20.12.2011   Seksuaaliterveys terveystiedon       opetuksessa    SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN EDISTÄMINE...
20.12.2011              Esityksessä käytettyjä lähteitä•  Arvaja M. (2005) Collaborative knowledge collabora...
20.12.2011 Perusopetuksen luokilla lapsilla on selkeitä seksuaaliterveyteen liittyviä toiveita. He toivovat saavansa mo...
20.12.2011• Millaista tietoa netissä olisi tyttöjen mielestä hyvä olla?• ”Opetussivusto jossa olisi paljon tietoa kuvia. S...
20.12.2011• Kuvaavaa poikien Internetin käytölle oli sen monipuolisuuksien tunnistaminen. Pojat ehdottivat, että Internet...
20.12.2011• 6 luokka:• ”Seksist ja terveydestä.”• ”Sukupuolitaudeista.”• ”Oikeesti on ihan turhaa puhua viidennellä murros...
20.12.2011       Seksuaaliopetus osana       terveystiedon opetusta      Terveystieto oppiaineena   tot...
20.12.2011      Terveystieto oppiaineena   toteutus ja arviot seksuaaliopetuksen         tuntimääristä• Yl...
20.12.2011  Terveystieto oppiaineen tavoitteet ja arviointi• Lasse Kannas (2005, 32):”Terveyskasvatuksen päämäärät ja t...
20.12.2011                                 Lähde: Paakkari, O. 2009           ...
20.12.2011terveystiedon sisällöt ovat usein nuorta askarruttavia asioita ihmissuhteet,                  ...
20.12.2011Tutkimusten mukaan (Kannas ym. 2009a, b):Terveystiedon sisällöt kiinnostavat valtaosaa peruskoulun yläkoulun op...
20.12.2011    13
20.12.2011     Ylioppilastutkinto: terveystiedon    kokeeseen osallistuneet 2007-20107000600050004000300020001000 ...
20.12.2011         Terveysosaamisen osa-alueet,         terveystiedon oppimistavoitteetTeoreettinen   ...
20.12.2011                                                 1/2  Terveyst...
20.12.2011  Terveystiedon opettajakoulutusTerveystiedon opettajan kelpoisuusPerusopetuksen luokilla 1-6 terveystietoa op...
20.12.2011 Terveystiedon opettajakoulutus – tilannekatsaus         syksyllä 2011• Jyväskylän yliopisto, terveystie...
20.12.2011   Haasteita koulun seksuaaliopetukselle• koulu tulkintakehikkona• virallinen, epävirallinen jafyysinen koulu•...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raili Välimaa, Seksuaaliterveys terveystiedon opetuksessa

2,413 views

Published on

Seksuaaliterveys terveystiedon opetuksessa
Raili Välimaa
Jyväskylän yliopisto
terveystieteiden laitos
terveystiedon opettajakoulutus

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen -toimintaohjelman arviointi -työseminaari
13.12.2011

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
385
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raili Välimaa, Seksuaaliterveys terveystiedon opetuksessa

 1. 1. 20.12.2011 Seksuaaliterveys terveystiedon opetuksessa SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN EDISTÄMINEN - TOIMINTAOHJELMAN ARVIOINTI –TYÖSEMINAARI 13.12.11 Raili Välimaa Jyväskylän yliopisto terveystieteiden laitos terveystiedon opettajakoulutus Esityksen teemat• Terveystieto oppiaineen luonteesta• Terveysoppimisesta• Terveystiedon opettajankoulutuksesta• Seksuaaliterveyden edistämisen haasteista koulussa• Lasten ja nuorten hyvinvointi syntyy vuorovaikutteisissa prosesseissa monissa eri ympäristöissä; koulu on edelleen tärkeä kasvu- ja kehitysympäristö• Kulun arvot ja toimintakulttuuri konkretisoituvat jokaisen oppilaan kouluarjessa. Tästä muodostuu inhimillisen kanssakäymisen ja oppimisen ilmapiiri, joka on erittäin merkityksellinen tekijä kaikessa oppimisessa.• Terveystiedon opetus osana perusopetusta tavoittaa koko ikäluokan ja opetusta tehostamalla voidaan vaikuttaa yleiseen kansanterveyteen (Hallituksen esitys eduskunnalle 142/2000) 1
 2. 2. 20.12.2011 Esityksessä käytettyjä lähteitä• Arvaja M. (2005) Collaborative knowledge collaboration in authentic school context. University of Jyväskylä, Institute for Educational Research.• Hoikkala T, Hakkarainen Small tales about health literacy. (2005) Teoksessa Hoikkala ym. (toim.) Beyond helath literacy. Youth cultures, prevention and policy. Helsinki: Finnish Youth Research Network, 5-22.• Kannas L. (2005) Terveystieto-oppiaineen pedagogisia lähtökohtia. Teoksessa Peltonen H., Kannas L. Terveystieto tutuksi. Ensiapua terveystiedon opetukseen. Helsinki: Opetushallitus, 9-36.• Kannas L. ym. (toim.) (2009a) Kokemuksia ja näkemyksiä terveystiedon opetuksesta yläkouluissa. Jyväskylän yliopisto, Opetushallitus.• Kannas L. ym. (toim.) (2009b) Elämää vain ylioppilastutkintoa varten. Lukion opettajien käsityksiä ja kokemuksia terveystiedon opetuksesta. Jyväkylän yliopisto, Opetushallitus.• Paakkari L. ym. (2011) The development and alignment of pedagogical conceptions of health education. Teachers and teaching: theory and practise. (submitted) Paakkari L. ja Paakkari O. (2012) Health literacy as a learning outcome in schools. Health Education 2012;2: (in print)• Paakkari O. (2009) Arviointi oppimisen tukena terveystiedon opetuksessa. Teoksessa Jeronen E. ym. (toim.) Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylän yliopisto, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 155- 167.• Puusniekka R. (2004) Kummat on terveellisempiä omenat vai banaanit. Tutkimus 1., 3., 5. ja 6. luokkien oppilaiden terveyskäsityksistä, terveyteen liittyvistä kiinnostuksen kohteista, tiedonlähteistä ja toimiviksi kokemistaan opetusmenetelmistä. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos.• Selin H. (2009) Internet varhaisnuorten seksuaaliterveyden tiedon lähteenä. Pro gradu , Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos.• Välimaa R. (2004) Terveystieto ja seksuaaliopetus – haaste oppilaan ja opettajan osaamiselle. Teoksessa Kosunen E ja Ritamo M (toim.) Näkökulmia nuorten seksuaaliterveyteen. Helsinki: Stakes raportteja 282, 137- 146. Alakoululaisten ääni: seksuaaliopetuksen tarpeet 2
 3. 3. 20.12.2011 Perusopetuksen luokilla lapsilla on selkeitä seksuaaliterveyteen liittyviä toiveita. He toivovat saavansa monipuolista tietoa, mutta ovat usein tiedon tarpeineen yksin, varsinkin netin ääressä.Millaista tietoa hakeva internetistä?• Internet varhaisnuorten seksuaaliterveystiedon lähteenä• Heidi Selin (2009)• Aineisto kerätty perusopetuksen 5. luokkien oppilailta (N=78)Millaista tietoa tytöt halusivat löytää, esimerkkejä:• ”Onko muuttuminen pelottavaa ja kauheaa vai onko se kivaa?”(T)• ”Tytön ja pojan kehityksestä ja seurustelusta. Hain kerran googlesta ”murrosiän muutokset” ja löysin näistä hyvää tietoa!” (T)• ”Ihastumisesta ja enemmän kaverisuhteista. Kavereilla tulee paljon riitoja, niin mikä syy siihen on. (T)• ”Miten pärjäisi hyvin vanhempien kanssa” (T)• ”Vaik joku video jos joku ihminen kertois seksuaalisuudest, peli jos vois vaik nimee ruumiinosii ja jotai sellast” (T)• ”Äänet olisi hyvä olla että siellä voitaisiin kertoa tietoa tästä koskevasta aiheesta. Kuviakin olisi hyvä olla jotta lapset tietäisivät mistä oikeasti on kyse” (T) Lähde: Selin, H. 2009 3
 4. 4. 20.12.2011• Millaista tietoa netissä olisi tyttöjen mielestä hyvä olla?• ”Opetussivusto jossa olisi paljon tietoa kuvia. Sivustossa olisi erittäin tärkeää kehottaa kertomaan hämmentävistä asioista vanhemmille, terkkarille jne.” (T)• ”Sinne voisi lähettää palautetta ja ehdotuksia mistä pitäisi ehkä käsitellä enemmän. Siellä voisi olla peli, jossa voi valita tytön tai pojan ja käydä virtuaalisesti tämän murrosiän läpi. Siellä olisi piirrettyjä kuvia suoraan sitä kuvaa käsittelevän tekstin vieressä.” (T) Lähde: Selin, H. 2009• Pojat olivat etsineet tietoa monista asioista, ohessa esimerkki.• ” Poikien murrosiästä, tyttöjen murrosiästä, seksi,?” (P)• Myös pojat toivoivat havainnollistavia sivustoja. Pieni osa vastanneista pojista toivoi internet-sivustojen sisältävän myös pornoa. Esimerkkejä poikien toiveista:• ”kirjoitetut asiat ja asiallista tekstiä.(P); ”orgasmi, pukemispeli, tissikuvia, seksivideo” (P) ; ”www.kaalimato.com, sieltä löytyy kaikki tarpeellinen. kuvia, ääniä, pelejä yms.” (P)• Pojissa aikuisille tarkoitetutut seksuaalisuutta käsittelevät Internet-sivustot herättivät ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia. Pojat kokivat sivustot samanaikaisesti sekä kiinnostavina, jännittävinä, inhottavina että myös pelottavina.• ”Kiinnostusta ja pelkoa” (P)• ”No vähän kuvottaa. Paitsi kun on kiinnostunut.” (P) Lähde: Selin, H. 2009 4
 5. 5. 20.12.2011• Kuvaavaa poikien Internetin käytölle oli sen monipuolisuuksien tunnistaminen. Pojat ehdottivat, että Internetsivustoja hyödynnettäisiin omatoimiseen tiedonhankintaan, esimerkiksi tietystä seksuaalisuuteen liittyvästä teemasta.• ”Käytäisiin jollain sivuilla” (P)• ” Etsiä tietoa siihen liittyvistä asioista esim. murrosikään liittyvistä muutoksista” (P)• ”katsoa videoita niin oppilaat saisivat oikean käsityksen asiasta” (P)• ”Voisi näyttää kuvia ja jos opettaja on kertomassa seksuaalisuuteen liittyvää, niin voisi ehkä vähä etsiä lisätietoa” (P) Lähde: Selin, H. 2009 • Alakoululaisten Tiedontarpeita ja toiveita • 5 luokka: • ”Kyl siit ihastumisesta ja rakastumisesta olis varmaan kiva jossain kirjas puhuu, kun sit kaikki luulee, et se on sitä, mitä Salkkareissa näytetään. Ei se oo oikeesti mitään semmosta. Ne koko ajan vaihtaa ja sit ku jotkut pikkuset kattoo, ne saa ihan väärän kuvan.” • Lähde: Riikka Puusniekka (2004) Kummat on terveellisempiä omenat vai banaanit. Tutkimus 1., 3., 5. ja 6. luokkien oppilaiden terveyskäsityksistä, terveyteen liittyvistä kiinnostuksen kohteista, tiedonlähteistä ja toimiviksi kokemistaan opetusmenetelmistä. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos. 5
 6. 6. 20.12.2011• 6 luokka:• ”Seksist ja terveydestä.”• ”Sukupuolitaudeista.”• ”Oikeesti on ihan turhaa puhua viidennellä murrosiästä, kun se ei havahduta.”• ”Tunteista meillä ei oo mitään, ne olis just tärkeitä täs iässä.” Riikka Puusniekka 2004• 6 luokka:• ”Mun mielest olis hyvä, et kaikki nää murrosikä ja nää puhuttasa tänä vuonna, et ku ens vuonna kun vaihdetaan luokkaa, on vähän nolompaa avata suuta kun ei tunne yhtään niitä ihmisiä.”• ”Ja vähän noloo käsitellä ihan niinku melkein ventovieraiden kanssa noin intiimejä juttuja. Et on se kivempi tän porukan kaa, jonka kanssa on oltu ekalta asti.” Riikka Puusniekka 2004 6
 7. 7. 20.12.2011 Seksuaaliopetus osana terveystiedon opetusta Terveystieto oppiaineena toteutus ja arviot seksuaaliopetuksen tuntimääristä• Varhaiskasvatus Integroitu• Alakoulu 1-4 (ympäristö- ja luonnontieto)• Alakoulu 5-6 (biologia/maantieto; fysiikka/kemia)• Alakoulun seksuaaliopetus:• 1 - 2 lk 3t; 3 - 4 lk 3t; 5 - 6 lk 6 t 7
 8. 8. 20.12.2011 Terveystieto oppiaineena toteutus ja arviot seksuaaliopetuksen tuntimääristä• Yläkoulu: oma oppiaine; 3 vuosiviikkotuntia (3 x 38 h)• Seksuaaliopetusta 4 – 6 h / kurssi• Toinen aste:• Lukion kurssit: 1 pakollinen ja 2 syventävää kurssia (+ mahd. valinnaisia); seksuaaliopetusta 1-3 krt/ kurssi + integrointi• Ammatillisen koulutuksen kurssit: 1 pakollinen (+ valinnaisia) (seksuaaliterveys sisältöalueena) Opetussuunnitelmien perusteet ja perusopetuksen tuntijako ovat sivuilla:• Terveysopetuksen jatkumo esiopetuksesta toiselle asteelle.• Perusopetus:• http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus• Lukio:• http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/lukiokoulutus• Ammatillinen koulutus, osana yhteisiä opintoja:• http://www.oph.fi/koulutuksen_jarjestaminen/opetussuunnit elmien_ja_tutkintojen_perusteet/ammatillisten_perustutkint ojen_tarkistaminen/kaikille_yhteisia_osioita 8
 9. 9. 20.12.2011 Terveystieto oppiaineen tavoitteet ja arviointi• Lasse Kannas (2005, 32):”Terveyskasvatuksen päämäärät ja tavoitteet on syytä erottaa toisistaan. Terveyskasvatuksen ja myös terveystiedon opetuksen päämääränä, missiona, on terveysvoimavarojen lisääntyminen ja sairauksien ehkäiseminen sekä niitä tukevan terveyskäyttäytymisen omaksuminen. Konkreettisena opetuksen tavoitteena on terveysosaaminen, jolla luodaan edellytyksiä saavuttaa päämäärä.” 1/2 Terveystieto oppiaineen tavoitteet ja arviointi• Opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004, LOPS 2003) terveystiedon tavoitteeksi määritellään terveysosaaminen eli tiedot, taidot, itsetuntemus ja vastuu. Koulussa arviointi kohdistuu vain terveysosaamisen eri osa-alueiden sisältämien tavoitteiden saavuttamiseen, ei opiskelijoiden terveystottumuksiin. Yksilön terveyteen vaikuttavia tekijöitä on runsaasti (mm. perimä, elinympäristö, yksilöllinen vastustuskyky, koulutus, perheen sosioekonominen asema, sattuma, ikä, sukupuoli). Useat näistä tekijöistä ovat koulun ja opettajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 2/2 9
 10. 10. 20.12.2011 Lähde: Paakkari, O. 2009 Terveysasenteet Terveystiedot Terveystaidot ja -arvot• ymmärrys • terveystaidot ovat • arvopohdiskelu- terveyteen ja toiminnallisia valmiuksia valmiudet sairauteen • terveystaidot on eri asia • arvostukset liittyvistä asioista kuin • (terveys)herkkyys ja ilmiöistä: terveyskäyttäytyminen oikeiden (vrt. uimataito ja • itsetuntemus käsitteiden käyttö uintiharrastus) • vastuu • käytännön terveystaidot, sosiaaliset taidot • viestintätaidot • tunnetaidot • turvallisuustaidot • medianlukutaidot • tiedonhakutaidot• valmiudet ja taidot hankkia, ymmärtää, tulkita ja omaksua terveystietoja ja –taitoja• valmiuksia arvioida terveyskulttuurin piirteitä kriittisesti• taitoja ja valmiuksia tunnistaa elimistön / psyyken viestejä ja toimia ko. tilanteissatarkoituksenmukaisesti Terveysosaaminen 10
 11. 11. 20.12.2011terveystiedon sisällöt ovat usein nuorta askarruttavia asioita ihmissuhteet, elämäntavat, valinnat; sosiaaliset taidot, tunne- kaverien, ystävien, taidot, median merkitys ulkonäkö murrosikä, elämänkulku, oma kasvu ja kehitys, seksuaaliterveys, erilaisuus seksuaali- ja sukupuoli- kiusaaminen identiteetti hyvinvointi, mieliala, pelot, faktatiedot kansanterveys, ravitsemustietous, mielenterveys, turvallisuus, globaalit terveyshaasteet, ensiapu, työterveys, sosiaali- ja terveys- toiveet, unelmat, Palvelut, järjestöjen rooli terveyden tulevaisuus edistämisessä… Perusopetuksen opetussuunnitelman sisällöt, joita voi soveltaa seksuaaliterveyteen (POPS 2004, 199)  Psyykkinen kasvu ja kehitys; itsetuntemus ja itsensä arvostaminen. Perhe ja sosiaaliset suhteet, mielenterveys ja sen vaihtelu, mielen ja ruumiin tasapaino  Sosiaalinen kasvu ja kehitys: yksilöllisyys ja erilaisuus, yksilön velvoitteet ja vastuu yhteisössään, suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito  Nuoruuden kehityksen erityispiirteitä ja tarpeita, kehittyvä seksuaalisuus  Omasta terveydestä huolehtiminen  Seksuaaliterveys: ihmissuhteet, seksuaalisuus, käyttäytyminen ja niihin liittyvät arvot ja normit  Tavallisimmat tartuntataudit  Tunteet ja niiden ilmaiseminen, sosiaalinen tuki ja turvaverkostot, vuorovaikutustaidot  Kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja niistä selviytyminen  Lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva lainsäädäntö  Keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjärjestöjen työ 11
 12. 12. 20.12.2011Tutkimusten mukaan (Kannas ym. 2009a, b):Terveystiedon sisällöt kiinnostavat valtaosaa peruskoulun yläkoulun oppilaista. He kokevat oppineensa uusia ja tärkeitä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. He ovat myös saaneet valmiuksia pitää huolta omasta ja muiden terveydestä sekä ovat terveystiedon tuntien myötä pohtineet omaan hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.Lukiolaiset kokevat terveystiedon itselle tärkeänä ja läheisenä oppiaineena, jonka puitteissa on mahdollista tarkastella terveyteen liittyviä asioita oman itsen, ympäröivän kulttuurin ja yhteiskunnan sekä globaaleista näkökulmista. Terveystieto on tärkeää myös tulevien ammattitoiveiden kannalta. Terveystiedon reaalikoe on erittäin suosittu, erityisesti tyttöjen keskuudessa. 12
 13. 13. 20.12.2011 13
 14. 14. 20.12.2011 Ylioppilastutkinto: terveystiedon kokeeseen osallistuneet 2007-20107000600050004000300020001000 0 k2007 s2007 k2008 s2008 k2009 s2009 k2010 OP 2010 terveyden lukutaito – ei ole kyse vain siitä, osaavatko yksilöt hankkia, omaksua tai soveltaa terveyttä koskevaa faktatietoa vaan myös siitä, – että erilaiset yhteisöt, joihin nuori kuuluu (perhe, vertaisryhmät) tuottavat nuorelle sosiaalista pääomaa, joka vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti siihen, keitä nuori uskoo, miten hän valikoi tietoa ja miten hän soveltaa sitä omaan elämään Hoikkala ja Hakkarainen 2005 14
 15. 15. 20.12.2011 Terveysosaamisen osa-alueet, terveystiedon oppimistavoitteetTeoreettinen Käytännöllinen Kriittinen Itsetuntemus Eettinen vastuullisuus tieto tieto / taitot ajattelu Lähde: Paakkari, L. & Paakkari, O. Health literacy as a learning outcome in schools. Health Education 2012;2: (in print) Terveysosaamisen osa-alueet, terveystiedon oppimistavoitteet1. Teoreettinen tieto – Yleissivistävää tietoa terveysasioista: faktatietoa, teorioita, käsitteitä jne.2. Käytännöllinen tieto eli taidot – Perusterveystaidot: hampaiden pesu, liikenteessä toimiminen, EA-taidot jne. – Tietoisia tai tiedostamattomia3. Kriittinen ajattelu – Asioiden väliset yhteydet, syy-seuraus –suhteet, argumentointi, jne.4. Itsetuntemus – Itsestä yleensä: kuvaileva ja kriittinen itserefletio: mitä minä ajattelen/miten minä toimin ja miksi minä ajattelen/toimin tällä tavoin – Itsestä oppijana – Tiedostamattomien rutiinien/ajatusten kirkastaminen5. Eettinen vastuullisuus – Eettinen reflektio: omien oikeuksien ja vastuiden tiedostaminen, tekojen/ajatusten vaikutus muihin, empatiakykyisyys – Yhteisöllinen toimijuus Paakkari & Paakkari (2011) 15
 16. 16. 20.12.2011 1/2 Terveystiedon oppimistavoitteet, oppiminen ja opettaminen; kolme erilaista lähestymistapaa Oppimisen 1) TIEDOT JA TAIDOT kaikkiallisuus 2) AJATTELUN Koulu TAIDOT vain yksi monista 3) HENKILÖKOHTAISTA oppimisen KASVUA paikoista JA VASTUUTA Paakkari & Paakkari (2011) Henkilökohtainen kasvu ja vastuullisuus 2/2TAVOITE: • Tiedon lähdeTukea henkilökohtaista kasvua ja eettisen – opettaja (opettajan käsitykset, vastuullisuuden kehittymistä kokemukset, opetussuunnitelma) – oppilas (käsitykset, kokemukset, kirjallisuudesta ym. haettu tieto)• Opettajan rooli – pyrkii rakentamaan oppimistilanteesta ja • Oppiminen ilmapiiristä turvallisen, jotta oppilailla helppo ilmaista ajatuksiaan ja – muutosta ihmisenä (eettinen reflektio tuntemuksiaan muuttaa oppilasta ihmisenä, toisten – on oppija itsekin ymmärrys lisääntyy jne.) – kollektiivista merkitysten rakentamista• Oppilaan rooli • Eettinen ja kollektiivinen reflektointi – toista tukeva ja vastuullinen kanssaoppija, oleellisessa osassa hienotunteinen – eettinen ja kollektiivinen pohtija – Onko toimintani eettisesti oikein ja perusteltua suhteessa esim. muihin ihmisiin• Tiedon luonne problemaattinen: – empatiakykyisyys – asiat myös tulkinnanvaraisia – mitä ME (oppijat yhdessä) katsomme, – tieto persoonallista, arvosidonnaista että on tärkeää – oppilaiden omat ajatukset ja käsitykset olennainen osa tunnilla käsiteltävää • Vuorovaikutuksen suunta tietoa – vastavuoroisuus kaikkien välillä – tieto yhdessä rakennettua Paakkari L ym. 2011 16
 17. 17. 20.12.2011 Terveystiedon opettajakoulutusTerveystiedon opettajan kelpoisuusPerusopetuksen luokilla 1-6 terveystietoa opettaa luokanopettaja.Yläkoulussa ja lukiossa terveystietoa opettavien on suoritettavaterveystiedosta 60 op:n opintokokonaisuus. EsimerkiksiJyväskylän aineopinnoissa suoranaisesti seksuaalisuuttakäsitteleviä opintoja on 3 opintopistettä. Aihe tulee esille myösdidaktiikan kursseilla (I ja II) sekä opettajaharjoittelussa.- Tulevilla opettajilla on hyvät tiedot seksitaudeista,ehkäisymenetelmistä, raskaudenkeskeytyksestä sekä (osalla)lapsen ja nuoren seksuaalisesta kehityksestä sekä didaktistaosaamista.- Omien seksuaalisuuteen liittyvien käsitysten, asenteiden,arvostusten ja mahdollisten kipupisteiden tunnistamista,pohtimista ja mahdollisia vaikutuksia omaan opetukseen eikäsitellä opettajaopinnoissa systemaattisesti. 17
 18. 18. 20.12.2011 Terveystiedon opettajakoulutus – tilannekatsaus syksyllä 2011• Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos: terveystiedon perus- ja aineopinnot• Jyväskylän avoin yliopisto (perus- ja aineopinnot terveystiedossa), toimipisteet: Jyväskylä, Helsinki, Tampere• Tampereen yliopisto, terveystiedon opettajan kelpoisuuden antavat opinnot osana kansanterveystieteen ja hoitotieteen opintoja• Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus, terveystiedon opettajan kelpoisuuden antavat opinnot osana hoitotieteen opintoja, lisäksi Avoimessa yliopistossa• Oulun yliopisto, Avoin yliopisto terveystiedon opettajan kelpoisuuden antavat opinnot• Luokanopettajakoulutus: Terveystiedon didaktiikan lehtorit (eri nimikkeillä) OKL: Jyväskylä, Turku, OuluTerveystiedon opettajan kokonaisosaaminen, Jyväskylänyliopiston terveystieteiden laitoksen terveystiedonopettajankoulutus Toiminta- Tutkiva ympäristön ote tuntemus Sisällöllinen Oppilaan- Terveystiedon aineenhallinta tuntemus opettajan kokonais- osaaminen Pedagoginen ja didaktinen Itsetuntemus osaaminen, vuorovaikutus- Eettinen osaaminen osaaminen JYÄSKYLÄN YLIOPISTO TERVEYSTIETEIDEN LAITOS 18
 19. 19. 20.12.2011 Haasteita koulun seksuaaliopetukselle• koulu tulkintakehikkona• virallinen, epävirallinen jafyysinen koulu•nuorten kulttuurisen tiedon jaennakkokäsitystenpurkaminen•koulussa ei rakenneta vaintietoa vaan myös oppilaidenidentiteettiä ja käsitystäitsestä yhteisön jäsenenä;onko kaikilla oppilailla tähänyhtäläiset mahdollisuudet? Kiitos ! 19

×