Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
POSITIIVINEN
MIELENTERVEYS
SUOMESSA
Nina Tamminen
erityisasiantuntija,
Mielenterveysyksikkö, THL
13.4.2018 FinTerveys2017 ...
POSITIIVINEN MIELENTERVEYS
 Väestön ja yksilöiden terveyttä koskevissa tutkimuksissa on
keskitytty pääasiassa mielenterve...
POSITIIVINEN MIELENTERVEYS
KÄSITTEENÄ
 Yhteistä monille määritelmille on se, että niissä korostetaan mm.
– henkilön psyyk...
13.4.2018 FinTerveys2017 Positiivinen mielenterveys / Nina Tamminen 4
- positiivinen tunne-elämä
- psykologinen hyvinvoint...
POSITIIVISEN MIELENTERVEYDEN
TUTKIMUS
 Tutkittu aikaisemmin mm.
 Lapin mielenterveyskyselyssä
 Alueellisessa terveys- j...
WARWICK-EDINBURGH MENTAL WELL-
BEING SCALE (WEMWBS)
 Positiivisen mielenterveyden mittari
 Mittarista kaksi versioita: 1...
POSITIIVISEN MIELENTERVEYDEN
MITTARI KYSELYLOMAKKEESSA
13.4.2018 FinTerveys2017 Positiivinen mielenterveys / Nina Tamminen...
TULOKSIA
VALTAOSALLA POSITIIVINEN MIELENTERVEYS
13.4.2018 Tiedot koskevat yli 30-vuotiaita aikuisia FinTerveys2017 Positii...
TULOKSIA
 Ikävakioitu keskiarvo sekä naisilla että miehillä 52.7
 Pitkittäisaineiston tarpeellisuus!
Vertailua:
 Health...
LOPUKSI
 Positiivisen mielenterveyden mittaaminen on verraten uutta.
 Väestötason tutkimus tarjoaa viitearvoja ja mahdol...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Positiivinen mielenterveys Suomessa

727 views

Published on

Erityisasiantuntija Nina Tamminen, THL. Positiivinen mielenterveys Suomessa. Kansanterveyspäivän 13.4.2018 esitys.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Positiivinen mielenterveys Suomessa

 1. 1. POSITIIVINEN MIELENTERVEYS SUOMESSA Nina Tamminen erityisasiantuntija, Mielenterveysyksikkö, THL 13.4.2018 FinTerveys2017 Positiivinen mielenterveys / Nina Tamminen 1
 2. 2. POSITIIVINEN MIELENTERVEYS  Väestön ja yksilöiden terveyttä koskevissa tutkimuksissa on keskitytty pääasiassa mielenterveyden oireisiin, häiriöihin ja sairauksiin - positiivinen ulottuvuus on jäänyt vähemmälle huomiolle.  Positiivisen mielenterveyden korostamisella pyritään siirtämään ajattelua pois sairaus- ja ongelmakeskeisyydestä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.  Positiivinen mielenterveys on enemmän kuin mielenterveyshäiriöiden puuttuminen – se on voimavara, jonka kapasiteettia voi ja tulee kehittää ja hyödyntää. 13.4.2018 FinTerveys2017 Positiivinen mielenterveys / Nina Tamminen 2
 3. 3. POSITIIVINEN MIELENTERVEYS KÄSITTEENÄ  Yhteistä monille määritelmille on se, että niissä korostetaan mm. – henkilön psyykkisiä voimavaroja (mm. resilienssi) – vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämään – toiveikkuutta – tyydytystä tuottavien sosiaalisten suhteiden olemassaoloa – myönteistä käsitystä omasta itsestä ja omista kehittymismahdollisuuksista. 13.4.2018 FinTerveys2017 Positiivinen mielenterveys / Nina Tamminen 3
 4. 4. 13.4.2018 FinTerveys2017 Positiivinen mielenterveys / Nina Tamminen 4 - positiivinen tunne-elämä - psykologinen hyvinvointi - sosiaalinen hyvinvointi - täydellinen mielenterveys - negatiivinen tunne-elämä - hyvinvointiin liittyvien psykologisten ja sosiaalisten taustatekijöiden puute - kohtalainen mielenterveys - negatiivinen tunne-elämä - hyvinvointiin liittyvien psykologisten ja sosiaalisten taustatekijöiden puute - mielenterveysongelmia - joitakin mielenterveysongelmia - kohtalainen tai hyvä psykologinen ja sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi Kukoistus Mielenterveys Riutuminen (tai kuihtuminen) Keyes 2002 Mielenterveyden häiriö POSITIIVINEN MIELENTERVEYS KUKOISTAMISEN JA MIELENTERVEYDEN JATKUMOIDEN NÄKÖKULMASTA
 5. 5. POSITIIVISEN MIELENTERVEYDEN TUTKIMUS  Tutkittu aikaisemmin mm.  Lapin mielenterveyskyselyssä  Alueellisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa Pohjanmaalla  Kelan nuorille aikuisille suunnatun neuropsykiatrisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa  Reserviläisten toimintakykytutkimuksessa  Kouluterveyskyselyssä 2017  FinTerveys 2017 tutkii 1. kertaa kansallisella aikuisväestötasolla positiivista mielenterveyttä Suomessa. 13.4.2018 FinTerveys2017 Positiivinen mielenterveys / Nina Tamminen 5
 6. 6. WARWICK-EDINBURGH MENTAL WELL- BEING SCALE (WEMWBS)  Positiivisen mielenterveyden mittari  Mittarista kaksi versioita: 14-osioinen ja lyhyt 7-osioinen versio  Molemmat mittarit kaksoiskäännetty suomen kielelle ja hallinnointi THL:ssä  Koostuu seuraavista hyvän mielenterveyden avaintekijöistä: positiiviset tunteet (optimismi, ilo, rentoutuminen), tyydyttävät sosiaaliset suhteet sekä hyvä toimintakyky (energisyys, selkeä ajattelu, itsensä hyväksyminen, itsensä kehittäminen, pystyvyys ja autonomia). 13.4.2018 FinTerveys2017 Positiivinen mielenterveys / Nina Tamminen 6
 7. 7. POSITIIVISEN MIELENTERVEYDEN MITTARI KYSELYLOMAKKEESSA 13.4.2018 FinTerveys2017 Positiivinen mielenterveys / Nina Tamminen 7 1 en koskaan 2 harvoin 3 silloin tällöin 4 usein 5 koko ajan Yhteensä 14-70
 8. 8. TULOKSIA VALTAOSALLA POSITIIVINEN MIELENTERVEYS 13.4.2018 Tiedot koskevat yli 30-vuotiaita aikuisia FinTerveys2017 Positiivinen mielenterveys / Nina Tamminen 8 14 %:lla aikuisista on korkea positiivinen mielenterveys 69 %:lla aikuisista on kohtalainen positiivinen mielenterveys 17 %:lla aikuisista on matala positiivinen mielenterveys
 9. 9. TULOKSIA  Ikävakioitu keskiarvo sekä naisilla että miehillä 52.7  Pitkittäisaineiston tarpeellisuus! Vertailua:  Health Survey for England: v. 2010 / 2012: 50.9 / 52.4  Scottish Health Survey: v. 2008 / 2013: 50.0 13.4.2018 FinTerveys2017 Positiivinen mielenterveys / Nina Tamminen 9
 10. 10. LOPUKSI  Positiivisen mielenterveyden mittaaminen on verraten uutta.  Väestötason tutkimus tarjoaa viitearvoja ja mahdollistaa vertailun väestöryhmien kesken esim. koulutus- tai sosiaaliryhmien välillä tai terveyspalvelujen käytön perusteella.  Yksilötasolla tieto positiivisesta mielenterveydestä antaa tärkeitä työkaluja henkilön hyvinvoinnin arvioon ja seurantaan.  Yhdistettynä väestötason tietoon mielenterveysoireista saadaan kattava kuva mielenterveyden kaikista ulottuvuuksista ja psyykkisestä toimintakyvystä sekä yksilö- että väestötasolla. 13.4.2018 FinTerveys2017 Positiivinen mielenterveys / Nina Tamminen 10

×