Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rahpeliongelman tuki-, neuvonta- ja hoitopalvelut. Kohti sosiaali- ja terveyspalvelu -uudistusta

160 views

Published on

Minna Kesänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 5.3.2
Rahapelihaitat –Yhteinen haaste, jaettu vastuu -seminaari

Mitä sote-uudistus voisi tarkoittaa rahapeliongelmiin apua ja tukea tarvitsevien asiakkaiden ja heidän läheistensä näkökulmasta?
Maakuntien on järjestettävä palvelut asiakaslähtöisesti
Digitaalisia ratkaisuja kehittämällä tavoitellaan tiedon, tuen, oma-avun ja kasvokkaisen hoidon entistä parempaa saatavuutta

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rahpeliongelman tuki-, neuvonta- ja hoitopalvelut. Kohti sosiaali- ja terveyspalvelu -uudistusta

 1. 1. 5.3.2018 1 Tuki-, neuvonta- ja hoitopalvelut – kohti sosiaali- ja terveyspalvelu- uudistusta Rahapelihaitat –Yhteinen haaste, jaettu vastuu -seminaari 5.3.2018 Minna Kesänen
 2. 2. Mitä sote-uudistus voisi tarkoittaa rahapeliongelmiin apua ja tukea tarvitsevien asiakkaiden ja heidän läheistensä näkökulmasta? 5.3.2018 2Minna Kesänen
 3. 3. Ehkäisystä hoitoon – Palvelujen järjestäjä ja vastuut muuttuvat MAAKUNTA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Maakunnan liikelaitos/ palveluntuottajat/ HOITO Sote- keskukset/ palveluntuottajat/VARHAINEN TUKI PUHEEKSIOTTO, TUNNISTAMINEN JA LYHYTOHJAUS/ LYHYTTERAPIA Kunnat/Järjestöt/YLEINEN EHKÄISY HYVINVOINTI PAKKA KYSYNNÄN EHKÄISY SUUNNITELMAT 5.3.2018 Minna Kesänen
 4. 4. Tavoitteissa asiakas keskiössä - Maakuntien järjestettävä palvelut asiakaslähtöisesti Tavoitteena on, että  Palvelut ovat saatavilla tasavertaisesti, oikea- aikaisesti ja helposti  Palvelut vastaavat yksilöllisiin palvelutarpeisiin  Asiakkaan osallisuus paranee  Käytössä on parhaaseen näyttöön perustuvat menetelmät ja käytännöt 5.3.2018 Minna Kesänen 4
 5. 5. Valtakunnallisia ratkaisuja  Peluurin auttava puhelin  Chat- asiantuntijan kanssa  Valtti- keskustelu netissä  Puhelinkeskustelu vertaishenkilön kanssa  Peli poikki –hoito-ohjelma pelaajille.  www.peluuri.fi Paikallisia ratkaisuja ”Kysy päihteistä ja rahapeliongelmista Oulun Omahoidossa  Voit lähettää viestin päihdepäivystykseen Oulun Omahoidon kautta. Päihdepäivystyksen työntekijät vastaavat kysymyksiin ja antavat neuvoja ja ohjeita päihteisiin ja rahapeliongelmiin liittyvissä asioissa.  Siirry Omahoitoon ►” 5.3.2018 Minna Kesänen 5 Digitaalisia ratkaisuja kehittämällä tavoitellaan tiedon, tuen, oma-avun ja kasvokkaisen hoidon entistä parempaa saatavuutta
 6. 6. Tavoitteena yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaaminen: Onnistutaanko sovittamaan yhteen asiakkaan monet palvelutarpeet? Yksi ”ovi”? 5.3.2018 Minna Kesänen 6
 7. 7. Osallisuutta ja arjen sujuvuutta tukevia palveluja ja käytäntöjä  Oma sosiaalityöntekijä, sosiaalinen kuntoutus  Läheisten palvelut  Vertaistuki, kokemusasiantuntijatoiminta  Yhteiskehittäminen  Edulliset tai ilmaiset harrastusmahdollisuudet  Työn- ja opiskelun tuki  Toimeentulotuki ja velka- neuvonta Hoito  Helppo saatavuus leimaamattomuus ja matala kynnys  Käytössä parhaaseen näyttöön perustuvat hoitomenetelmät ja käytännöt (evidence based, practice based, ethics based) esim. psyko-sosiaalinen hoito: Kognitiivis-behavioraalinen yksilöterapia ja ryhmäterapia 5.3.2018 Minna Kesänen 7 Paranevatko mahdollisuudet osallisuuteen ja laadukkaaseen hoitoon asiakkailla ja heidän läheisillään?
 8. 8. Sote- uudistuksen mahdollisuudet ja haasteet rahapeliongelmiin apua tarvitsevien näkökulmasta Mahdollisuudet  Yhtenäistyvät käytännöt ja tiedon tuotanto > tasavertaisuus  Laajempi väestöpohja ja asiakkaiden osallistuminen parantavat palvelujen saatavuutta ja laatua  Onnistuessaan palvelujen yhteensovittaminen tuottaa paremmin tarpeita vastaavia palveluja Haasteet  Palvelujen saatavuus vs. säästöt  Valinnanvapauden kritiikki  Terveydenhuolto painotteisuus> Medikalisaatio?  Keskittäminen vs. lähipalvelut  Miten maakunnat panostavat mt- ja pd- työhön?  Pullonkaulat ja kynnykset  Pirstaleisuus, palveluaukot  Näennäisosallisuus Minna Kesänen 8
 9. 9.  Muutoksen arviointia varten tarvittaisiin kattava selvitys nykyisistä palveluista ja palvelukokemuksista  Rahapeliongelmiin liittyvien palvelujen tutkimuksen ja arvioinnin pitkäjänteinen kehittäminen  Tietojärjestelmien kehittäminen  Indikaattorityö 5.3.2018 Minna Kesänen 9 Saavutetaanko tavoitteet? Arviointiin tarvitaan tietoa palvelukokemuksista asiakkailta ja heidän läheisiltään

×