Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saat mitä mittaat - tasa-arvoakin?

720 views

Published on

Tarja Arkio, KivaQ

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Saat mitä mittaat - tasa-arvoakin?

  1. 1. Saat mitä mittaat – tasa-arvoakin? Tarja Arkio KivaQ Oy Ab
  2. 2. Mittariksi KivaE-kysely? Kyllä, jos: Haluamme saada kaikkien työntekijöiden kyvyt ja osaamisen käyttöön – sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan tms. katsomatta, jotta voimme entistä paremmin palvella kuntalaisia, asiakkaita jne. Haluamme parantaa johdon, esimiesten ja työntekijöiden toimintaa hyvän työilmapiirin ja toimintakulttuurin rakentamiseksi. Haluamme puuttua mahdolliseen syrjintään tai epäasialliseen kohteluun
  3. 3. KivaE-kysely Tarkoitettu yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoille tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työkulttuurin luomiseksi. Auttaa tunnistamaan eri toimijoiden roolin ja kehittämiskohteet sekä mahdollisen syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun. Tuo esiin myös tasa-arvoisen kohtelun merkityksen työhyvinvoinnille. Valmistuu loppuvuodesta 2016
  4. 4. Miksi? Jotta kaikista olisi kiva tulla töihin! Parempi tuloksellisuus, lisää innovaatioita.
  5. 5. Kiitos! Lisätietoja tarja.arkio@kivaq.fi

×