Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rokoteturvallisuusseuranta THL:ssa

THL:n verkkokoulutus 15.2.2021. Petteri Hovi.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rokoteturvallisuusseuranta THL:ssa

  1. 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Rokoteturvallisuusseuranta THL:ssä Miten rokottamisesta syntyneisiin huoliin reagoidaan? Petteri Hovi ym FIMEA –THL –seminaari 15.2.2021 versio 15. helmikuuta
  2. 2. Signaalintunnistuksesta tutkimuksiin • IV vaiheen eli myyntiluvan saamisen jälkeistä seurantaa tehdään rokotuskampanjan aikana ja sen jälkeen 19.2.2021 Petteri Hovi 2 FIMEA Kansalaiset Tiedeyhteisö Viranomaiset Media Huolten tunnistaminen Huolten tarkentaminen • Taustoitus • Lähteiden tarkennus Analyysit Tulkinta Tiedotuskanavan valinta Tietolouhinta
  3. 3. Tutkimukset THL:ssä 19.2.2021 Petteri Hovi 3 19.2.2021 3 d Raportit d Terveydenhuollon palvelutapahtumat 2015 alkaen • Rokotuksen ajankohta, valmisteen ja erän tiedot • Henkilötunnus, sukupuoli, ikä, ICD-10, ICPC2, käyntiaika Väestötietojärjestelmä Palvelutapahtumien tiedot laajemmin Kanta-arkisto Lääkitykset • Reseptit • Korvattavuusoikeudet • Ostot d Tilastokeskus
  4. 4. Esimerkki esiintyneen huolen tarkentamisesta: Anafylaksian esiintyminen rokotuspäivänä Tavoitteena olisi selvittää, kuinka usein COVID-19 rokotteen jälkeen esiintyy anafylaksiaa muihin rokotteisiin verrattuna Ongelmat • Sopivaa vertailukohtaa on vaikea löytää • Työterveyshuollon tiedot eivät ole olleet kattavia • Sairaalat toimittavat edelleen diagnoositietoja viiveellä • Anafylaksiadiagnoosi kattaa myös lievät tapaukset ja epäilyt Tulos: Tulokset eivät ole vielä valmiina 19.2.2021 Petteri Hovi 4
  5. 5. Esimerkki esiintyneen huolen tarkentamisesta: Kuoleminen rokotteen jälkeisen 2 vkon aikana • Tavoitteena on selvittää, minkälainen on COVID-19 saadun rokotteen ja sen jälkeen tapahtuvan kuolemisen yhteys • Yhteyteen vaikuttavien ilmiöiden yhteys kuolemiseen selvitettiin ensin • Näitä olivat ikä, laitosasuminen ja taustasairaudet ja ajankohta • Vertailuksi otettiin aika 1.10.2020 alkaen • Tulos: Alustava tulos oli, että rokotetuilla oli rokottamattomiin nähden pienempi riski kuolla • Tulkinta: Rokotettavat ovat muita terveempiä, mikä vähentää heidän kuolevuutta. Ilmiö on ennestään tiedossa. 19.2.2021 Petteri Hovi 5
  6. 6. Viestit kentälle • Tarkkojen rokotetietojen toimittaminen THL:een sujuu • Palvelukontakteista (esim. lääkärikäynnit) kertyvää tietoa tarvitaan ja ajantasaisuuteen pyrittävä • Lisätiedot haittavaikutusseurannasta THL:ssä Petteri Hovi, Tuomo Nieminen • etunimi.sukunimi@thl.fi 19.2.2021 Petteri Hovi 6
  7. 7. Linkkejä Miten rokotteiden turvallisuutta tutkitaan? www.thl.fi, Linkki Valtakunnalliset terveysrekisterit rokoteturvallisuuden arvioinnissa. Artama, Miia; Nohynek, Hanna (2019-04) Sic! : 1- 2/2019 Linkki 19.2.2021 Etunimi Sukunimi 7

×