Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palvelujärjestelmän ohjaus ja sote-integraatio monituottajamallissa

Timo Sinervon esitys Kuntamarkkinoilla 14.9.2017.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Palvelujärjestelmän ohjaus ja sote-integraatio monituottajamallissa

 1. 1. Palvelujärjestelmän ohjaus ja sote-integraatio monituottajamallissa Timo Sinervo 14.9.2017 Valint-hanke Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen, Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto 1
 2. 2. Asiakastyytyväisyyskysely: Käynnin syy % 5% 5% 7% 7% 9% 12% 17% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Lapsen tai lähiomaiseni sairaus Reseptin uusiminen Todistus sairauspoissaolosta… Määräaikais- tai… Useita samanaikaisia… Uusi, kiireellinen sairaus tai vaiva Uusi, kiireetön sairaus tai vaiva Pitkäaikaissairaus ja sen hoito %
 3. 3. Keitä ovat terveysaseman asiakkaat ja vaihtajat? Vaihtajat Asiakkaat keskimäärin Kuinka usein asioitte terveysasemalla? % % 0-3 kertaa vuodessa 64 66 4-6 kertaa vuodessa 25 24 yli 6 kertaa vuodessa 11 10 Vaihtajia asiakkaista 8 Pitkäaikaissairaus 70 62 Useiden palveluiden käyttäjiä 25-48* *Muut sosiaalipalvelut, sairaala, terv.k. sis.
 4. 4. Terveysaseman asiakkaat • Työssäkäyvät työterveyshuollossa – Terveyskeskusta käyttää monien terveysasemien alueella vain alle 50% väestöstä • Kuinka paljon alikysyntää, joka tulee palveluiden piiriin, kun palveluntuottajia lisää • Terveysasemaa vaihtaneet ovat keskivertoasiakkaita useammin pitkäaikaissairaita ja palveluiden käyttäjiä • Vaihtajat ovat palveluiden käyttäjiä, jolloin normaali kapitaatiohinta (tähän asti ulkoistetuille terveysasemille) ei ole riittävä  ei kannustetta asiakkaiden hankintaan • Miten hinnoitellaan ne, jotka eivät käytä palveluita? • Miten jaetaan asiakkaat alkuvaiheessa • Palvelupaketit? Miten turvataan joustavuus? 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 4
 5. 5. Minkälainen palvelujärjestelmä tukee sekä pitkäaikaissairaiden että ’satunnaiskäyttäjien’ hoitoa? • Palvelut tulee suunnitella pitkäaikaissairaat ja useita palveluita käyttävät huomioiden • Pitkäaikaissairaiden ja useita palveluita käyttävien hoidon toimivuus on keskeistä myös kustannusten hillinnän kannalta • Pitkäaikaissairaiden tarve palveluiden integrointiin on otettava huomioon valinnanvapauden toteutuksessa • Terveysaseman vaihtajat ovat palveluiden käyttäjiä ja keskimääräistä asiakasta huonokuntoisempia  otettava huomioon korvausperusteissa • Ruotsissa selvitysmies ehdotti pitkäaikaissairaiden valinnanvapauden muuttamista niin, että he valitsevat liikkuvan kotihoidon tiimin • Huom. sijainti 14.9.2017 Valint-hanke Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen, Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto 5
 6. 6. Terveysasemaa vaihtaneilla syy vaihtoon liittyi usein terveysaseman sijaintiin 1,00 3,00 5,00 Esteetön liikkuminen Hyvät parkkipaikat Ystävien tyytyväisyys… Toimitilojen viihtyvyys Tietty lääkäri tai hoitaja Terveysaseman yleinen… Hyvät kulkuyhteydet Hoitaja-aikojen saatavuus Lääkäriaikojen saatavuus Hyvä hoidon laatu Sijainti Asteikko: 5= samaa mieltä, 3=siltä väliltä, 1= eri mieltä 14.9.2017 Valint-hanke Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen, Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto 6 Asiakkaat iäkkäitä, palvelut halutaan läheltä kotia
 7. 7. Asiakassegmentointi 14.9.2017 Valint-hanke Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen, Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto 7 Paljon palveluita käyttävät ja pitkäaikaissairaat, joilla sairaus ei hallinnassa • Palveluiden koordinointi vastuuhoitajalla • Asiakkaalla suora puhelin- numero • Asiakkaan ympärille moniammatillinen tiimi • Hoito suunnitelmallista • Hoitaja konsultoi lääkäriä tarvittaessa • Palveluiden koordinointi Vastuuhoitajalla Pitkäaikaissairaat, joilla mahdollisesti lisä- palveluiden tarve Asiakkaat, joilla satunnainen palvelun tarve tai pitkäaikaissairaus, joka hallinnassa • Puhelinpalvelu, jossa asiakas ohjataan suoraan oikealle ammattilaiselle, pyritään ratkaisemaan ongelma jo puhelimessa, lääkäri lääkäri • Tehokas akuuttivastaanotto, jossa sairaanhoitajan vastaanotto,lääkäri tukena • Sähköiset palvelut • Ryhmätoiminta
 8. 8. Trendi integraation suhteen • Kootaan eri palvelut saman katon alle – Hyvinvointiasema (pth, sos.h.) • Asiakkaan ympärille hoito-/ palvelutiimi • Joko saman johdon alle tai eri organisaatiot samaan paikkaan (voi olla myös eri omistaja) • Suoraan fysioterap./psyk. Sh vastaanotolle – Yhdistetään pth esh toimintoja • Suora konsultointimahdollisuus esh:sta • Suora ajanvaraus esh poliklinikalle – Saman hoitoketjun palvelut samaan organisaatioon • Eksote lasten talo tai aikuisten psyk.sos. Palvelut • Lasten palvelut neuvolasta esh lastenpsyk./lastenlääk • Yhteistyö hoitoketjun eri tahojen välillä • Palveluohjaus 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 8
 9. 9. Palvelujärjestelmän hallinta Palveluverkon määräysvalta ja ohjaus keskeinen kysymys • Palveluverkko, mitä ja missä – Onko mahdollista suunnitella, ohjaavatko markkinat ’oikein’ (vrt. kauppakeskukset) – Oma tuotanto helpottaa • Säilyvätkö hyvinvointikeskukset? • Miten ohjataan palveluiden kehitystä? – Esim. jos halutaan kehittää jotakin osa-aluetta, esim. laatubonukset (riittääkö?), syrjäseutubonus – Koska laatutietoa saatavilla, puuttuminen ongelmiin? • Sopiiko yksi malli koko Suomeen – Missä määrin maakunta voi päättää bonuksista tai sote- keskuksen palveluista – Onko kaikkien toimipisteiden oltava samanlaisia 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 9
 10. 10. Kysymysmerkkejä • Miten määritellään sote-/terveyskeskus – Iso kokonaisuus -> vähäinen valinnanvara, mahdolli- suudet integraatioon, keskittyminen ja pitkät etäisyydet – Pieni kokonaisuus -> valinnanvara suuri, voi olla lähellä, integraatio palveluohjauksen ja tietojärjestelmien varassa, markkinat • Palveluketjujen ohjaus • Ristiriita – Lähikauppoja, joista valita vai – Hypermarketteja matkan päässä, lähikauppa katoaa • Häviääkö muita palveluita samalla – Asiakkaan kodin lähellä ei ole mahdollista olla useampia terveysasemia, jotka tuottavat integroituja palveluita 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 10
 11. 11. Integraation toteutus, organisatorinen malli integraatiosta tällä hetkellä 14.9.2017 Valint-hanke Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen, Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto Hyvinvointiasema Erikois- sairaanhoitoa Sosiaalipalvelut Päihde - huolto Fysio- terapeutti Sosiaali -ohjaaja Lääkäri Psykiatrinen sairaanhoita ja Lääkäri Hoitaja Hoitaja Ravitsemus -terapeutti 11 Hoitaja Hoitaja Lääkäri Lääkäri
 12. 12. Integraatio koordinaattoritoiminnan avulla Palveluohjaus myöntää palveluihin pääsyn, asiakas valitsee palveluntuottajan Lääkäri, sairaanhoitaja, sos.ohj. Sosiaali- työ Erikois- sairaanhoito Lääkäri, sairaanhoitaja, sos.ohj. 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 12 Fysio- terapeutti Mielen- terveys- palvelut Fysio- terapeutti Lääkäri, sairaanhoitaja sos.ohj. Päihde- palvelut
 13. 13. Kehitys asiakkaan kannalta 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 13 Odotus- aika Lähete PuhelinreseptiHoitajan päätös Fysioterapeutti / Psyk. sh Odotus- aika Odotus- aika Fysioterapeutti / Psyk.sh Lääkärin konsultaatio Lääkärin konsultaatio
 14. 14. Edut ja haitat Keskitetyt palvelut • Palveluketjun sujuvuus useita palveluita käyttävillä hyvä (ei automaatti) • Asiakkaan ’turhia’ käyntejä vähemmän • Odotusaikoja vähemmän (parhaimmillaan) • Valinnanmahdollisuus pitkäaikaissairailla vähäinen • Pienten yritysten mark- kinoille tulo hyvinvointi- asemien osalta ongelma • Valinnat sidoksissa toisiinsa • Etäisyys Palveluohjaus • Valinnanmahdollisuudet laajat • Eri valinnat eivät sidoksissa toisiinsa • Asiakkaan palveluketjun sujuvuus voi olla ongelma • Odotusaikoja, matkoja • Pienten yritysten markkinoille tulo hyvä • Kuka hoitaa palvelu- ohjauksen, palvelun järjestäjä vai tuottaja – Neutraalius • Lähipalveluita? 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 14
 15. 15. Päätelmät • Palvelujärjestelmän pitää soveltua asiakaskunnalle, jossa merkittävä määrä pitkäaikaissairaita • Integraation trendinä suuret, moniammatilliset yksiköt – Riskinä etäisyyksien kasvu • Monituottajamalli helpompi toteuttaa kapeammalla palveluvalikoimalla – Onko toimipisteiden oltava samanlaisia? • Maakunnan valtuudet – Palveluverkon suunnittelu, korvausjärjestelmä (bonukset) 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 15
 16. 16. 14.9.2017 Valint-hanke Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen, Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto 16 Kirjoittajat Anna-Mari Aalto (THL) Miisa Chydenius (UTA) Outi Jolanki (UTA) Ilmo Keskimäki (THL/UTA) Juhani Lehto (UTA) Anna Saloranta (UTA) Timo Sinervo (THL) Vesa Syrjä (THL) Liina-Kaisa Tynkkynen (UTA/THL) Tuulikki Vehko (THL)

×