse tai joku muu henkilö potilaan puolesta. 8
 9. 9. Lääkehoito ilman potilaan suostumusta 1/4 Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen on vaikeaa, jos potilaalta ei ole kirjallista suostumusta organisaation käytössä.  Potilaan organisaatiolle antaman suostumuksen puuttuminen tarkoittaa, että  sähköinen resepti voidaan uudistaa ainoastaan potilaan pyynnöstä  suostumus kaikkien Reseptikeskuksen tietojen katseluun on kysyttävä potilaalta jokaista katselukertaa varten  jokaiseen sähköisen reseptin mitätöintiin on pyydettävä potilaalta suostumus  yhteenvetotuloste voidaan tulostaa ainoastaan potilaan pyynnöstä. 9
 10. 10. Lääkehoito ilman potilaan suostumusta 2/4 Lääkityksen muuttaminen ilman lääkärin vastaanottoa  Hoitaja arvioi, että potilaan lääkitystä pitäisi muuttaa.  Hoitajan on pyytää Reseptikeskuksen tietojen katseluun potilaalta suullisen suostumuksen  Hoitaja viestii lääkärille havaintonsa ja potilaan mahdollisen suostumuksen Reseptikeskuksen tietojen katseluun  Lääkäri tekee tarvittavat muutokset potilaan lääkitykseen ja sähköiseen lääkemääräykseen  Lääkäri viestii muutoksista tarvittaessa hoitajalle erikseen. Muutokset hoitaja näkee myös potilaan lääkitystiedoista 10
 11. 11. Lääkehoito ilman potilaan suostumusta 3/4 Uudistaminen  Hoitaja toteaa uudistamistarpeen ja pyytää potilaalta suullisen suostumuksen Reseptikeskuksen tietoihin  Hoitaja kohdistaa uudistamispyynnön lääkärille ja merkitsee mahdollisen suostumuksen lääkärille Reseptikeskuksen tietojen katseluun  Lääkäri käsittelee sähköisen reseptin uudistamispyynnön.  Jos lääkäri ei uudista sähköistä reseptiä, hän ilmoittaa asiasta hoitajalle. Tarvittaessa hän viestii myös uudistamisesta.  Hoitaja viestii potilaalle uudistamispyynnön tuloksesta  Lääke on noudettavissa apteekista, kun uudistamispyyntö on hyväksytty 11
 12. 12. Lääkehoito ilman potilaan suostumusta 4/4 Lääkkeiden noutaminen apteekista  Kotihoito noutaa lääkkeet apteekista  Kotihoidon työntekijä todistaa apteekissa oikeutensa lääkkeiden noutamiseen potilasohjeella tai potilaan Kela-kortilla  Kotihoidon työntekijä maksaa potilaan lääkkeet apteekissa potilaan hänelle tätä tarkoitusta varten antamilla rahoilla, kun potilas ei ole apteekin tiliasiakas.  Lääkkeet toimitetaan potilaalle joko kotihoidon jakamina tai apteekin toimittamina pakkauksina. 12

×